Monday, 10 February 2020

Bokanmeldelse av Tellef E. Granås

Bibelsk Visdom I Dårskapens Tid (Bokomtale skrevet av (Tellef E. Granås)

Bok skrevet av: Jonas Stava

Reform Forlag

212 sider

Jonas Stava er fersk som forfatter og han debuterer med en innholdsrik bok. Han har tjent som misjonær, studert teologi og bodd flere steder verden rundt. Han har også sin egen blogg (kristenapologetikk.blogspot.com) der han deler kristne tro og tanke. Jonas Stava (JS) er også aktuell i Norge i forbindelse med menighetsplanting First Presbyterian Church of Norway, der han er ordinert eldste. (PCA- Presbyterian Church of America).

Tittelen er en munfull og han nok virke både provoserende og frastøtende. Men Stava forklarer godt hvorfor han skriver og mener det han gjør. Dersom du er en av dem som ikke øyner boktitler med det første så er det stor sannsynlighet for at bokens forside fanger oppmerksomheten. Boken kommer med en særdeles karikert illustrasjon på fremsiden. Her står en mann med motorsag og sager over greinene som er Vesten fra treet som er Bibelen og visdom. På sagbladet står det «sekularisering». Jag liker karikeringen som spisser teamet og illustrerer dermed også mye av innholdet i boken.

Boken er delt i 3 deler, der den første delen stiller det spørsmålet jeg også lurer litt på, står sivilisasjonen for fall? Jeg tenkte flere ganger mens jeg leste boken om det virkelig er så ille som det beskrives. Faller Vesten? Har Vesten falt? Går det nedover sig hjem med oss her i Vesten? Men JS begrunner og forklarer godt, og nøyer seg sjelden med kun ett enkelt eksempel for å underbygge sine poeng. Han låner også argumentasjon fra andre forfattere, både troende og sekulære, fra teologisk og historisk akademia. Man får inntrykk av at det er en belest mann som skriver. Det gir tyngde i argumentasjonen.

Hva er egentlig Bibelsk visdom, spør Stava, og forklarer at dette ikke er det samme som kunnskap og intelligens, men at det handler om kjennskap, til Gud og Hans ord, og til å gjøre det gode. JS tar leserne med inn i den galskapen som preger mye av kjønnsforvirringen som preger samfunnet og tapet av det bibelske menneskeverdet. Allerede i innledningen møtes leseren av reflekterte argumenter og illustrerende eksempler. Det gis et solid grunnlag for videre studier, men for mange av det grundig nok det Stava presenterer.

Et av eksemplene JS benytter er forfallet vi ser innenfor kunst. Det som idag er kunst kan skapes av barn. dagens nihilistiske, postmoderne kunst er ikke dårlig, sier Stava, men den er helt forferdelig! Forfallet innen kunst er et av kjennetegnene på dårskapen i vår tid, for kunsten er viktig fordi den viser hvilket livssyn som dominerer i kulturen, og meningsløs kunst viser perfekt hvor amputert vår sjel er. Vi har ingen mening, moral, menneskeverd eller håp, fordi vi har avvist God, og fordi derfor mister vi visdommen som kommer med å frykte Gud.

Den andre delen av boken maler et særdeles positivt bilde av hvordan det kristne livet har preget og formet verden. Dette er i stor kontrast til mye av det vi hører ellers om kristendommens historie, og gjør denne boken til en viktig formilder av et mer nyansert syn på kristen innflytelse enn vi er vant til i dag. Her vil nok mange h mye å si imot forfatteren, men også her har Stava støttet seg på mange andre skarpsindige samfunnsvitere og historikere.

Bibelen og det kristne livssynet har gitt oss grunnlaget for å bruke fornuften, gitt oss menneskeverdet, grunnlaget for etikk og moral. Veldedighet- og omsorgsarbeid hevdes også å komme fra det kristne livssynet. Stava stopper ikke med dette, men går videre i drøfting ved å hevde at økonomi, høyere utdannelse og vitenskap også er frukter av kristendommen. Dersom dette er mer enn man liker å høre så stopper ikke forfatteren med det, men han kaster også inn retten til privat eiendom og arbeidsetikk i samme sekken. Jeg koser meg når jeg leser dette og tenker at her får nok mange vann på mølla si. Men det er langt mellom de mer løse påstandene i boken, forfatterne tar seg tid til å begrunne sine utspill og bidrar i stor grad også med sine egne refleksjoner.

I tredje og avsluttende del av boken presenterer JS hvordan Bibelsk visdom er veiledningen. Han drøfter verdier, hva som er gode norske verdier og hvordan de kristne verdiene historisk springer ut fra de jødiske. Det er treffende når man blir presentert for hvordan typiske kristne land har bedre systemer for velferd, utdannelse og helse. Og dette settes i stor kontrast til land som har gudløse (ateistiske, f.eks kommunistiske), muslimske og andre som styrer. Etisk monoteisme er et begrep som ligger til grunn for mye av dette.

Jonas Stava er gift og har også mye godt å si til de som er gift, her benytter han bibelsk visdom for å gi råd til ektefolk. Et bidrag jeg setter pris å lese om. Videre leser vi at kjærlighet uten sannhet er naiv og destruktiv, mens sannhet uten kjærlighet er kald og avstøtende. Vi trenger altså folk som sier sannheten i kjærlighet (1 Kor 13). Og dette er noe vi savner idag, for mange «tier sannhet i kjærlighet».

Stava konkluderer i boken sin ved å oppsummere alt det Bibelen har gitt oss av visdom, visdom til å leve rett og godt. Hvordan vi skal gjøre dette belyses med reformasjonens fem sola. (Skriften alene, nåden alene, troen alene, Kristus alene, til Guds ære alene.) Og vi oppfordres til å være modige som Daniel, for hans Babylon var om mulig mer hedensk enn det Norge er idag.

Jeg satt stor pris på denne boken, og jeg mener at den er et viktig bidrag til vår tid. Vi som tror på bibelens budskap trenger å bli vekket av dens visdom og dele dette videre. Jonas Stava bidrar nettopp til det.

Wednesday, 15 January 2020

Boken Normløshet av Kjell Skartveit

Boken «Normløst» av Kjell Skartveit er en av de viktigste bøkene som er skrevet i nyere tid. Boken er forståelig, meget reflektert og uhyre viktig. Alle som er bekymret for utviklingen med kjønn og våre nye kjønns lover som tillater å ta barna fra foreldre med tradisjonelle syn bør kjøpe denne boken. For mange så handlet ikke kommunismen om å hjelpe arbeiderklassen, men om makt. Dagens marxisme som manifesterer seg i identitets-politikken handler også om makt. En påstår at en hjelper utsatte kjønns minoriteter, mens det i realiteten handler om å frarøve et folk for sin frihet.

Les denne boken mens vi fortsatt har friheten i behold. Kjell Skartveit advarer mot utviklingen. Og denne boken bør leses av alle som elsker friheten. Det som skjer med dagens kjønnsforståelse er like radikalt og ekstremt som det som begynte med den kommunistiske revolusjonen i 1917. Kommunistene drepte 100 millioner mennesker, satt folk i Gulag konsentrasjons leirer, og ødela 1/3 deler av land i verden. Dagens marxistiske kjønns revolusjon vil kanskje ikke ta like mange liv, men den være ufattelig ødeleggende for både Norge og verden.
Thursday, 28 November 2019

Thanksgiving i Amerika

Thanksgiving er en av de viktigste feiringene i Amerika. Denne videoen forklarer historien til Thanksgiving. Anbefales:

https://www.youtube.com/watch?v=a33Fuz8wKDA

Friday, 15 November 2019

Litt mer info om min nye bok: Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid


Jeg har skrevet en ny bok som har samme navnet som tittelen ovenfor. Det vil ikke være veldig norsk (med tanke på janteloven) å anbefale sin bok. Så jeg vil derfor heller introdusere min bok og fortelle litt om hva den handler om. Boken er ikke en samling av strø tanker (slik som min blogg) men en ordentlig redigert og korrektur lest bok.
Min bakgrunn for å skrive denne boken er at jeg underviste ti timer i en amerikansk kirke om bibelens påvirkning på verden og hvordan kristendommen mistet vesten. Forberedelsen til disse leksjonene innebærte veldig mye research.
Jeg er selv utdannet i teologi, har blant annet bodd i Taiwan, England, Amerika. Jeg har også bodd i en universitetsby i Amerika i flere år og dermed fått sett den destruktive effekten av sekulariseringen på nært hold. Jeg er spesielt interessert i og har lest mye teologi, filosofi, apologetikk og historie. 
Boken har tre deler: 
 1. Står den vestlige sivilisasjonen for fall?
Her prøver jeg å vise at både Bibelen, og anerkjente sekulære historikere forteller oss at den vestlige sivilisasjonen er i ferd med å ødelegges. Å frykte Gud er begynnelsen til visdom, og fordi vi ikke lenger frykter Gud så har vi heller lenger ikke visdom. Og uten denne visdommen så har vi heller ikke lenger det bibelske livssynet som kreves for å bygge en bærekraftig sivilisasjon. Avvisning av det jødisk-kristne livssynet har pågått så lenge at vi nå er i ferd med å se hva som skjer når vi avviser Gud over lengre tid. 
2. Hvordan bibelens livssyn og visdom har påvirket verden gjennom historien
 • Bibelen gav oss troen på fornuften og sannhet. 
 • Menneskeverd, menneskerettigheter, liv død, moral og etikk. 
 • Veldedighet og omsorg
 • Utdannelse 
 • Seksualitet 
 • Toleranse, skam og selvkritikk 
 • Vitenskap og økonomi
3. Bibelsk visdom til veiledning i dagens kultur
 • Når Gud gjøres liten blir staten mektig. 
 • Jødisk kristne verdier og opplysnings verdier. 
 • Gudsfrykt gjør oss mer moralske 
 • Menneskenaturen er ikke god på bunnen. 
 • Seks råd for et godt ekteskap. 
 • Hat, ondskap og likhet. 
 • Sosial rettferdighet og rettferdighet er to helt forskjellige ting. 
 • Rettigheter og plikter. 
 • Fire identiteter som bygger gode samfunn. 
 • Kjærlighet uten sannhet er ødeleggende. 
 • #MeToo: Falske beskyldninger bør straffes.
Andre ting som kan nevnes er at denne boken er et angrep på politisk korrekthet, et forsvar av ytringsfriheten, menneskeverdet og og den bibelske forståelsen av kjønn. Boken har litt mer enn 200 sider og har over 450 fotnoter. 
Mitt håp og ønske er at denne boken vil vise deg alvoret i tiden vi lever i, men også at det finnes håp om gjenopprettelse. Reform for både individ, nasjon og sivilisasjon er mulig om vi bare er villige til å gå tilbake til bibelens Gud som grunnlag for alt. 
Boken kjøpes direkte av meg. Kontakt meg på Jonasstava@gmail.com eller legg meg til Jonas Stava på Facebook (den med bryllupsbilde). Jeg sender boken til deg så snart du bestiller den. Boken koster 200 kr plus porto.

Thursday, 31 October 2019

Ateist og homofil intellektuell Douglas Murray om Kristendommen

Douglas Murray er en meget reflektert tenker som også er ærlig. Dette er en meget god kombinasjon.
I denne korte videoen sier han flere viktige ting om Kristendommen:

https://www.youtube.com/watch?v=L0m177Dl0Ng&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jjkc0Pi4Ts1Hqdgg424LzTQSwo20IH2KfhR9N48z9s_NPDv5jYZjw314

Monday, 14 October 2019

Meget god artikkel fra en ateist om viktigheten av kristendommen

Ateisten Professor John Gray er en stor tenker innenfor europeisk idehistorie. Det han skriver i denne artikkelen er virkelig verdt å lese:

https://www.newstatesman.com/dominion-making-western-mind-tom-holland-review?fbclid=IwAR1ticV263YtiSukZV_rEMe6Iq4P0FHnZGniMAUCgN4VF_5CPIRQzxzPXAA

Homofiles frihet blir vårt slaveri

Det er nå blitt en mainstream posisjon blant den progressive venstresiden i Amerika at religiøs frihet, samvittighetsfrihet skal ødelegges og angripes med politiske midler. Omtrent alle president kandidatene vil ikke tillate religiøse å praktisere sin tro.

Anbefaler sterkt å høre på denne briefingen av Al Mohler:

https://albertmohler.com/2019/10/14/briefing-10-14-19

For den som vil se hvordan dette påvirker Norge så anbefales Kjell Skartveit sine bøker.

Sunday, 6 October 2019

Min nye bok: Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid

Boken jeg har jobbet med er endelig klar. I motsetning til denne bloggen så er denne boken redigert, ryddig og korrekturlest. Om du er interessert i å kjøpe den så ta kontakt med meg på:

E-mail: Jonasstava@gmail.com.

Pris: 200 kr (pluss porto).

Boken blir sendt til deg så snart du bestiller den. 

Boken har tre deler:

1. Står den vestlige sivilisasjonen for fall? 

2. Biblens påvirkning på vår sivilisasjon. Alt fra vitenskap, teknologi, økonomi, toleranse, menneskeverd og mer. 

3. Hvordan den bibelske visdommen og livssynet kan gi oss svar på kulturelle spørsmål. 

Og til slutt hva vi kan gjøre or å skape en ny bibelsk reformasjon.

Om du vil vite mer om boken så kan du høre mitt intervju på Reformerte Lekmenn:


Wednesday, 2 October 2019

Anbefalt artikkel om hvor mye feil klima profetene har tatt

Det forkynnes ivrig om dagen at verden er ferdig om 12 år. Og noen ganger kan et tilbakeblikk på historien hjelpe oss å se ting klarere. Folk har bommet så grovt på klima spørsmål tidligere at en bør i det minste ta det i betraktning og granske klima profetiene før en tar de som sannhet.

Denne artikkelen oppsummerer feilaktige klima profetier et stykke tilbake. Anbefales sterkt:

https://cei.org/blog/wrong-again-50-years-failed-eco-pocalyptic-predictions

Norges fattigdom

Denne artikkelen om Norges fattigdom anbefales sterkt:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/1nxqWK/norges-fattigdom-er-mangelen-paa-relasjoner?fbclid=IwAR0LqrR2WBHwJJ0q7heHfsOtQM9PkX6HGUyHNRX98N9UDBQDvu9sb4_LPiw

Monday, 30 September 2019

Ofring av barn til været og klimaet

Det er idag mye snakk om klima, og mange unge vil slutte å ha barn fordi dette visstnok skal være bra for klimaet. Slike holdninger vil nok over tid føre til at mindre vil ha barn og mer praksis av abort. En kan gjerne si at barna ofres for klimaet og været.

Det som er interessant med dette er at det ikke er en ny ide. Barneofring (fysisk) er ingen ny ide, men en urgammel en. Å ofre barn til naturen har vært praktisert av omtrent alle store sivilisasjoner lenger tilbake gjennom historien.


Gamle Israel ofret barn til Baal blant annet fordi de ville ha regn. Barna ble altså fysisk ofret for bedre klima og vær.

 600 f.kr: Barn ble ofret for å forandre været og klimaet.

2019: Barn blir ofret for å forandre været og klimaet.


Det er fascinere for min del å se hvor påvirket kristne er blitt av denne klima religionen. Det er interessant med tanke på at dette er så i total strid med det Bibelen forteller oss. Det er aksept av en ny hedensk natur dyrkelse.


1 Mos 1:28: Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»Kilder

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/give-up-having-children-couples-save-planet-climate-crisis

Sunday, 29 September 2019

Leksjon om sosial rettferdighet og evangeliet

Denne leksjonen anbefales til alle som vil høre en balansert leksjon om evangeliet, og hvordan kristne bør forholde seg til sosial rettferdighet. Meget bra:

https://www.youtube.com/watch?v=T545_Kq1PCc&fbclid=IwAR3b9VtheaqHoiRWWGNk8aqCztxKxBHuOKLVQTYgam59ozrHLwXX_SxdDe4&app=desktop#fauxfullscreen

Saturday, 28 September 2019

Er vi i ferd med å reversere den industrielle revolusjonen?

Lynn Townsend White Jr. var en anerkjent historiker med teknologi, vitenskap og middel alderen som spesialitet. White var etter min beste kunnskap heller ikke kristen. Likevel påpekte denne verdenskjente autoriteten i teknologi historie noe veldig interessant. White påpekte at det jødisk kristne livssynet var ansvarlig for den økologiske katastrofen og klima forandringer. Ifølge White så er kristendommen ansvarlig for dagens teknologiske utvikling der fordi mennesket ble satt over naturen. 

White skriver i et essay, 


“The victory of Christianity over paganism was the greatest psychic revolution in the history of our culture. … By destroying pagan animism, Christianity made it possible to exploit nature in a mood of indifference to the feelings of natural objects.”

 Det er ingen overdrivelse å si at det jødisk kristne livssynet har gitt oss iPad, internet og Facebook. Men ifølge White så har gitt også dette gitt oss økologiske problemer. 

Min egen oppfatning er at kristendommen har gitt oss den moderne verden, men at det opplysningstiden og modernismen løsrevet fra jødisk-kristne verdier som har tilrettelagt for ødeleggelsen av miljøet. 

Likevel ser vi idag konsekvensene av å avvise det jødisk kristne livssynet. En hel generasjon av ungdommer med Greta Thunberg i spissen vil ikke bare bevare miljøet (noe vi alle bør gjøre), men de vil reversere hele den industrielle revolusjonen idet oljenæringen og annen energi skal byttes ut med fornybar energi. 

Resultatet kan bli at vi alle ender opp i steinalder samfunn ettersom dette ikke lar seg gjøre over natten. Fremtiden vil bli drevet av fornybar energi. Men dette må skje når teknologien er klar. Vi ble ikke kvitt hesten før vi fikk bilen. Vi ble kvitt hesten etter vi hadde fått bil. Og når tiden var klar så ble hesten totalt erstattet av bil. 

Det som skjer idag med klima hysteriet er at vi står ovenfor en ny hedensk religion som er totalt i strid med det jødisk kristne livssynet (som White sier). Dette livssynet er anti-menneske, umoralsk og  totalitært. Det er reversering av den industrielle revolusjonen. 

Som kristne så bør vi finne en mellomvei. Vi må være ansvarlige forvaltere av naturen, jobbe imot forurensning, og behandle dyr med respekt. Men vi må også avvise det hedenske livssynet som driver klima religionen. 

Det faktisk mulig å være moderat og finne en løsning som unngår ekstremene. Mennesket er i sentrum av universet og vi er kalt til å være forvaltere av naturen (1 Mos 1). Dette forvalter ansvaret må vi ta på alvor uten at vi ender opp i klima, dyr og natur tilbedelse. 

For de som mener jeg overdriver så anbefales denne:

https://www.washingtonexaminer.com/news/absolute-theological-bankruptcy-union-theological-seminary-students-pray-to-plants?fbclid=IwAR18YCGGFjz9PMq-c5gsjdEsUT3rOsHDG1jDoSPWGXVTSc0ah1620z2uGYI
Relevante poster 

https://www.omvendt.org/2019/08/31/forurensning-av-miljo-og-moral/

https://www.omvendt.org/2019/06/19/klima-religionen-er-en-undergravelse-av-det-jodisk-kristne-livssynet/
Kilder

http://humanities.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/collegeofhumanities/theology/beyondstewardship/files/HistoricalRoots_of_EcologicalCrisis_(1).pdf
Tuesday, 24 September 2019

Ny bok av Kjell Skartveit

Jeg har ikke lest den nye boken til Kjell Skartveit, men jeg har lest Gud og Staten, og Samlivsrevolusjonen. Skartveit er en meget god forfatter som bør leses av alle som bryr seg om fremtiden i Norge.Kilder

https://www.document.no/2019/09/24/document-utgir-normlost-av-kjell-skartveit-om-den-andre-seksuelle-revolusjonen/

Intervju av Reformerte Lekmenn

Jeg har lenge anbefalt podcasten Reformerte Lekmenn lenge før jeg visste at jeg skulle bli intervjuet av dem. Denne kristne norske podcasten veldig bra.

Nylig så ble jeg intervjuet av Reformerte Lekmenn. Podcasten finner du nedenfor:- Intervju av kirkeplanter (meg)

- Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid

Saturday, 14 September 2019

Den seksuelle revolusjonen er uforenlig med kristendommen

Joshua Harris var en kjent amerikansk kristen leder. Harris var spesielt kjent for sine bøker om dating, ekteskap og seksualitet utifra et konservativ perspektiv. Nylig så mistet Harris troen. Det interessante med Harris er at en av årsakene til at han mistet troen var at den seksuelle revolusjonen (LGBTQ) og mer er uforenlig med kristendommen.

Mange liberale fornekter Bibelens sannhet og prøver å koble disse tingene med det som står i Bibelen til tross for at de er totalt uforenlige.

Harris er derimot mye mer ærlig og innrømmer det åpenbare. Nemlig at Bibelsk kristendom og den seksuelle revolusjonen er totale motpoler. Det er faktisk mer konsekvent å heller ikke kalle seg kristen enn å velsigne det Gud kaller synd.

Et sitat fra Harris:


Joshua Harris: I think that there’s a push by some people to say being sex positive means — the kind of the historical sexual ethic related to sex outside of marriage, related to homosexuality, is basically laid aside, and embracing a healthy view of sex means just accepting all that as fine within the Christian tradition. … I do think though that, for me, in that change of interpretation of such a fundamental level when it comes to sexuality, it’s just hard for me to … In a way it’s almost easier for me to contemplate throwing out all of Christianity than it is to keeping Christianity and adapting it in these different ways.
I don’t know if that makes sense, but I think I’ve just been so indoctrinated in a certain way of interpreting scripture and viewing sexuality that it’s just hard for me to see the scriptures and its kind of overall, you know, commands and principles and so on and see how that can be consistent.
I think that I probably need to engage with some of those people — like I have people send me their e-books showing why premarital sex is fine, and I just don’t have the energy right now. Like, I do not want to read your book. I do not want to. I do not want to engage in a massive, you know, theological expedition to think about all these things. So it just sounds really exhausting to me, honestly.
But I think what you saw in that moment in the film is it is a real struggle for me. I’m really struggling with — I think that rethinking some of these things and having had my faith look so specific for so long that now as I’m questioning those specifics, it feels like I’m questioning my entire faith.
Kilder

https://www.theamericanconservative.com/dreher/josh-harris-apostatizes/?fbclid=IwAR3KRkT8D-R4F5TGYINsqVcsct1Gct1ZwqdeQu86GDVqdtcBSqaxpI8iEFE

Klima og sannhet

Den tidligere amerikanske presidenten Obama fikk Amerika i the Paris Climate Agreement fordi han var svært bekymret for klima forandringene. En av effektene som bekymret Obama kommer frem i denne overskriften: Obama Moves to Protect Against Flooding from Rising Sea Levels.

Så om klima forandres og havet øker så er det konsekvent å konkludere at Obama og andre med denne kunnskapen ikke kjøper eiendommer langs kysten. Ettersom disse eiendommene vil være verdiløse i fremtiden fordi de oversvømmes.

Likevel kjøpte Obama en eiendom som heter Martha Vineyard Mansion som er verdt 15 millioner dollar. Som det vises på bildet så ligger altså denne eiendommen rett ved kysten og ikke mye over vann nivået.

Så da blir det store spørsmålet om Obama som er en veldig intelligent mann og som tidligere president har tilgang til verdens mest pålitelige informasjon egentlig tror på klima forandring? Om klima forkynningen er sann så er Obama sin eiendom under vann innen få år. Hadde Obama kjøpt denne dyre eiendommen om han faktisk hadde trodd på global oppvarming og at havnivået stiger?

Noen ganger så burde en følge mer med på folks gjerninger enn dere ord.

Annen relevant info:

James Lovelock som var av grunnleggerne av den grønne bevegelsen sa,

"Environmentalism has "become a religion" and does not pay enough attention to facts, according to James Lovelock." Han har også beskrevet naturen som en levende organisme."

Et utdrag fra en artikkel: Økologen dr. Patrick Moore, en av stifterne av Greenpeace, men som siden har hoppet av, har kommet med denne kraftsalven i et intervju: «In fact, the whole climate crisis as they call it is not only fake news, it’s fake science. There is no climate crisis. There is weather and climate all around the world, and in fact, carbon dioxide is the main building block in all life». Han uttrykte også at klimahysteriet er verdenshistoriens største vitenskapelige bløff! Kilder og relevant info


Climate agreement video


https://www.huffpost.com/entry/obama-sea-level-rise_n_6581980

https://resett.no/2019/04/10/klimaskremslene-er-kvasivitenskap/Et utrolig vitnesbyrd

Dette er et av de sterkeste vitnesbyrdene jeg har hørt. En tidligere Ku Klux Klan leder og terrorist blir totalt forvandlet av Kristus. Utrolig historie:

Tom Terrants testimony

Utvikling og parasitter

Nylig leste jeg en veldig relevant og viktig bok som heter, "Progress vs Parasites" av Douglas Carswell. Denne boken er genial og bør leses av alle som vil forstå historie, økonomi og utvikling. Boken kan oppsummeres med at det som gjennom historien har drevet frem utvikling i land, skapt velstand, og bedre samfunn for rike og fattige er at et samfunn kvitter seg med parasitter.

Dette betyr i praksis at et land bør:

1. Åpne for fri handel.

2. Desentralisere makt.

3. Være frigjort fra ytre globale strukturer der andre land styrer og bestemmer lovene i ditt land.

4. En må også være frigjort fra et land styrt av politikere som ikke produserer noen ting, men lever av å skatte andre.

5. Det er grundere som utvikler velstand i et land og det er de som driver utvikling.

6. Et samfunn som belønner de som produserer over de som tar velstand fra det produserer vil bli bra.

7. En stor stat med mye byråkrati der mange lønnes utfira andres skattepenger er ikke noe som driver land fremover. Starten bruker, penger, mens entreprenører er det som driver fremgang.

8. Et eksempel som illustrerer dette er at en har to valg. En kan velge mellom å lage en pai, og deretter dele 5 like deler av paien til fem mennesker. Eller en kan bake 10 nye paier. La oss da si at en av de fem får fire av paiene, mens resten av de fire 1.5 pai hver. En kan da si at dette er urettferdig og at den som produserer paien får mye mer enn de andre. Men poenget er at også alle de andre får mye mer pai og deres levestandard har økt mye.

Så om en da kan velge mellom 1/5 av en pai eller 1.5 pai så burde valget være åpenbart. At noen får mye mer betyr ikke at andre får mindre. Det betyr faktisk at alle får mer. Steve Jobs ble rik og fattige får Ipad. Sannheten er at fattige idag lever mye bedre enn de rikeste gjorde gjennom hele historien.

9. De historiske eksemplene som Douglass Carswell har brukt til å støtte sitt argument er mange. Historien forteller oss denne sannheten igjen og igjen. Om vi bare hadde lært.


Kritikken min av denne boken er at den omtaler all religion inkludert kristendommen i litt negative ordlag. Det er åpenbart at Douglass er sekulær. Og jeg mener han bommer når han ikke forstår at kristendommen og fri handel faktisk bør kobles sammen fordi også kapitalistiske eliter kan drive grov utnyttelse av fattige. Og sannheten er at sekulær moral kan aldri motivere folk til etiske handlinger på samme måte som kristendommen kan.

Vårt problem idag med EU og våre egne parasitter i Norge er jo nettopp det at rike forretningsfolk og politiske eliter jobber sammen for å rigge reglene til fordel for seg selv og sine. Politikere får betalt for å lage reguleringer som favoriserer de store bedrifter slik at de små bedriftene blir skviset ut av markedet. Dette er en av grunnene til at store bedrifter ofte er positive til EU.

Douglass har rett i at fri handel er sentral for utvikling av velstand, og at vi bør ha minst mulig overstyring og politikere. Men han bommer alvorlig når han ikke ser at fri handel uten kristendom faktisk ikke vil forbli fri. Hvorfor skal de rike grunderene bry seg om de fattige om de henter sin moral fra seg selv eller naturen? Vi trenger kristendommen for gi forretningsverden den etikken den trenger for å jobbe for en bedre verden for alle, og ikke bare elitene.

Douglass har derfor bare halve svaret, men ikke hele. Fri handel og kristendom er begge nødvendige for fremtidig utvikling.


Kristne og klima

Idag er det mye snakk om klima, og flere snakker om at målet er å avvikle oljeindustrien. Å svare på dette på en utfyllende måte vil kreve mer tid enn jeg har for øyeblikket. Men jeg vil derimot si noen få ting om dette i tillegg til å legge til en del ressurser.


Min egen posisjon rundt dette er at jeg ser alt dette fra et livssynsmessig perspektiv. Jeg har sympati for noen av argumentene til de som vil ha grønnere verden. Jeg vil derfor kort dele mine posisjoner for og imot:

1 Mos kapittel 1:26-29

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise.1. Jeg er enig i argumentet at mennesker bør spise mindre kjøtt. Dette gjelder spesielt kjøttdeig, og kjøtt av dyr på land. Jeg er selv ikke vegetarianer, men spiser mye mindre kjøtt enn før. Det kan gjerne gå en uke der jeg ikke spiser kjøtt. Og om jeg spiser jeg kjøtt så er det ofte fisk.

Det sterkeste argumentet for en mer plante basert diett finner du i boken "China Study" som er et av de største ernærings studiene som noensinne er blitt gjort. Planter helbreder kroppen og er sunnere om en vil unngå sykdom. Argumentet som overbeviser meg er først og fremst basert på helse.


2. Jeg kjører selv elektrisk bil og jeg er overbevist om at fornybar energi er fremtiden. Likevel er jeg ikke helt overbevist om at batteriene til de elektriske bilene egentlig ender opp med å forurense mindre. Se denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=17xh_VRrnMU

Jeg mener likevel at elektriske biler og i fremtiden mer avanserte måter å bruke energi på som er grønne vil være bedre over tid. Men i mellomtiden så har vi som ansvar å gjøre dette bærekraftig. Vi trenger mange år for å utvikle bedre og mer effektive metoder, og i mellomtiden så er det nok en fordel med både elektrisk og biler på bensin og diesel.


Argumenter imot den grønne bevegelsen:


1. Nedleggingen av oljeindustrien er å sette naturen over mennesket. Dette er i strid med det 1 Mos 1:26-29 og Bibelen ellers. 

2. Mange som støtter dyrs rettigheter er ofte for abort. Dette er å sette dyr likt eller også over mennesker. Mennesket er mer verdifullt en dyr. Og livssynet som driver den grønne bevegelsen er ofte hedensk. 

3. Argumentasjonen om at dyr har rettigheter og at de har egenverdi er nesten identiske med hvordan mennesker argumenterer for menneskets iboende verdi, menneskeverd og menneskerettigheter. Og sannheten er at denne argumentasjonen leder til at mennesket og dyr likestilles i verdi. Dette er en konkret avvisning av det tradisjonelle bibelske menneskesynet der mennesket er over naturen og dyrene. 

4. Historien støtter min posisjon. Det var Bibelen som gav oss menneskeverdet. Et postkristent Norge som operer innenfor et sekulært nyhedensk livssyn vil aldri klare å opprettholde menneskets verd. Å tro noe annet er naivt. 


Nedenfor finner du flere videoer av eksperter. Noen eksempler:

- Professor Richard Lindzen Atmosfære fysiker med 200 publiserte artikler i kjente journaler, og fra MIT. 

- Grunnlegger av Green Peace Dr. Patrick Moore som er naturviter: 

- Bjørn Lomborg, president i Copenhaugen Consensus Centre.

- Will Happer, Emeritus professor of Physics på Princeton University. 


https://www.youtube.com/watch?v=SSrjAXK


5pGw&t=21s

 https://www.youtube.com/watch?v=3PWtaackIJU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=RkdbSxyXftc&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=WDWEjSDYfxc

https://www.youtube.com/watch?v=OwqIy8Ikv-c&t=1sRelevante artikler av meg:

- Forurensing av miljø og moral

- Klimareligionen er en undergravelse av det jødisk-kristne livssynet

- Det kristne livssynet og miljø bevegelsen

- Beskytterne av dyr og natur undergraver menneskeverdet


Intervju av meg av Reformerte Lekmenn: Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid