Sunday, 9 December 2018

Synniva Gylver og Peter Dass prisen

Presten Synniva Gylver fikk Peter Dass prisen for 2018. Denne prisen blir utdelt av avisen Vårt Land til den som har vært den viktigste forkynneren av kristen tro med folkelighet og på en folkelig måte.

Gylver er sikkert en flott person som har gjort mye godt. At hun gjør mange gode gjerninger skal jeg ikke benekte. Men likevel synes jeg det er litt ironisk at en pris for forkynning av kristen tro deles ut til en som egentlig ikke tror på Bibelens autoritet.


To eksempler:


1. Gylver godkjenner homofilt samliv. Hun sier i et intervju,

"- Men hvorfor stemmer du ikke KrF?
- De profilerer seg ikke på viktige spørsmål som miljø og nord-sørproblematikk. Dessuten er jeg uenig i deres syn på homofile.
- Hva står det om homofili i Bibelen?
- Det står at menn som ligger med menn ikke skal arve Guds rike.

Hun sier det på rams. Har tatt denne diskusjonen mange ganger før. Må kjempe for standpunktet igjen og igjen.

- Men hvis det står i Bibelen, kan du som prest bare se bort i fra det?
-Jeg ser ikke bort fra det, men vi må huske at skriften, som ble skrevet for flere tusen år siden, antagelig er skrevet av heterofile menn i maktens sirkler. Bibelen har en høyst menneskelig side. All tro er tolket tro. 

- Likevel står det der, svart på hvitt.
- Skulle vi tolket Bibelen bokstavelig skulle alle kvinner vært tildekket.. Jeg kjenner ingen som lever bokstavelig etter Bibelen. Hvorfor skal vi da insisterere på å tolke bokstavelig akkurat med homofili, spør Sunniva."

Dette var Gylver sine egne ord. Den som avviser at Bibelen beskriver homofilt samliv som syndig har enkelt å greit avvist Bibelens autoritet. Bibel tolkning er omgjort til menneskets personlige erfaringer. Erfaringen er den egentlige autoriteten og ikke Skriften.


2. Gylver og muslimen Bushra Ishaq lanserte andaktsbok sammen. Altså ikke en dialogbok, men en andaktsbok. Det er umulig å tolke dette som noe annet enn at Kristendom og Islam likestilles som like gode religioner. En dialog bok hadde vært bra, men en andaktsbok er noe helt annet. Når Gylver blir spurt om Bibelske spørsmål i Dagen.no så svarer hun som en typisk liberal teologi. Hun gir lange svar på veldig enkle spørsmål uten å ha egentlig svart på spørsmålet. Det burde være veldig enkelt å kunne si at alle som ikke tror på Jesus er fortapte. Men dette er ikke det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest hennes svar.

Kanskje det også ikke burde være overraskende at nettopp Vårt Land som ifølge professor Terje Tvedt har tilrettelagt for Islam i Norge gir en pris for å forkynne kristen tro til en prest som nettopp bygger opp Islam samtidig som hun er utydelig om Kristendommen.


Kristendommen og liberal teologien er to ulike religioner. Den som ikke lenger tror på Sola Scriptura må finne en annen autoritet til å erstatte Bibelen med. Bibelen blir gjort om til en bok som tolkes om til tidsånden. Og kirken blir omgjort til en humanistisk folke kult. Gylver tror ikke det Bibelen beskriver som syndig er synd og hun likestiller Islam og Kristendom med veldig utydelige svar på spørsmål om fortapelse.

Det er derfor svært ironisk at
en prest som i stor grad har avvist det Bibelske budskapet for en pris for å formidle kristen tro i Norge i 2018. Paulus skammet seg ikke over evangeliet (Romerbrevet 1:16). Gylver synes derimot å skjemmes over evangeliet. Og hun virker til å forkynne et helt annet budskap enn det du finner i Bibelen. Men i Norge i 2018 så blir du belønnet med priser for dette.

Kilder

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11749697-trygg-pa-fandens-rygg

https://www.dagen.no/Nyheter/LIVSSYN/Lanserer-muslimsk-kristen-andaktsbok-639247

https://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/Religionsdialog/Er-det-riktig-av-meg-som-prest-å-framheve-muslimske-tekster-640055

https://www.kk.no/livet/makt-i-de-foldede-hender-68096726
Tuesday, 4 December 2018

Hvor er de Konservative Kristne?

Redaktøren for Aftenposten Frank Rossavik spurte for noen år siden hvor konservative kristne er blitt av. De har ifølge Rossavik gått i hi rundt 1990 tallet. Rossavik etterlyser kristenkonservativ deltakelse i samfunnsdebatten. 

Alf Gjøsund skriver også en interessant artikkel der han sier at organisasjons ledere av kristne organisasjoner og lav kirkelige heten er vanskelig å få på banen i den offentlige debatten. 

Statsviteren og formidler av kristen litteratur Per Håkonsen påpeker også at kristne har vært sløve i etterkrigstiden ettersom de ikke påvirket samfunnet i like stor grad som før.

Og det er ofte bedehusene og lav kirkeligheten som tar Bibelen mest på alvor og er oftere mer sosialt konservative på mange ulike spørsmål. En kan gjerne si at de som tar Bibelen mest på alvor er de som påvirket samfunnet minst. Mens de som tar Bibelen minst på alvor er de som påvirket samfunnet mest. Vi bør kanskje ikke bli så overrasket over Norges utvikling ettersom de som tror på Bibelens autoritet er de som gjør minst for å forandre ting i samfunnet. Salt kan aldri være salt i saltbøssen. 


En kan spekulere hva som egentlig er årsaken til dette. Og sannheten er at årsakene er mange. Men her er noen av mine teorier. 

1. Bibel tro kristne har et for stort fokus på Antikrist og mener denne verden er ferdig. En preker derfor bare evangeliet for å frelse sjeler, mens en glemmer å bygge nasjoner. Jesus sier jo selv at ingen vet når han kommer igjen. Det er godt mulig at vi er i endetiden, men likevel må vi leve som om verden vil fortsette mange år til. Antikrist kommer når han kommer så får vi jobbe for å bygge Guds rike i mellomtiden. 

2. Teologien idag har ofte et stort fokus på den neste verden. Min mening er at teologien som skal være grunnlagt på Bibelen bør balansere fokus både på denne og den neste verdenen. Målet til Gud er å fornye denne verden med ett nytt Jerusalem, ny himmel og ny jord. Før Jesus kommer så må vi jobbe med å fornye livet her på jorden nå der vi preker frelse til individer og bygger nasjoner.

3. Det ultimate svaret ligger i teologien. Dette krever et mer omfattende svar og jeg skal skrive mer om dette senere en gang. I mellomtiden så kan det være greit å lese min oppsummering over hva kirke historikeren Mark Noll har skrevet (her).

Kilder

https://www.dagen.no/Israel_Midt_sten/«De_konservative_som_forsvant»-26175

http://www.verdidebatt.no/alfgjosund?page=3

https://kristenapologetikk.blogspot.com/2018/11/var-fremtid-hva-skjer-om-ikke-bibelen.html

To eksempler på kjønns forvirring

Eksemplene på galskapen som sprer seg i vår kultur er mange. Jeg får ikke tid til å skrive om alle fordi det er så mange. Her er to nye eksempler på hvor gal vår verden er blitt. Og disse eksemplene begynner det å bli veldig mange av. Her er to:

1. I England ble sytten barn med autisme lurt til å tro at de hadde feil kjønn (her).

2. I Amerika så ble en far truet med å miste barne retten for å ikke bekrefte sin seksårige sønns uvillige kjønns forandring fra å være en gutt til å bli en jente. Gutten vil være gutt, men må kle seg som jente når han bor hos sin mor fordi foreldrene er skilte. Nå kan faren risikere å miste retten til si til sin sønn at han er en sønn, og kanskje også miste retten til å treffe han.

Jesaja 5:20 beskriver det som skjer på en treffende måte:

Jesaja 5:20 Ve dem som kaller det onde godt
          og det gode ondt,
          de som gjør mørke til lys og lys til mørke,
          bittert til søtt og søtt til bittert!Vi lever i dårskapens tid der konsekvensene av å avvise Gud blir mer og mer åpenbare for hver dag som går. Vi vil få mange eksempler som dette fremover.
Kilder

https://www.ageofautism.com/2018/11/strange-story-from-uk-autistic-students-tricked-into-thinking-they-are-wrong-gender.html

https://stream.org/father-threatened-with-losing-custody-for-not-affirming-6-year-old-sons-transition-to-girl/


Barnløse ledere leder Europa inn en uviss fremtid

Jeg må oppriktig innrømme at jeg er skeptisk til europas fremtid. Ytringsfriheten, menneskeverdet, ,familien er ødelagt i tillegg til at europeere er slavebundet i et en velferds mentalitet der å bruke er viktigere enn å produsere. Men en av de tingene som bekymrer meg mest er at mange av de europeiske lederne ikke har barn. Og dette til tross for at de tar veldig viktige beslutninger for vår fremtid.

Listen nedenfor viser hvor mange betydelige europeiske ledere som er barnløse. Dagens opprør og fremvekst av nasjonalisme er ikke ulik det som skjedde for fem hundre år siden da Luther startet den protestantiske reformasjonen. Og forunderlig nok så var det også da et barnløst pavedømme og katolsk presteskap uten barn som ledet Europa. Og kanskje ikke overraskende at pave Francis støtter EU og er imot fremveksten av nasjonalisme. Nok en barnløs mann som har sterke meninger om fremtiden.

Det finnes åpenbart folk uten barn som bryr seg om fremtiden og gjør en formidabel innsats for å bygge en fremtid for alle. Men likevel må det sies at folk med barn tenker annerledes enn de med barn. En tenker mer på fremtiden fordi ens egne barn må leve med konsekvensene av den verden en etterlater seg. Folk flest bryr seg om egne familier og vil at verden en forlater skal bli bedre for dem. Selv kan jeg bekrefte at det er stor forskjell å hvordan en tenker før og etter en får barn. Etter jeg selv fikk barn så er jeg mer bevisst på å bygge en bedre fremtid for mine barn.

Kan Europa sine problemer delvis forklares med at mange av de som tar de viktige valgene selv ikke har barn? Det finnes åpenbart mange årsaker til alle ting. Men at dette spiller en rolle i valgene folk tar finnes det ingen tvil om. Det er enklere å ofre andre barn sin fremtid enn sine egne. Vi vet at menn som ikke er gift er mye involvert i kriminalitet og annen destruktiv atferd. Vi vet også at menn som er gifte og har barn sjeldnere havner i fengsel og begår mindre kriminalitet (her). Det er ingen grunn til å tro at dette ikke har en viss påvirkning på politikken.

Idag har vi både en politisk elite og en pave uten barn. Og likevel er dette autoriteter mange stoler på angående vår fremtid. Kanskje det er litt enklere for disse menneskene å ofre våre barns fremtid enn de er for de som selv har barn.


LeaderCountry / Gov. BodyBiological ChildrenStepchildren
Emmanuel MacronFrance03
Angela MerkelGermany02
Theresa MayUnited Kingdom00
Giuseppe Conte*Italy (*as of 2018)10
Mark RutteHolland00
Stefan LofvenSweden02
Xavier BettelLuxembourg00
Nicola SturgeonScotland00
Raimonds VējonisLatvia2
Dalia GrybauskaiteLithuania00
Klaus Werner lohannisRomania00
Jean-Claude Juncker
Kilder

https://www.snopes.com/fact-check/europe-childless-leaders/

https://www.express.co.uk/news/world/872474/Pope-Francis-European-Union-EU-Catalonia-Spain

Wednesday, 21 November 2018

Har Vårt Land tilrettelagt for Islam?

Jeg argumenterte tidligere lenge for at den kristne avisen Vårt Land har tilrettelagt for Islam i Norge. Mitt argument var at Kultur Marxismen hadde påvirket avisen Vårt Land. Kultur Marxismen er en ideologi som i stor grad bidrar til å behandle minoriteter (religiøse, klasser, rase, kjønn) helt annerledes enn majoriteter. Det vil da si at Islam skal forsvares, hauses opp og når negative skjer så forklares dette med at de er undertrykt. Dette står i strid med likeverds prinsipper med at vi forventer like mye av alle mennesker uavhengig av klasse, religion, rase, og kjønn. Noen grupper får spesial behandling avhengig av deres status. Jeg skrev at denne typen tenkning har påvirket avisen Vårt Land før professor Terje Tvedt skrev sin bok om det Internasjonale Gjennombruddet. Jeg vil derfor sitere fra boken for å vise at Tvedt påpeker presist det s
amme med dokumentasjon.

Tvedt påpeker i boken, "Det Internasjonale Gjennombruddet" at Vårt Land frem til 2015 ikke hadde en eneste kritisk merknad til Islam på sin lederplass.

Tvedt sier,

"En gjennomgang av lederartiklene til Vårt Land i perioden fra begynnelsen av 2002 til slutten av 2015 viser at avisen ikke hadde en lederartikkel som inneholdt eller målbar kritikk av islam som religion eller politisk ideologi, eller som nevnte noe negativt om Koranen eller islamske trossetninger og tradisjoner. Vårt Lands lederartikler reiste aldri spørsmålet om hvorvidt islamisme eller islam kan være en trussel mot kristendommens stilling eller mot demokratiets posisjon. Lederskribentene i Norges største kristne avis var overveiende opptatt av a å ikke skape fiendebilder, stereotyper og fordommer mot islam og muslimene, og innenfor et slikt perspektiv ble det for avisen naturlig å ikke drøye det uomtvistelige faktum at islam var den religionen i hvis navn kristendommen og kristne ble drevet ut av Midtøsten." (Det Internasjonale Gjennombruddet av Terje Tvedt, side 191).Vår Fremtid: Hva skjer om ikke Bibelen blir tatt på alvor?

Boken "Vår Framtid: Hva skjer når Bibelen ikke blir tatt på alvor" er er en bok av Per Haakonsen som er en norsk statsviter og som skriver uvanlig godt og reflektert om Norges utvikling når Bibelen ikke blir tatt på alvor. Denne boken er kort, lettest, oppsummerende og veldig tydelig for dens om vil forstå landets utvikling.

Det som har skjedd i Norge har også blitt grundig dokumentert av professor Terje Tvedt i boken om det Internasjonale Gjennombruddet. Per Haakonsen gir et mer oppsummert og kortere perspektiv og fra et Bibelsk livssyn. Dette gjør at dette er en viktig bok som hjelper oss å forstå dagens situasjon.

Haakonsen beskriver situasjonen vår som en stille revolusjon som inntrådte på 70 og 80 tallet. Nye verdier er byttet ut med gamle. Den franske og russiske revolusjonen så var det folket som gjorde opprør mot elitene, mens nå er det elitene (media, akademiet, meningsbærere, regjering, politikere o.s.v.) som har tredd helt nye verdier over hodene til folk uten noen offentlig debatt og uten å ha spurt folket.

Bondevik prøvde å gjøre kristne verdier om til felles verdier, men lykkes ikke. I 1995 med Gro Harlem Brundtland kom med en utredning (NOU) der den norske kulturen på 207 ikke nevnes en gang. Året etter sa daværende kultur minister Turid Birkeland at norske verdier ikke var verdt å verne. Norske verdier ble erstattet av menneskerettigheter og det flerkulturelle samfunn.

Konges 1 September 2016 illustrerer dette meget godt idet han sier,

"Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser." (Multikultur)

"Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. (normløshet)

"Nordmenn tror på God, Allah og Ingenting. (religiøs pluralisme og verdi relativisme).

Ifølge målinger så er 70% av befolkningen medlemmer i statskirken, og 66% av befolkningen tror ikke på Gud og er usikker, og bare 34% tror på Gud.

4,5% mener Bibelen er Guds ord, og 5-6% av befolkningen ber daglig og leser Bibelen.

I Oslo er det bare 25% av befolkningen som lar sine barn døpes.

Hvordan skjedde dette?

Dette har pågått siden 1880 tallet der opplysningstiden trodde blindt på egen fornuft. Wergland, Bjørnson og andre store kultur personligheter var imot mye av det kirken stod for. Etterhvert så ble både politikken i mellomkrigstiden påvirket av radikale ideologier og kristendommen mister sin innflytelse.

I etterkrigstiden så er det tre ting som bidrar til avkristning ifølge Haakonsen:

1. Arbeiderpartiets fiendtlige holdning imot Kristendommen.

2. Kristentfolkets sløve holdning idet de gjør lite med utviklingen.

3. Overflods samfunnet der velstanden vokser veldig raskt.

Egil Aarvik skriver boken, "Vi Gjemmer Oss på Bedehuset" at vekkelsens tid er forbi. Kristne tror på levestandard isteden for Guds velsignelse. Ny-hedenskap er også i ferd med å ta overhånd. Dette ble skrevet på 50 tallet.

I 1946 overtok Arbeiderpartiet lærerhøgskolen i Oslo som ble drevet av Indremisjons selskapet og ettersom kristenfolket var tappet for krefter så mistet de innflytelsen.

Andre ting som spilte en var teologiske debatter om helvete og kvinnelige prester. Å avvise helvete samtidig som en godkjenner kvinnelige prester har dype røtter i et Bibelsyn der Bibelen blir avvist som ufeilbarlig og som den endelige autoriteten. En liberal kirke som ikke holder fast på ordet mister sin kraft og er ikke lenger salt i en fordervet verden.

I 1972 så ble konkubinatloven opphevet der mann og kvinne kunne bo sammen uten å være gift. Resultatet ble at før århundreskiftet så var 40% av alle kvinner i 20 årene samboere og halvparten av alle barn ble født utenfor ekteskap.

 I 1978 fikk vi abortloven og menneskeverdet ble undergravd.

I 2009 ble partnerskapsloven avløst slik at skillet mellom homofile og heterofile ekteskap ble fjernet.

Biskop Helga Byfuglien gav uttrykt i Samlivsutvalgets rapport i 2013 at den kristne tro ikke kunne være bundet av skriftsteder i det gamle og det nye testamentet alene, men måtte ta hensyn til den all menneskelige livserfaring. Når KrF i regjering i 2014 ønsket å få inn K i RLE faget så gav Helga Byfuglien beskjed om at kirken ønsket ingen særstilling for kristendommen i samfunnet.

Vi har også nå en diskriminering og likestillings lov som tilrettelegger for at barn kan saksøke sine foreldre for å gi dem en kristen oppdragelse. Dette gjelder også nå i privatlivet. Denne loven kom gjennom med hjelp av KrF.

Det interessante med denne utviklingen er at Den Norske Kirke og kristne aviser som Vårt Land har vært tilretteleggere for Islam i Norge. Det har ikke bare vært nøytrale, men faktisk tilrettelagt for Islams vokst i Norge.

Per Haakonsen avslutter boken med å påpeke at når Kristendommen legges på hyllen så må vi finne et nytt livssyn til å erstatte den med. Et livssyn som kan holde familie og samfunn sammen. Sekulære ideologier gir ikke svar på livets viktigste spørsmål og Islam blir da det naturlige alternativet for mange. Men Islam er kommet til på dekket bord. Vi som nordmenn er stort sett skyldige i utviklingen både ved å være passive og i enkelte tilfeller direkte bidra til ødeleggelsen av vår kultur.


Denne boken sier mye mer enn dette. Men dette var en oppsummering som jeg mener fanget mye av det sentrale innholdet. Jeg tror ikke jeg har lest en så ærlig bok som oppsummerer Norge så bra og likevel så enkelt. Denne boken anbefales sterkt.Monday, 12 November 2018

Eksempler på galskapen i vår tid

1. En mann blir kalt årets kvinne (her)

2. En far med syv barn identifiserer seg som en seks år gammel jente (her).

3. En mann identifiserer seg som en hund med navnet, "Boomer." (her)

4. En ung kvinne tror hun er en katt fanget i en kvinnelig kropp (her).

5. En mann fikk sine ører fjernet fordi han identifiserte seg som en papegøye (her).

6. En mann forandrer sin identitet til en kvinne og hadde ørene fjernet fordi han bli transformert til en drage (her).

Og det siste eksemplet er en nederlender som er 69 år gammel, men som identifiserer seg 20 år yngre. Han kjemper i retten for å forandre sin alder (her).

Svært mye tyder på at vi lever i dårskapens tid. Det å avvise Gud har gjort at vi ser mer dårskap til tross for mer tilgjengelig informasjon. Romerbrevet gir oss innsikt:

Romerbrevet 1:22-23: De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. 23 De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.

Wednesday, 7 November 2018

Den Irske Artisten Sinead O'Connor hater hvite menn

Vi lever midt i en tid der vi stadig blir fortalt at vi ikke må være rasister. Men likevel så bruker politiske eliter stadig begreper som ikke kan tolkes på noen annen måte enn at hudfarge er viktig. Selv har jeg alltid argumentert for at alle raser skal behandles likeverdig. Men dette er idag en kontroversiell posisjon å ta. Den nederste av tweeten forteller litt om hva O'Connor mener om hvite mennesker. Dette til tross for at hun selv er hvit:Det jeg ville vise med denne tweeten er hva kultur marxister og islam har til felles. De er begge opprørs systemer som i stor grad handler om å sette grupper imot hverandre. People of Color som ofte blir brukt er et eksempel på et ideologisk begrep som er ment å si de hvite og imot alle de andre. Det er ment å sette hvite mot etniske minoriteter. Rase, klasse og kjønns, og religiøse minoriteter er den nye arbeiderklassen for kultur marxistene. Arbeiderne betyr lenger ingenting, når er det kjønns identitet som gjelder. Å omvelte systemet for å vinne politisk makt er målet.

I tweeten så får vi vite at ikke-muslimske hvite mennesker fæle. Det er svært viktig å forstå at islam i stor grad setter troende mot ikke troende på samme måte som kultur marxistene setter kvinner mot menn, etniske minoriteter mot hvite og religiøse grupper imot kristne. Dette ligger internt i islam og er den sentral del av Muhammed sitt liv og lære i grunn kildene og koranen.

Sarah 3:32: Say, "Obey Allah and the Messenger." But if they turn away - then indeed, Allah does not like the disbelievers.

Surah 48:29: Muhammad is the Messenger of Allah ; and those with him are forceful against the disbelievers, merciful among themselves. You see them bowing and prostrating [in prayer], seeking bounty from Allah and [His] pleasure. Their mark is on their faces from the trace of prostration. That is their description in the Torah. And their description in the Gospel is as a plant which produces its offshoots and strengthens them so they grow firm and stand upon their stalks, delighting the sowers - so that Allah may enrage by them the disbelievers. Allah has promised those who believe and do righteous deeds among them forgiveness and a great reward.

Surah 4:24: 

And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess. [This is] the decree of Allah upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise.

Surah 9:5 and when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Surah 9:29: Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled.

Kilder

Video av David Wood som anbefales sterkt: https://www.youtube.com/watch?v=LXBgqa-xQwY

https://xstra.no/sinead-o′connor-hvite-mennesker-er-motbydelige/

Artisten Sinead O'Connor konverterte til Islam

Hvordan kan en lesbisk liberal artist konvertere til Islam? En religion som representerer rake motsetningen av det hun har levd og gjort før. Og hvorfor hører vi knapt ingen kritikk fra feminister om Islam som er kanskje verdens mest kvinne undertrykkende religion? Hvordan kan konservative Muslimer som Linda Sarsour være en viktig aktivist for den Amerikanske venstresiden? Og hvorfor jobber feminister og Muslimer sammen for å angripe det som ofte er konservative kristne og ellers politisk konservative? Jeg har ikke svar, men teorier.

Vesten har i stor grad blitt hyper feminisert og maskuline verdier er undergravd. Vi lyver til en hel generasjon om at det finnes forskjell på menn og kvinner. Dette har produsert verdens mest feminiserte menn. Det kan virke som feminister som Sinead O'Connor og andre feminister ikke liker mennene de har produsert. De jobbet mot å fjerne skillet mellom kjønnene og fikk mer likhet. Men mennesket er ikke tiltrukket av likhet. Kvinner flest vil ha maskuline menn, og kvinner flest vil ha feminine kvinner. Det finnes unntak, men regelen er ikke unntaket. Begge kjønn er stort sett tiltrukket av motsetninger. For mye likhet forandrer dette.

Feministene er ikke tiltrukket av mennene de har skapt. De ser maskulinitet i Islam som de er tiltrukket av. De vil ironisk ha det som de prøvde å bli kvitt. Nemlig maskuline menn som er overhode for sine familier og jobber for å forsvare sine kvinner. De jobbet mot mer likhet, men ble misfornøyde og vil nå har mer ulikhet. De finner ikke dette hos i Vesten fordi menn er altfor feminiserte. De tror gresset er grønnere på andre siden.

Dette er den eneste forklaringen som gir litt mening. Det er umulig å forklare den enorme irrasjonalitet som brer seg utover Europa på andre måter. Ekstreme tider krever ekstreme forklaringer. Det er bare å se på Sverige, og prøve å forklare mengden med irrasjonalitet på andre måter. Jeg klarer det ikke.Kilder


https://edition.cnn.com/2018/10/26/entertainment/sinead-oconnor-ireland-islam-intl/index.html

Åtte ting alle bør støtte politisk

Jeg er som nevnt ingen tilhenger av verken høyre eller venstre i Norge. Men likevel vil jeg vektlegge noen grunnprinsipper som alle frihets glade mennesker bør støtte uavhengig av politisk ståsted:

1. Grensene er suverene. Innvandring er en god ting, men det må skje på lovlig vis der folk søker og Norge velger hvem de slipper inn. Ulovlig innvandring er dårlig, mens lovlig innvandring er bra. 

2. Grunnloven bør leses og forstås slik den er skrevet. Og ingen internasjonale strukturer skal overgå den. 

3. Menn og kvinner er ulike, men likeverdige. Begge kjønnene er ulike biologisk og mentalt og dette er en del av naturloven. 

4. Abort er å drepe et menneske. Ingen som støtter menneskeverd burde støtte abort. 

5. Ekteskapet er mellom en mann og en kvinne og bør vare livet ut. 

6. Religiøs og livssyns frihet er sentral. Staten skal ikke blande seg oppi hva folk tror så lenge det ikke er en fare for samfunnet. 

7. Ytringsfriheten skal tåle nesten hva som helst. Blasfemilover og krenkelse er ting som er totalt ubetydelig. Vi må kjempe for å bevare ytringsfriheten slik at alle kan kritiseres. 

8. Akademiet og kulturen generelt bør støtte objektiv sannhet, moral og mening og en fri granske holdning som støtter kritikk av alle syn. 


Det som er tragisk at nesten alle disse åtte punktene er på ulike vis blitt undergravd eller avvist. Vi må gjenopprette alle disse for å skape en bærekraftig kultur som gagner alle i fremtiden.

Islam og Sharia overtrer ytringsfriheten i Europa

I Østerrike må en kvinne betale en bot for å ha talt negativt om Muhammed. Hun sa at Muhammed var pedofil. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen støttet denne dommen og Islam Net i Norge jubler.

Muhammed er sett på det beste moralske forbildet som har levd hos alle muslimer som tar sin tro på alvor. Muhammed er altså ikke bare verdens beste eksempel for 1400 år siden, men også idag. Muhammed giftet seg med sin yngste kone når hun var 6 år gammel, og hadde sex med henne når hun var ni år gammel og når hun fortsatt lekte med dukker. Per definisjon er pedofili seksuell aktivitet med barn. Vanligvis så vil dette være barn før puberteten, og som er mindre enn 13 år. Å ha sex med en ni år gammel jente er pedofili.

Så om en idag kaller en mann som har sex med en 9 år gammel jente for pedofil så preker en sannhet. Men om en kaller Muhammed for pedofil for å ha sex med en ni år gammel jente så begår en blasfemi. Og dette skjedde ikke Saudia Arabia men i Europa. Ut
viklingen i Europa i disse dager er skremmende. At dette kan skjer her viser hvor vi er på vei.

Forskjellen på Jesus og Muhammed er som dag og natt. Det er et valg mellom den kriminelle Barabbas og syndfrie Jesus. Mange i Europa idag virker til å velge Barabbas.Kilder

https://www.nationalreview.com/2018/10/free-speech-sharia-european-court-of-human-rights-ruling/

https://www.youtube.com/watch?v=ps8iwcxaXV0&fbclid=IwAR3cRcMSfygnn3YCUzOHf3DEbw6GB085BNFVCDD43W0LIgXbsTb6_g_cYmY

https://www.vl.no/nyhet/islam-net-gleder-seg-over-dom-i-strasbourg-1.1224425

https://www.vl.no/nyhet/islam-net-gleder-seg-over-dom-i-strasbourg-1.1224425

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/28/none-of-us-should-enjoy-the-right-to-have-our-beliefs-shielded-from-abuse

Wednesday, 31 October 2018

Hvite menn og CNN's Don Lemon

CNN er en av verdens største medier. Flere store medier i Norge henter sin informasjon fra CNN. En av de store reporterne på CNN er Don Lemon. Don Lemon sier ofte intelligente ting og derfor er jeg så overrasket over det han nylig sa. Dette skjedde rett etter Pittsburg massakren der 11 Jøder ble myrdet.

Don Lemon as,

"So, we have to stop demonizing people and realize the biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized to the right. And we have to start doing something about them. There is no travel ban on them. There is no ban on — they had the Muslim ban. There is no white guy ban. So, what do we do about that?"

Det er veldig vanskelig å forstå hvordan Don Lemon klarer å koble en reise stopp for hvite menn sammen med en reise stopp for Muslimer for visse land. Muslim og hudfarge er to helt forskjellige ting. Faktisk så eksisterer det Muslimer som er svarte, hvite og asiatiske. De gjelder alle religioner. Religion er ikke knyttet til rase. Likevel sauser dette sammen som om det ikke er forskjell.

Og merk også hvordan Lemon påpeker at hudfargen til mannen var viktig. Det finnes gode og dårlige mennesker som har alle hudfarger. Hudfarge er totalt ubetydelig. Det som er av betydning er hvilket livssyn, ideologi og ideer mennesker har. Og ideer eksisterer på tvers av hudfarge. Denne sykelige besettelsen av hudfarge har idag gjennomsyret Amerika og sprer seg til Europa. Vi skal ikke være rasister men blir stadig minnet på hvilken hudfarge folk har.

Løsningen på dette problemet er å dømme folk utifra karakter og ikke hudfarge. Den meste effektive måte å stoppe rasisme på er å stoppe å kategorisere folk som svarte, hvite og asiatere. Om du bor i Amerika eller Norge så er du amerikansk eller nordmann. Det er verdiene som teller, og ikke hudfargen.

Vi kan kritisere ideer, verdier, livssyn og religion, men ikke hudfargen til den som holder dem. Og om vi tenker slik så vil de fleste finne ut de har mer til felles med andre raser som deler deres verdier enn folk fra samme rase som ikke deler disse verdiene.
Kilder

https://www.dailywire.com/news/37797/cnns-don-lemon-calls-white-men-biggest-terror-hank-berrien

Monday, 22 October 2018

Ateisten Tom Holland om Kristendommen

Tom Holland er en kjent engelsk historiker som har skrevet mye om romerriket. Han er selv ateist men i denne videoen forteller han oss om hvordan han fått ett mye mer positivt syn på Kristendommens innflytelse.

Tom Holland om Kristendommen: Her

Klippet er tatt fra et intervju med Holland og teologen N.T Wright. Dette var usedvanlig bra og interessant. Anbefales sterkt.

- Tom Holland and N.T WrightHva har Kristendommen gjort for oss?

Glenn Sunshine er en ledende reformasjons historiker. I tillegg har han skrevet om Kristendommens påvirkning på verden. I denne leksjonen forteller han oss hva Kristendommen har gjort for oss gjennom historien.


What Has Christianity Ever Done for Us?

Tuesday, 16 October 2018

Forfølgelse under Islam

Det anbefales at alle leser denne hjerteskjærende historien om en ung kvinne kristen kvinne med barn som ble angitt for blasfemi i Pakistan. Artikkelen er skrevet av Raymond Ibrahim som dokumenterer hvordan de Kristne forfølges i Midtøsten. Arbeidet hans anbefales sterkt.


Den hjerteskjærende historien om kvinnen finner du nedenfor:


Land der Islam dominerer har ikke noen reell ytringsfrihet. Om de finnes så er dette uvanlige unntak. Og med Islamismens spredning over verden så tyder mye på at ting vil bli verre. Islam slik den ble praktisert av Muhammed og basert på Koranen skaper ikke frie samfunn med utvikling. De produserer tyranni og underutvikling. Korrupsjons tallene taler for seg selv:Kanskje vi ikke bør være overrasket at den norsk Pakistanske Muslimen Quasim Ali vil at Norge skal få blasfemiloven (her)
Kilder 


http://kristenapologetikk.blogspot.com/2018/09/muslimen-qasim-ali-vil-fjerne.html

https://www.transparency.org/research/cpi/overview

http://www.hannenabintuherland.com/europe/pakistan-death-or-life-for-christian-blasphemer-raymond-ibrahim-herland-report/

https://www.raymondibrahim.com

Dyp Krise Blant Evangeliske Kristne i Amerika

Researchen som er gjort av Ligonier Ministiers viser at evangelisk Kristendom i Amerika er en dyp krise.


Artikkel: The State of Theology
Sitert fra konklusjonen fra artikkelen om tilstanden på Evangelisk Kristendom i Usa:

"The 2018 State of Theology survey reveals deep confusion about the Bible’s teaching, not only among Americans as a whole, but also among evangelicals. There is something very wrong when a majority of Americans can give the correct answers to basic Bible questions and at the same time say that their beliefs are purely a matter of personal opinion.
These results show the urgent need for sound biblical teaching and the bold preaching of the gospel. Millions of people do not understand the holiness of God, the reality of sin, and the one way of salvation in Jesus Christ. There is much work to be done, but it is our hope that these findings will serve the church in its efforts to reach more people with the faithful proclamation of the truth of God’s Word."

Sunday, 14 October 2018

Peter Jones advarer mot Østelig åndelighet

Peter Jones har skrevet en bok om Østens religion og livssyn og hvordan dette påvirker Vesten. Vi lever i en tid der Østen ser mot Vest for svar, mens Vesten ser mot øst for svar. En kan gjerne si at Østen vil ha mer av modernismen og materialismen fra Vesten, mens Vesten vil ha mer av åndeligheten til Østen.

Kommentar fra boken til Jones fra en artikkel,

"Pantheism is the “very spiritual” belief that “god” is in everything. From this conviction derives the phrase “all is one and one is all.” This part of God in everything joins everything together. Since human beings are inherently spiritual, pantheism is the original default button of the rebellious creature. God is not above me; God is in me. God (capital g) does not make the rules; I make the rules. As aggressive materialism and atheism decline, people are now happy to be “spiritual” by finding God within. They reject the most basic notion of theism, namely, that God the personal Creator is distinct from the creation as its Maker."


Kilder 

https://www.ligonier.org/learn/articles/eastern-idolatry/?fbclid=IwAR3tntgG9Kan23GBLDrGJ81-axiRU9zJcykp8uXaWeMXsRMeVVtS3sY6q7E

Saturday, 13 October 2018

Spennende NRK dokumentar om bedehuskultur på Karmøy

Bedehuskulturen har gjort mer for å forme Norge enn de fleste aner. Vi kan spore mye av det beste i samfunn fra det Bibelske livssynet som bedehuskulturen formet samfunnet med. I denne dokumentaren fra NRK så får vi se litt av denne kulturen fra et Bedehus fra Fosen. Veldig spennende og verdt å se:

- Jesus lever på Karmøy


Wednesday, 10 October 2018

Politikk og Siviliserte Holdninger

Kristne er ikke bundet til å stemme høyre eller venstre. Selv stemmer jeg ingen av delene i Norge ettersom jeg er sterkt uenige med begge. Men det vi bør forvente er at uavhengig av hvem som vinner valget så bør alle støtte siviliserte holdninger der argumenter, logikk, og debatt er grunnleggende for en sterk politisk kultur som er bærekraftig.

I Amerika så er ting i ferd med å bli mer og mer usivilisert. Dette bør kanskje ikke overraske noen. Det finnes alltid sprø mennesker. Men det som overrasker i dette tilfellet er at såpass kjente politikere og offentlige stemmer i Amerika støtter opprør og usiviliserte holdninger. 

Etter Trump ble valgt så har Demokratene i Amerika gått amok. Trump har selvsagt mange feil, og er ikke en president som bringer enhet. Obama var også en president som splittet Amerika med hans retorikk.  Trump fortsatte denne trenden. Men til tross for Trump sine mange feil så er det likevel er det venstresiden som har mistet seg selv og de i ferd med å bli overtatt av kultur marxistiske radikale. De er iferd med å kvitte seg med sin klassisk liberale arv. Det finnes flere eksempler på hvor ekstremt ting er blitt: 


1. Hilary Clinton gikk nettopp ut og sa at sivile holdninger skal bare støttes når Demokratene vinner tilbake innflytelse i politikken. Hillary, "you cannot be civil with a political party which who wants to destroy what you stand for and care about." (her)

2. #WALKAWAYMOVEMENT er en bevegelse startet av en sekulær homofil mann som alltid har vært Demokrat. Han er nå mektig lei av Demokratene sine angrep på frihet og klassiske liberale verdier. Han sier at Demokratene har forlatt han og han har ikke forlatt Demokratene. Flere tusen har nå forlatt Demokratene ettersom de har mistet sin forstand. Han er nå konservativ fordi kun konservative støtter liberale frihetene. (her, her)

3. En annen sekulær gift homofil mann som også er ateist Dave Rubin la ut en video der han forklarer hvorfor han gikk fra venstresiden. De er ikke lenger et liberalt parti som støtter liberale frihet sier Rubin. Dave Rubin er grunnleggeren av Rubin Report som er en podcast med intervjuer som har påvirket mange. (Her)

4. Den verdenskjente O.J Simpsons og Harvard Law professoren Alan Dershowitz sa i et intervju at han er mye reddere for ytre venstre som har radikalisert Demokratene enn hvite nasjonalister som har omtrent ingen innflytelse i kulturen. (her)

5. Kongress kvinnen Maxine Waters sa i en tale at de som støttet Trump burde jages utav offentlige steder for å vise at de ikke var velkomne. (her)

6. I dette klippet så vise Ben Shapiro hvordan skuespillere og Hollywood tidligere har forsvart overgripere og at Kavanaugh saken hadde ingenting som helst med overgrep å gjøre. (Her)

7. Den norske favoritten Bernie Sanders avhører her en Kristen mann som vurderes i en offentlig rolle. Sanders viser total forakt mot ytringsfriheten og religionsfriheten ettersom han spør mannen om hans Bibelske doktriner. Dette er totalt i strid med grunnloven ettersom religion ikke skal spille noen rolle om en får jobb eller ei i politikken. (her)

8. Madonna sa hun ønsket å sprenge det hvite hus (her)

9. Kathy Griffin lagte en parodi med en avkappet hode av Trump (her).

10. Johnny Depp kom med en vits om å avlive Trump (her).

Og det aller mest skremmende er at alt dette skjer til tross for at den Amerikanske økonomien er bedre enn på svært lenge. Noe New York Times innrømmet i sin artikkel: her. Om mange har jobber, og økonomien blir bedre og er så sinte så bare tenk hvordan ting hadde vært om økonomien hadde vært verre.

Disse er bare noen av eksemplene som viser at den Amerikanske venstresiden har blitt overtatt av radikale. Og likevel så påpeker nesten ingen norske medier dette. Fascismen er mer tydelig på den Amerikanske venstresiden enn på høyresiden. Den Amerikanske høyresiden har sine problemer, men for øyeblikket er den mye mer sivilisert enn venstresiden. Og uten siviliserte holdninger kan ikke den Amerikanske politikken fungere. 

Vi lever i farlige tider. Vi må be og jobbe for at Amerikansk politikk blir mer sivilisert. Men det første vi må gjøre er å innse sannheten. Demokratene i Amerika er idag et parti som ikke støtter grunnleggende klassiske liberale verdier. Og uten sivil frihet så kan en bare glemme den religiøse friheten.


Du finner flere lignende poster under Oversikt.Islamismen påvirker Unge

Islamismen med støtte fra Saudia Arabia er en av historiens største propaganda kampanjer. Og svært få forstår hvor alvorlig dette er for vår fremtid. I denne artikkelen i Aftenposten så er det heldigvis en som forstår alvoret.


Islamister jobber på spreng for å påvirke barn og unge