Saturday, 16 December 2017

Politisk Islam og det totalitære

I denne artikkelen (her) så advarer Bill Warner mot politisk Islam som er en totalitær politisk ideologi. Jeg deler Warner sin bekymring for fremtiden. Det finnes åpenbart mange moderate og freds elskende Muslimer. Men blant unge Muslimer så er det beklageligvis det Saudia Arabia sin Wahhabisme som sprer seg i rekordfart. Om du vil vite hvordan fremtiden ser om denne utgaven for innpass i Europa fremover så er det ikke verre enn å se hvordan samfunn styrt av Islam er idag. De røde er mest korrupte og de gule er de minst korrupte.

Artikkelen til Warner forklarer den totalitære utviklingen bra. Anbefales: Why Islam is a totalitarian system and a threat for every non-Muslim country
Wednesday, 13 December 2017

En Veldig God Bok av Hanne Nabintu Herland

Hanne Nabintu Herland har gitt et ny bok som også er tilgjengelig på engelsk. Jeg leste boken ferdig og synes den var veldig bra. Herland gjør det så altfor få Kristne gjør. Nemlig å kombinere Bibeltro med å involvere seg i kulturen. Herland viser i boken at hun besitter store kunnskaper innenfor kultur, historie, filosofi, religion og teologi. Boken er en integrering av mange disipliner der hun forklarer utviklingen og hva som må til for å løse problemet.

Sekulariseringen av kulturen er en av hoved årsaken til den indre svekkelsen av vår kultur, og vi må gjeninnføre Kristendommen for å løse mange av disse problemene. Herland påpeker mange av konsekvensene av Kristendommens svekkelse, men påpeker også viktigheten av filosofi, kultur, historie og annet. Boken kan beskrives som en helhetlig løsningen for helhetlige mennesker. Vi trenger å møte hele mennesket. Herland gjør en glimrende jobb i boken med nettopp dette fordi hun argumenterer utifra så mange ulike disipliner. 

Det interessante med denne boken er at den kan leses av nesten hvem som helst uavhengig av religion eller annen bakgrunn. Boken er lettlest, men holder også et godt akademisk nivå. Det er veldig imponerende å se den mengden med litteratur Herland har lest. Og også hvordan hun setter dette sammen og argumenterer for hvordan vi mistet kulturen og hvordan den kan gjenopprettet.


Min kritikk av boken er omtalen av Pave Francis. Herland kritisere også mye av politisk korrektheten. Hun kritiserer en politisert kirke med prester og biskoper som er lakeier for politiske eliter. Men pave Francis blir beskrevet i positive ordlag. John Paul II og Ratzinger var imponerende paver. Dette sier jeg til tross for min uenighet teologisk med den katolske kirke. Det er derfor overraskende å se at Francis blir utelatt kritikken som Herland kritiserer kirken for. Pave Francis er den mest politiske korrekte paven kirken har hatt på veldig lang tid. Han fremtrer som en Marxist og er selve manifestasjonen på alt Herland kritiserer i boken. Ettersom Herland  kritiserer nettopp kultur Marxismen så er det veldig overraskende å se at en pave som virker til å ha blitt innsatt av politikere blir utelatt kritikken. Han representerer tross alt 1 millard katolikker og er en viktig del av problemet. 


Til tross for dette så vil jeg likevel si at Herland's bok bør leses av alle. En viktig og god bok som jeg håper for mange lesere.
Relevante poster

Ulikhet er roten til all ondskap Pope Francis


Thursday, 7 December 2017

Video som forklarer politisk korrektheten

Politisk Islam og dagens Kultur Marxisme er totalitære ideologier som brer seg utover dagens akademia i rekordfart. Denne videoen forklarer tankegangen bak politisk korrektheten. Anbefales!


Video: Why the Left Loves Islam?


Wednesday, 22 November 2017

Nok et eksempel på de totalitære tendensene på Universitetet

I dette korte klippet så får vi se hva vi kan vente i fremtiden hvis ikke flere står opp og kjemper for frihet. Dagens situasjon på mange av universitetene i Vesten begynner å vise likhetstrekk med Brave New World og Orwell's 1984. Hør dette klippet og klyp deg selv i armen for å se om det faktisk er en spøk eller virkelighet. Kultur Marxistene lover likhet, men produserer samfunn med ulikhet og tyranni.

Synden til jenta i lydopptaket var å dele andre perspektiv enn det som var mainstream. På mange av topp universitetene er det ikke lenger rom for å ta opp og å diskutere ideer en er uenig med. Og ikke nok med det universitetene hyrer folk til å kontrollere språket til folk. Disse fungerer som tystere. Skremmende utvikling for alle er informert om Kommunismen, Nazismen og Fascismen. Det var ikke lenge siden, og det viser seg at vi skal kjempe kampen for frihet nok en gang.

Lyd opptak: Her

Her har du et veldig interessant intervju av Lindsay Shepherd der hun forklarer hva som skjedde. Verdt å se: Her

Wednesday, 15 November 2017

Sannheten om Thanksgiving

På mange Amerikanske universiteter blir studenter lært opp til å hate sitt eget land. Løgnene om historien er mange og er ideologisk drevet. Thanksgiving er intet unntak. I denne 5 min videoen kan du lære sannheten om Thanksgiving som er en dag som forteller oss om Gud, samarbeid, kjærlighet og at ulike etniske grupper faktisk kan jobbe sammen med hverandre isteden for å egge opp hat. Anbefales!

Thanksgiving 5 min video: Her

Tuesday, 14 November 2017

Hvorfor har Saudi Arabia sverd på flagget mens vi har et kors?

Ayaan Hirsi Ali spurte engang hvorfor har Saudi Arabia et sverd på flagget om Islam er fredens religion? Saudia Arabia og Mekka er hva Israel og Jerusalem er for Jøder og Kristne. På Saudia Arabia sitt flag som er selve fødestedet til Muhammed finner du altså trosbekjennelsen til Islam og et sverd. Sverdet er et symbol på erobring, mens korset er symbol på tilgivelse fra synd og frelse. Kontrastene kunne knapt vært større.

Det som er så utrolig ironisk er at vi som Kristne som faktisk har en frelser som faktisk ikke brukte vold og prekte fred blir alltid belært av våre ledere om religionskriger gjort i Kristendommens navn. Mens Islam stadig blir pekt ut som fredens religion til tross for at Muhammed er historiens verdens mest voldelige og brutale religiøse leder. Kirken ble forfulgt i sine 300 første år og ble drept, mens Muhammed drepte og plyndret det som ikke fulgte han. Krig er konsekvent med livet og læren til Muhammed, mens krig gjort i Kristendommens navn var i strid med det Bibelske idealet til Jesus. Likevel blir vi ofte fortalt det motsatte. Disse to flaggene bør være med å fortelle litt om forskjellene på verdiene. Dette til tross for at Norge ikke ble Kristnet med fred. Vi tilber heldigvis ikke Olav den Hellige, men Jesus Kristus som prekte fred.

Islam og drapene på Hinduer


William Durant var en av de største historikerene som har levd. Hans verk om sivilisasjonen er et mesterverk som er flittig sitert. Et helt liv viet til historie studie gjorde at han fikk en enorm innsikt i historien. 

To sitater fra Durant, 

"The Islamic conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precious good, whose delicate complex of order and freedom, culture and peace, can at any moment be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within." (page 451) “The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. The Islamic historians and scholars have recorded with great glee and pride the slaughters of Hindus, forced conversions, abduction of Hindu women and children to slave markets and the destruction of temples carried out by the warriors of Islam during 800 AD to 1700 AD. Millions of Hindus were converted to Islam by sword during this period.” (p. 459)

Francois Gautier in his book ‘Rewriting Indian History’ (1996) wrote:

“The massacres perpetuated by Muslims in India are unparalleled in history, bigger than the Holocaust of the Jews by the Nazis; or the massacre of the Armenians by the Turks; more extensive even than the slaughter of the South American native populations by the invading Spanish and Portuguese.”

Det vanlige tallet som en regner er at Muslimer i de 1000 årene de styrte India så drepte de hele 80 millioner Indere. Vi ser selvsagt ingen unnskyldning fra fra Islamske land på samme måten som Europa og Usa som stadig må unnskylde seg for sine synder. Årsaken til dette er at Islamske land nesten aldri har drevet selvkritikk. Islam er alltid løsningen og aldri problemet. Erdogan har benektet at det Armeniske folkemordet noen gang skjedde. 


Svært få vet om dette til tross for at det er godt dokumentert. Det blir aldri nevnt til tross for at det er mye verre enn Holocaust. Det som også er skremmende er hvor enormt godt dette stemmer overens med livet til Muhammed (Surah kap 9 som er siste kommando og kapitlet i Koranen). I tillegg bekrefter Ibn Khaldun som levde rundt samme tid presist hvor de hentet sin inspirasjon fra.

Ibn Khaldun 1332-1406 er en av Islams aller største historikere gjennom historien. Han har en legendarisk status hos Muslimene. Han sier, "In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the (obligation to) to convert everybody to Islam either by persuasion or force".  (Ibn Khaldun, The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Bollingen Series, (Princeton, NJ: Princeton University Press 1967, p. 183).

I lys at dette bør vi ikke være sjokkert. Det er totalt konsekvent med læren til Islam. Monday, 13 November 2017

Den Europeiske Unionen og Kristendommen

Mye av dagens problemer i Europa og EU sin kollaps kommer som et resultat av flere ting. Men en ting som står sentralt er mangelen på Kristendom. Å ikke nevne Kristendommen som sentralt i Europas historie er som å snakke om norsk historie uten å snakke om vikinger. Men EU er åpenbart styrt av sekulære og de valgte å avvise sannheten om Europa sin historie. Kristendommen har vært et nødvendig lim i Europa som gitt mer fred enn vi ellers kunne fått. Første og andre verdenskrig kom som et resultat av avvisningen av Kristendommen.

Robert Schuman som var en av EU sine opprinnelige grunnleggere hadde en helt annen visjon for Europa. Jeff Fountain har dokumentert EU sin historie med hensyn til Kristendommen i boken, 'Deeply Rooted'.

To bethink ourselves of
the Christian basics of Europe
by forming a democratic model
of governance
which through reconciliation
develops into
a ‘community of peoples’
in freedom, equality,
solidarity and peace
and which is
deeply rooted
in Christian basic values.
Robert Schuman
(1958)


Christianity Today: A draft of the new European Union constitution fails to acknowledge the role of God and Christianity on the continent. Some Christians are outraged. The document does mention Europe's "religious heritage." (Her)

Douglas Murray som er en journalist og homofil ateist reagerte også på dette. Han sier i boken, The Strange Death of Europe,

"In the 2000s this debate had a focal point in the row over the wording of the new EU Constitution and the absence of any mention of the continent's Christian heritage. Pope John Paul II and his successor tried to rectify the mission. As the former wrote in 2003, 'While fully respecting the secular nature of the institutions I wish once more to appeal to those drawing up the future European constitutional treaty, so that it will include a reference to the religious and in particular the Christian heritage of Europe."


EU valgte å ikke nevne Kristendommen i konstitusjonen. Resultatet ser vi i dagens Europa som er et døende kontinent. Vi hadde mulighet etter andre verdenskrig å reformere oss selv og å gå tilbake til våre røtter. Men vi valgte feil og dagens Europa går mot utfordrende tider av flere ulike grunner. Boken til Murray går mer grundig til verks og forklarer hvorfor Europa er døende.

Peter Hitchens (broren til nyateisten Christopher Hitchens) var var en ateist og en Lenin-Marxis som ble Kristen. Han forklarer og legger ut mange interessante poeng om Kristendommens betydning for Vesten: Her

Det Kristne Livssynet og Miljø Bevegelsen

Jeg er glad i både miljø og dyr og er overbevist at vi må bevare begge. Men dagens miljøvern bevegelser virker ofte til å ha holdninger som vil bli kvitt skille mellom natur og åndelig virkelighet, menneske, dyr og natur. Leksjonen av døds apostelen og filosofen Peter Singer forteller oss litt om hva vi kan vente i fremtiden: Her

Bibelen har et helt annet budskap:

1 Mos 1:26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Bibelen gir oss her flere grunnleggende punkter:

1. Gud skapte naturen. Han er ikke en del av den, og naturen er ikke Gud. Naturen er skapt av Gud. Tilbe Gud og ikke naturen. Dette var en revolusjonerende ide når Moseboken ble skrevet for minst 3000 år siden. Hednings nasjonene tilba naturen. 

2. Naturen kan ikke tilbes fordi den er amoralsk, mens Gud er moralsk. 

3. Skapelsen hadde en mening, nemlig den endelige skapningen som er mennesket. 

Vi skal verne om og bevare naturen, altså bruk og ikke misbruk. Men naturen er til for mennesket og ikke mennesket for naturen. Vi beveger oss mot en kultur der skillet begynner å fjernes. Resultatet vil bli katastrofalt der vi vil få et enormt ineffektivt samfunn der vi ikke kan bruke resursene i naturen for å skape produkter som er bedre for mennesket. Vi vil tape arbeidsplasser, menneskeverd og kan med tiden ende med et samfunn som i India der folk lar rotter spise maten fordi ingen vil drepe rotter som er gudommelige. Land som har likestilt dyr og natur (panteisme) er land som historisk har dårlige å bo i. Årsaken er avvisningen av det Kristne livssynet.

Februar 20, 2014 så angrep en pit bull en 4 år gammel gutt, Kevin Vincente. Guttens fjes ble ødelagt og måtte gå gjennom mange operasjoner. En Facebook side ble opprettet for å samle penger. Men pengene var ikke satt opp for Kevin, men for hunden. The, "Save Mickey" siden fikk 70,000 likes og samlet sammen mer en nok penger til å gi hunden rettslig beskyttelse slik at den ikke måtte bli avlivet. Det var også talglys og videoer som beskyttet hunden.

En må spørre seg selv hva som har skjedd at folk virker til å bry seg mer om hunden enn om gutten? Årsaken er veldig enkel. 1 Mosebok 1:26-27 er blitt avvist på dagens universiteter og skillet mellom natur og menneske er blitt mindre. Resultatet er at vi er i ferd med å miste menneskeverdet og forståelsen av at mennesket er over naturen og dyrene. Ikke for misbruk, men for Bibelsk ansvarlig og god forvaltning av ressursene. 

To andre eksempler som bekrefter mye av det samme:
James Lovelock som er en av grunnleggerne av den grønne bevegelsen sier, "Environmentalism has "become a religion" and does not pay enough attention to facts, according to James Lovelock." Han har også beskrevet naturen som en levende organisme. 

På Vestens universiteter er disse ideene veldig utbredt. Og det som skjer på universitetene blir ikke der. Det vil i stor grad påvirke lovverket og samfunnet ellers.Relevante poster


Kilder: 


Tidligere Muslimer snakker ut

Den tidligere Muslimen og professoren i Islamsk historie og kultur Mark Gabriel Muhammed sa selv at den som forlater Islam skal bli drept (her). I denne videoen så snakker tidligere Muslimer ut om hva som skjer når en forlater Islam. Interessant video. 


I denne videoen får du høre historiene fra Amerikanske Muslimer som gikk fra Islam: Her


Sunday, 12 November 2017

England viser totalitære tendenser

Til nå har jeg ikke sett et tydeligere eksempel på det totalitære i Europa eller Usa. Men denne saken topper listen. Eunice and Owen Johns i England som er 62 og 65 år gamle fikk beskjed av et råd at de ikke kunne ha foster barn fordi de hadde tradisjonelle syn. De var Kristne pinsevenner. Rådet mente at å beskytte foster barn mot homofil diskriminering var viktigst.
Det var ikke snakk om noe det hadde sagt, men hva de ikke var villige til å si. Å feks ikke si noe om emnet var ikke godt nok. De måtte bekrefte og verbalt godkjenne homofili. Dette er kult lignende tendenser som tar på seg politisk språk.

Jeg har advart i lengre tid mot Kultur Marxismen som er totalitær i sin natur. I likhetens og flerfoldighetens navn så ble dette paret altså tvunget til å verbalt godkjenne doktrinene til Kultur Marxismen om de ville ta del i en offentlig tjeneste. Om dette ikke er totalitært så vet jeg ikke hva som er det. Det holder altså ikke å unngå å si noe, men de måtte positivt vise at det godkjente doktrinene til rådet for å være foster foreldre.

Det totalitære er ofte mye verre en diktaturer fordi totalitære ideologier vil kontrollere hele virkeligheten. Alle deler av samfunnet må detalj styres. Det finnes ingen skille mellom stat og kirke, moral og politikk. Alt blir blendet inn i staten som får all makt. Slik er dagens utvikling. Om du gir dette tid så vil det bli mye verre.

Det som kanskje er aller mest trist og uhyggelig er at Europeere sover seg gjennom disse tingene uten å tenke over konsekvensene. Jeg har sagt i lang tid at godkjenningen av homofilt ekteskap vil lede til tyranni. Forunderlig nok så er totalt stillhet hos mennesker som har mye større plattform enn meg.

Min anbefaling er at du utdanner deg om emnet og gjør hva du kan for å forhindre denne utviklingen. Et ideologisk jernteppe brer seg over Vesten i rekordtid. Vi har et ansvar å kjempe mot utviklingen.

Kjell Skarveit sine bøker bør leses for den som vil bli informert: Her
Artikkelen: Her


Friday, 10 November 2017

Sekularismen svekker oss og åpner opp for politisk Islam

I et interessant intervju på Resett.no så advarer Lily Bandehy mot politisk Islam. Hun skal ha skryt for å være modig i et følsomt norsk ytrings klima der slike intervjuer kan bidra til at hun ikke kan bevege seg trygt på gaten. Bidraget til ytringsfriheten og motet står det respekt av. Mye av analysen hennes er også meget god. Politisk Islam er et problem som vil bli verre for hvert år som kommer. Dette har jeg også advart mot i flere år. Jeg er altså enig i analysen, men synes at løsningene ofte blir svake.

Lily Bandehy virker til å greie all religion under samme kam. Løsningen hennes er mer Humanisme og mer av de sekulære. Jeg er ikke uenig i alt her. Vi trenger åpenbart en sekulær stat bygget på de beste av opplysnings verdiene. Jeg mener også at vi aldri skulle ha hatt en statskirke, men heller la nordmenn velge selv og organisere seg i kirker frivillig uten hjelp av staten. Dette sier jeg som en konservativ Bibeltro Kristen som tar Bibelens Guddommelige budskap på alvor.

Uenigheten min kommer med at jeg mener at Protestantisme som er løsrevet fra staten faktisk er en viktig bidragsyter til et bærekraftig samfunn. Protestantisme og Opplysnings verdier har historisk gått hånd i hånd. De har vært best ivaretatt nettopp der Protestantismen har blit
t tatt mest på alvor. Så her finnes det ingen motsetning. Vi trenger både Jødisk Kristne verdier og Opplysnings verdier. Begge deler må forsvares. Lily Bandehy henter argumenterer i tråd med den Franske Revolusjonen som endte opp i tyranni med Napoleon som diktator. Frankrike bygget sin revolusjon på fornuften alene. Den Amerikanske revolusjonen var bygget på Jødisk Kristne verdier og Opplysnings verdier. Ja takk begge deler. Den ledet til historiens beste og mest langvarige konstitusjon som gav mer frihet enn noe annet land har produsert gjennom menneskets historie.

Historisk så har Protestantiske land vært mest frie, hatt minst korrupsjon og bevart denne friheten over lengst tid. Og det var nettopp under Protestantismen at Opplysnings verdiene blomstret aller mest. England og Usa sine politiske institusjoner har vært kopiert av hele verden inkluder Norge i 1814.

I tillegg til dette så vil jeg si at Norge overlevde som Kristent i over 1000 år, mens det er etter vi er blitt sekulære vi er mottakelige for politisk Islam. Det er nettopp politikere og eliter som er sekulære som inviterer den totalitære politiske Islam til vårt samfunn. De mest materialistiske og sekulære spesielt på venstresiden er de som har åpnet døren opp for Islam. Et Kristent Norge overlevde og har vært veldig sterkt som Kristent, men som sekulært så tar vi imot politisk Islam. Kan det være en koblingen her?

Også Iran som prøvde å bygge opp et sekulært samfunn før revolusjonen i 1979 gjorde seg mottakelige for politisk Islam. Idag er Iran et Islamsk teokrati. Ellers i Midtøsten så ble den Arabiske våren om til en vinter. Demokrati og Islam har til nå vist seg å være totalt uforenlige. Kan dette ha noe med å gjøre at det sekulære samfunn ikke er sterkt nok i seg selv til å erstatte Islam?

Til nå har det sekulære prosjektet uten Kristendommen vist seg å bidra til svekkelser av land som gjør de mottakelige for Islam. Kanskje nettopp avvisningen av Kristendommen er det som gjør at Islam vokser? Det sekulære prosjektet har til nå hatt katastrofale konsekvenser både i Midtøsten og i Europa. Kanskje det er på tide å innrømme at vi faktisk trenger både opplysnings verdier og Kristendommen? Forhåpentligvis før det er for sent.Intervjuet: Her


Relevant post: Sekulariseringen er et større problem enn Islam

Thursday, 9 November 2017

Ligger det i vår natur å gjøre det gode?

Ønsket om gjøre det gode ligger i vår natur er en myte som oftest kommer fra sekulære eller de som tenker sekulært. Å tro at mennesket vil være godt over tid uten Gud er å tro presist det motsatte av hva virkeligheten forteller oss. Men dagens universiteter er sentrer for indoktrinering. Flere eksempler: Her.

I artikkelen på Vårt Land så sier biolog Det er klart at normer, påbud og forbud av alle varianter vil ha mye å si for hvordan vi oppfører oss, men vi er fra naturens side mer empatiske enn vi ofte tror. Vi er en sosial art og kan ikke eksistere alene. Nettopp dette har gjort at vi har utviklet en lang rekke gode sider, som moral, samvittighet og følelser for hverandre, mener biolog ved Universitetet i Oslo, Dag Olav Hessen."

I Amerika mener også flere unge at du kan være god uten Gud: Her


La meg forklare hvorfor dette er feil:

1. Historien forteller oss presist det motsatte. Mennesket trenger Gud for å være god.

- Agnostikeren og den nå døde verdenskjente historikeren William Durant bekrefter at sivilisasjonen ødeleggelsen begynner med å avvise Gud og religionen: Her

- William Durant innrømmer også at ingen sivilisasjon har opprettholdt moral uten religion (her)

Geniet og ateisten Friedrich Nietzsche: Han mente at ateistene i det tyvende århundret ville se konsekvensene av en verden uten Gud. Uten Gud var det heller ingen moralske absolutte verdier. Mennesket er fritt til å skape egen moral. På grunn av dette profeterte Nietzsche så ville det tyvende århundre bli det blodigste i historien. Nietzsche døde i år 1900. Profetien kunne knapt truffet bedre. Kommunismen, Nazismen og Fascismen (to verdenskriger) sørget for en av historiens største nedslaktinger av mennesker. (Frederick Copleston, A History of Philosophy, vol VII (New York: Doubleday, 1963), 405-406).

- Fedrene som grunnla Usa uavhengig om de var deister eller Kristne var alle i stor grad enige om at Kristendommen var nødvendig for et moralsk land (her).

- Et annet studie som bekrefter det samme er fra den Britiske historikeren J.D Unwin og Russiske sosiolog Pitrim Sorokin som har studert sivilisasjonens kollaps. I boken, "Our Dance Has Turned to Death" så beskriver Carl Wilson mønsteret som ødela familie livet i Gamle Hellas og Romerriket. Først sluttet mennene å lede familiene sine i tilbedelse. Åndelig og moralsk utvikling ble sekundær. Synet på Gud ble mer naturalistisk, matematisk og mekanisk. De ble dermed mer egoistiske og sluttet å ta vare på familie og søkte velstand, politisk og militær makt, i tillegg til personlig kulturell utvikling. Materialismen overtok. Menn i forretning og krig ble mer utro og var også mer involver i homoseksualitet. Alt dette påvirket kvinnene. 


Kvinnene fikk mindre status og gjorde opprør for å få materiell velstand og seksuell frihet. Kvinner sluttet i større grad å ha sex for å få barn, men for nytelse. Ekteskap og skilsmisse ble enklere. Alt dette påvirket hjemmet og menn og kvinner konkurrerte mot hverandre i hjemmet og om å få barnas oppmerksomhet. Mange ekteskap endte opp i skilsmisse. Foreldre ville ofte ikke ha barna, abort ble mer vanlig, de ble forlatt, voldtatt og udisiplinerte. Hjemmets ødeleggelse skapte anarki. Egoistisk individualisme vokste og kom inn i samfunnet der nasjonen ble svekket av intern konflikt. Mindre barn betydde mer eldre folk som ikke alltid var mannsterke nok til å forsvare seg mot fiender. Mindre tro på Gud/guder ble mer fullbrakt, foreldre mistet respekten og etikk og moral forsvant. Dette gjennomsyret stat og økonomi. Og til slutt raknet samfunnet innvending. Barbarene kunne lett erobre et ødelagt folk. Dette er noe også Martin Lloyd Jones bekreftet ettersom han var en som studerte mye historie: Her.

Alt dette som et resultat av å avvise Gud. Ting skjer ikke over natten, men blir videreført fra generasjon til generasjon. Disse trekkene er skremmende like hva vi har opplevd i Vesten. 


2. Mennesket trenger ikke lære ondskap. Vi trenger å bli lært å bli gode. Ingen trenger å fortelle et barn at de skal være onde. Vi må derimot fortelle dem å si takk og behandle andre bra. Flere svar og eksempler på dette: Her


3.  Ifølge R.J Rummel’s Lethal Politics and Death by Government så er 170 millioner mennesker blitt brent, knivstukket, knust, druknet, sultet, bombet og drept på andre måter. Staten har påført dette på ubevæpnede og hjelpesløse borgere. Det blir spekulert om det kan være rundt 360 millioner drepte til tross for at det er umulig å si sikkert.

Liv tatt av ikke-religiøse diktatorer de siste hundre årene:

Joseph Stalin: 42,672,000

Mao Zedong: 37, 828,000

Adolf Hitler: 20, 946,000

Chiang Kai-Shek: 10,214,000

Vladimir Lenin: 4,017,000

Hideki Tojo: 3,990,000

Pol Pot: 2,397,000


Kommunismen, Nazismen og Fascismen var alle Gudløse ideologier. Her, Her.
De siste århundret har vært historiens blodigste. Sekulære ideologier dreper mye mer enn kirken noengang har gjort eller kommer til å gjøre. Og alt ble gjort av mennesker som mente de gjorde det gode, lovlig og sanksjonert av staten. 

Kanskje vi også legge til at Tyskland var verdens best udannede land før Nazismen. Det hadde også enormt med kultur og var ekstremt gode på musikk og kunst. Viktor Frankl som overlevde Holocaust sa, 

"The gas chambers of Auswitz were the ultimate consequence of the theory that man is nothing but the product of heredity and environment, or as the Nazis liked to say, 'Of blood and Soil'. I'm absolutely convinced that the gas chambers of Auswitz Treblinka, and Maidanek were ultimately prepared not in some ministry or other of Berlin, but rather at the desk and in the lecture halls of nihilistic scientists and philosophers."

Den som tror utdannelse er grunnlag for moral ignorerer historien. Utdannelse er totalt nøytralt. Uten god religion så gjør ikke utdannelse oss bedre. Den gjør mer kunnskapsrike, men ikke mer moralske.


4. Amerikanske universiteter er blitt veldig sekulariserte. Dennis Prager som debatterer mye og underviser rundt i Usa har i mange år spurt studenter om hvem de ville reddet mellom en fremmed og sin egen hund om de druknet. 1/3 sier hunden, 1/3 sier mennesket, 1/3 sier de ikke vet. Video: Her. Dette et direkte resultat av sekulariseringen. Uten Gud verdsetter folk i mindre grad mennesker som blir likestilt med dyr.


5. Uten Gud så finnes det ikke objektiv moral. For å sitere ateisten David Silverman. Han sier, "There is no objective moral standard. We are responsible for our own actions..." "The hard answer is it (moral decisions) is a matter of opinion." (Debate with Frank Turek: Which offers a better explanation for reality-Theism or Atheism?)


6. Abort er lovlig og vi dreper i Norge opptil 12-14 tusen barn i året. De aller fleste er sunne og friske barn som kunne blitt produktive borgere. Vi har både råd og mulighet til å ha disse barna. De som er imot abort er i nesten 100% av tilfellene religiøse. Det finnes unntak, men de er få.

7. Naturalistisk evolusjon gir oss ikke grunnlag for moral. Evolusjons biologen Richard Dawkins fra Oxford sier,  ‘The universe we observe has … no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. … DNA neither knows nor cares. DNA just is. And we dance to its music [emphasis added] (Atkins, P., The Creation, W.H. Freeman & Co Ltd, Oxford, 1981) Evolusjonsteorien får fremgang når rasene utrydder hverandre. Utvikling kom ved ødeleggelse og drap der den sterke spiste den svake. Og visstnok skal dette lære oss hvor gode vi er innerst inne. Det var nettopp evolusjons teorien som ble brukt av både Fascistene , Nazistene og Kommunistene. Og hvem kan si uten objektiv moral at dette ikke var en konsekvent bruk av evolusjonsteorien? 

Jeg kunne brukt enda flere eksempler, men jeg får gi meg nå. Det burde være åpenbart at uten Gud så kan en sivilisasjon ikke opprettholde moral over flere generasjoner. Vi i Norge lever fortsatt på det våre foreldre og besteforeldre overleverte til oss. De to neste generasjonene vil derimot få merke konsekvensene av sekulariseringen. Uten Gud så er moral umulig å opprettholde over tid. Sivilisasjonens ødeleggelse kommer i kort tid etter Gud er død. Om Gud døde i det nittende århundret så kan vi med god samvittighet at mennesket døde i det tjuende. Forhåpentligvis kan vi lære av dette og sørge for at det 21 århundret blir bedre.


Hosea 4:6 sier at folket blir ødelagt på grunn av manglende kunnskap. Kunnskapen om Bibelens Gud skaper god moral og gode nasjoner. Det er fortsatt ikke for sent å snu der vi gjør Gud til grunnlag for vår moral.
Fra Lesbisk til Kristus

Michelle Smith deler en historie der hun gikk fra å leve som lesbisk til å leve for Jesus. En spennende historie som du kan se på youtube og i boken.

Youtube: Fra Lesbisk til Jesus


 1 Kor 6:9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 

Et Gudløst Europa: Refleksjoner av Iben Tranholm

Iben Tranholm er en dansk prisvinnende journalist som har veldig gode refleksjoner rundt Europa og det som skjer. Få journalister kobler ikke at kampen om dagens Europa er en åndelig og ideologisk kamp. Iben Tranholm advarer derimot om utviklingen.

Europa er et døende kontinent og uten at vi går tilbake til Kristendommen så er slaget om Europas sjel tapt.


- Iben Tranholm and Stefan Molyneux

- How Feminism destroyed Europe 

- Europe has a culture of death

- Western Christianity is confused and misguided by multiculturalism

Saturday, 4 November 2017

Luther's Bidrag Til Verden

Luther ble mektig brukt av Gud og bidro sterkt til verden vi har idag. Reformasjonen han startet bidro sterkt til flere ting. Her er noen eksempler:

1. Pavedømmet ble fjernet fra tronen. Pavedømmet var ekstremt korrupt i Middel Alderen. Salget av avlatsbrev var et misbruk av Guds nåde ble undergravd. Mange nasjoner ble frigjort fra Pavens jerngrep og den Bibelske forståelsen av nåde ble gjenopprettet.

2. Det Bibelske Evangeliet ble gjenopprettet og kirken og skoler kunne lære solus Christus, sola gratia, sola fide, og sola scriptura fritt. Den kjente kirkehistorikeren Philip Schaff sa at ved siden av Kristendommens introduksjon så var Reformasjonens verdens største historiske hendelse.


3. Kirken fikk to sakramenter fra syv til to.


4. Den Lutherske Reformasjonen har ofte fått ære i å gjeninnføre sang blant forsamlingen i større grad enn før. Også idag er det mer uvanlig enn hos Protestanter at Katolikker synger i forsamlingen. (Thomas Day's bok, 'Why Catholics Can't Sing (1990). En relevant artikkel: Her5. Synod of Carthage (390) gjorde påbudt for diakoner å ikke gifte seg. I 511 (Council of Orleans) så fikk munker sparken om de giftet seg. I 1215 (Fourth Lateran Council) så ble ekteskap forbudt for alle geistlige. Luther's kanskje aller viktigste bidrag til Reformasjonen er at han gjeninnførte Bibelens forståelse av ekteskap. Han giftet seg og lærte at andre kunne gjøre det samme. (1 Cor 9:5, og Mark 1: 30-31) viser at Peter var gift og at apostlene hadde lov å ta med seg en troende kone. 1 Tim 3:2 bekrefter også at eldster skal være en kvinnes mann.


6. Presteskap for troende. 1 Peter 2:9 beskriver alle Kristne som et hellig presteskap og en hellig nasjon. Dette betyr at alle troende hadde dirkete tilgang til Gud uten å være avhengig av kirken. Denne læren bidro til åndelig demokrati og for religiøs og sivil frihet. Dette brøt ned elite mentaliteten blant elitene og bidro sterkt til at alle deler av livet var viktige og at hvem som helst i vanlig arbeid kunne utføre Guds fulle vilje.


Når Tyskland begynner med Sensur så bør vi bli svært bekymret

Først var det kaiseren (første verdenskrig). Etterpå var det Hitler (andre verdenskrig). Og denne gangen er det Chancellor Merkel. Tyskland har de 100 siste årene vært opphavet til to verdenskriger og bidrar nå til fremtidig uro. Og nok en gang så begynner det med sensur av upopulære meninger. Dette er en skremmende utvikling.

En mikrofon var på der Merkel og Facebook grunderen Zuckerberg virket til å sensurere meninger de var uenige med: Her.
- Facebook stenger tusenvis av i kontoer før valget 

Elitene i Tyskland i likhet med resten av Europe støtter også utbredning av politisk Islam som er totalitær ideologi som sprer seg kjapt blant unge. I tillegg har elitene tatt til seg en totalitær Kultur Marxisme. Så denne gangen er det både politisk Islam og Kultur Marxisme som sprer seg som et ideologisk jernteppe over Vesten. Det ser ikke godt ut for Europa fremover.

Hvordan kan dette skje igjen etter Kommunisme, Nazisme og Fascisme og etter historiens blodigste og sekulære århundre? Hvorfor Tyskland nok en gang? 

1. I en artikkel av Robert Curry finner du deler av svaret på dette spørsmålet (her). England fikk sin revolusjon i 1688 der monarkiet mistet mye av sin makt og Parliamentet tok overhånd. Usa videreutviklet og bygget paa Englands arv og fikk sin revolusjon i 1776. Frankrike sin revolusjon i 1789 endte opp i tyranni med Napoleon i spissen. I 1958 så hadde Frankrike sin fempte republikk. Opplysingstiden fikk en annen historie i Tyskland. Romantikken fikk en større innflytelse og deler av i 19ende århundre så ble deler av Opplysnigs verdiene avvist til fordel for Romantikken. 


Isaiah Berlin som er professor på Oxford skriver i Roots of Romanticism, "common sense, moderation, was very far from their thoughts…there was a great turning towards emotionalism…an outbreak of craving for the infinite…admiration of wild genius, outlaws, heroes, aestheticism, self-destruction."

Berlin beskriver Romantikkens helter som Satanisk, " Berlin described the romantic hero as “satanic”:
This is the beginning of…the Nietzschean figure who wishes to raze to the ground a society whose system of values is such that a superior person…cannot operate in terms of it, and therefore prefers to destroy it…[who] prefers self-destruction, suicide…

Avvisning av deler av Opplysingsverdiene og en større omfavnelse av følelser bidro sterkt til at Tyskland ble et problem i første og andre verdenskrig. Og det forklarer også hvorfor Tyskland er i ferd med å bli et problem nok en gang i noe som kan bli en veldig usikker fremtid.2. Det finnes derimot en annen grunn som er kanskje enda viktigere. Tyskland avviste Kristendommen. Kirken var så sekularisert og liberal at den var nærmest motstandsdyktig når Hitler kom. Den Jødisk poetet Heinrich Heine forutså Holocaust hele hundre år før det skjedde. Heinrich Heine sa, 

"Christianity -- and that is its greatest merit -- has somewhat mitigated that brutal German love of war, but it could not destroy it. Should that subduing talisman, the cross, be shattered, the frenzied madness of the ancient warriors, that insane Berserk rage of which Nordic bards have spoken and sung so often, will once more burst into flame. ..." (Her). Et annet viktig eksempel: Her

Tyskland hadde altså avvist Kristendommen mot slutten av det nittende århundret. Resultatet så vi i Holocaust.

Så da er spørsmålet hva vi kan lære av disse tingene. Det høster det du sår. Sekularisering har historisk aldri skapt bærekraftige samfunn over tid. De har skapt tyranni og liten frihet. At et sekulært Tyskland skulle produsere noe annet denne gangen er det vanskelig å forestille seg.

Dagens universiteter er vår mest sekulariserte institusjon og ikke tilfeldig også den mest umoralske og politisk korrekte. Dette er ingen tilfeldighet.

Om vi bare kunne lært av historien. Ja til Jesus betyr mer fred, mer frihet og bedre samfunn.
Tre Anbefalte Bøker på Norsk om Islam


Disse tre bøkene om Islam av Nabeel Quereshi er de beste bøkene jeg har lest om Islam. Om du vil lære om Islam fra en tidligere Muslim som ble Kristen og forklarer Islam både som en tidligere lærd Muslim, debattant og en som har var overgitt Muslim så er dette bøkene for deg. Glad at disse er oversatt til norsk. Anbefales på det aller varmeste.

Martin Luther King hentet sin inspirasjon fra Bibelen

I Amerikanske skoler er det mange som ikke vet at Martin Luther King var drevet av Bibelen i sin kampanje for å kjempe for sivile rettigheter for etnisk Afrikanske Amerikanere. King hadde en doktorgrad i teologi og var pastor. I denne talen bruker han så tydelig Bibelsk språk at det er umulig å ikke erkjenne at King ikke bare trodde på Bibelen, men også at han brukte Bibelsk frigjørings
språk som han brukte i sin aktivisme.


Martin Luther King's siste tale: I've been to the mountaintop

Nok et eksempel på rettferdighet og sosial rettferdighetSolomons Ordspråk:   22 Ran ikke en fattig fordi han er fattig,
          knus ikke den hjelpeløse i retten.


2 Mosebok 22: 2 Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten.  3 Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rettssak. 

Budskapet her er veldig enkelt. Ikke favoriser eller fordrei rettferdighet mot eller i favør for den fattige. Loven er lik for alle uavhengig av rase, klasse og kjønn. Behandle alle likt og bruk en standard for alle. Dette burde være sunn fornuft, men slik er det altså ikke idag.

Mediene driver terror. De terroriserer sannhet og nekter å anvende en konsekvent lik standard til alt og alle. Et eksempler på dette. 

Etter terrorangrep i New York så rapporterte CNN at den Islamske terroristen sa, "God is great in Arabic" (her). I tillegg får vi vite at dette er en ensom ulv (her). Dette er nok en påminnelse på at dette har ingenting med Islam å gjøre til tross for alle jevnlige angrepene som kommer på løpende bånd både i Usa og Europa. 

Etter opprøret i Charlottesville der en ble drept så var det mye diskusjon om hvit identitet og hvilken rolle dette spilte i opprøret (her). Ideen om hvit overlegenhet er ren ondskap og bør kritiseres (her). Jeg tar 100% avstand fra slike onde teorier. Poenget her er at spørsmålet om Islamsk overlegenhet, identitet og tilhørighet aldri blir diskutert når terrorister dreper på løpende bånd. Men når noen angriper på grunn av rase ideer så tas det opp med en gang. Vi ser en av historiens største propaganda kampanje i Vesten der politisk Islam utbrer seg som et ideologisk jernteppe i rekordfart. Likevel gjøres nesten ingenting uten å unnskylde handlingene.

Terrorisme blir avvist som dette var ensomme ulver. Selv forteller terroristene oss presist hvorfor de dreper. De følger Koranen og livet til Muhammed til punkt og prikke. Hva med å faktisk diskutere tekstene som motiverer dem? Er det ikke medienes oppgave å se på hva som driver folk? Det finnes svært få hvite nasjonalister (takk og pris for det). Det finnes 1.7 milliard Muslimer. La oss si at feks bare 10-20% slik mange tall viser er radikale. Dette er kan ligge opp mot 200 millioner mennesker. Bare se på skaden 1 terrorist kan gjøre. Hva med 1000 terrorister som er like villige? De kan ødlegge enormt. 

Alt en kan be om er at dette spørsmålet blir diskutert likt som mediene alltid diskuterer hvit nasjonalisme. Politisk Islam er et problem som er MYE MYE større enn noen få hvite nasjonalister kan gjøre. All ondskap bør kritiseres uavhengig av rase, klasse og kjønn. Rettferdigheten er farge, kjønns og klasse blind. Rettferdigheten behandler alle likt. 

Bibelen gir oss mye mer visdom og en mye bedre forståelse av rettferdighet enn hva dagens samfunn produserer. Dagens forståelse av sosial rettferdighet blant mediene er ikke, progressiv den er regressiv. 

5 Mosebok 16:20: 20Rettferdighet, rettferdighet skal du strebe efter, for at du må leve og eie det land Herren din Gud gir deg.


Mer rettferdighet og mindre sosial rettferdighet. La alle være like under loven og krev av mediene at behandler alle grupper likt. Ingen skal favoriseres. Gud bryr seg ikke om sosial rettferdighet, men kun rettferdighet. Dette er grunnlaget for et bedre samfunn for alle. Islamisme og hvit nasjonalisme er begge onder som bør kritiseres med samme iver.