Monday, 13 August 2018

New York Professor sier at Kultur Marxismen er i Ferd med å Ødlegge Amerika

Jeg har lenge advart mot Kultur Marxismens enorme ødeleggelse av alt som er godt i vår sivilisasjon. New York University professor Micheal Rectenwald bekrefter dette i sin Facebook post:

"We’re undergoing a Maoist-like Cultural Revolution — with the power of the corporate mass media, corporate social media, the academy, most of corporate America, the deep state, the shadow government, and most of the legal apparatuses behind it. Anti-western, anti-individual, anti-Christian, anti-liberty monsters are ravaging our cultural legacies as well as our contemporary arts and letters. Our entire culture is under siege and undergoing an utter and relentless social justice dismantling. Leftist totalitarianism is running amok. We’re on the precipice of completely losing our culture, the benefits of western civilization, and the entire legacy of western civilizational history. A major resurgence and counter attack is necessary and soon."

At en slik advarsel kommer fra New York som er an av verdens mest liberale byer forteller hvor alvorlig sakene er blitt. Vi trenger en motbevegelse som er bygget opp på Jødisk-Kristne verdier og opplysnings verdier. Sivilisert atferd, god moral, rasjonelle argumenter kombinert med de Bibelske verdiene. Vi må også unngå ytre høyre og ytre venstre ettersom de begge representer krefter som ikke kan slippes løs i samfunnet. Prisen for å ha avvist Gud er at vi er i ferd med å miste vår frihet. Og når den politiske friheten forsvinner så forsvinner også den religiøse og sivile.


Kilder

https://voiceofeurope.com/2018/08/new-york-professor-leftist-totalitarianism-is-running-amok-were-on-the-precipice-of-completely-losing-our-culture/

Tuesday, 7 August 2018

Islam og Hijab

Hijab er blitt mer vanlig i nyere tider enn de var rundt 50-60 tallet og utover. Mange sier yngre er mer liberale og voksne er mer konservative. Innenfor Islam har utviklingen vært motsatt mange steder. Eldre Muslimer har ofte vært mer liberale og moderate, mens de unge blir påvirket av den radikale salafisme som er den mest radikale versjonen av Islam.

På bildet til høyre ser du Iran før revolusjonen i 1979 og bildet nedenfor er etter revolusjonen. Yngre Muslimer har altså ofte blitt mye mer radikale enn foreldrene. Dette observerte jeg også når jeg var i England. Det er ofte den yngre generasjonen som vil ha jihad, hijab og sharia lov.

Få hadde bedre forståelse for disse tingene i Norge enn den Iranske avdøde Walid al-Kubaisi som måtte flykte fra Iran på grunn av revolusjonen. Han erfarte selv hva som skjer når Islamistene radikaliserer folk.

Debatten om hijab er viktig fordi den symboliserer mye av det som har skjedd og skjer i den Islamske verdenen. Kubaisi sier i et intervju,

"Privat må folk kunna gå som dei vil. Men hijab høyrer ikkje heime i skulen eller på jobb. Hijaben er for meg eit symbol på politisk islam og ei tru på sharia, kalifatet og eit teologisk system som kolliderer med demokratiet. Det har ingenting med norske og vestlege verdiar å gjera. Går ein med hijab, fortel ein omverda at ein vil at Koranen skal vera med og styra samfunnet."
Koranen bekrefter dette,

""O you Children of Adam! We have bestowed on you raiment to cover your shame as well as to be an adornment to you. But the raiment of righteousness, that is the best. Such are among the Signs of Allah, that they may receive admonition.” (Quran 7:26)"

O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks close round them (when they go abroad). That will be better, so that they may be recognised and not annoye2d. Allah is ever Forgiving, Merciful.” (Quran 33:59).


Islam skiller også tydelig mellom troende og ikke troende. Og ikke troende har status enten som slaver eller lakeier for Muslimer. Koranen og 1400 år med Islamsk historie bekrefter dette. Det bare å lese den siste befalingen til Muhammad i Sarah 9 for mer info.

Poenget her er at hijab og burka bidrar sterkt til segregering og viser et tydelig skille på Muslimer og ikke Muslimer. Hijaben er en avvisning av Vestens demokrati og Vestens verdier.

Og da blir det naturlige spørsmålet om andre religiøse grupper sine religiøse kledning bidrar til det samme? Hva med kippa til Jødene og Sikhene sin turban? Her finnes det store forskjeller. Islam er en politisk ideologi samtidig som det er en religion. Jøder og sikher ser ikke på sin religion som først og fremst politisk. Også dagens Israel blir ikke styrt som et teokrati, men som en sekulær stat der synagoge og stat fungerer som skilte institusjoner. Om Islam hadde blitt forstått likt så hadde saken vært annerledes. Men den Islam som Muhammed praktiserte gir ikke rom for et slikt skille. Islam er politikk og Islam er religion. Muhammad var en religiøs, politisk og militær leder. Og hijaben er med å viser at en vil leve under dette systemet.

Symboler har en enorm kraft og påvirker oss mer enn vi tror. Under revolusjoner så er det ofte offentlige statuer og symboler som rives ned. Dette er fordi disse symbolene viser hvilke ideer som styrer og definerer kulturen.

Så mange ser kanskje på hijab som et uskyldig plagg, mens i realiteten er det en avvisning av Vestens verdier og demokrati. Mitt forslag er ikke å forby hijab. Men vi må i det minste ta inn over oss sannheten over hva hijaben faktisk representerer. Den representerer sharia lov, jihad, og et tydelig skille mellom Muslimer og ikke Muslimer.Kilder

https://steigan.no/2018/08/walid-al-kubaisi-brubyggjaren-som-venstresida-mistydde/

Tuesday, 31 July 2018

Politisk Islam er en destruktiv ideologi

Bill Warner har skrevet mange bøker om politisk Islam og reiser mye for å undervise om emnet. Han har mange bøker og videoer. I dette intervjuet så får en god innsikt hva politisk Islam er og hvorfor politisk Islam er så farlig.

Anbefales


- Political Islam by Bill Warner 

Monday, 16 July 2018

Forfatteren John Zimrak ble intervjuet av talkshowhosten Dennis Prager. I denne posten vil jeg dele noen viktige ting fra intervjuet. John Zimrak har skrevet en bok om innvandring. Han er selv praktiserende katolikk som har skrevet mange bøker i forsvar for den katolske troen.

Her er en oppsummering

Årsaken til at innvandring er blitt et slikt betent emne er at Demokratene i Amerika vil ha folk på velferd og mer stemmer, mens Republikanerne vil ha gratis eller billig arbeidskraft. Politikerene i Washington er karriere politikere som jobber sammen med andre eliter for å fremme sine mål. De er ofte satt der for å tjene elitene og ikke folket. Åpne grenser og fri flyt av innvandring tjener ikke folket, men elitene.

Zimrak sier også at katolske biskoper i Amerika støtter innvandring fordi 40% av Amerikanske katolikker (Pew Research) forlater den katolske kirke. Likevel har den katolske kirke beholdt sine medlemmens tall på samme nivå. Årsaken til dette er innvandring. Innvandring er en måte for biskopene å fylle opp kirkene av katolske innvandrere fra Sør Amerika. Dette er slik at de katolske biskopene vil gjemme unna at så mange forlater kirken. Jo fle
re innvandre fra Sør Amerika jo mer medlemmer i kirkene og desto mer utbredelse av katolisismen i Usa.

Zimrak sier,

"Other churches like the Episcopalian, PCUSA are leaving in droves because of their liberal leadership, and there are no immigrants to replace them with, so those denominations are collapsing. The Catholic bishops are able to hide their failure to preach the gospel, catezisce, do pro-life work, keeping seminaries from becoming lavender koregrafi camps. They have to cover that up because of a constant flow of catholics from countries where the bishops are bettter, so they are catholic for a while, but then they leave the church after a while."Ifølge Zimrak så er innvandring det eneste som kan løse dette problemet. Katolske biskoper går ut etter Trump go politikere som vil stramme innvandring isteden for å kjempe mot Planned Parenthood og annet. Biskopene blir betalt mye penger for å ta vare på innvandrer. De har økonomiske interesser i innvandring.

Zimrak sier også,

"The more social disfunction there is, the more broken families, the more poor people, the more jobs there are for welfare workers who are members of the unions."


Alt i alt så mener Zimrak som selv er praktiserende katolikk at dette forklarer hvorfor biskopene og paven i den katolske kirke forsvarer innvandringen.

Kilder


Prager 2018/07/11 Immigration Crisis  (Dennisprager.com)

The Politically Incorrect Guide to Immigration by John ZimrakKirken og Homohat

Kirken bør ifølge Unge Høyre sin nestleder ta et oppgjør med homohat. Ifølge han er holdningene i mange Kristne bedehusmiljøer preget av det han kaller homohat. Dette sier han selv som Kristen og homofil.

Jeg må selv si at jeg knapt aldri opplevd at kirken eller Kristne individuelt har tatt opp homofili i møter, undervisning eller annet. De svært få gangene der homofili har blitt diskutert i personlige samtaler så har jeg aldri opplevd at noen har rettferdiggjort homohets. Dette er erfaringer jeg har hatt i alle landene jeg har bodd (Amerika, Taiwan, Norge, England).

Mine erfaringer er selvsagt mine og representerer ikke helheten. Jeg kan jo selvsagt ha vært heldig og truffet mer tolerante mennesker. Men etter et aktivt liv i kirke og menighets arbeid i tillegg til å snakket med svært mange forskjellige typer Kristne så synes jeg det er merkelig at jeg aldri har opplevd et eneste tilfelle der folk manglet kjærlighet til homofile.

Men om min erfaring skulle være feil så er det likevel to ting vi bør ha i minne:

1. Homohat bør ingen Kristne støtte. Jeg fordømmer homohat på sterkest vis. Homofile er skapt i Guds bilde og skal vises omsorg og kjærlighet som alle andre.

2. Kritikk av homofili som ide og praksis er ikke det samme som hat mot homofile. Kritikk av Kristendom er heller ikke det samme som Kristent hat. Også her må vi skille ide/sak og person. Verden er stor nok til at vi kan være uenige med mennesker samtidig som vi kan vise dem toleranse og kjærlighet. Sammensausingen av homohets og uenighet med homofili som ide og praksis er feil og bør kritiseres. Toleranse handler tross alt om å tolerere og vise kjærlighet til folk en er uenige med.Kilder

https://www.vl.no/nyhet/ber-kirken-ta-homohat-oppgjor-1.1171176?paywall=true

http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/debatt/Homohat-blant-kristne-634208

Muslimhets bør fordømmes overalt

Peder Martin Idsøe Liland skriver i Dagen.no at Kristne bør ta avstand fra Muslimhets. Selv har jeg skrevet mye kritisk om politisk Islam (ikke Muslimer) på denne bloggen. Men Muslimhets eller diskriminering av Muslimer tar jeg fullstendig avstand fra. Jeg tar også fullstendig avstand fra farlige grupper som frihetskampen.net og Odins soldater som ligger mot høyre. I tillegg til dette så tar jeg avstand fra Kultur Marxister.

Så la det gjøres fullstendig tydelig at ingen som leser det jeg skriver bør hetse Muslimer. Vis Muslimer kjærlighet, opprett et vennskap med dem og inviter dem hjem. Rasisme og Muslimhets hører ikke hjemme i 2018.

 Islam kritikk som er sivilisert og respektfull er derimot en helt annen sak. Vi kan kritisere ideer og likevel elske mennesker. Skill person og sak/ide. Jeg hadde selv minst 30 ulike Muslimer boende hos oss når jeg bodde i England. Det er fullt mulig å vise folk kjærlighet samtidig som en kritiserer ideologien.

Om jeg skal gi to enkle tips så vil jeg si:

1. Elsk Muslimer som deg selv etter Jesus befaling.

2. Kritiser politisk Islam på en saklig, oppbyggelig og ærlig måte.Kilder

http://www.dagen.no/Nyheter/ansvar/–-Nå-må-vi-ta-kampen-mot-muslimhetsen-630832P

Sunday, 15 July 2018

Noen Viktige Sannheter om Slaveriet

I en artikkel skriver den etnisk-Afrikanske Amerikaneren, talk show hosten og forfatteren Larry Elder om det Arabiske slaveriet. Sannheten er at dette slaveriet var mye verre enn det Europeerne drev med. Her er noen fakta fra bøker, historikere og artikkelen: 

I boken, “Prisons & slavery skriver John Dewar Gleissner, 

“ The Arabs treatment of black Africans can aptly be termed an African Holocaust. Arabs killed more Africans in transit, especially when crossing the Sahara Desert, than Europeans and Americans, and over more centuries, both before and after the years of the Atlantic slave trade. Arab Muslims began extracting millions of black Africans slaves centuries before Christians nations did. Arab slave traders removed slaves from Africa fro about 13 centuries, compared to three centuries of the Atlantic slave trade. African salves transported by Arabs across the Sahara Desert died more often than slaves making the Middle Passage to the New World by ship. Slaves invariably within five years if they worked in the Ottoman Empire’s Sahara salt mines.”

Sannheten er at det Arabiske slaveriet var lengre, større og verre enn det Europeiske. Likevel blir ingen unnskyldning gitt fra Arabiske land. I Tyrkia nekter Erogan at det Armeniske folkemordet noen gang har skjedd. Saudia Arabia avskaffet slaveriet så sent som i 1962. Mens Vesten var den eneste av alle sivilisasjoner i historien som avskaffet slaveriet universielt. Evangeliske Kristne stod i spissen for dette. 

Den kjente etnisk Afrikanske Amerikanske forfatteren, professoren, økonomen, idehistorikeren Thomas Sowell sier,

“Of all the tragic facts about the history of slavery, the most astonishing to an American today is that, although slavery was a worldwide institution for thousands of years, nowhere in the world was slavery a controversial issue prior tot he 18th century.  People of every race and color were enslaved and enslaved others. White people were still being bought and sold as slaves in the Ottoman Empire, decades after American blacks were freed.”

Thomas Sowell skriver også,

“The region of West Africa… Was one of the great slave-trading regions of the continent before, during, and after the white man arrived. It was the Africans who enslaved their fellow Africans, selling some of these slaves to Europeans to Arabs and keeping others for themselves. Even at the peak of the Atlantic slave trade, Africans retained more slaves for themselves than they sent to the Western Hemisphere… Arabs were the leading slave raiders in East Africa, raging over an area larger than all of Europe.”

I lys av dette så må en lure på om fordømmelsen av den hvite mann’s slaveri er mer ideologisk enn historisk. Det er åpenbart at hvite har vært fæle mot svarte og at slaveriet var en ond historisk hendelse. Men det skal sies at vi da bør fordømme alle som deltok i slaveriet og ikke bare hvite. 

Harvard professoren av Afrikanske og Afrikansk Amerikanske studier professor Henry Louis Gates Jr som også er etnisk Afrikansk sier, 

“ Between 1525 and 1866, in the entire history of the slave trade to the New World, according to the Trans-Atlantic Slave Trade Database, 12.5 millions Africans were shipped to the New World. 10.7 mullion survived the dreaded Middle Passage, disembarking in North America, the Caribbean and South America. And how many of these 10.7 million Africans were shipped directly to North America? Only about 388, 000. That’s right: a tiny percentage. In fact, the overwhelming percentage of the African slaves were shipped directly to the Caribbean and South America; Brazil received 4.86 million Africans Alone!”

Afrikanske stammer fanget og solgte dem inn i slaveriet. 

Sowell sier, “While slavery was common to all civilizations writes Sowell, “only one civilization developed a moral revulsion against it, very late in its history, Western Civilization… Not even the leading moralist in other civilization rejected slavery at all. 

Slaveriet var utvilsomt et onde uansett hvem som praktiserte det. Men at bare hvite skal få skylden for noe hele menneskeheten praktiserte gjennom hele verdenshistorien handler mer om ideologi enn historisk fakta. Denne typen polarisering blir idag brukt for å sette raser opp mot hverandre. Politikere utnytter dette til det fulle.

Sannheten er at slaveriet ble avskaffet av evangeliske Kristne som et resultat av store vekkelser. William Wilberforce og Thomas Clarkson var overgitt til å frigi slaver for Jesus.


Relevante poster


Kilder 

https://www.dailywire.com/news/33064/elder-slavery-what-they-didnt-teach-my-high-school-larry-elder

- Prison and Slavery a surprising Comparisons 

https://www.amazon.com/Thomas-Sowell-Reader/dp/0465022502/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508376778&sr=8-1&keywords=The+THomas+Sowell+Reader

Vesten’s Ny Kolonsering av Afrika

Vestens kolonisering av Afrika er en trist epoke i vår historie. Men det som er enda tristere er å se hvor lite vi har lært av våre forfedre sine feil. De som snakker mest om kolonisering er ofte det som gjør minst med dagens kolonisering av Afrika. 

Obianuju Ekeocha er grunnleggeren av Culture of Life in Africa og forfatteren av “Target Africa: Ideological Colonialism in the Twenty-First Century.”

I en artikkel i christianpost.com advarer hun mot at Afrika idag igjen blir kolonisert. Hun sier, “Africa is being recolonized today, though this time not with armies or arbitrary borders but through Western governments and humanitarian outfits imposing population control ideology, sexual liberation, and abortion.”

Afrika blir altså kolonisert av Vestlige ideologer gjennom abort og befolknings kontroll. Forunderlig nok hører vi svært lite om dette av nettopp de som ofte påtar seg rollen som bekjempere av kolonisering og undertrykkelse. At Afrika får abort og befolkningsvekst presset på dem virker til å bety lite. Dette til tross for at denne typen befolknings reduksjon ikke kan beskrives som noe annet enn et folkemord. 

Disse tingene hører en nesten aldri noe om fra de som påtar seg rollen som de som kjemper mot rasisme og undertrykkelse. Hvorfor får vi ikke vite mer om den etniske rensningen som foregår av Vesten i Afrika av de som påstår de støtter etniske minoriteter? Årsaken er veldig enkel. De støtter ny koloniseringen av Afrika.
Obianuju Ekeocha jobber mot disse tingene og har skrevet en bok emnet. Oppsummeringen av boken finner du i artikkelen i Christianpost. 

Om det er en ting både Jødedommen og Kristendommen har lagt vekt på så er det å sette livet foran døden. I GT så finner du et av de mest kjente versene, “Jeg har idag satt foran dere livet og døden. Velg da livet. (5 Mosebok 30:19)

Obianuju Ekeocha har valgt livet og har avvist dødens kultur. Hun er en viktig røst mot den moderne abort bevegelsen som velger døden. Vi bør alle bli inspirert av Obianuju Ekeocha og kjempe for menneskerdet og fremme livets kultur. 


Relevante poster

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2015/12/kristendommen-og-ddens-kultur.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2015/12/arkitektene-bak-ddens-kultur.html


Kilder 


https://www.christianpost.com/news/the-west-is-colonizing-africa-abortion-population-control-obianuju-ekeocha-says-226029/

http://cultureoflifeafrica.com/meet-uju.html


Thursday, 12 July 2018

Darwin's Dilemma

Darwin var en intelligent mann som forstod konsekvensene av sin egen teori. Opplysningstidens blinde tro på fornuften uten Bibelsk åpenbaring har sent oss inn i postmodernismen. Filosofer som Foucault og Derrida er grunnleggerne av dagens dekonstruksjon. Det fornuften og modernismen bygget opp vil de rive ned fordi grunnlaget er borte. Universitetene har endelig funnet ut at sannhet uten Bibelsk åpenbaring er umulig. Evolusjon søker ikke sannhet, men overlevelse.


Darwin sa,

“But then with me the horrid doubt always arises whether the convictions of man’s mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value or at all trustworthy. Would any one trust in the convictions of a monkey’s mind, if there are any convictions in such a mind?”

Ateistene og filosofene Raymond Tallis og Thomas Nagel innrømmer at en evolusjonær prosess som ikke er guidet kan ikke gi oss bevisst kraft til å tenke. 

Resultatene av dette ser vi på dagens politisk korrekte universiteteter som jobber systematisk med å rive ned mye av det gode i vår sivilisasjon. Verst av alt er at de faktisk er totalt konsekvente. Uten Bibelsk åpenbaring så finnes det ikke grunnlag for troen på kreativitet, lovmessighet og rasjonalitet. Resultatet er viljen til makt brukes til å kneble alle en ikke liker ettersom en klager over å ha bli såret.  Kun ved å gå tilbake til Bibelen kan vi returene til en konsekvent posisjon der vi tror på fornuften. 


Om du ikke er overbevist så bare på kunsten. Et bilde sier mer enn tusen ord. Kilder 


- Aping Mankind: Neuromania, Darwinistin and the Misrepresentation of Humanity by Raymond Tallis 

- Thomas Nagel, Mind and Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is almost Certainly False 

16 Spørsmål du kan spørre Ateister

Vi får ofte høre at Kristendommen er irrasjonell. Ting er presist motsatt. Ateismen er irrasjonell. Her er 16 enkle spørsmål du kan spørre en ateist om du blir utfordret. Jeg har brukt flere av disse selv og de fungerer bra:


1. Hvordan kan en få rasjonalitet fra irrasjonelle krefter?

2. Hvordan får en personlighet fra upersonlig opphav?

3. Hvordan kan en holde folk ansvarlige for deres lovbrudd når de i realiteten ikke har fri vilje?

4. Hvordan kan livet en leve et objektivt meningsfullt liv når livet er menigsløst?

5. Hvordan kan vi stole på en intelligents ape's hjerne som har utviklet seg til å overleve og ikke å søke sannhet?

6. Hvordan kan livets kompleksitet komme fra ingenting eller en eksplosjon?

7. Hvordan kan tid oppstå uten en tidløs årsak?

8. Hvordan kan rom oppstå uten en romløs årsak?

9. Hvordan kan materie oppstå uten en ikke materiell årsak?

10. Hvordan kan en kalle noe umoralsk når objektiv moralsk ikke eksisterer?

11. Hvorfor skal vi tro at mennesket er verdifullt når evolusjon har blitt drevet fremover ved å undergrave menneskeverdet?

12. Hvor kommer fysikkens lover fra?

13. Hvor kommer matematikkens lover fra?

14. Hvordan kan kaos og eksplosjon gi oss et univers som er finjustert for liv?


15. Hvor kommer logikkens lover fra?

16. Hvordan kan vitenskapen forklare alt når vitenskapen ikke engang kan forklare og empirisk bevise sine egne vitenskapelige forutsetninger?


Selv har jeg ikke nok tro til å være ateist. Jeg er skeptiker fordi jeg er skeptisk til ateismen som er irrasjonell og gir ikke svar på noen av disse rasjonelle spørsmålene. Bibelen gir oss derimot gode og rasjonelle svar på disse og mange andre vanskelige spørsmål.


Tuesday, 10 July 2018

Arbeids Etikk og Islam

Denne artikkelen forklarer meget godt hvordan Islamsk arbeidsetikk fungerer. Nonie Darwish var tidligere Muslim og vokste opp i Egypt. Anbefales:

https://www.gatestoneinstitute.org/12340/jihad-allowance-work-ethic

Friday, 29 June 2018

Kirkeplant i Stavanger

Familien Stanghelle klargjør seg for tiden til å flytte til Stavanger for å plante en reformert kirke. Familien Stanghelle er en Amerikansk familie. Deborah jobbet som lærer i 8 år og Matthew jobbet som pastor i 6 år.

Websiden deres: https://wegoinfaith.org

Hvordan forklarer en galskapen i dagens verden?

Dagens kultur eliter er blitt illiberale. De har gått fra liberalisme til kultur marxisme. De støtter homofile feiringer helt ned til barnehagenivå samtidig som de støtter politisk Islam. Europa er blitt en tikkende bombe. Hva har skjedd? Hvordan forklarer en galskapen? 

Dennis Prager som er en Amerikansk talkshowhost, forfatter og grunnleggeren av Prager University har skrevet en bok som forklarer dagens situasjon bedre enn noen annen bok jeg har lest. På en god andre plass anbefaler jeg Melanie Phillips sin bok. 

Les begge disse bøkene og du vil forstå verden bedre enn noen gang. Disse bøkene forklarer ikke bare problemet, men gir også gode svar på hva som er løsningen.


Kultur Marxistene har ødelagt humor

Komedie og humor er en gave til menneskeheten. Etter en lang dag på jobb så er det flott å kunne sette seg ned å bli underholdt med god humor for å koble av. Men dagens klima er blitt så følsomt at humor ikke lenger er hva det var. Humor er blitt politisert og blitt et propaganda instrument for elitene. Videoen til Watson viser oss at Kultur Marxistene har klart å ødlegge nok en god ting. 


Pride, DNB og Polygami

Jeg har lenge argumentert for at godkjenning av homofilt ekteskap vil lede til polygami. Hvem skal tross alt bestemme hvordan andre bør organisere sitt liv? Om ekteskap er bygget på kjærlighet og samtykke mellom voksne så leder denne logikken rett inn in polygami ettersom mange elsker mer enn en person.

Denne videoen fra DNB (banken) viser tydelig hvor vi er på vei. Og husk at når familien blir ødelagt så blir sivilisasjonen ødelagt. Det er vanskelig å gjette noe annet enn at Vesten beveger seg mot moralsk anarki og at dette vil få fatale konsekvenser.


- DNB videoenRelevante poster


http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/04/monogami-eller-polygami-blir-vestens.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/02/hvorfor-ikke-godkjenne-polygami.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/11/ekteskap-mellom-flere-er-neste.html

Kevin Swanson: Apostates

Kevin Swanson er en Amerikansk forfatter og talkshowhost. Du finner hans show talkshow: Her. I boken, "Apostates" så tar Swanson oss gjennom idehistorien, historiske personer og Vestlig litteratur for oss hvordan den Kristne Vesten ble ødelagt av intellektuelle. Flere som hadde en Kristen bakgrunn. Jeg synes denne boken var veldig bra og jeg kan anbefale den på det varmeste for den som vil forstå hvordan vi endte opp der vi er idag.


Hallgrim Berg hadde rett om Islamisme og Demokratiet

I 2013 publiserte Hallgrim Berg boken, "Demokrati eller Islamisme." Hallgrim Berg har ofte blitt omtalt negativt av aviser som feks Vårt Land (her). Mens sannheten er at ting har gått presist mot den retningen Hallgrim advarte mot. Ytringsfriheten er under større press enn på lenge, Islam er blitt mer radikalisert, mer terrorister har angrepet folk, og politisk Islam har fått et større fotfeste i Europa. Disse tingene har jeg dokumentert godt under oversikt på denne bloggen.

Hallgrim's bok er en lettlest og viktig innføring over hva som skjer i Europa. Ting har gått presist i retning av det han advarte mot. Til tross for at boken var publisert i 2013 så er den mer relevant i 2018. Det anbefales at alle leser denne boken ettersom den gir lettlest og viktig info om hva Vesten står ovenfor. Politisk Islam brer seg som et ideologisk jernteppe over Europa. Og dette er krefter som er totalt uforenelige med frihet. Moderate Muslimer har hatt liten suksess med å reformere Islam.

Ta tiden til å les boken. Anbefales sterkt.

Thursday, 28 June 2018

Hva står Nazismen for?


Idag blir Nazist ordet brukt om alle en ikke liker. Dette kan virke forvirrende om en vil forstå hva de opprinnelige Nazistene mente. Her er noen enkle steg som kan hjelpe oss å forstå hva Nazistene støttet:


1.  Darwinisme.

2. Det kollektive foran det individuelle.

3. Sterk sentralisert stat.

4. Sosialisme (økonomisk, NAZI står for Nasjonal Sosialisme)

5. Avvæpning av befolkningen.

6. Fokus på en sterk leder

7. Jødehat, og hat av Jødisk-Kristne verdier.

8. Abort for alle unntatt deres egne. Tyskland ville ha tyske barn, men hadde ingen problemer med å gasse andre raser. Eugenic bevegelsen.

9. Miljøvern, dyrevern, vegetarianisme og en ideologisk ny hedensk før Kristent forhold til naturen. Dette kan minne om en slags natur tilbedelse.

10. Rasisme

11. Nasjonalisme (etnisk nasjonalisme og ikke nødvendigvis verdi basert)

12. Propaganda gjennom mediene. Ingen respekt for sannhet.

13. Irrasjonalitet. Nazismen handlet ikke om diskusjon, debatt og rasjonalitet, men var en handlingens ideologi. Viljen til makt gjaldt og ikke rasjonalitet.

14. Nihilisme, eksistentialisme og filosofisk naturalisme.


Det som er skremmende er at nesten alle disse står sterkt på mange av Vestens universiteter. Kanskje spesielt i Usa. Nazistene har heldigvis omtrent ingen innflytelse, men dagens kultur marxisme kvalifiserer til nesten alle disse punktene. Det er dette som kommer utav universitetene og ting vil bare bli verre ettersom lovverket vil bli sterkt påvirket av det som undervises på universitetene. Nazismen og Kultur Marxistene har mer til felles enn de tror. De representerer begge destruktive og totalitære ideologier som er ment å ødlegge sivilisasjonen uten å gi noe bærekraftig altarnativ. Forhåpentligvis våkner folk før det er for sent.


Video som bør sees: https://www.youtube.com/watch?v=Gc86fPirz3A&t=2s


Relevante poster

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/08/ny-nazistisk-gruppe-frihetskampen.html


Når Mat Politiseres

Mat i Usa er i ferd med å politiseres. Sport, underholdning er politisert, men nå også mat. Den klassiske skillet mellom stat og kirke er i ferd med å forsvinne. Vi beveger oss mot en monisme (helhetssyn) som skal dekke alle deler av samfunnet. Den nye kultur marxismen lar ikke lenger folk slappe av å nyte et måltid mat uten å bli minnet på det politiske:

1. Huckabee Sanders (Trump's offentlige talskvinne) ble nylig jaget utav en restaurant fordi noen var uenige i politikken hennes og at hun jobbet for Trump. Ironisk nok så er dette de samme folkene som sikkert støtter at Kristne bakerier og blomster selgere kan saksøkes om de ikke deltar i homofile bryllup med tjenestene de selger. Selv mener jeg folk må få selge til hvem de vil. Men dette må være en konsekvent linje som gjelder for alle. Men slik er det ikke. De illiberale mener at Kristne kan avvises mat på restauranter, mens de selv krever at alle Kristne skal delta i tjenester for homofile og andre som de er uenige med.


2. The Gay Salad. Nylig var jeg på en ny butikk i Philadelphia for å kjøpe en salat. Dette var nære  University of Pennsylvania. De hadde altså en egen homofil salat i regnbue farger. Dette er nok et eksempel på hvordan ting politiseres. Folk må selvsagt få lov å lage hvilke salater de vil. Men mitt poeng er at denne utviklingen representerer noe mye større og at Kultur Marxismen er iferd med å spre sine armer inn i hele samfunnet. Det vi ser i Vesten nå er en totalitær ideologi som brer seg og ønsker å definere hele samfunnet.

En salat kan virke helt uskyldig. Og det er den selvsagt. Men realiteten den representerer er alt annet enn uskyldig. Den representerer et livssyn som er i ferd med å undergrave vår frihet.


Relevant artikkel

- Homofiles frihet er vårt slaveri


Relevant post

- Når alt blir politisk