Monday, 18 March 2019

Christchurch Massakren: Refleksjoner

Mange ble drept i den nylige massakren av muslimer i Christchurch Moskeen i New Zealand. Mannen som drepte disse menneskene var en hvit nasjonalist som også beskrev seg som en øko fascist. Vi må alle fordømme dette angrepet på uskyldige muslimer på hardest vis. Det er også en god anledning til å fordømme hvit nasjonalisme som er en forferdelig ideologi. Dette er også en viktig anledning til å be for de som fikk sine kjære drept.

For å forstå hvorfor dette har skjedd så vil jeg sterkt anbefale denne videoen til David Wood som forklarer hvorfor dette skjedde: I predicted the Christchurch Mosque massacre

Monday, 11 February 2019

Jordan B. Peterson om Vesten og Bibelen

Jordan B. Peterson,

"Bibelen er på godt og vondt den vestlige sivilisasjons stiftelsesdokument (for vestlige verdier, vestlig etikk og vestlige forestillinger ord et gode og det onde). Den er et produkt av prosesser som fortsatt er langt utenfor vår fatteevne. Bibelen er et bibliotek bestående av mange bøker, skrevet og redigert av mange mennesker. Den er et virkelig fremvoksende dokument, en utvalgt, ordnet og sammenhengende historie skrevet av ingen og alle gjennom mange tusen år. Bibelen er blitt hevet opp, opp av dypet, av menneskets kollektive fantasi, som selv er et produkt av ufattelige krefter som har virket over et ufattelig tidsspenn. Studerer vi den omhyggelig og respektfullt, kan vi få avdekket noe om det vi tror og hvordan vi handler og  bør
handle, som nesten ikke avdekkes på noen annen måte." (12 regler for livet av Jordan B. Peterson, side 134)


Dette er en viktig påminnelse som som vi alle må ta i betraktning uansett om vi er kristne eller ei. Vi er alle ekstremt påvirket og formet av det Bibelske livssynet. Og mye av de beste i vår sivilisasjon kommer fra Bibelen.


Stoler vi på Gud og Sannheten eller hasj?

Noen ganger sier bilder mer enn millioner ord. Havard University var grunnlagt av puritarianere som trodde på Gud, Bibelen og dermed sannhet. Harvard ble grunnlagt for å søke sannheten både i Bibelen og i universitet som Gud hadde skapt.

Oaksterdam University (til høyre) har som mål å gjøre hasj lovlig. Sannhet eller hasj? Harvard ville bruke hjertet for å forstå Guds skaperverk, mens Oaksterdam vil døve ned hjernen fordi de ikke tror sannhet finnes. Det trenges ikke sies at den ene produserer helt andre resultater enn den andre. Dagens universiteter kan med godt sies å ha blitt intellektuelle og åndelige slaktehus. De er institusjoner som jobber systematisk for å rive ned hele den Jødisk-Kristne og Opplysnings baserte vestlige sivilisasjonen.
Meningsløshetens destruktive kraft

20 April 1999 så ble Columbine High School angrepet av to elever der mange ble drept og mange ble såret av skyte episoden. Den ene eleven skrev:

"Menneskeheten er ikke verdt å kjempe for, bare verdt å drepe. Gi jorden tilbake til dyrene. De fortjener den uendelig mye mer enn vi gjør. Ingenting betyr noe lenger." (12 regler for livet, side 183, Jordan B. Peterson).

I lys av denne skyte episoden så kan vi kanskje forstå dagens skyting i Amerika. Mange unge tror verken at mennesket er skapt i Guds bilde eller at Gud har skapt et meningsfullt liv for oss alle. Kombiner dette med lett tilgang på våpen, politisk korrekthet, mange ødelagte familier så får du drap som resultat.

Det finnes åpenbart mange årsaker. Men la det likevel sies at nihilisme kanskje er den viktigste årsaken. Historisk ble unge menn sivilisert av religion, fedre, og ekteskap. Idag har vi ingen av delene. Meningsløsheten i Vesten er destruktiv. Både for individuelle liv, for andre og for sivilisasjonen.

Et annet sitat fra en av de som drepte på skolen:

"Jeg vil heller dø enn å oppgi mine egne tanker. Før jeg forlater dette meningsløse stedet, vil jeg drepe dem jeg finner uegnet til alt, særlig livet. Hvis du gjorde meg forbanna en gang, vil du dø hvis jeg ser deg. Du kan kanskje gjøre andre forbanna, og kanskje se at det går over, men ikke hos meg. Jeg glemmer ikke folk som begår urett mot meg." (fra 12 regler for livet)

Mange velger heldigvis ikke slike handlinger som gjør at andre blir drept. Men likevel kan en ikke si at et meningsløst univers uten mål, mening, moral, menneskeverd og håp kan gi noe som helst grunnlag for å objektivt fordømme disse handlingene.

Nihilismen er den mest ødeleggende kraften i Vesten idag. Ingenting har og vil ødlegge mer. Og den kan kun reverseres med å gå tilbake til Bibelen og dens livssyn.

George Orwell og Sosialisme

Sosialismen har gjennom historien ødelagt alle økonomier den har berørt. Russland, Kina, Cabodja, Øst Europa, Venezuela, Cuba og mange flere land gjennom de siste 100 årene. Den engelske intellektuelle forfatteren George Orwell som skrev Animal Farm og 1984 som er geniale polemiske bøker imot totalitære regimer. George Orwell hadde likevel forunderlig nok selv sympati for sosialisme.

Jordan B. Peterson oppsummerer George Orwell,

"Men i bokens andre halvdel (Veien til Wigan) retter Orwell blikket mot et annet problem: sosialismen relative lave popularitet i Storbritannia på den tiden til tross for de åpenbare og smertefulle ulikhetene som var å se overalt. han kom til at de tweedkledde, lenestolfilosoferende, offeridentifiserende, medynk og forakt-tildelende sosiale reformer-typene ofte ikke likte de fattige slik de påsto. De bare hatet de rike. De kamuflerte forbitrelsen og misunnelsen med respekt, skinnhellighet og selvrettferdighet." (12 Regler for Livet, side 340)

En ideologi bygget opp på hat for det andre er ikke konstruktiv. Og historien har lært oss gjennom de siste hundre årene at sosialismen aldri fungerer. Om vi bare vil lære.

Mennesket er skapt i Guds bilde

En kan si mye om Amerikansk politikk og Trump. Og det finnes åpenbart god kritikk av begge. Likevel skal det sies at Amerikansk politikk er mye mer preget av Bibelen og bibelsk språkbruk en norsk politikk.


President Trump sa,

"Let us work together to build a culture that cherishes innocent life, and let us reaffirm a fundamental truth. All children, born and unborn, are made in the hold image of God."

Jeg kan ikke komme på forrige gang jeg hørte en av våre politikere si noe lignende. Mennesket er skapt i Guds bilde, og dette er grunnlaget for menneskeverd. Trump sa dette som et svar til de nye lovene i New York og Virginia som godkjenner barnedrap (drap av barn etter de er født).Kilder

http://time.com/5522082/donald-trump-state-of-the-union-abortion/

Julian den Frafalne

Julian den Frafalne var keiser i Romerriket fra 361-363. Han var en skarp tenker som hadde som mål å ødlegge kirken innvending. Genialiteten til Julian var at han var en insider som ville angripe kirken fra innsiden og fremme den Romerrikets hedenskap isteden for Kristendom. Han hadde flere taktikker:

1. Han ville ta rettigheter og goder fra kristne.

2. Han ville skape en hedensk kirke som kunne konkurrere med den kristne kirke.

3. Han brukte apologetikk og angrep den kristne troen. Han brukte spesielt kristent hykleri som et angrep imot kirken.

4. Den fjerde taktikken til Julian var at han fremmet toleranse for å knuse den kirkelige enheten. Divide and conquer som det sies. Han ville ødlegge enheten i kirken og sørge for at kristne angrep hverandre. Dette mente han ville ødlegge kirken.

Julian den Frafalne mislykkes og Romerriket forble kristent. Men det interessante er at det finnes veldig mange likhetstrekk med det som skjer i norges kirkeklima idag.

Flere eksempler:

1. Kristne blir idag jagd utav det offentlige. Ropstad (KrF) eksemplene viser hvor upopulært det er og mye en må tåle for å ta tydelige bibelske ståsted i det offentlige. Vi har også en lov som nå tillater staten å ta barn fra foreldre som ikke vil godkjenne barnets egen definerte religion eller kjønns identitet.

2. Statskirken og også flere frikirker har utviklet seg til å bli humanistiske folkekulter. De støtter ofte abort, PRIDE, LGBT og vet ofte mer om klima enn de vet om Bibelen. En kan gjerne si at det idag eksisterer to religioner i dagens statskirke. En tro kristen kirke som står på Bibelsk grunn, og en hedensk kirke som er like hedensk som den er kristen.

3. De beste angrepene på kristen tro er hykleri. Kristne (inkludert meg selv) lever aldri opp til idealet. Klassiske innvendinger imot kristen tro handler om hykleri.

4. Forunderlig nok så blir også toleranse fremmet idag i kirken. Vi skal tolerere alle syn. I realiteten har folk nå tillat to religioner å eksistere ved siden av hverandre. Det er helt umulig at begge vil overleve. Resultatet vil bli en splittelse av kirken der en av sidene vil vinne. Mye tyder på at den hedenske kirke vil vinne denne kampen for en kort tid.

Taktikken til Julian den Frafalne feilet. Og det vil også dagens taktikk (om den skjer bevisst eller ubevisst). Kortsiktig vil kanskje de frafalne vinne, men over tid er det alltid Bibel tro kirker som vinner. Å stå på Bibelsk grunn er blitt viktigere enn noen gang.

Friday, 8 February 2019

Sport og Underholdning bør aldri bli politisk

Johnny Carson (1925-2005) var en veldig kjent late night tv talkshow host og underholder i Amerika i siste del av de 20ende århundret. Den dag idag vet ingen hvor han stod politisk. I klippet nedenfor så forklarer Carson hvorfor han var imot å politisere underholdning.

Dette kunne knapt vært annerledes enn dagens talkshowhoster som knapt snakker om noe annet enn Trump. Jimmy Kimmel og Stephen Colbert som to av de klareste eksemplene. Både underholdning og sport i Amerika er blitt sterkt politisert og kan til tider fungere som propaganda kanaler for politiske interesser.

Dette er en tragisk utvikling fordi folk velger nettopp late night tv og sport fordi de ikke vil høre på politikk. Folk vil koble av og ikke høre om Trump hele tiden. Nettopp derfor er det så bra at å ha underholdning som ikke er politisert.

Mange idag kunne her lært av Johnny Carson. Underholding og sport skal ikke være politisk. La underholdning være underholdning, sport være sport og politikk være politikk. I dagens jag og stress så trenger folk virkelig både underholdning og sport for å koble ordentlig ut.Kilder og relevante videoer:


Intervju av Carson: https://www.youtube.com/watch?v=cob5t_0G_8I

Politics and sport: https://www.youtube.com/watch?v=kaETq--6Zqs

Thursday, 7 February 2019

Kristendom, Velstand, Sekularisering og et nytt slaveri om vi ikke reformers og fornyes

Kristendom gir velstand, velstand gir sekularisering, og sekularisering undergraver hele samfunnet. Slik går samfunnet om Kristendommen ikke blir reformert og fornyet i Vesten.


To eksempler på dette:

1. Cotton Mather var en kjent puritariansk forkynner i New England Amerika på 1700 tallet. Det er interessant at han observerer samme trenden da som vi observerer i Norge idag. Ifra boken Historical Roots of the Presbyterian Church in America:

"Cotton Mather wrote a two volume history of the Plymouth Colony that had gone before him. In his summary paragraph, this is what he wrote. "Religion brought forth prosperity, and the daughter destroyed the mother." (side 102)

Det er veldig interessant at helt tilbake til det slutten p[ 1700 tallet så observerer Mather samme trend som vi har sett i Norge de siste 50 årene. Kristendommen har skapt velstand, og velstand har skapt et sekulært samfunn som ikke er interessant i kilden som skapte velstanden. Vi tror det vi ser idag er nytt, men sannheten er at dette ikke er en ny trend, men en gammel trend med nye klær.

Den gode nyheten er at Amerika opplevde the First Great Awakening med vekkelses forkynnere som Jonathan Edwards, John Wesley og George Whitefield. Denne vekkelsen fornyet Amerika på 1800 tallet og reverserte trenden som Mather observerte. Det samme kan skje idag i Norge om folk er villige til å følge Gud for å reformere og å fornye samfunnet.

2. Sitat fra boken Vårt Kjære Norge, "Men Wergeland mener ikke at fornuften vil vinne frem bare om man fjerner kristendommen. Man kan ikke få sannhet, frihet og kjærlighet i det sosiale liv uten kristendommen, for disse verdiene er først kristne, eller åndelige; fra ånden bæres de ut i verden, hvor de omsettes til politisk demokrati, republikk, tankefrihet, etisk frihet, sosial-og helsevesen. Dette var og er Kristi budskap. Men presteskap og krike har forvansket budskapet og gjort det til et våpen mot Kristus, den store Opplysningsmann." (side 99 Vårt Kjære Norge av Kai Skagen)
Dette sitatet oppsummerer norsk historie siden Reformasjonen, Opplysningstiden og frem til nå. Idag er liberalismen blir illiberal og mange ser på liberalismen som sannhet. Mange tror at du kan spise fruktene fra treet ved å hogge av grenene. Fruktene kan en spise, men en får ikke flere frukter. Når grenen er tom er en også tom for frukter. Kristendommen er ikke bare nødvendig for å gi oss frihet, men også for oss å beholde den. Sekulariseringen undergraver seg selv og gir oss et nytt slaveri.

Vi må som laksen gå imot strømmen for å finne kilden. Det er tross alt den som gir oss vannet i fra starten av. Og uten kilden så får vi ikke vann i fremtiden.Tuesday, 5 February 2019

Abort og LBGT er våre nye Sakramenter

I protestantisk teologi så er dåp og nattverd de to sakramentene som tas i bruk. De representerer ulike ting:

Den kristne dåpen handler om at blir en del av Guds pakt og identifiserer seg med Guds folk. Å bli døpt handler altså om at en blir eller identifiserer seg som kristen. Dåpen skjer gjennom neddykking eller med å helle litt vann på hodet.

Nattverden er brød og vin som er gitt til den troende som er gitt som Kristus for å proklamere hans død. Den som mottar nattverden tar del i Kristus kropp og blod med alle dets goder. Dette skjer ikke fysisk, men gjennom tro der en vokser i Guds nåde gjennom å motta brødet og vinen. En tar del i den korsfestede Kristus, blir fornyet i Kristus og har felleskap med andre troende. Nattverden handler om å minnes det fysiske offeret som Kristus ble for oss. Han døde for oss slik at vi kan leve for han. Fordi han ble ofret så slipper vi å ofre.

Det er svært interessant at det var dette Gud lovte Abraham i 1 Mosebok 22 idet Abraham skulle ofre sin sønn Isaak. Gud grep inn og Gud gav Abraham et dyr som offer i stedet for Isaak. Fordi Gud hadde lovet sitt offer så slapp Abraham å ofre sin sønn Isaak i en kultur der barneofring var svært vanlig. Nattverden minner oss på at fordi Gud ofret sønn Kristus for oss så trenger ikke vi ofre våre egne døtre og sønner på dagens avgudsdyrkende alterer.

Kristendommen har i dag i Norge blitt erstattet av ny-marxisme i blanding med mye annet hedenskap. Statskirken spesielt er blitt en humanistisk folke kult. Før hadde vi Kristendommen som statsreligion (noe jeg alltid har vært imot). Mens nå har vi fått en ny sekulær statsreligion som blanding av løse kristne verdier blandet med masse hedenske skikker.

Den nye statsreligionen har to sakramenter som overraskende nok handler presist om det samme som de gamle:

LGBTQ/PRIDE: LGBTQ/PRIDE bevegelsen handler om identitet. Det betyr lite om en selv er homofili eller har en identitet som innebærer LGBTQ. Alle er forpliktet til å støtte denne statsreligionen uansett hva de føler. Ikke ulikt hvordan ting var før der de ble forventet at en skulle delta i kirken eller å i det minste støtte kristne verdier uavhengig av hva en mente i sitt indre. Vårt Land journalisten Håvard Nyhus forteller oss at det ikke er greit for KrF politikeren Ropstad å ikke gå i PRIDE tog. Merk her at det ikke handler om hva Ropstad gjør, men heller hva han ikke gjør.

Ropstad fornekter dagens stats sakrament. Det handler om identitet. På samme måten som dåpen identifiserer oss med Kristus og dermed gir oss en kristen identitet så gir Pride mennesker en identitet idet en identifiserer med en gruppe som avviser at virkeligheten er skapt, men mener den er konstruert. I likhet med kristne vekkelsesmøter så har Pride bevegelsen har også inspirerende vitnesbyrd om folk som kommer ut av skapet og er blitt omvendt til sin sanne identitet.

Abort: Det andre stats sakramentet er abort. Nok en gang er det Ropstad som blir utnevnt som mørkemann. Dette tross for at det er ekstremt usannsynlig at KrF vil klare å gjøre som helst med den nålevende abortloven i nærmeste fremtid. Abort forkjempere har avvist Jesus sitt offer og ofrer istedet akkurat som Abraham sine fysiske sønner og døtre på frihetens alter. Det er verdt å drepe egne barn slik at kvinner kan ha sex uten konsekvenser. Sex og frihet er viktigere enn menneskeverd. Moloch ofring i det gamle testamentet er blitt en realitet og hele 13-15 tusen barn blir drept hvert år.

Kristne tar nattverd med brød og vin, og mottar Kristus offer. Men for abort forkjempere er dette ikke metaforisk og åndelig, det er fysisk. De ofrer med ekte blod. Dette er et sakrament som beskyttes med jernhånd. Og få ting skaper mer politisk frustrasjon og uro enn at noen foreslår endring av abortloven. Moloch sitt alter lever i sitt beste velgående og vi har gått tilbake til gamle hedenske viking skikker der barn ble drept av foreldre når de ikke ville ha dem.

Det er kanskje ikke uten grunn at tidligere professor i kirkehistorie Bernt T. Oftestad beskriver pride som en stats ideologi. Pride og abort er begge sakramentene til den sekulære statsideologien. Den ene handler om identitet og den andre handler om offer akkurat som Kristendommen. Forskjellen er derimot at den ene er forankret i at virkeligheten som er skapt av en hellig Gud som har åpenbart seg i Bibelen, mens den andre er forankret i at virkeligheten er konstruert.

Forskjellen er at den ene produserer et fritt samfunn, mens den andre sender oss inn et nytt slaveri.
Det er dette som skjer når vi setter vår lit til mennesket som Salme 118 advarer imot:

Salme 118: 8 Det er bedre å søke tilflukt hos Herren
          enn å stole på mennesker.

For den som trodde at vi ikke lenger har en statsreligion så må det sies nok en gang at dette er feil. Vi har en statsreligion. Den har sakramenter med både identitet og offer, og i tillegg så betales den av staten. Den er forankret i en avvisning av Gud, materialisme, nihilisme, filosofisk naturalisme, ny marxisme og mer. Og det vil ikke ta lenge før vi skal få merke oss at den nye statsreligion er mye mer dogmatisk enn Kristendommen noen gang har verdt. Folk skal også få merke seg at den skaper ikke frie samfunn, men sender oss inn i et nytt for for slaveri.

Det finnes derimot en løsning som vil gjøre ting litt bedre. Jeg har argumentert for dette i hele mitt kristne liv de siste 11 årene. Avvikle statskirken og la medlemmer selv betale for sitt livssyns samfunn. Nei til en statskirke basert på Kristendom, og nei til en statskirke basert på ny-marxisme. Og et ja til at mennesker organiserer seg frivillig. Religion skal ikke tvinges på folk. Før var det Kristendommen som ble tvunget på folk, mens nå er det ny-marxisme.
Kilder

https://www.dagen.no/Nyheter/pride/Utfordrer-Ropstads-«nei»-til-å-gå-i-Pride-703477

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/frokostmote-om-abortdebatten/

https://www.document.no/2019/02/02/pride-som-statsideologi/?fbclid=IwAR3nWEUKjkqBZT49PmOWfWUmbihPem7RcVk--1A3nR0pVhSLKY2Wi8KJY7s

Monday, 4 February 2019

Feminisme, Abort og Bibelske Sannheter


De fleste vil nok støtte den første feminist bølgen i begynnelsen av det 20ende århundret der kvinner kjempet for stemmerett og like rettigheter som menn. Men idag er feministbevegelsen i ferd med å spise seg selv opp. Den tidligere feministen Cassie Jaye viser her hvordan feminist bevegelsen har spist seg selv opp.


Denne videoen forklarer hvordan den seksuelle revolusjonen kapret kvinnebevegelsen. En forholdsvis kort og veldig interessant video av Lila Rose. Anbefales sterkt: Her

Jeg kan også anbefale den lettleste boken til Edgar Paasche som skriver veldig interessant om feminist bevegelsen. (jeg tar derimot avstand fra noe av moralen i boken)

Men til tross for mye god kritikk av dagens feminisme som i stor grad handler om retten til å drepe egne barn så er det så altfor sjelden at noen gir klare og tydelige løsninger og altarnativ til feminismen.

Sannheten er at dagens feminisme kom som et resultat av at Vesten har amputert sin moralske sjel som er Bibelen. Uten Kristendommen så leter vi alle etter altarnativer til å erstatte den med. Uten å erkjenne at avvisningen av Gud, Bibelen og deres moral er årsaken til krigen som idag foregår mellom kjønnene så kan vi aldri løse problemet. Alt var ikke bedre før, men ekteskapene og familiene  var mer stabile. Dagens feminisme er ikke frihet, men en ny vei til et nytt slaveri. Vi må tilbake til Bibelen om det problemet skal kunne løses.


Markus 10:6: "But at the beginning of creation God 'made them male and female.'

Efeserbrevet 5:33 sier at menn skal elske deres koner, og konene skal respektere deres menn.

Disse to Bibel versene forteller oss to enkle sannheter som dagens Norge har glemt:

1. Menn og kvinner er skapt mentalt og biologisk forskjellige. Vi er likestilte, men ikke like. Det betyr at menn kan være menn og kvinner kan være kvinner. Det er altså forskjell på kjønnene, og dette er er god ting som er en gave fra Gud. Vi bør feire dette isteden for å utrydde ulikheten.

2. Menn må jobbe for å elske deres koner, og dø for dem i tjeneste slik Kristus døde for kirken. Kvinner bør respektere sin mann. En mann som elsker sin kone vil få en kone som respekterer han, og en kone som respekterer mannen, vil få en mann som elsker henne. Denne sirkelen bør aldri brytes.Video: Er Abort Nødvendig?

I lys av abort saken i Amerika så er det verdt å se denne videoen:

A Conversation with a former abortionist: Is abortion ever medically never necessary?

Saturday, 2 February 2019

Reformer hele samfunnet

Konservative kristne har i stor grad trukket seg ut av samfunnet. Vi har mistet mye av den Bibelske og Reformasjons forståelsen at ikke bare mennesket, men også samfunnet må bli reformert. Et eksempel fra en puritaraner påpeker hvordan ting var i Usa under koloniene og ved grunnleggelsen.

Fra en puritansk tale,

 "Reform all places, all persons and callings. Reform the benches of judgement, the inferior magistrates... Reform the universities, reform the cities, reform the counties, reform inferior schools of learning, reform the Sabbath, reform the ordinances, the worship of God. Every plant which my Father hath not planted shall be rooted up." (God's Joust: Law and Religion in the Western Tradition).

Vi trenger ikke bare å preke evangeliet, men vi må også bygge nasjoner. Både frelse til individer og reform av samfunnet slik at Gud blir æret. At kristne har trukket seg ut av samfunnet har kostet oss dyrt, og vi har idag en veldig sekulær kultur som vil gjøre det mer vanskelig å leve som kristen i årene som kommer.

Thursday, 31 January 2019

En Ny Genial Bok av Vishal Mangalwadi

Vishal Mangalwadi er regnet for å være Indias viktigste kristne intellektuelle. Jeg skrev om dette i en annen post. Nå har Mangalwadi skrevet en ny genial bok der han viser hvor viktig Bibelen har vært i å forme vår sivilisasjon.

- History is the true demonstration of Religion (Lord Acton)

- Violence is not necessary to destroy a civilization, each civilization dies from indifference towards the unique values that created it. (Nicolas Gomez Davila, Colombian Philosopher)


I denne boken argumenter Mangalwadi for hvordan Bibelen har påvirket:

1. Viktigheten av Bibelsk åpenbaring slik at vi kan vite sannhet.

2. Hvordan Bibelen har gitt oss grunnlag for språk og logikk.

3.  Bibelens påvirkning på loven, og hvordan loven ble satt foran keiseren.

4. Hvordan Bibelen har gitt oss toleranse.

5. Hvordan Bibelen gir oss nasjoner, og ikke riker.

6. Hvordan Bibelen gav oss folkestyre.

7. Bibelen påvirket økonomi.

8. Litteratur

9. Bibelen gav oss en profetisk presse.

10. Hemmeligheten bak Sveits sin industrialisering.

11. Hvordan Vesten kan bli fornyet.


Mangalwadi har her skrevet nok en veldig tankevekkende bok som påpeker Bibelens innflytelse på vår verden. Anbefales sterkt.


Edvard Bull, Kommunismen og Religion

 Noen ganger sier sitater mer enn ord. Nedenfor finner du nok et sitat som viser hva som er sosialismens og marxismens endelige mål. Alle som har lest Marx burde ikke vært overrasket over dette ettersom han på ingen måte skjulte sine mål. 

Edvard Bull, som allerede i 1923 uttalte i boken Kommunisme og religion:


«Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk».Har de lykkes?

- Mediene styres av i stor grad av Marxister. 

- Utdannelsen er sterkt påvirket av Marxismen. 

- Den Lutherske statskirke er i stor grad overtatt av ny marxistiske liberal teologer. 

- Den norske familien er sterkt påvirket av Marxistisk tankegods både med hensyn til om foreldre skal oppdra barn, kjønns politikk og annet. 

- Kristendommen spiller idag en mer privat rolle og landet vårt er sekularisert.
Relevante linker og kilder

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2018/11/var-fremtid-hva-skjer-om-ikke-bibelen.html

Se også på totalitære ideologier under Oversikt

Virginia Guvernør i Amerika godkjenner barnedrap

Jeg har argument og prekt i mange år at vi er i ferd med å miste menneskeverdet fordi Bibelen har mistet sin innflytelse i vår kultur. Dagens eksempler kommer på løpende bånd, og det viser seg beklageligvis at jeg har fått rett. Her er enda et eksempel på hvor Vestens kultur er på vei. Og husk at det som skjer i Usa påvirket oss alle. Med dagens teknologi flytter ting seg på sekunder.

Romerriket praktiserte barnedrap, utsetting av barn, gladiatorkamper og abort. Fordi menneskeverdet kom verken fra gamle Hellas eller Romerriket men fra Kristendommen. Idag er vi ferd med å se hva som skjer når Kristendommen har mistet mye av sin innflytelse i kulturen.

Pro-life bevegelsene i Amerika er veldig sterkt. Det er ikke umulig at pro-life bevegelsen kan gjøre abort ulovlig i fremtiden ettersom mange unge støtter livet.  Men kampen vil fortsette i hver stat. Og guvernøren i Virginia Ralph Northam viser oss hvorfor. Northam blir spurt om hva som skjer om kvinne er i ferd med å føde barnet.


Northam sier,


"When we talk about third-trimester abortions, these are done with the consent of the mother, with the consent of physicians — more than one physician, by the way — and it’s done in cases where there may be severe deformities. There may be a fetus which is non-viable. So in this particular example, if the mother is in labor, I can tell you exactly what would happen. The infant would be delivered. The infant would be kept comfortable. The infant would be resuscitated if this is what the mother and the family desired. And then a discussion would ensue between the physician and the mother."


Kilder


http://www.breakpoint.org/2019/01/the-state-of-the-pro-life-movement-lila-rose/

https://stream.org/shocking-democratic-va-governor-openly-advocates-infanticide/

https://www.lifesitenews.com/news/babies-born-alive-during-abortion-will-receive-no-help-from-the-council-of

https://albertmohler.com/2019/01/31/briefing-1-31-19/

Monday, 28 January 2019

Islam bygges opp, og Kristendommen rives ned i norske historiebøker

Jeg anbefaler sterkt å lese denne interessante artikkelen om hvordan historiebøkene våre forfalskes der Islam bygges opp og Kristendommen rives ned.

Anbefales: Norske historiebøker, Islam og Kristendom


For hele masteroppgaven med kildene:

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/17973/Lite-med-europeisk-overlegenhet---gj-re.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Abort frem til fødselen godkjent i New York


Jeg har i lengre tid både sagt at vi er i ferd med å miste menneskeverdet. Vi er på vei tilbake til det hedenske Romerriket der både barnedrap, utsetting av barn, gladiator kamper, og abort ble jevnlig praktisert og godtatt. Nylig så bekreftet New York guvernøren Andrew M. Cuomo at en lov i New York i Amerika godkjenner at kvinner kan abortere barn helt opp til fødselen. Og i tillegg til dette så blir det feiret. Tenkt at der er mulig å klappe og feire for at mødre kan drepe sine egne barn helt frem til fødselen. Kanskje vi nå kan forstå hvordan barneofring til Moloch i det gamle testamentet kunne skje.

Vi leser om Israel i det gamle testamentet og har vanskelig for å forstå hvordan mennesker kunne legge sine barn på avguden Moloch sine brennende hender som et offer. Idag begynner dette å lettere å forstå ettersom New York nå har godkjent drap av barn helt frem til fødselen. Spørsmålet vil da bli hvor lenge vi må vente før det godkjennes at barn drepes etter fødselen.

Uansett så er på vei mot dødens kultur der døden feires over livet. Tragisk utvikling.


3 Mosebok 18:21: Du skal ikke overlate noen av barna dine til Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren.

Jeremiah 32:35:  De bygde offerhauger for Baal i Ben-Hinnom-dalen for å ofre sønnene og døtrene sine til Molok. Det har jeg ikke pålagt dem, det har aldri vært i mine tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og slik få Juda til å synde.


Relevante poster:

- Abort, Menneskeverd, Frihetens Alter

Kilder


https://resett.no/2019/01/27/ny-forskning-norske-laereboker-i-historie-fremstiller-konsekvent-europeer-som-overgripere-og-skjonnmaler-islam/?fbclid=IwAR1vu-UO8HYBJqU_mz6XyaNsWYUTHum3COCXkC6OVYlB9EGb2trElo-PflM

Tuesday, 15 January 2019

Avisen Vårt Land fortsetter å feil informere om Islam

Vårt Land er en halv kristen avis som idag virker til å være mer påvirket av kultur marxisme enn kristendommen. Professor Terje Tvedt argumenter for at Vårt Land har tilrettelagt for Islam i Norge.
Jeg har argumentert i en annen artikkel at Vårt Land har gitt etter for kultur marxismen.

En ny artikkel viser at Vårt Land fortsatt ikke klarer å diagnoser problemene korrekt. I følge Kjell Kvamme så er årsakene til at de to norske jentene som ble drept i Marokko av Islamister flere:

1. Isolasjon fra sosialt miljøIndoktrinering kombinert med konspirasjonsperspektiv på verden, noe som fårrekruttene til å tvile på all kunnskap og kjennskap de har til verden.

2. Sårbarhet, fattigdom.


Det som er så tragisk med dette er at analysen bommer nesten på alt. Sannheten er at Koranen og Muhammed som boken og mannen som er til etterfølgelse for alle Muslimer har direkte bidratt til at disse jentene ble drept. ISIS er en god tolkning av Islam. Dette er presist argumentet til den tidligere Muslimen Nabeel Qureshi som var en ledende Islam ekspert før han døde. 

Videre så kan vi se hva fem Islam eksperter sier om Islam.

Denne korte videoen forklarer også hvordan folk blir radikale Muslimer.

Andre eksperter om Islam:

Princeton professor Bernard Lewis, "In the large majority of  cases in the Koran and the later Hadith (actions or statements attributed to Muhammed's doing or approving jihad refers to holy war". (Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1988), p. 72.


Ibn Khaldun 1332-1406 er en av Islams aller største historikere gjennom historien. Han har en legendarisk status hos Muslimene. Han sier, "In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the (obligation to) to convert everybody to Islam either by persuasion or force".  (Ibn Khaldun, The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Bollingen Series, (Princeton, NJ: Princeton University Press 1967, p. 183).

Muhammed sin siste befaling var i Surah 9:5: And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

Princeton økonom Claude Berrebi publiserte et studie i 2007 (Evidence about the Link between Education, Poverty, and Terrorism among Palestinians) der han konkluderte både at høyere utdannelse og leve standaren are positivt assosiert med deltakelse Islam grupper som ofte blir selvmordsbombere

Islam eksperten David Wood har også lagt ut en video for å forklare det som skjedde i Marokko.

Det kan være lurt å høre på Islam eksperten Raymond Ibrahim som sier,

"Western secular minds would do well to stop projecting their own exclusively materialistic paradigms onto jihadis—such as when the Obama administration said that people join the Islamic State for “a lack of opportunity for jobs”—and start understanding Islam’s paradigms and motivations on their own terms."

Så da må en kunne konkludere at Islam, Koranen og Muhammed faktisk har en rolle i at unge mennesker blir radikalisert. Ingen benekter at økonomi, fattigdom og andre faktorer spiller en rolle. Men å ikke nevne at dette faktisk har veldig mye med Islam å gjøre er å villede folk. En burde forvente bedre av en kristen avis. Vårt Land virker til å ha blitt så sekulariserte og påvirket av Kultur Marxismen at de har mistet sitt gangsyn der ideologien deres blir satt foran fakta. Dette er svært beklagelig ettersom det norske folket blir villedet. Sannheten er at drapene hadde svært mye med Islam å gjøre. 


Relevante poster

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2016/03/den-ubehagelige-sannheten-om-islam.html


Anbefalte bøker:

http://kristenapologetikk.blogspot.com/search/label/Nabeel%20QuershiKilder

https://www.raymondibrahim.com/2018/12/17/killing-and-dying-for-the-houris-islams-heavenly-whores/

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2018/11/har-vart-land-tilrettelagt-for-islam.html

https://www.vl.no/nyhet/forsker-sarbare-tvinges-til-ekspress-terror-1.1261667

https://www.youtube.com/watch?v=jTGI2vPLlzs

Sunday, 13 January 2019

Søskenbarn ekteskap og Islam

When Cousins Marry er en dokumentar som viser effekten på barna av ekteskap der søskenbarn gifter seg. Dette er en veldig utbredt praksis i Muslimske miljøer.

Muhammed som er det beste moralske eksemplet for Muslimer giftet seg med Zaynab som var hans søskenbarn. Hun var først gift med Muhammed sin adopterte sønn Zaid. Muhammed likte henne og dermed skilte Zaid seg med henne slik at Muhammed kunne få henne som kone. Muhammed giftet også bort sin datter Fatimah til sin fetter Ali ibn Abi Talib. 

Det anbefales å leses denne artikkelen for å se noen av konsekvensene av søskenbarn ekteskapene der barna veldig ofte blir født med genetiske skader.


Relevante poster


http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/07/innavl-og-islam.html


Kilder

https://resett.no/2019/01/13/soskenbarnekteskap-menneskelige-lidelser-og-enorme-kostnader/


https://www.youtube.com/watch?time_continue=553&v=NkxuKe2wOMs