Wednesday, 8 May 2019

Paul Kengor om kulturmarxismen

Paul Kengor er professor i politikk med den kalde krigen som spesialfelt. Han er en kjent forfatter og en stor ekspert på Marxisme. Det er ingen overdrivelse å si at Kengor er en meget godt kvalifisert til å forklare oss hva kulturmarxismen er: 

Monday, 6 May 2019

Anbefalt video fra PragerU

Videoen nedenfor anbefales sterkt. Meget interessant og god forklaring på hvorfor Bibelen omtaler Gud som He.


Why God is a He?Saturday, 4 May 2019

Kulturmarxismen og Ødeleggelsen av Vesten


That Hideous Strength er en kort, lettlest og god bok av Melvin Tinker som anbefales sterkt.

Neo-marxisme, identitets politikk eller kulturmarxisme. For meg betyr det lite hva det kalles så lenge folk advarer mot den giftige ideologien som ødelegger vår sivilisasjon. Melvin Tinker advarer imot denne ideologien og gir gode bibelske altarnativer hva som kan gjøres for å forbedre ting. Tinker advarer også imot hvordan kulturmarxismen har påvirket kirken idet mange liberale kirker idag følger Marx og Frankfurt skolen mer enn Bibelen.

En måte å samenfatte kulturmarxismen på er at den reverserer hele forståelsen av synd. Mennesket må ikke bli bevisst på egen synd slik den klassiske kristne forståelsen sier. Mennesket må istedet bli bevisst på undertrykkende mekanismer der hvite undertrykker svarte, menn undertrykker kvinner, kristne undertrykker alle andre religioner, heterofile undertrykker homofile og alle andre seksuelle minoriteter. Løsningen vil da være å først bli bevisst på sin rolle som undertrykker (synd) og da omvende seg fra dette idet en bidrar til ytre strukturell forandring.

En kan gjerne si at urettferdighet og undertrykkelse ifølge Bibelen er alltid et resultat av synd, mens synd ikke alltid er  et resultat av undertrykkelse og urettferdighet. Kulturmarxismen mener at urettferdige institusjoner produserer mennesker som synder, mens Bibelen sier at det er syndige mennesker som skaper urettferdige institusjoner. Og Bibelen gjør det tydelig at alle mennesker uavhengig av rase, klasse og kjønn må bekjempe synden som bor i oss alle.

Noen sitater fra boken:

"Libertarian Marxism is all about liberating humanity from the social institutions and conditions (like the family and church and business and traditional views and habits and authorities) that prevent the individual from realizing his true self, his true desires and aspirations, from being anything he wants to be full autonomy... Libertarian Marxism is the Marxism of our culture, of our culture."

"Over the last 60 years or so in the West there has effectively occurred to the death of one culture, rooted in the Judeo-Christian world view, and the rise of another more secular one. Philip Riff observes that, 'The death of a culture begins when its normative institutions fail to communicate ideals in ways that remain inwardly compelling. Once the ideology of neo-Marxism becomes inwardly compelling (although you don't scare the horses by calling it neo-Marxism, you talk instead about 'equality,' 'liberation' and 'tolerance' the things of which the Church of England speaks endlessly) the revolution is more or less complete."

"The principles through which Western Judeo-Christian civilization was built, are now no longer dominant in our society: they exist only as  kind of underground resistance movement. If that resistance is ultimately submerged, then the civilization will not survive, and in our era of pandemic disease and nuclear weapons, the collapse of Western civilization will very likely take the rest of the world with it to hell. The way out is to create a Renaissance. If that's sounds grandiose, it is nonetheless what is needed. A renaissance means, to start again: to discard evil, inhuman, and just plain and stupid, and to go back hundred or thousands of years to the ideas which allow humanity to grow in freedom and goodness. Once we have identified those core beliefs, we can start to rebuild civilization."

Konsekvensene av Kulturmarxismen er enorme. Og det som er enda verre er at kirken og mange kristne benekter at disse tingene engang tar sted. Dette er en totalitær bevegelse som har potensiale til å ødlegge mye av den frie verden. Forrige gang drepte Marxismen 100 millioner mennesker. La oss sørge for at det samme ikke skjer denne gangen.


Ifølge Tinker så er løsningen for kristne:


1. Vi må be.

2. Et lederskap som kan Bibelen, og kan kommunisere den tydelig i kulturen vi lever i.

3. Et forandret felleskap. Kristne må etterleve bibelens sannhet og skape et felleskap der ekte Jesus etterfølgelse er til stede.Jeg anbefales også sterkt denne artikkelen av Carl Trueman:

https://www.thegospelcoalition.org/reviews/live-marxs-world-now/

Tuesday, 30 April 2019

Synagoge skyting i Amerika

I lys av den fæle synagoge skytingen i Amerika så anbefaler jeg denne artikkelen:

https://www.thegospelcoalition.org/article/kinism-cultural-marxism-and-the-synagogue-shooter/

Min egen posisjon rundt disse tingene er at vi må unngå retorikken til ytre høyre og ytre venstre. Nei til identitets politikken til ytre venstre, og nei til den hvite nasjonalismen til ytre høyre. Rase orientert tenkning hører ikke hjemme i 2019. Vi må også ta sterk avstand til det voksende jødehatet som brer seg på amerikanske universiteter og i Europa. 

Saturday, 27 April 2019

Kristent hykleri, slaveri og Frederick Douglass

Den etniske afrikanske Frederick Douglass var en kjent aktivist som kjempet imot slaveriet på 1900 tallet. Han er kjent for sin kristne tro og for sin kamp imot urettferdighet som på denne tiden manifesterte seg i slaveriet og urettferdig behandling av svarte.

Det interessante med Douglass er at han har mye å lære av oss når vi ser at kristne ikke lever konsekvent med sin tro. Douglass har et sitat som lærer oss hvordan vi kan forstå kristne som er hyklere. Douglass sier,

"What I have said respecting and against religion, I mean strictly to apply to the slaveholding religion of this land, and with no possible reference to Christianity proper, for, between the Christianity of this land, and the Christianity of Christ, I recognize the widest possible difference so wide, that to receive the one as good pure and holy, is of necessity to reject the other as bad, corrupt, and wicked. To be the friend of the one, is of necessity to be the enemy of the other. I love the pure, peaceable, and impartial Christianity of Christ: I therefore hate the corrupt, slaveholding, women-whipping, cradle plundering, apartial and hypocritical Christianity of this land. Indeed, I can see no reason but the most deceitful one, for calling the religion of this land Christianity. I looked upon it as the climax of all misnomers, the boldest of all frauds, and the grossest of all libels. Never was there a clearer case of Stealing the livery of the court of heaven to serve the devil in. I am filled with the unutterable loathing when I contemplate the religious pomp and show, together with the horrible inconsistencies, which everywhere surround me." (Dear White Christian by Aaron J. Layton, page 104)

Aldri døm noe på bakgrunn av hvordan det blir misbrukt. Kristne før og nå (inkludert meg selv) gjør mange feil. Douglass derimot skjønte at vi tilber ikke kirken, kristne, men Jesus. Misbruk er desto en større grunn til rett bruk. Svaret på hykleri er mindre hykleri, og svaret på dette er mer bibelsk kristen, mer Jesus og et bedre og mer konsekvent kristent livssyn.

Anti-Rasisme er en ifølge John McWorther en sekulær religion

John McWorther er en etnisk afrikansk amerikaner og en professor på Columbia University. Han er en liberal Demokrat. I denne korte videoen deler han noen av sine refleksjoner rundt rase. Han beskriver anti-rasismen som en ny religion. En sekulær religion. Ideen om at hvit privilegier  er ifølge John McWorther har erstattet den bibelske forståelsen av arvesynd. McWorther argumenterer i en annen video at Amerika har aldri vært mindre rasistisk idag og at det er årsakene til et bedre liv finnes i å bekjempe:


1. Offermentalitet

2. Separasjon.

3. Anti-intellektuell holdninger.


Dette budskapet er i tråd med Bibelen som tydelig påpeker at vi er alle syndere og må ta personlig ansvar for våre liv. Rasisme må bekjempes, men det som bidrar mest til forbedring er å fokusere på indre forandring. En kan ikke forandre verden uten først å forandre seg selv.
Kilder

https://www.youtube.com/watch?v=mT2rlJe9cuU

https://www.amazon.com/gp/product/0060935936/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

https://www.youtube.com/watch?v=O3POpubeoIc&t=78s
Ny Reformert Podcast

Reformerte Lekmenn er en ny podcast av to unge reformerte kristne. Podcasten har som mål å ære Gud og at Guds ord kommer frem tydelig. Dette er et flott initiativ av to lokale kristne. Anbefales sterkt:


Reformerte Lekmenn Podcast

Wednesday, 24 April 2019

Liberal teologien og bibelsk historisk kristendom er to ulike religioner

Liberal teologien og bibelsk og historisk kristendom er to ulike religioner. Denne artikkelen av Al Mohler beskriver disse realitetene meget bra. Anbefales:

https://albertmohler.com/2019/04/22/a-tale-of-two-religions-liberal-theology-without-illusions

Thursday, 18 April 2019

Right Side of History (bok av Ben Shapiro)

Årsaken til Vestens suksess ifølge den amerikanske forfatteren og talkshow hosten Ben Shapiro er at Vesten er bygget på bibelsk åpenbaring (Jerusalem) og fornuften (Athen). Det er samspillet mellom disse to som har gjort Vesten til en suksess. Og det er også avvisningen av Bibelen og fornuften som gjør at Vesten idag er i ferd med å falle sammen.

Bibelsk åpenbaring: 

1. Gud er enhet, og det er en mesterplan bak alt som skjer.

2. Mennesket er av Gud holdt til en ansvarlig moralsk standard. Mennesket har et moralsk ansvar å gjøre det som er rett uansett om det gagner oss i dette livet.

3. Historien er under utvikling. Mennesket har et ansvar å søke Gud og å bringe frelse til menneskeheten. Gud velger et utvalgt folk til å bringe frelse til nasjonene.

4. Mennesket er av Gud gitt et personlig ansvar der mennesket er ansvarlig for dets valg og at dette valget er av betydning.


Hellas og Fornuften

1. Filosofi og natural law: Vi lever i en fysisk verden. Naturen har mening der skapelsen har et telos (mål). Målet med objektet er å oppnå målet som den var designet til. Vi kan altså finne mening i jobben vi er satt til. Vi kan finne mening i jobben som far, ektemake, sønn, datter, yrket vi er i og andre ting.

2. Vitenskap: Ved å studere naturen kan vi forstå virkeligheten. Bibelen forteller oss at Gud har skapt naturen, men Bibelen forteller oss ikke noe om naturen i seg selv. Vi kan feks si at Gud har skapt maten, men vi må til vitenskapen for å finne ut hvilken mat som er sunn for oss.

3. Fornufts basert stat: Grekerne gav oss røttene til vårt demokrati. En kan også si at koblingen mellom Athen og Jerusalem gav oss grunnlaget for at kirken skal være styrt av Bibelen, og staten skal være styrt av fornuften. De overlapper hverandre på noen områder.


Hellas og Jerusalem i konflikt

1. Jerusalem mente at Gud var involvert i menneskets sitt liv, og at mening ikke bare var å finne i naturen (slik som Hellas mente). Hellas mente at naturen hadde mening, men at menneskets liv i stor grad var styrt av skjebne. Jerusalem mente at menneskets liv er preget av guddommelig nærvær og moralsk forstand.

2. Hellas mente at fornuften alene kunne gi oss universielle svar og moral. Jerusalem derimot mente at mennesket alene ikke kunne finne universielle svar utenfor bibelsk åpenbaring.

3. Hellas var overgitt til staten. Individet hadde sin plass i felleskapet til staten. Jerusalem derimot mente at individet var overgitt til å tjene Gud.9 Marks of a healthy Church ( bok av Mark Dever)

Mark Dever har her skrevet en bok som jeg vil anbefale sterkt at folk leser. Målet med boken var for Dever å peke på viktige ting alle kirker bør ha om de skal kalle seg sunne. Dever valgte å påpeke ni ting som ikke er så åpenbare. Det finnes flere kjennetegn for sunne kirker enn denne listen. Men listen inneholder altså kjennetegn som er viktige, men ikke åpenbare.

Det er også interessant at disse "Marks" som kjennetegner sunne kirker er ofte ikke eksisterende i Norges kirkelandskap. Dette til tross for at de er har stor støtte i Bibelen.1. Expositional Preaching

2. Biblical Theology

3. The Gospel

4. A Biblical Understanding of Conversion

5. A Biblical understanding of Evangelism

6. A Biblical understanding of Church Membership

7. Biblical Church Discipline

8. A concern for discipleship and growth

9. Biblical Church Leadership

Hva skjer når Bibelen mister sin innflytelse?

The teachings of the Bible are so interwoven and entwined with our whole civic and social life that it would be literally, I do not mean figuratively, I mean literally impossible for us to figure to ourselves what that life would be if these teachings were removed. - Theodore Roosevelt (26th president of the United States).

In the United States, practically speaking, the Bible was the only common culture, one that united simple and sophisticated, rich and poor, young and old, and as the very model for a vision of the order of the whole of things, as well as the key to the rest of Western art, the greatest works of which were in one way or another responsive to the Bible provided access to the seriousness of books. With its grad and inevitable disappearance, the very idea of such a total book and the possibility and necessity of world-explanation is disappearing. - Alan Bloom (American philosopher)


Konsekvensene av at kristendommen har mistet sin innflytelse ser vi tydelig idag. Roosevelt hadde helt rett når han sa at vi ikke kunne vite hvem vi er om Bibelen mister sin innflytelse. Idag vet vi svaret. Noen eksempler:

1. Menneskeverdet og menneskerettighetene er under angrep.

2. Ytringsfriheten er under angrep.

3. Vi kan ikke lenger skille mellom menn og kvinner.

4. Å være et offert er blitt viktigere enn å ta personlig ansvar for eget liv.

5. Klimahysteriet likestiller mennesket med naturen.

6. Utdannelse er blitt mer indoktrinering enn utdannelse.

7. Løgn er blitt like vanlig som sannhet (spesielt blant mediene)

8. Sosial rettferdighet undergraver rettferdighet.

9.  Gruppe identiteter og polarisering har erstattet en felles nasjonal identitet som samler.

10. Mange er overbevist om at mennesket er godt innerst inne til tross for at dette er totalt i strid med virkeligheten.


Utifra dette så kan vi konludere at Roosvelt og Bloom observerte ting helt korrekt. Vi har mistet oss selv, og kan ikke lenger finne ut hvem vi er. Alt dette kommer som et resultat av at vi har avvist Bibelen og dens livssyn. Og kun det å gå tilbake til Bibelen og dens livssyn kan dette problemet ordnes.

Friday, 12 April 2019

Wednesday, 10 April 2019

Lær mer om Islam av Jay Smith

Jay Smith er en kristen islam ekspert som har spesialisert seg i radikal islam. Han er en kjent debattant og formidler av kristen tro og sine store kunnskaper om islam. Smith er en av de mest kunnskapsrike islam ekspertene som lever, og han har endelig begynt et program der han deler sin kritikk av islam i hans nye tv show. Dette er noe av den aller beste informasjonen tilgjengelig om islam fra et kristent perspektiv. Og best av alt er at programmet er kjemisk fritt fra politisk korrekthet.

The Jay Show: https://www.youtube.com/channel/UClEBnUpbzNPlKoIAwrRzIAA

Tuesday, 2 April 2019

Kristendommens betydning for Verden

Disse to videoene forklarer meget godt hvor viktig Kristendommen er for Vesten.


Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=u0cKuFfYnVw

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=tk62CtH6-mg

Blir Belgia den første Europeiske Islamistiske stat innen 2030?

Politisk Islam brer seg Europa som et ideologisk jernteppe mens nordmenn og europeere tenker på reising, underholdning annet. Artikkelen nedenfor er verdt å lese for den som vil bli bevisst på utfordringene i tiden vi lever i.

 Noen fakta om Islam i Belgia:


  • The leaders of Belgium's ISLAM Party apparently want to turn Belgium into an Islamic State. They call it "Islamist democracy" and have set a target date: 2030.

  • "The program is confusingly simple: replace all the civil and penal codes with sharia law. Period". — French magazine Causeur.

  • "The European capital [Brussels] will be Muslim in twenty years". — Le Figaro.


Denne artikkelen anbefales sterkt:

https://www.gatestoneinstitute.org/12203/belgium-islamic-state

Tuesday, 26 March 2019

Viennese art collective Gelatin at the Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, the Netherlands.

Europas nihilistiske kunst forteller hva et dødende sekulært Europa skaper. Under det kommunistiske jernteppet så hadde kommunistene 45 mål for å ødlegge Amerika. Et av disse målene er:

23. Control art critics and directors of art museums. "Our plan is to promote ugliness, repulsive, meaningless art."

En skal til tider lure på hvem som egentlig vant den kalde krigen. Amerika vant den fysiske krigen, mens marxistene vant den kulturelle ideologiske krigen. Bildet nedenfor sier ivertfall veldig mye om Europas tilstand.

Kilder

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2016/05/kommunismens-45-mal-for-ta-over-amerika.html

https://www.nytimes.com/2018/06/07/arts/design/gelatin-excrement-sculptures.html

Dark Agenda: The War to Destroy Christian America

David Horowitz er en agnostiker med bakgrunn i Kommunist bevegelsen i Amerika. Foreldrene var Kommunister, og Horowitz var sterkt involvert i svært radikale anti-amerikanske kommunist bevegelser i mange år. Horowitz omvendte seg fra Marxismen og har blitt en viktig røst imot totalitære bevegelser i Amerika. I sin nyeste bok skriver han et forsvar for Kristendommen som han mener er svært viktig for å forebygge mot de totalitære. Nedenfor har jeg kopiert en del gode sitater fra boken:


- In America, the war against Christians is not merely a war against an embattled religion. It is a war against an imperiled nation, a war against this nation and its founding principles: The equality of individuals and individual freedom. For these principles are indisputably Christian in origin. They are under siege because they are insurmountable obstacles to radicals totalitarian ambition to create a new world in their image. I know in my bones because I was born into a family of political radicals. We were a community of atheists Jews who described ourselves as "progressives" and identified our tribe as a persecuted people. The religious holidays we observed were Chanukah and Passover, whose texts were drawn from the history of that people and whose lessons, as we interpreted them, were about freedom from oppression. We purposely did not attend religious services on the High Holy Days, the Days of Awe. These holidays were about individual gult and repentance. They were about making amends for misdeeds toward one's fellow human beings and settling accounts with the Hebrew God. IN short, the Days of Awe were about the state of individual souls. As progressive and world changers, we were not interested in the fate of individual souls. Our cause was the salvation of mankind. We wanted justice for oppressed classes and races, and we looked to synagogues as reactionary institutions, houses of superstition whose prayers and preaching served to keep the oppressed in line." (Kindle: loc 357-372 Dark Agenda by David Horowtiz)

When Soviet Communism collapsed in 1991, progressives didn't give up their illusions. Instead they changed the name of their utopian dream. Today they no longer call their earthly redemption "Communism." They call it "social justice." Like Communism, social justice is an impossible future in which the inequalities and oppressions that have afflicted human beings for millennia will miraculously vanish and social harmony will rule. The French socialist August Comte called his faith "the religion of humanity." to distinguish it from the religion of God. (ibid loc 379)

-

My family and their political comrades prided themselves on the "scientific" basis of their views. They would have been appalled to hear their beliefs described as "religious." But their politics were cut from the same cloth as a famous Christian heresy called Pelagianism. The author of this heresy, Pelagius, was a monk from the British Isles who lived in the fourth century. Although he would not have expressed it this way, Pelagius shared the view of today's progressives the view that people are naturally good, but society leads them down paths that are bad. In the language of his faith, Pelagius believed that sins were acts against human nature. Therefore, he believed if enough Christians resisted the temptations of this world and followed the path of righteousness, they could create an earthly paradise, and they could achieve this paradise without help from God. The Pelagian heresy is no different from the progressive notion that if human beings can be made to pursue lives that are politically correct, they can bring about a world of social justice. Pelagius's view of human benevolence contradicted the church doctrine that sin is an integral part of human nature. The church called this doctrine "original sin" the idea that all human beings share in Adam's sin and are prone to evil, which makes redemption impossible without God. Adam and Eve were born in paradise but forfeited their good fortune because they wanted to know evil. If you eat from the tree of the knowledge of good and evil. the serpent told them, "you shall be as gods." Seduced by this temptation, they defied God's commandment and ate the forbidden fruit. Their sin was the inevitable result of the free will that was their birthright. Free will gives each individual the power to do good or evil. Free makes us the author of our own choices, our sins, our own fates not other people., not classes or races or genders. A corollary of this view is that the potential for evil is present in every individual down through the generations. Because human beings are rebellious and prone to temptation and evil, they will corrupt every effort of redemption. Therefore, there can be no path to an earthly paradise without divine intervention. The chief proponent of this doctrine was St. Augustine, who condemned Pelagius as a heretic can cast him out of the community of faith. As it happens, the Pelagian heresy was on my mind when I turned my back o the progressive cause. (loc 399, Dark Agenda)

- Injustice is not caused by an abstraction called "society," as we on the left had maintained. Nor was injustice caused by oppressive races and genders, or solely by our political enemies. Injustice is the result of human selfishness, deceitfulness, malice, envy, greed, and lust. Injustice is the inevitable consequence of our free will as human beings. "Society" is not the cause of injustice. Society is merely a reflection of who we are. Politically correct, who think it is their mission to save the world, cannot fix the problems that afflict us, because the problems are our creations. Theirs and ours. Because the self-appointed social redeemers seek too much powers, and do not understand the source of evil and injustice, they will only make the problems worse, as the romance with Communism has shown (Dark Agenda Loc 423).

- The Gulag Archipelago by the great Soviet dissident and Christian, Alexander Solzhenitsyn: "the line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either, but right through every human heart, and through all human hearts. In contrast to the progressive mission of saving "society" the goal of Christian belief is saving individual souls. Christians see the imperfections and sufferings of the world as the result of acts by individuals who have failed to do good or have chosen to do evil. The social redeemers, on the other hand, do not see individuals as agents of their own destinies. They see them as products of "social forces." as object of class, race gender, and religious oppressions. Progressives focus on alleged injustices that do not depend on the willful acts of racist or sexist individuals, but on mythical factors like "institutional bias" and systematic discrimination." Through the progressive lens, individuals and their choices disappear. That is why progressive do not hesitate to impose their solutions on others by force, including the people they propose to save. These opposing visions are the root cause of the war that is the subject of this book. The social redeemers view the Christian concern for the salvation of individual souls as counterrevolutionary, a cause of social oppression. To them, religious believers are obstacles the path o the future and must be removed. That is why progressives have declared war on religious liberty, m which is America's founding principles. And that is why they seek to silence and suppress its defenders. (Dark Agenda loc 439)

- Two core doctrines of the Protestant Reformation were "justification by faith" and "the priesthood of all believers," The first reflected the Augustinian view that human beings are flawed and sinful by nature and, therefore, can only be saved by God's grace. This led logically to the American idea that government requires a system of checks and balances to restrain the devious impulses and desires of its citizens and officials. As James Madison, one of the principal framers of the Constitution, put it: "If men were angels, no government would be necessary." The second doctrine "the priesthood of all believers," was a rejection of the idea that an individual's relation to God had to be mediated through an institution, specifically the Catholic Church. This doctrine freed individuals to define their conceptions of God and stripped all churches of the authority to facilitate or thwart the saving of their soul. "The Priesthood of all believers" leveled the spiritual playing field., making all Christians and all God's children, equal in the eyes of their Creator. Thanks to the religious convictions of the American founders, these revolutions of the American founders, these revolutionary ideas form the Protestant Reformation had an impact far beyond the confines of Protestant churches. The concept of "the priesthood of all believers" led directly to the principle at the heart of the Declaration of Independence, that "all men are created equal" and endowed with rights by their Creator rights no government has the authority to deny." (Loc 506-515)

- Identity politics is an anti-American ideology and a sanitized name for cultural Marxism. Marx viewed market societies as divided into capitalist and workers, which he ascribed moral attributes: Oppressors and oppressed. Society was the site of continual warfare between these classes. Cultural Marxist have extended this picture of class warfare to races, genders, and sexual orientations, attributing all inequality and injustice to the institutions and actions of the oppressor groups: whites, males, heterosexuals, and religious "reactionaries" in particular Christians whose views allegedly serve the interest of the oppressors. (Dark Agenda loc 1663).

- Prominent gay intellectual Andrew Sullivan says, "what matters (to the left) is that nonwhites fight and defeat white supremacy, that women unite and defeat oppressive masculinity, and that the trans (gendered) supplant and redefine the cis (people whose sense of their own identity corresponds to their birth sex). What matters is equality of outcome, and it cannot be delayed. All the ideas that might complicate this, meritocracy, for example, or a color-blond vision of justice, or equality of opportunity rather than outcome, are to be mocked until they are dismantled. And the political goal is not a post racial fusion, a unity of the red and the blue, but the ralling of the victims against the victimizers, animate by the core belief that a non-white and non-male majority will at some point come, after which the new hierarchies can be imposed by fiat. (loc 1686)

- Sullivan: When elite universities shift their entire worldview away from liberal education, as we have long know it, toward the imperative of an identity based social justice movement, the broader culture is in danger of drifting away from liberal democracy as well. If elites believe that the core truth of our society is a system of interlocking and oppressive power structures based around immutable characteristic like race or sex or sexual orientation, then sooner rather than later, this will be reflected in our cultural at large. What matters most of all in these colleges your membership in a group that is embedded in a hierarchy of oppression will soon enough be what matters in the society as a whole. (Loc 1478)

- Sullivan: The whole concept of an individual who exists apart from group identity is slipping from the discouse. The idea of individual merit as opposed to various forms of unearned privilege is increasingly suspect. The Enlightenment principles that formed the bedrock of the American experiment untrammeled free speech, due process, individual (rather than group) rights, are now routinely understood as mere masks for "white make" power, code words for the oppression of women and nonwhites. Any differences in outcome for various groups must always be a function of "hate", rather than a function of nature or choice or freedom or individual agency. And anyone who questions these assertions is obviously a white supremacist himself. (loc 1487)Monday, 18 March 2019

Christchurch Massakren: Refleksjoner

Mange ble drept i den nylige massakren av muslimer i Christchurch Moskeen i New Zealand. Mannen som drepte disse menneskene var en hvit nasjonalist som også beskrev seg som en øko fascist. Vi må alle fordømme dette angrepet på uskyldige muslimer på hardest vis. Det er også en god anledning til å fordømme hvit nasjonalisme som er en forferdelig ideologi. Dette er også en viktig anledning til å be for de som fikk sine kjære drept.

For å forstå hvorfor dette har skjedd så vil jeg sterkt anbefale denne videoen til David Wood som forklarer hvorfor dette skjedde: I predicted the Christchurch Mosque massacre

Monday, 11 February 2019

Jordan B. Peterson om Vesten og Bibelen

Jordan B. Peterson,

"Bibelen er på godt og vondt den vestlige sivilisasjons stiftelsesdokument (for vestlige verdier, vestlig etikk og vestlige forestillinger ord et gode og det onde). Den er et produkt av prosesser som fortsatt er langt utenfor vår fatteevne. Bibelen er et bibliotek bestående av mange bøker, skrevet og redigert av mange mennesker. Den er et virkelig fremvoksende dokument, en utvalgt, ordnet og sammenhengende historie skrevet av ingen og alle gjennom mange tusen år. Bibelen er blitt hevet opp, opp av dypet, av menneskets kollektive fantasi, som selv er et produkt av ufattelige krefter som har virket over et ufattelig tidsspenn. Studerer vi den omhyggelig og respektfullt, kan vi få avdekket noe om det vi tror og hvordan vi handler og  bør
handle, som nesten ikke avdekkes på noen annen måte." (12 regler for livet av Jordan B. Peterson, side 134)


Dette er en viktig påminnelse som som vi alle må ta i betraktning uansett om vi er kristne eller ei. Vi er alle ekstremt påvirket og formet av det Bibelske livssynet. Og mye av de beste i vår sivilisasjon kommer fra Bibelen.


Stoler vi på Gud og Sannheten eller hasj?

Noen ganger sier bilder mer enn millioner ord. Havard University var grunnlagt av puritarianere som trodde på Gud, Bibelen og dermed sannhet. Harvard ble grunnlagt for å søke sannheten både i Bibelen og i universitet som Gud hadde skapt.

Oaksterdam University (til høyre) har som mål å gjøre hasj lovlig. Sannhet eller hasj? Harvard ville bruke hjertet for å forstå Guds skaperverk, mens Oaksterdam vil døve ned hjernen fordi de ikke tror sannhet finnes. Det trenges ikke sies at den ene produserer helt andre resultater enn den andre. Dagens universiteter kan med godt sies å ha blitt intellektuelle og åndelige slaktehus. De er institusjoner som jobber systematisk for å rive ned hele den Jødisk-Kristne og Opplysnings baserte vestlige sivilisasjonen.