Sunday, 25 June 2017

Maajid Nawaz om Islam

Dette intervjuet av Bill Maher var veldig interessant. Maajid Nawaz er en Islamsk reformator med tidligere bakgrunn i terrorist grupper. Han jobber for å forbedre Islam. Anbefales.

Videoen: Her

Tuesday, 20 June 2017

En Smak av Den totalitære Kultur Marxismen

Jeg har skrevet om advart om kultur Marxismen i lengre tid. Det virker som svært få i Norge tar denne trusselen på alvor. Kultur Marxismen er vår tids mest farlige ideologi. Den er en større trussel enn radikal Islam fordi den har mye større innflytelse. Nå har Canada forandret loven slik at du kan få bot eller fengslet for å ikke bruke det rette kjønns pronoun på en person ettersom hva den personen identifiserer seg som. Med andre ord så kan du bli bøtelagt for å kalle menn for menn og kvinner for kvinner. Biologiske realiteter betyr ingenting, men selv identifisering og følelser er det som definerer virkeligheten.

Artikkelen: Canadians could be jailed or fined for using incorrect Gender Pronouns 


Her har du en smakebit på hva vi har i vente. Det vi ser i Canada kommer også til oss raskere enn vi aner i dagens globale verden. Kultur Marxismen er en utvidelse av tradisjonell Marxisme. Marxismen har historisk kun produsert tyranni alle steder den har blitt prøvd. Canada sin lov forandring viser det alle som har studert Marxismens historie vet. At Marxismen alltid produserer totalitære samfunn. Siste århundre drepte den ikke mindre enn 100 millioner mennesker. Staten forfulgte og drepte med loven i sin hånd. Vi har lært lite av historien. Canada viser oss her en smakebit over hva fremtiden kan bringe om vi ikke kjemper kampen mot denne destruktive ideologien.

Løsningen er å returene til Jesus budskap. Jødisk-Kristne verdier og spesielt de ti bud er bærebjelken som forsvarer oss mot tyranniet. I tillegg må vi returnere til grunnleggende opplysnings verdier som gir oss grunnleggende frihet.
Kultur Marxismen: Her

- Fra Marxisme til Kultur Marxisme

- Kultur Marxismen og ødeleggelsen av Familien

Monday, 19 June 2017

Glemte Doktriner fra Reformasjonen

Jeg har brukt en del på kirkehistorie det siste året. I den siste tiden har jeg prøvd å lest en del om Reformasjonen. En ting jeg har oppdaget er at vi som Protestanter har glemt de Reformatorene mente var de viktigste doktrinene.1. Intellektet er påvirket av synd. Filosof/Teolog Richard Muller er ifølge Scott Oliphint mannen som har lest alt som er relevant i middelalderen med hensyn til filosofi og teologi. Muller har ikke denne posisjonen selv men påpeker det han mener er det viktigste bidraget til Reformasjonen. Muller sier:

"These early reformers statements concerning theological  presuppositions focus, virtually without exception, on the problem of the knowledge of God given the fact not only of human finitude, but also of human sin. The critique leveled by the Reformation at the medieval theologians presuppositions added a soteriological dimension to the epistemological problem. Whereas the medieval doctors had assumed that the fall primarily affected the will and its affections and not the reason and the Reformers assumed also the fallenness of the rational faculty; a generalized and pagan natural theology according to the Reformers was not merely limited to the non saving knowledge of God, it was also bound to idolatry. This view of the problem is the single most important contribution  of the early Reformed writers to the theological prolegomena of orthodox Protestantism."

   Jeremiah 17: 9 Hjertet er mer svikefullt enn noe annet,
          det kan ikke helbredes.
          Hvem kan forstå det?


Romerbrevet 8:7 gjør det tydelig at kjødet er fiendtlig innstilt til Gud, og at det naturlige mennesket ikke kan forstå de åndelige (1 kor 2:14). Om vi forblir i syndene så er vi døde (Efeser 2:1). Filosofiens rolle kan altså ikke bli fullført før fornuften selv blir forløst i Kristus.2. Guds utvelgelse

Luther mente at boken, "Bondage of the Will" og katekismen for barn var de eneste som var verdt å reprodusere av det han skrev. At Gud velger oss var for Luther grunnlaget for Rettferdiggjørelsen av tro og dermed Reformasjonens kanskje aller viktigste doktrine. Gud gjør alt og dermed er det ingen menneskelige handlinger som bidrar til vår frelse. Luther bruker sterke ord for å forsvare denne doktrinen.

En post om viktigheten av denne doktrinen: Her


3. Den Katolske Kirke som Antikrist

 Jeg vet ikke hvem Antikrist er og skal derfor heller ikke peke på DKK som den Antikristen. Spørsmålet er heller om Den Katolske Kirke er en Antikrist. Dette betyr at  Antikristene som kommer (1 John 2:18) er alle systemer som setter seg imot eller isteden for Kristus. Hvem den egentlige Antikrist er vet ingen. Men det er mye som tyder på at DKK

er en av de mange Antikristene. Mange av de største teologene som ble mektig brukt av Gud mente derimot at DKK er Antikrist.

 Les mer om dette: HerAlle disse tre doktrinene som var sentrale i Reformasjonen er idag av veldig mange kirker glemt og aldri nevnt. Bør vi være overrasket at kirken i Vesten går tilbake til hedenskap og lar seg mer påvirke av kulturen enn de utfordrer den? Utvilsomt ikke. Bibelsk doktrine var grunnleggende for Reformasjonens suksess. Vi trenger utvilsomt en ny Luther som kaller og preker Reformasjon.


- 2 Kongebok kapittel 22 er verdt å lese her.


- 5 Mosebok 8:1-2: Alle de budene jeg gir deg i dag, skal dere trofast følge, så dere kan leve og bli tallrike og få komme og innta det landet som Herren med ed lovet deres fedre.
   
  2 Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse førti år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. 

Bondage of the Will by Martin Luther

Hva var Luther's viktigste bok? Svaret finner du hos Luther selv som mente at hans lille katekisme for barn og boken, "Bondage of the Will" var de eneste som var verdt å reproduseres. Begge disse anbefales.

Bondage of the Will handler om utvelgelse og at det er Gud som velger oss isteden for at vi velger Gud. Dette var ifølge Luther hjertet i Reformasjonen og kanskje den viktigste doktrinen som var grunnlaget for alt annet. Luther mente at rettferdiggjørelse av tro alene faktisk var et resultat av at Gud velger.

Boken er et svar fra Luther til den lærde humanisten Erasmus. Erasmus hadde støttet Luther sitt arbeid, men var altså kritisk til Luthers syn på fri vilje. En kan gjerne si at Erasmus var opptatt av en moralsk reformasjon, mens Luther ville reformere teologien.

Debatten mellom disse to gigantene er legendarisk. Har vi fri vilje og dermed ansvar for vår egen frelse? Eller er det Gud som velger oss 100% der vår vilje ikke kan velge Gud uten at Gud velger oss? Debatten skiller Katolikker og Protestanter til den dag idag. Luther ville tilbake til Bibelen og de tidlige kirkefedre. Augustine var den først store teologen som hadde et lignende syn som Luther. Erasmus ville opprettholde den katolske tradisjonen slik den utviklet seg i middel alderen. Mens Luther ville tilbake til Bibelen og de tidlige kirkefedrene.

Det er viktig å huske at kampen ikke at om Katolikker følger tradisjonen mens Protestanter følger Bibelen. Ting er mer komplisert enn så. Gjennom kirkehistorien finner en variasjon over tradisjonen. En kan gjerne si at den tradisjonen konsekvent med Bibelen vant over tradisjonen som gikk imot Bibelens budskap.

B.B Warfield: For the Reformation, inwardly considered, was just the ultimate triumph of Augustine's doctrine of grace over Augustine's doctrine of the Church.

J.I Packer og O.R Johnston sier om boken:

- The Bondage of the Will is the greatest piece of theological writing that ever came from Luthers pen.

- The Bondage of the Will, on the othe

r hand, is a major treatment of what Luther saw as the very heart of the gospel.

- Luther, on the other hand, held that doctrines were essential to, and constitutive of, the Christian religion, and that the doctrine of the bondage of the will in particular was the corner-stone of the gospel and the very foundation of faith.

- Historically, it is a simple matter of fact that Martin Luther and John Calvin, and, for that matter, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, and all the leading Protestant theologians of the first epoch of the Reformation, stood precisely on the same ground here.

- To the Reformers, the crucial question was not simply, whether God justifies believers without works of the law. It was the broader question, whether sinners are wholly helpless in their sin, and whether God is to be thought of as saving them by free unconditional, invincible grace, not only justifying them for Christ's sake when they come to faith, but also raising them from the death of sin by his quickening Spirit in order to bring them to faith. Here was the crucial issue: Whether God is the author, not merely of justification, but also of faith; whether, in the last analysis, Christianity is a religion of utter reliance on God for salvation and all things necessary to it, or of self-reliance and self effort. Justification by faith only is a truth that needs interpretation. The principle of sola fide is not rightly understood till it is seen as anchored in the broader principle of sola gratia. What is the source and status of faith? Is it the God-given means whereby the God-given justification is received, or is it a condition of justification which it is left to man to fulfill? Is it a part of God's gift of salvation, or is it man's own contribution of salvation? Is our salvation wholly of God, or does it ultimately depend on something that we do for ourselves?
Luther sier:

- You alone, 'he tells Erasmus have attacked the real thing, that is, the essential issue."

- What else do you here plead for, but that the words of God may thus depend on, and stand or fall by, the will and authority of men? But Scripture says the opposite, that all things stand or fall by the will and authority of God, and that all the earth keeps silence before the face of the Lord.

- Because we have now taken God's grace away from it, and what the grace of God does not do is not good. Hence it follows that free-will without God's grace is not free at all, but is the permanent prisoner and bond-sslave of evil, since it cannot turn itself to good.


Det trist at denne doktrinen idag blir demonisert til tross for at den har sterkt grunnlag i Bibelen og var noe de fleste Reformatorer var overbevist om. Ignoreringen av denne doktrinen gir mindre ære til Gud og gjør oss mer mottakelig alle mulige lærer (inkludert Romersk Katolsk lære) som klart strider mot Bibelens budskap. En avvisning av denne læren er å ikke gi Gud full ære for frelsesverket der vi gir mer ære til mennesket.


Relevante poster

- Evangelikansk UtvandringRavi Zacharias om Islam og Kristen Forfølgelse

Ravi Zacharias er en av de mest innflytelsesrike kristne lederne idag. I denne korte videoen gir han oss innsikt i Islam og Kristendommen. Ettersom han selv har reist mye i Midtøsten og truffet mange Muslimske ledere gjør at hans visdoms ord gir spesiell innsikt.


Videoen: Her

Veldig God Video om Islam og Vesten

J.K SHEINDLIN har studert Islam i mange år og har skrevet en bok om hva han oppdaget. Den er en New York Times best seller og skal visstnok være meget god. Jeg har enda ikke fått tid til å lese boken ettersom listen min er lang. Men han har lagt ut en video på sin webside som peker på mange av utfordringene som kommer med Islam. Anbefales sterkt.
Videoen: Her


Min eneste kritikk er at jeg ikke er overbevist at J.K Sheindlin kommer med klare løsningen på problemet. Han har god kritikk men ikke klare løsninger. Løsningen for den som avviser Muhammed er ikke det sekulære, men Jesus Kristus. Alt Muslimer søker i Muhammed vil de finne i Jesus.

Thursday, 15 June 2017

Napoleon om Jesus

Napoleon er en fargerik og interessant person. Han var en dyktig leder som forstod erobring og politikk. Men det som kanskje overrasker mange er hans refleksjoner rundt Jesus og hvem han var. Her er to interessante sitater av Napoleon om Jesus: " I see in Lycurgus, Numa and Mohammed only legislators who, having the first rank in the state, have sought the best solution of the social problem but I see nothing there which reveals divinity...nothing announces them divine. On the contrary, there are numerous resemblances between them & myself, foibles and errors which ally them to me and to humanity. It is not so with Christ. Everything in Him astonishes me. His spirit overawes me, and His will confounds me. Beside Him and whoever else in the world, there is no possible term of comparison. He is truly a being by Himself. His ideals and His sentiments, the truths which He announces, His manner of convincing, are not explained either by human organization or by the nature of things. His birth and the history of His life; the profundity of His doctrine, which grapples the mightiest difficulties, and which is, of those difficulties, the most admirable solution; His Gospel, His apparition, His empire, His march across the ages and the realms, is for me a prodigy, a mystery insoluble, which plunges me into a reverence which I cannot escape, a mystery which is there before my eyes, mystery which I cannot deny or explain. Here I see nothing human. The nearer I approach, the more carefully I examine, everything is above me, everything remains grand—and of a grandeur which overpowers. His religion is a revelation from an intelligence which certainly is not a man. There is a profound originality, which has created a series of maxims before unknown. Jesus borrowed nothing from our sciences. One can absolutely find nowhere, but in Him alone, the imitation or the example of His life." "Well then, I will tell you. Alexander, Caesar, Charlemagne and I myself have founded great empires; but upon what did these creations of our genius depend? Upon force. Jesus alone founded His empire upon love, and to this very day millions will die for Him. . . . I think I understand something of human nature; and I tell you, all these were men, and I am a man; none else is like Him: Jesus Christ was more than a man. . . . I have inspired multitudes with such an enthusiastic devotion that they would have died for me . . . but to do this is was necessary that I should be visibly present with the electric influence of my looks, my words, of my voice. When I saw men and spoke to them, I lightened up the flame of self-devotion in their hearts. . . . Christ alone has succeeded in so raising the mind of man toward the unseen, that it becomes insensible to the barriers of time and space. Across a chasm of eighteen hundred years, Jesus Christ makes a demand which is beyond all others difficult to satisfy; He asks for that which a philosopher may often seek in vain at the hands of his friends, or a father of his children, or a bride of her spouse, or a man of his brother. He asks for the human heart; He will have it entirely to Himself. He demands it unconditionally; and forthwith His demand is granted. Wonderful! In defiance of time and space, the soul of man, with all its powers and faculties, becomes an annexation to the empire of Christ. All who sincerely believe in Him, experience that remarkable, supernatural love toward Him. This phenomenon is unaccountable; it is altogether beyond the scope of man's creative powers. Time, the great destroyer, is powerless to extinguish this sacred flame; time can neither exhaust its strength nor put a limit to its range. This is it, which strikes me most; I have often thought of it. This it is which proves to me quite convincingly the Divinity of Jesus Christ."


Tuesday, 13 June 2017

Hva kan vi lære av Batman?

Batman er min favoritt av alle superhelter. Genialiteten bak den karakteren er ikke enkel å verdsette høyt nok. Batman er ingen postmoderne karakter, men en superhelt som hater ondskap. Jeg vil her dele noen refleksjoner rundt Batman som jeg mener har klare og tydelige Bibelske paralleller. Du finner disse i omtrent alle seriene og filmene som er produsert av Batman.

1. Batman sine foreldre døde når han var ung. Isteden for å hevne seg og gjøre seg til offer valgte han han han å møte ondskap med godhet. Bruce Wayne tar rollen som Batman der han bidrar til at Gotham City blir et tryggere og bedre sted. Han bruker altså sin velstand og ferdigheter til å bidra til et bedre Gotham.

2. Batman dreper aldri. I filmen til Christoper Nolan, "Batman Begins" så står Batman foran Ra's al Ghul som er lederen for League of Assassins. Dette er en hemmelig liga som tar på seg ansvaret å utrydde ondskap fra verden gjennom å utrydde hele byer og sivilisasjoner. Problemet med ligaen som lærer opp Batman er at den har blitt om til ondskapen den prøvde å bekjempe. I dette klippet (her) så kommer dette frem når Batman ikke vil avlive en mann:

Ra's al Ghul sier: "Your compassion is a weakness your enemies will not share."

Batman: "That's why its so important. It separates us from them"

Ligaen har altså blitt om til ondskapen den prøver å bekjempe. Den har blitt en del av problemet den selv prøvde å løse. Batman nekter å ta del i dette. Dette er kanskje den viktigste og mest sentrale verdien Batman har. Han vet at å bekjempe ondskap med ondskap er som å prøve å slanke seg ved å overspise. En kan ikke løse problemet med å bli verre enn problemet enn prøver å løse.

Hvorfor er dette så viktig? Det er viktig fordi veldig mange idag snakker alltid om at visse handlinger ikke skader andre. Men sannheten er at umoralske handlinger ikke bare handler om hvordan de skader andre, men hvordan disse handlingene påvirker oss selv. Vi blir ikke bare det vi spiser, men blir også det vi velger. Onde handlinger skader ikke bare andre men de skader også oss selv. Om vi velger umoral og ondskap så blir vi sakte og sikkert en del av problemet isteden for å bli en del av løsningen. Vi blir onde om vi velger ondskap.

Det er enkelt å rive ned. Det er også enkelt å være ond. Å være god og uselvisk er derimot ikke like enkelt. Dette krever at en daglig kjemper kampen mot ens menneskelige natur. Batmans største frykt er å bli som Jokeren. Jokeren vil ikke drepe Batman, men heller å at Batman skal miste håpet om det gode i mennesket og bli som han. Jokeren vil at Batman skal bli ond. Mens Batman vil begrense ondskapen Jokeren utfører. Det som skiller Jokeren og Batman er at Jokeren for lengst har gitt opp kampen mot sin egen natur. Han slipper ondskap ut. Batman derimot holder den innestengt. Batman slipper kun ut det gode. Batman kjemper altså en dobbel kamp både mot å fysisk begrense Jokerens ondskap i tillegg til å begrense ondskap i seg selv.

I tillegg så vet Batman at han er rik og besitter enorme ferdigheter innenfor mange felt. Han vet at om han blir ond så kan han utføre enorme mengder av ondskap. Det er ekstra viktig for mennesker med mye makt at de bekjemper synden og ondskapen i seg selv ettersom de kan utføre mer skade.

Dette kunne knapt bedre vært mer likt enn den Bibelske forståelsen av synd og ondskap. Bibelen vektlegger ikke først og fremst samfunns strukturer som hoved problemet. Dette er ikke uviktig, men ikke sentralt. Bibelen vektlegger hvordan moral må internaliseres og at kampen mot ondskap er en kamp mot ens egen menneskenatur. En må jobbe hele livet for å stenge inne det onde i menneskenaturen og slippe ut det gode. Dette er en kamp alle mennesker må kjempe daglig.Refleksjoner rundt Wonder Woman filmen

Jeg så nylig Wonder Woman filmen og synes den var meget god. Utvilsomt en av de beste superhelt filmene så langt. Filmen inneholder det meste. En god historie og gode kamp scener. Det jeg liker med superheltfilmer og spesielt DC universet er at de så effektivt forteller oss viktige sannheter om menneskenaturen på en underholdende måte. Wonder Woman filmen hadde også Bibelske verdier. Dette er noe som kommer tydelig frem i filmen. Det er dette som gjør DC, Marvel og andre tegneserier så geniale. De var ikke produsert i en tid med postmodernismen, men i en tid der Bibelske verdier fortsatt påvirket den Amerikanske kulturen i mye større grad enn nå. Dette gjør at disse tegneseriene forteller oss veldig mye viktige sannheter om menneskets natur og problemer. 

Hva kan vi lære av Wonder Woman filmen? 

1. Mennesket er en blanding av godt og ondt. Dette er er noe vi har inn oss uavhengig av samfunns strukturer. Vi kan ikke forandre menneskenaturen, men vi kan velge hvordan vi vil kanalisere ondskapen og godheten. Vi kan velge det gode eller det onde. Den aller viktigste ondskapen vi må bekjempe er den i våre egne hjerter. Om denne ondskapen kan stoppes før den vokser så hadde en unngått kriger.

2. Ondskapen i Wonder Woman bekjempes ikke bare av modige men syndige mennesker i en syndig  verden, men også ved hjelp fra utsiden. Wonder Woman kommer fra et paradis som er upåvirket fra utsiden. Hun fremtrer som en frelser og påpeker at frelsen kommer utenfra verden ifra noe som er upåvirket av synd. Å tro at syndige mennesker kan frelse syndige mennesker bare de blir gitt politisk eller annet makt er en ekspandering av problemet. Wonder Woman viser at frelsen kommer utenfra denne verden. Menneskeheten kan ikke frelse seg selv fordi de er en del av problemet. Dette er presist det Jesus gjør som menneske og Gud uten synd. Han kommer utenfra verden inn i verden for å frelse syndige mennesker som trenger en frelser uten synd.

3. Ondskapen manifesteres historisk gjennom ulike ideologier. Nazismen, Fascismen og Kommunismen var tre onde ideologier de siste århundret som vi måtte bekjempe. I Wonder Woman  er det en ond ideologi i verdenskrigen  som må bekjempes.

Idag er den radikale Islamismen (ISIS) en ond ideologi som må bekjempes. Under Kommunismen var mange politikere i Usa rasende på presidenten Ronald Reagan fordi han kalte Sovjet Unionen et ondt rike. Dette til tross for at Kommunismen drepte 100 millioner mennesker. I Wonder Woman fremtrer også mennesker med makt passivt for å ødlegge ondskap. Også idag i kampen mot radikal Islamisme fremtrer mennesker med makt passivt uten å ta problemet på alvor. Wonder Woman hater ondskap og klarer derfor å bekjempe den.

4. Wonder Woman innehar også mange viktige kvaliteter. Hun har kjærlighet, styrke, mot, rettferdighet og mye annet. Wonder Woman minner oss også på at kjærlighet alene vinner ikke kriger. Noen ganger er faktisk rå styrke nødvendig for å ødlegge ondskap. Kirken har ingen rolle i å bruke vold. Kirken skal kun preke korset. Sverdet er gitt til staten. Staten har altså en rolle å begrense ondskapen ved bruk av sverdet. Nazismen  ble ikke bekjempet med blomster og kjærlighets sanger. Den ble bekjempet med rå militær makt. Kommunismen ble bekjempet med flere midler. Men den var kanskje først og fremst en sier som ble vunnet med bedre ideer. Amerika og Europa vant over Kommunismen fordi de hatet ondskap og var villig til å bekjempe den med effektive og nødvendige midler. 

5. Wonder Woman påpeker i slutten av filmen at kjærlighet er det sentrale om kampen mot ondskap skal vinnes. Dette er også Bibelens budskap oppfylt i Jesus som viste sin kjærlighet ved å dø for oss.

Filmen anbefales sterkt også for de som er uenige i mine refleksjoner. Gal Gadot spiller denne rollen meget godt. Du vil uten tvil bli underholdt.


1 Peter 3: 17 Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. 

Psalm 97:10:  10 Hat det onde, dere som elsker Herren!
          Han vokter sine trofaste
          og frir dem fra urettferdiges hånd.


Monday, 12 June 2017

Ateisten Richard Dawkins om Islam

Oxford professoren og ateisten Richard Dawkins er kjent for sine direkte utspill og om religion. Det er åpenbart at jeg er uenig med han i mye, men vil likevel gi han ros for å kritisere alle religioner. Han er en fiende av politisk korrekthet og angriper de politisk korrekte jevnlig. Dette bidraget er viktig og Dawkins skal her roses for det.

I dette tilfellet innrømmer Dawkins at alle religioner ikke er like.

Min eneste kritikk er at Dawkins bare har kritikk av Islam og ikke klare svar og altarnativer. Han skal ha skryt for å støtte opplysnings verdier, men glemmer at Muslimer er dypt religiøse mennesker som ser på ateisme og polyteisme som de verste altarnativene.

 Jesus er løsningen på alle disse problemene. Kritikk av Islam og Muhammed må etterfølges med Jesus som løsningen sannheten veien og livet.

Dawkins sier:


“It’s tempting to say all religions are bad, and I do say all religions are bad, but it’s a worse temptation to say all religions are equally bad because they’re not,” he added. “If you look at the actual impact that different religions have on the world it’s quite apparent that at present the most evil religion in the world has to be Islam.
“It’s terribly important to modify that because of course that doesn’t mean all Muslims are evil, very far from it. Individual Muslims suffer more from Islam than anyone else.
“They suffer from the homophobia, the misogyny, the joylessness which is preached by extreme Islam, Isis and the Iranian  regime.
“So it is a major evil in the world, we do have to combat it, but we don’t do what Trump did and say all Muslims should be shut out of the country. That’s draconian, that’s illiberal, inhumane and wicked. I am against Islam not least because of the unpleasant effects it has on the lives of Muslims.”Sunday, 11 June 2017

Kristne og Jøder under Islam i Spania

Hvordan var livet for Kristne og Jøder etter Muslimer overtok Spania? Professor Dario Fernadez Morera har her tatt seg tid til å finne disse svarene i sitt research prosjekt som ble om til boken nedenfor. I videoen forteller han sannheten om disse historiske hendelsene.


Video: Her

Bill Maher om Islam og Kristendom

Bill Maher er en Amerikansk talkshow host (ateist/agnostiker) som blant annet er kjent for sin sterke kritikk av alle religioner. Men Maher skal ha skryt for at han tror på klassiske liberale verdier der han avskyr politisk korrekthet. Her skal han få ros for å fortelle sannheten.

Bill Maher sier:

"Liberals should stopp booing me for pointing out that Islam is not like other religions. There are illiberal beliefs that are held by vast numbers of Muslim people. Vast numbers of Christians do not believe that if you leave the Christian religion you should be killed for it. Vast numbers of Christians do not treat women as second class citizens. Vast numbers of Christians do not if you draw a picture of Jesus Christ you should get killed for it. To claim this religion (Islam) is like other religions is just naive and plain wrong. It is not like other religions."

Maher har blitt sterkt angrepet av sine likesinnede på grunn av disse kommentarene. Han nekter å la seg presse til å være politisk korrekthet. Dette er en viktig påminnelse at politisk korrekthet er noe vi alle bør avsky uavhengig av hva vi tror. Alle bør støtte liberale klassiske verdier som vår sivilisasjon er bygget på. Ytringsfriheten er grunnleggende for alt annet.


Videoen: Her

Saturday, 10 June 2017

Muhammed og Joseph Smith (Paralleler)

Likhetene mellom Muhammed (Islam) og grunnleggeren av den Mormonske religionen (Joseph Smith) er skremmende. I boken nedenfor har Alvin J. Schmidt tatt seg tid til å dokumentere disse likhetene. Du finner alle kildene i boken.

- Soon after the public heard of Joseph Smith Jr. having founded the Mormon church on April 6, 1830 , in Fayette, new York, some news editors in western New York state called him "the American Mahomet". Mange i Amerika kalte Joseph Smith for den Amerikanske Muhammed ettersom Smith sin kirke vokste. (chapter 1)

- John Hyde Jr skrev i 1857: "Having imitated Mohammed in his pretended mission and revelation, like him, having become chief of a second Medina (Nauvoo), he wished to extend the resemblance still further, and aspired to rule the continent." (Joseph Smith bestemte seg for å gå til valg som Amerikansk president). (chapter 1)

- I 1876, John Ahmanson, once a zealous Mormon convert from Denmark who migrated to Utah and later in disillusionment left Mormonism, published a book titled, "Vor Tids Muhamed." (A Muhammed of our times) (chap 1)

- Det som er interessant er at Smith virker til å selv være begeistret for denne sammenligningen. (side 10)

- Vi vet også at Smith hadde lest en biografi om Muhammed. Det er uklart hvor mye Smith visste om Muhammed, men det er klart at han hadde kunnskap om Muhammed sitt liv. Daily Missouri Republican (November 20, 1838) publisert i St. Louis) skrev: "For the last six months Smith has been reading attentively the life of Mahomet and his endeavors to copy after him." Given that eh was an avid reader, he may indeed have read a

bout Muhammed even before 1838, for a "flood of books on the Muslim world poured from the American presses in the 1790s... including two biographies of Muhammad."

Ifølge John Corrill som var en tidligere Mormon 1838 sverget på at Smith hadde sagt, "We would establish our religion by the word and that he would become to his generation a second Mahomet." (page 33)

Thomas B.H Stenhouse som var an Mormonsk eldste påpekte også de slående likhetstrekkene mellom Muhammed og Joseph Smith. (page 33)

- Joseph Smith skal også ha kalt seg selv, "a second Mohammad" i hans tale i Far West on October 14, 1838. (side 36). For sitere Smith direkte: "If they come on tour to molest us, we will establish our religion by the sword. We will trample down our enemies and make one gore of blood from the Rocky Mountains to the Atlantic Ocean. I will be to this generation a second Mohammed, whose motto in treating for peace was the Acorn or the Sword. So shall it eventually be with us 'Joseph Smith or the Sword.' (Side 42)

- Du finner også flere sitater der Joseph Smith snakket varmt om Muhammed. (side 42)

- Et sitat fra boken: Dawson Burns, a non-Mormon critic, argued Smiths revelation approving plural wives was influenced by the Koran. Similarly, Frances E. Willard, a former Mormon, said, "Clearly, the Koran was Joseph Smith's model, so closely followed as to exclude even the poor pretensions of originality in his foul revelations." And John C. Bennet, once Smith's trusted counselor in Nauvoo, said Smith use Muhammad as a model in regard to women. (side 173)

Joseph Smith gikk til valg for å bli Amerikansk president i Usa. Han spurte også staten om å få tilgang på en større hær. Han han fått dette ønsket innvilget så er det ikke usannsynlig at Joseph Smith hadde opprettet et teokrati i Usa og spredt religionen med sverdet slik Muhammed gjorde. Smith ble derimot drept forholdsvis ung og planene ble stopped. Mormonerne måtte modernisere seg for å bli godkjent i det Amerikanske samfunnet. Men dagens Mormonske religion er en helt annen religion enn den Smith, Brigham Young og de første etterfølgerne praktiserte. En kan gjerne si at dagens mormonere (som er svært bra folk) faktisk lever mye bedre enn sin grunnlegger og hans disipler. Vi skal være glade for at Smith ikke fikk mer innflytelse i Usa. Om dette hadde vært tilfelle så hadde dagens Mormonske religion sett veldig annerledes ut. Da kunne Usa vært et teokrati som ikke hadde vært veldig ulikt Muhammeds.


Nedenfor har jeg lagt sammenlignet Muhammed og Joseph Smith side ved side. Du finner all dokumentasjon i boken. Alvin J. Schmidts arbeid er grundig og godt dokumentert.

MUHAMMED 
JOSEPH SMITH 
Som ung møtte han en kristen monk og hørte hans budskap. Dette budskapet var en vranglære som ikke representerte det Bibelske budskapet. Muhammed fikk et dårlig inntrykk av Kristendommen.
Joseph Smith i sine yngre år hadde dårlige erfaringer med ulike kirkesamfunn. Han fikk et dårlig inntrykk av Kristendommen.
Muhammed giftet seg i tyve årene og planla å leve et normalt liv som gift i tråd med kulturen han levde i. 
Joseph Smith giftet seg med Emma og planla et normalt liv med familie. 
Muhammed var involvert i mye krigføring og slag. Noen ganger som forsvar og andre ganger som angrep.
Joseph Smith opprettet en militia som han brukte både til forsvar og angrep.  
Muhammed hadde mange koner. Noen dokumenterer 13 koner.
Joseph Smith hadde også mange koner. Fra 32-42 avhengig av hvilken dokumentasjon du bruker. 
Engelen Gabriel åpenbarte seg til Muhammed og gav han budskapet.
_________________

(Gal 1: 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!

2 Kor 11:14: 14 Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.

Engelen Moroni åpenbarte seg for Joseph Smith og gav han budskapet
_________________

(Gal 1: 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!

(2 Kor 11:14: 14 Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.Muhammed skrev ned engelens budskap som ble til i Koranen. Koranen ble Muslimers hellige bok.
Joseph Smith fikk et budskap om et budskap som stod på nedgravde gull tavler som bidro til å produsere Mormonernes bok. Dette er Mormonernes hellige bok.
Muhammed var overbevist om at han var Guds utvalgte profet.
Joseph Smith var overbevist om at han var Guds utvalgte profet.
Muhammed overbeviste sine etterfølgere at han var Guds profet. Først med sitt budskap (uten stor suksess) og senere med sverd.
Joseph Smith overbeviste sine etterfølgere at han var Guds profet. Smith hadde mer suksess enn Muhammed med sitt budskap men tok også bruk sverdet til tross for han ikke hadde en stor militia. 
Muhammed sine åpenbaringer gagnet han personlig. Hans favoritt kone sa,  “I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires (Bukhari 60:311). Muhammed fikk en åpenbaring som godkjente at han kunne gifte seg med sin adopterte sønns kone.
Joseph Smith fikk også en åpenbaring som gjorde at han kunne ha flere koner. (D&C 132:4)
Muhammed fikk feilaktige åpenbaringer om Bibelske personer. Feks at faren til Abraham var Azar. 1 Mos 11:26 gjør det klart at Terah var faren til Abraham. (disse kildene er mye tidligere og derfor mer troverdige)
Joseph Smith fikk en åpenbaring der han ble fortalt at en ny by skulle bli resit opp i Missouri (D&C 84:2,4). Dette ble aldri oppfulgt. Smith gav også mange andre feilaktige profetier.
Muhammed innrømmet at han fikk et budskap av djevelen. 
Joseph Smith innrømmet også at han fikk et budskap av djevelen.
Muhammed avviste den Kristne Treenigheten. Muhammed mente Gud kun var en.
Joseph Smith avviste også den Kristne Treenigheten. Smith mente de var tre ulike Guder.
Muhammed avviste Kristendommen og startet en ny religion som står i strid med det Bibelske budskapet.
Joseph Smith avviste Kristendommen startet en ny religion som står i strid med det Bibelske budskapet.
Muhammed gjorde det forbudt å drikke alkohol.
Joseph Smith gjorde det forbudt å drikke alkohol.
Muhammed avviste alle idoler men beholdt en svart stein som han kysset. Denne handlingen er noe Muslimer også idag praktiserer. (Black Cube i Saudia Arabia, Kabaa)
Joseph Smith var involvert i det okkulte og brukte ulike okkulte symboler og steiner. Spesielt, “Seer stone” som han brukte i hatten når mormonernes bok ble nedskrevet.
Muhammed mente Kristne hadde forandret den Bibelske teksten. Og at Koranen var den presise overleveringen av den opprinnelige teksten. (Dette til tross for at de Bibelske kildene er nedskrevet mange hundre år før Koranen).
Joseph Smith mente også at Bibelen var blitt forandret og at han i år 1830 skrev ned det han mente var den rette overleveringen i Mormonernes bok.
Muhammed mente Koranen eksisterte i himmelen før han fikk den.
Joseph Smith mente også at gull tavlene eksisterte i himmelen før han fikk dem.
Koranen var ifølge Muhammed den mest korrekte boken.
Smith mente Mormonernes bok var den mest korrekte boken.
Muhammed mente Koranen var den beste boken som var produsert. Dette var beviset for at den var fra Gud.
Smith mente også at Mormonernes bok var den beste boken som var produsert og derfor var den fra Gud.
Koranen har mange selvmotsigelser.
Mormonernes bok har mange selvmotsigelser. 
Koranen inneholder fakta feil. 
Mormonernes inneholder fakta feil. 
Koranen har ikke god grammatikk. 
Mormonernes har heller ikke god grammatikk. 
Muhammed var over loven. Koranen tillater Muslimer å ha fire koner. Muhammed hadde minst 13. 
Joseph Smith hadde mange koner til tross for at det var ulovlig. Han var over loven. 
Muhammed fremmet et prinsipp (taqiyya) som tillater Muslimer å lyve for å fremme Islam
Joseph Smith praktiserte også et lignende prinsipp ettersom det gagnet han ved flere anledninger. 
Muhammed var en plyndrer. Han plyndret ofte uten andre grunner enn at han ville ha penger og gods. I 624 A.D (slaget ved Badr) så angrep han en forsvarsløs Karavan. 
Joseph Smith prekte også der han sa at de kunne plyndre deres fiender. Mormonerene angrep, “The Missourians” ettersom de mente at de fortjente å bli plyndret fordi de ikke hadde behandlet Mormonerne rettferdig.
Muhammed refererte til ikke Muslimer som Infadels. 
Joseph Smith refererte til ikke Mormonere som hedninger. 
Muhammed ignorerte sitt forbud mot alkohol ettersom han selv drakk ved visse anledninger.
Joseph Smith drakk seg full ved flere anledninger til tross for sitt forbud mot alkohol. 
Muhammed presset presset sin adopterte sønn Zaid til å skille seg fra sin kone og gifte seg med Muhammed fordi han fant henne attraktiv. Gudommelig åpenbaring rettferdiggjorde denne handlingen.
Minst 11 av Joseph Smith sine koner var gifte med andre menn når Smith giftet seg med dem. Gudommelig åpenbaring rettferdiggjorde handlingene. 
Muhammed giftet seg med Aisha som bare var 6 år gammel. De hadde sex når hun var 9 år.
Joseph Smith giftet seg med Helen Mar Kimball som var 14 år gammel. Dette var i strid med loven Amerika på denne tiden. Smith giftet seg også med Nancy Maria Winchester som var 14 eller 15.
Muhammed støttet teokrati. Politikk og Religion er ett. Muhammed hadde stor suksess med dette.
Joseph Smith ville også ha teokrati, men dette ble etterhvert begrenset fordi han ikke fikk samme innflytelse på Usa sine lover. Forskjellen mellom Smith og Muhammed her er at Muhammed hadde mer suksess.
Muhammed sin himmel er et sted med blant annet seksuell nytelse.
Joseph Smith sin himmel er også et sted med seksuell nytelse.

Den Mormonske kirke kaller seg idag, "Jesus Kristus Siste Dagers Hellige." Men etter å lest gjennom denne boken er jeg overbevist om at Mormonerne opprinnelig gjennom Joseph Smith faktisk hentet mer inspirasjon fra Muhammed. Disse parallellene er så like at det er umulig å overse dem.


Jeg vil avslutte med noen enkle sammenligninger. Mennesker og spesielt menn er ofte motivert av tre ting. 1) makt 2) penger 3) sex 4) sosial status. Folk har gjennom historien gjort nesten hva som helst for å få disse tingene. Så da blir spørsmålet.

Muhammed og Joseph Smith fikk makt, penger, sex og sosial status mens de levde. Alle disse fire var direkte resultater av budskapet de prekte. De hadde mer makt, mer penger, flere koner og høyere sosial status i sitt eget miljø enn noen andre. Dette i seg selv er grunn nok til å dikte opp et falsk budskap for å rettferdiggjøre disse godene.

Det skal sies at Joseph Smith ble drept for sin tro. Men dette var etter han levde et svært komfortabelt liv med alle jordlige godene. En må også spørre seg om Smith heller var villig til å dø for forsvare sin ekstremt hedonistiske livsstil isteden for sin tro på Gud. Mye tyder på det.

Sammenlign dette med Jesus og disiplene:

Jesus ble korsfestet og hans etterfølgere ble drept for sitt buskap. 11/12 disiplene ble martyrer og Paulus ble til slutt halshogd i Roma. Døperen Johannes ble halshogd. De fikk verken makt, penger, sex og sosial status. De ble populære etter de døde og levde enormt harde liv uten spesielle sosiale goder. 


Profetene i det Gamle Testamentet levde også enkle liv der de ofte ble forfulgt og hatet for sitt budskap. De fikk som oftest ingen av de fire godene nevnt.Jeremiah 14: 14 Herren sa til meg: Profetene profeterer løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, ikke gitt dem noe påbud og ikke talt til dem. Løgnaktige syner, falske spådommer og svik fra eget hjerte er det de profeterer for dere.

Apg 17:11 Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.