Saturday, 14 September 2019

Den seksuelle revolusjonen er uforenlig med kristendommen

Joshua Harris var en kjent amerikansk kristen leder. Harris var spesielt kjent for sine bøker om dating, ekteskap og seksualitet utifra et konservativ perspektiv. Nylig så mistet Harris troen. Det interessante med Harris er at en av årsakene til at han mistet troen var at den seksuelle revolusjonen (LGBTQ) og mer er uforenlig med kristendommen.

Mange liberale fornekter Bibelens sannhet og prøver å koble disse tingene med det som står i Bibelen til tross for at de er totalt uforenlige.

Harris er derimot mye mer ærlig og innrømmer det åpenbare. Nemlig at Bibelsk kristendom og den seksuelle revolusjonen er totale motpoler. Det er faktisk mer konsekvent å heller ikke kalle seg kristen enn å velsigne det Gud kaller synd.

Et sitat fra Harris:


Joshua Harris: I think that there’s a push by some people to say being sex positive means — the kind of the historical sexual ethic related to sex outside of marriage, related to homosexuality, is basically laid aside, and embracing a healthy view of sex means just accepting all that as fine within the Christian tradition. … I do think though that, for me, in that change of interpretation of such a fundamental level when it comes to sexuality, it’s just hard for me to … In a way it’s almost easier for me to contemplate throwing out all of Christianity than it is to keeping Christianity and adapting it in these different ways.
I don’t know if that makes sense, but I think I’ve just been so indoctrinated in a certain way of interpreting scripture and viewing sexuality that it’s just hard for me to see the scriptures and its kind of overall, you know, commands and principles and so on and see how that can be consistent.
I think that I probably need to engage with some of those people — like I have people send me their e-books showing why premarital sex is fine, and I just don’t have the energy right now. Like, I do not want to read your book. I do not want to. I do not want to engage in a massive, you know, theological expedition to think about all these things. So it just sounds really exhausting to me, honestly.
But I think what you saw in that moment in the film is it is a real struggle for me. I’m really struggling with — I think that rethinking some of these things and having had my faith look so specific for so long that now as I’m questioning those specifics, it feels like I’m questioning my entire faith.
Kilder

https://www.theamericanconservative.com/dreher/josh-harris-apostatizes/?fbclid=IwAR3KRkT8D-R4F5TGYINsqVcsct1Gct1ZwqdeQu86GDVqdtcBSqaxpI8iEFE

Klima og sannhet

Den tidligere amerikanske presidenten Obama fikk Amerika i the Paris Climate Agreement fordi han var svært bekymret for klima forandringene. En av effektene som bekymret Obama kommer frem i denne overskriften: Obama Moves to Protect Against Flooding from Rising Sea Levels.

Så om klima forandres og havet øker så er det konsekvent å konkludere at Obama og andre med denne kunnskapen ikke kjøper eiendommer langs kysten. Ettersom disse eiendommene vil være verdiløse i fremtiden fordi de oversvømmes.

Likevel kjøpte Obama en eiendom som heter Martha Vineyard Mansion som er verdt 15 millioner dollar. Som det vises på bildet så ligger altså denne eiendommen rett ved kysten og ikke mye over vann nivået.

Så da blir det store spørsmålet om Obama som er en veldig intelligent mann og som tidligere president har tilgang til verdens mest pålitelige informasjon egentlig tror på klima forandring? Om klima forkynningen er sann så er Obama sin eiendom under vann innen få år. Hadde Obama kjøpt denne dyre eiendommen om han faktisk hadde trodd på global oppvarming og at havnivået stiger?

Noen ganger så burde en følge mer med på folks gjerninger enn dere ord.

Annen relevant info:

James Lovelock som var av grunnleggerne av den grønne bevegelsen sa,

"Environmentalism has "become a religion" and does not pay enough attention to facts, according to James Lovelock." Han har også beskrevet naturen som en levende organisme."

Et utdrag fra en artikkel: Økologen dr. Patrick Moore, en av stifterne av Greenpeace, men som siden har hoppet av, har kommet med denne kraftsalven i et intervju: «In fact, the whole climate crisis as they call it is not only fake news, it’s fake science. There is no climate crisis. There is weather and climate all around the world, and in fact, carbon dioxide is the main building block in all life». Han uttrykte også at klimahysteriet er verdenshistoriens største vitenskapelige bløff! Kilder og relevant info


Climate agreement video


https://www.huffpost.com/entry/obama-sea-level-rise_n_6581980

https://resett.no/2019/04/10/klimaskremslene-er-kvasivitenskap/Et utrolig vitnesbyrd

Dette er et av de sterkeste vitnesbyrdene jeg har hørt. En tidligere Ku Klux Klan leder og terrorist blir totalt forvandlet av Kristus. Utrolig historie:

Tom Terrants testimony

Utvikling og parasitter

Nylig leste jeg en veldig relevant og viktig bok som heter, "Progress vs Parasites" av Douglas Carswell. Denne boken er genial og bør leses av alle som vil forstå historie, økonomi og utvikling. Boken kan oppsummeres med at det som gjennom historien har drevet frem utvikling i land, skapt velstand, og bedre samfunn for rike og fattige er at et samfunn kvitter seg med parasitter.

Dette betyr i praksis at et land bør:

1. Åpne for fri handel.

2. Desentralisere makt.

3. Være frigjort fra ytre globale strukturer der andre land styrer og bestemmer lovene i ditt land.

4. En må også være frigjort fra et land styrt av politikere som ikke produserer noen ting, men lever av å skatte andre.

5. Det er grundere som utvikler velstand i et land og det er de som driver utvikling.

6. Et samfunn som belønner de som produserer over de som tar velstand fra det produserer vil bli bra.

7. En stor stat med mye byråkrati der mange lønnes utfira andres skattepenger er ikke noe som driver land fremover. Starten bruker, penger, mens entreprenører er det som driver fremgang.

8. Et eksempel som illustrerer dette er at en har to valg. En kan velge mellom å lage en pai, og deretter dele 5 like deler av paien til fem mennesker. Eller en kan bake 10 nye paier. La oss da si at en av de fem får fire av paiene, mens resten av de fire 1.5 pai hver. En kan da si at dette er urettferdig og at den som produserer paien får mye mer enn de andre. Men poenget er at også alle de andre får mye mer pai og deres levestandard har økt mye.

Så om en da kan velge mellom 1/5 av en pai eller 1.5 pai så burde valget være åpenbart. At noen får mye mer betyr ikke at andre får mindre. Det betyr faktisk at alle får mer. Steve Jobs ble rik og fattige får Ipad. Sannheten er at fattige idag lever mye bedre enn de rikeste gjorde gjennom hele historien.

9. De historiske eksemplene som Douglass Carswell har brukt til å støtte sitt argument er mange. Historien forteller oss denne sannheten igjen og igjen. Om vi bare hadde lært.


Kritikken min av denne boken er at den omtaler all religion inkludert kristendommen i litt negative ordlag. Det er åpenbart at Douglass er sekulær. Og jeg mener han bommer når han ikke forstår at kristendommen og fri handel faktisk bør kobles sammen fordi også kapitalistiske eliter kan drive grov utnyttelse av fattige. Og sannheten er at sekulær moral kan aldri motivere folk til etiske handlinger på samme måte som kristendommen kan.

Vårt problem idag med EU og våre egne parasitter i Norge er jo nettopp det at rike forretningsfolk og politiske eliter jobber sammen for å rigge reglene til fordel for seg selv og sine. Politikere får betalt for å lage reguleringer som favoriserer de store bedrifter slik at de små bedriftene blir skviset ut av markedet. Dette er en av grunnene til at store bedrifter ofte er positive til EU.

Douglass har rett i at fri handel er sentral for utvikling av velstand, og at vi bør ha minst mulig overstyring og politikere. Men han bommer alvorlig når han ikke ser at fri handel uten kristendom faktisk ikke vil forbli fri. Hvorfor skal de rike grunderene bry seg om de fattige om de henter sin moral fra seg selv eller naturen? Vi trenger kristendommen for gi forretningsverden den etikken den trenger for å jobbe for en bedre verden for alle, og ikke bare elitene.

Douglass har derfor bare halve svaret, men ikke hele. Fri handel og kristendom er begge nødvendige for fremtidig utvikling.


Kristne og klima

Idag er det mye snakk om klima, og flere snakker om at målet er å avvikle oljeindustrien. Å svare på dette på en utfyllende måte vil kreve mer tid enn jeg har for øyeblikket. Men jeg vil derimot si noen få ting om dette i tillegg til å legge til en del ressurser.


Min egen posisjon rundt dette er at jeg ser alt dette fra et livssynsmessig perspektiv. Jeg har sympati for noen av argumentene til de som vil ha grønnere verden. Jeg vil derfor kort dele mine posisjoner for og imot:

1 Mos kapittel 1:26-29

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise.1. Jeg er enig i argumentet at mennesker bør spise mindre kjøtt. Dette gjelder spesielt kjøttdeig, og kjøtt av dyr på land. Jeg er selv ikke vegetarianer, men spiser mye mindre kjøtt enn før. Det kan gjerne gå en uke der jeg ikke spiser kjøtt. Og om jeg spiser jeg kjøtt så er det ofte fisk.

Det sterkeste argumentet for en mer plante basert diett finner du i boken "China Study" som er et av de største ernærings studiene som noensinne er blitt gjort. Planter helbreder kroppen og er sunnere om en vil unngå sykdom. Argumentet som overbeviser meg er først og fremst basert på helse.


2. Jeg kjører selv elektrisk bil og jeg er overbevist om at fornybar energi er fremtiden. Likevel er jeg ikke helt overbevist om at batteriene til de elektriske bilene egentlig ender opp med å forurense mindre. Se denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=17xh_VRrnMU

Jeg mener likevel at elektriske biler og i fremtiden mer avanserte måter å bruke energi på som er grønne vil være bedre over tid. Men i mellomtiden så har vi som ansvar å gjøre dette bærekraftig. Vi trenger mange år for å utvikle bedre og mer effektive metoder, og i mellomtiden så er det nok en fordel med både elektrisk og biler på bensin og diesel.


Argumenter imot den grønne bevegelsen:


1. Nedleggingen av oljeindustrien er å sette naturen over mennesket. Dette er i strid med det 1 Mos 1:26-29 og Bibelen ellers. 

2. Mange som støtter dyrs rettigheter er ofte for abort. Dette er å sette dyr likt eller også over mennesker. Mennesket er mer verdifullt en dyr. Og livssynet som driver den grønne bevegelsen er ofte hedensk. 

3. Argumentasjonen om at dyr har rettigheter og at de har egenverdi er nesten identiske med hvordan mennesker argumenterer for menneskets iboende verdi, menneskeverd og menneskerettigheter. Og sannheten er at denne argumentasjonen leder til at mennesket og dyr likestilles i verdi. Dette er en konkret avvisning av det tradisjonelle bibelske menneskesynet der mennesket er over naturen og dyrene. 

4. Historien støtter min posisjon. Det var Bibelen som gav oss menneskeverdet. Et postkristent Norge som operer innenfor et sekulært nyhedensk livssyn vil aldri klare å opprettholde menneskets verd. Å tro noe annet er naivt. 


Nedenfor finner du flere videoer av eksperter. Noen eksempler:

- Professor Richard Lindzen Atmosfære fysiker med 200 publiserte artikler i kjente journaler, og fra MIT. 

- Grunnlegger av Green Peace Dr. Patrick Moore som er naturviter: 

- Bjørn Lomborg, president i Copenhaugen Consensus Centre.

- Will Happer, Emeritus professor of Physics på Princeton University. 


https://www.youtube.com/watch?v=SSrjAXK


5pGw&t=21s

 https://www.youtube.com/watch?v=3PWtaackIJU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=RkdbSxyXftc&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=WDWEjSDYfxc

https://www.youtube.com/watch?v=OwqIy8Ikv-c&t=1sRelevante artikler av meg:

- Forurensing av miljø og moral

- Klimareligionen er en undergravelse av det jødisk-kristne livssynet

- Det kristne livssynet og miljø bevegelsen

- Beskytterne av dyr og natur undergraver menneskeverdet


Intervju av meg av Reformerte Lekmenn: Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid

Friday, 13 September 2019

Formidling i norske tekst bøker

Jeg vil min aller varmeste anbefaling til boken, Lurt av Læreboken av Bjørn Are Davidsen. Dette er en veldig viktig bok som påpeker hvor feilaktig kristendommen blir fremstilt i norske tekst bøker. Ettersom de norske tekst bøkene ikke har fotnoter så får vi heller aldri vite hvor de som skriver bøkene henter sine kilder.

Bjørn Are Davidsen sammen med to andre forfattere gjør her en glimrende jobb med å vise tekst bøkene sine feil. Det er spesielt viktig for foreldre med barn i skolen. Idag har vi internett og dermed mulighet til å kompensere våre barn med ekstra bøker, videoer og annen informasjon som forteller sannheten om hvor viktig rolle Kristendommen har hatt i å påvirke vårt land og sivilisasjon. Denne boken bør leses for alle som ikke vil at sine barn skal bli indoktrinert.

To eksempler fra boken. Det første eksemplet er om Islam (side 75-77):

"Tyssøy Hoisæther viser at læreverkene har en sterk tendens til å omtale europeisk historie negativt, i stor grad knyttet til den antikverte tradisjonen om den mørke middelalder. Mens den islamske for det meste omtales positivt, i  den romantiske tradisjonen. Videre er tendensen til å ta det mest brutale versjonene av europeisk historie for god fisk, mens man velger motsatt for arabisk. Et eksempel er "beskrivelser av ekstrem blodutgytelse". Dette gjeler massakrer/massakrering, massehenrettelser, folkemord, nedslakting, utryddelse, og generelt drap og stor mengede av sivile. Slike hendelser refereres det (ordrett) til ved 25 anledninger totalt i kapitlene og del kapitlene om Europa og middelalderen, mens de forkommer ved 0 anledninger i kapitlene og delkapitlene om den islamske verden. Dette innbefatter både lærebøker for barneskolen og VGS.

For islamske kulturer snakker om "erobringer" og "overtakelser, eller nevner ikke kamper og kriger i det hele tatt. Det er kristne europeere som driver med blodutgytelse. Ofrene er "muslimer *belieringen av Jerusalem), jøder (forfølgelsen i kjølevannet av korstogene), eller kjettere (albigenserkorstoget)". En slik dobbeltstandard bidrar til en skjev fremstilling av europeere som overgripere, og andre som ofre. I tillegg til en ganske så svarthvit fremstilling, forekommer det flere dirkete feil eller utelatelser.

Denne analysen støtter mine egne observasjoner over mange år. Det mangler ikke misoppfatninger om muslimer, men alt de var mye mindre brutale og mer kulturelle enn kristne, bygger ofte på romantiserte sammenligninger. Ofte av de beste fra muslimske kulturers glanstid med et mørkt bilde av barbariske stammer som forsøker å stable en sivilisasjon på beine i ruinene av Romerriket. Et relativt tolerant Spania på 900 tallet stilles opp mot et intolerant kristent Spania på 1400 tallet. Uten å ta med i regnestykket at Vest-Europa utviste sammenlignbare toleranse på 900 tallet, mens det muslimske Spania ble svært intolerant på 1000-tallet. Eller at det hele tiden fantes en kristen høykultur i Østromerriket, Bysants."


Det andre eksemplet er om hvordan tekstbøkene våre ble slik (side 214-216):

Edvard Bulll var historiker, antikristen, marxist og ville reformere skolen i marxistisk ånd rundt 1928. I valgkampheftet i Kommunisme og Kristendom i 1923 skriver han,

«Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk».

Bull hentet skytset fra sin egen doktorgradavhandling fra 1912, Folk og Kirke i Middelalderen der han argumenterer for hvor liten kristningen hadde betydd for Norge. Bulls historiesyn ble et viktig grunnlag for våre tekstbøker.

Videre så fikk vi enhetsskolen som gjorde at Arbeiderpartiet og Norges Kommunistiske Parti som mente at lærerutdanning burde overtas av starten. Private og kristne lærerskoler Oslo Lærerskole ble i 1946 annektert og overtatt av staten.

Edvard Bull d.y (Edvards Bulls sønn) påvirket derimot våre tekst bøker mer enn none annen: Gjennom standardverket Nordmenn før oss som kom i nye opplag fra 1948 til langt utpå 1980 tallet ble en del av vår historie forståelse. Dette var et kristendoms kritisk verk, og siden den gang har ting utviklet seg derfra og til er vi er idag.


Så enkelt forklart så har marxismen en stor rolle i at våre tekst bøker er blitt så fiendtlig innstilt til kristendommen. Muslimer er blitt den nye arbeiderklassen der kristne har undertrykket og muslimer er de som er undertrykt.

Islam og  ny-marxismen er idag allierte som systematisk jobber for å undergrave det hele den vestlige sivilisasjonen står for.

Det er to ting vi må gjøre.

1. Vi må bli bevisst på dette problemet, og være ærlig om at ny-marxisme og politisk Islam faktisk er destruktive krefter som river ned den vestlige sivilisasjonen. Vi kan aldri løse dette problemet med politisk korrekthet. Vi må være ærlig om hvor problemet ligger. Disse ideologiene og religionene bør kritiseres og avsløres for det de er.

2. Løsningen på dette problemet er at vi alle må gå tilbake til det Jødisk-kristne livssynet og Opplysningsverdiene om vi vil gjenopprette vår sivilisasjon.


En relevant analyse:

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2018/11/var-fremtid-hva-skjer-om-ikke-bibelen.html


Monday, 9 September 2019

Tegnene som viser at en kirke er er blitt liberal

Alle som har lest litt på denne bloggen vet at jeg ikke liker liberal teologi. I artikkelen nedenfor så får vi noen råd hvordan vi kan se tegnene som viser at en kirke er blitt eller er liberal.

Anbefales: Five signs your church might be heading toward progressive Christianity


Sunday, 8 September 2019

Ny leder biskop kandidat forteller oss hvor forfallen DNK er blitt

Den Norske Kirkes nye potensielle biskop Olav Fyske Tveit har følgenede posisjoner:

1. Han støtter ikke ytringsfriheten når det gjelder.

2. Han er veldig glad i Islam.

3. Han er imot Israel.


Med andre ord en som har alle de viktige politisk korrekte holdningene som politiske lakeier ofte har. DNK er blitt et redskap i ideologenes hender til å forme Norge i sitt bilde.


Denne artikkelen anbefales:

https://resett.no/2019/09/04/mannen-som-trolig-blir-ny-kirke-leder-har-vaert-en-forkjemper-for-islam-i-norge/?fbclid=IwAR1HyU3JRoEBl4zn6tXUm0X_5aQEj048vZyNNRhvZva8Tol9aB7LdAV5VXk

Tuesday, 27 August 2019

Marxismens ødeleggende effekt

Vi får stadig høre om negative ting om kristendommen, og hva kristne har gjort gjennom historien. Vi har også mye kritikk av nazismen (og godt er det). Men det har svært lite av er kritikk av en ideologi som på mange måter var mye verre en kristendommen. Nemlig marxismen. Det er ingen overdrivelse å kalle Karl Marx for en av historienes mest destruktive tenkere.

Den innflytelsesrike politiske forskeren R.J Rummels sier,

"Of all religions, secular and otherwise, that of Marxism has been by far the bloodiest... Marxism has meant bloody terrorism, deadly purges, lethal prison camps and murderous forced labor, fatal deportations, man-made famines, extrajudicial executions and fraudulent show trails, outright mass murder and genocide." (R.J Rummel, "The Killing Machine That is Marxism," WND website, December 15 2004)Flere gode bøker jeg har lest den siste tiden

Det har blitt litt ekstra tid til lesning den siste tiden. Og her er noen gode bøker jeg har lest som kanskje også kan være til nytte for andre:

Monday, 26 August 2019

Google vil ødelegge ytringsfriheten og rigge det neste Amerikanske valget

Google er blitt et firma med totalitære tendenser med null respekt for ytringsfriheten. Mye av det samme kan sies om youtube.

Dr. Epstein som Demokrat og som støttet Hillary Clinton er spesialisert i algorithms, og han har vitnet foran den amerikanske regjeringen om Google sin manipulasjon der deres egne syn blir favorisert.

Det anbefales sterkt å se disse videoene for å bli bedre informert om hva Google gjør. Google utvikler søkemotor til totalitære Kina, og driver sensur av folk de ikke liker. De kontrollerer store deler av søkemotoren i verden. Så konsekvensene vil bli fatale.

Vestlige universiteter er ribbet for etikk og moral og har utdannet en hel generasjon med mennesker som ikke vet forskjellen på rett og galt. Det er disse som nå styrer verdens største søkemotorer og internett sider. Konsekvensene blir deretter:

- Dr. Epstein on Big Tech Censorship

- PragerU vs Youtube  

- Big Tech is Big Brother

Wednesday, 21 August 2019

Margaret Thatcher, om Bibelen

In 1988, Late Mrs. Margaret Thatcher, Britain's the then Prime Minister, hinted at what would happen to Post-Truth Britain. Pointing to the secret of Britain’s earlier greatness, she said:

“We are a nation whose ideals were founded on the Bible. Also it is quite impossible to understand our literature without grasping this fact. That is the strong practical case for ensuring that children at school are given adequate instruction in the part which the Judaeo-Christian tradition has played in moulding our laws, manners and institutions. How can you make sense of Shakespeare and Sir Walter Scott, or of the constitutional conflicts of the seventeenth century in both Scotland and England, without such foundational knowledge? . . . there is little hope for democracy if the hearts of men and women in democratic societies cannot be touched by a call to something greater than themselves. Political structures, state institutions, collective ideals are not enough. . . [Healthy democracy requires] the life of faith. . . as much to the temporal as to the spiritual welfare of the nation.” (Quoted in Christianity and Conservatism, the Rt. Hon Michael Alison MP and David I. Edwards, eds. London, Hodder and Stoughton, 1990, p.337-338)


Mye tyder på at Tatcher fikk rett. Dagens England er i ferd med å ødelegges av kjønns tyranni, politisk Islam, og politisk korrekthet.


Relevante poster:

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2018/03/england-er-i-ferd-med-bega-selvmord.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2018/05/england-er-i-ferd-med-bli-en-politistat.html

Monday, 19 August 2019

The Mystery of the Jews

En interessant video om jødenes påvirkning på verden:

https://www.youtube.com/watch?v=j6k1jHAYtbI&feature=youtu.be

Sunday, 18 August 2019

Nye skytinger og spørsmål som aldri blitt stilt

Det har vært flere skytinger i Amerika og Norge. En skyting var i Ohio, en i El Paso og en i Bærum. To av skytingene virker til å ha vært mer høyreekstreme mens skytingen i Ohio virker til å ha blitt begått av en venstreekstrem.

Det er flere interessante ting å observere og ting som vi kan lære av skytingene. Og isteden for å gi svar så vil jeg heller bruke tid på å stille flere viktige spørsmål:

1. Hvor mange av disse drapsmennene går i kirken hver uke?

2. Hvor mange av dem komme fra stabile hjem med en mor og far som er til stede?

3. Hvor mange av dem gifte?

4. Hvor mange av disse skytingene kan delvis forklares utifra at de opplevde livet som uten mening?

5. Blir jihadister også omtalt som at de er ideologisk drevet eller driver de terror på grunn av undertrykkelse og av økonomiske årsaker?

Historisk så har ekteskap, far og mor sammen, og religion som gir mennesker struktur, mening, og regler vært med å skapt bærekraftige og siviliserte samfunn. Alt dette er sterkt svekket i den vestlige sivilisasjonen.

Jeg synes denne artikkelen fra liberale New York Times diagnoseres problemet meget bra:


https://www.nytimes.com/2019/08/13/opinion/sunday/religion-extremism-white-supremacy.html?fbclid=IwAR2d5KFf7sh72y1kEjTigr-4duwIwFYBa7GtvW6sQZavyRDlj2jSMRUqP0wRelevante artikler:

Las Vegas skyting og farløse hjem

- Ramaskrik rundt våpen og stillhet rundt abortTuesday, 13 August 2019

Mediene fortsetter å lyver

Mediene i Amerika og Europa lyver på løpende bånd. Løgn er nesten blitt like vanlig som sannhet. Et eksempel på hvor alvorlig ting er blitt finnes i denne videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=NM6k8uNAQBA

Sunday, 11 August 2019

Interessante bøker jeg har lest den siste tiden

Jeg er selv glad i å lese andres boklister, og forhåpentligvis så har andre glede av å lese mine boktips. Jeg vil derfor dele flere interessante bøker jeg har lest i det siste. Hver av disse bøkene var gode og anbefales for de som er interesserte i de ulike emnene:
Thursday, 18 July 2019

Meget god leksjon om hvilke kamper kristne bør vinne

Rebecca McLaughlin er en dyktig kristen apologet som legger hvilke kamper kristne bør vinne for å både vinne folk til Kristus og å vinne kulturen for Kristus.

1. Mangfold (diversity).

2. Universitetet.

3. Moral.

4. Seksualitet.


Leksjonen anbefales: https://www.thegospelcoalition.org/podcasts/tgc-podcast/4-things-christians-must-reclaim/

Tuesday, 2 July 2019

Saturday, 22 June 2019

Hva har PRIDE, klima og islam til felles?

Mange trodde at om vi bare ble kvitt kristendommen så ble vi også kvitt forståelsen av synd, skam og behovet for frelse. Frigjøringen fra kristendommen skulle gi oss et utopia. Men slik er det altså ikke blitt. Når kristendommen mister sin påvirkning så blir den erstattet med andre ideologier som uttrykker de samme tingene på ulike måter.

1. PRIDE: PRIDE er idag blitt en feiring som kan minne om 17 Mai. Flagg, tog og identitet står sentralt hos begge. Men det interessante er at det enorme presset til å godkjenne PRIDE som et offentlig sakrament der det å ikke godkjenne PRIDE (og å delta i toget) er som å synde. Angrepene på KrF leder Ropstad fordi han ikke vil delta i PRIDE forteller oss at PRIDE har samme funksjon som en religion.

En har syndet om en ikke deltar i PRIDE og en bør skamme seg. Og de å delta i denne feiringen gir både identitet og virker til å ha en frelsende virkning for de som deltar. Det er også interessant at en ikke skal gå mer enn litt over 100 år tilbake i norsk historie før en blir bøtelagt for ikke å delta på nattverd (som også handler om identitet). Idag blir en hengt ut i det offentlige om en ikke deltar (noe som kan være være verre enn en faktisk bøtelegging).

2. Klima hysteriet fungerer også likt som en religion. En har syndet mot klimaet og bør føle skam, men det er mulighet for frelse om en bare bekjenner sine synder til klima prester og andre, og gjerne slutter å bruke fly.

3. Islam er en religion med skam, omvendelse og frelse for den som følger Islams fem søyler.

Alle disse religionene/ideologiene er blitt sterke i Norge, og det er ingen overdrivelse å si at de har erstattet eller i det minste konkurrerer med kristendommen. Så den som drømmer om en sekulær fremtid bør legge bort sine drømmer. Når folk slutter å tro på Gud så slutter de ikke å tro, de begynner å tro på alt annet. En kan gjerne si at den som ikke tror på noe faller for alt.

Hva har PRIDE, klima og Islam til felles? De preker alle skam, omvendelse, og behovet for frelse, og de fungerer alle som en erstatning for kristendommen. De er funksjonelle religioner.