Wednesday, 24 February 2021

Ny bok. En tverrkirkelig bok som prøver å forstå hvorfor kristendommen mistet Vesten, og hva kristne kan gjøre for å gjøre Vesten kristen igjen.

Boken kan kjøpes direkte av meg og kommer etterhvert på flere bokhandler.

Kontakt: Jonasstava@gmail.com



Sunday, 1 November 2020

Ny podcast av Jon Sondre Haakedal og meg (Jonas Stava) som tar opp nyheter, politikk og andre emner utifra et kristent konservativt ståsted. Politikkpodden heter podcasten

https://www.youtube.com/channel/UCz4SGXZAakaWclq-uzfNzig




 


Thursday, 2 July 2020

Er vi vitne til en kulturell (marxistisk) revolusjon?

Jeg postet denne for rundt to år siden, og synes den er meget relevant med hensyn til hva som skjer idag:

New York University professor Micheal Rectenwald wrote this on his Facebook a couple of years ago. Very interesting in the light of what's happening:
"We’re undergoing a Maoist-like Cultural Revolution — with the power of the corporate mass media, corporate social media, the academy, most of corporate America, the deep state, the shadow government, and most of the legal apparatuses behind it. Anti-western, anti-individual, anti-Christian, anti-liberty monsters are ravaging our cultural legacies as well as our contemporary arts and letters. Our entire culture is under siege and undergoing an utter and relentless social justice dismantling. Leftist totalitarianism is running amok. We’re on the precipice of completely losing our culture, the benefits of western civilization, and the entire legacy of western civilizational history. A major resurgence and counter attack is necessary and soon."

Om dette ikke overbeviser deg så se denne:

https://www.youtube.com/watch?v=UcBeFM_267k

Kilder

https://voiceofeurope.com/2018/08/new-york-professor-leftist-totalitarianism-is-running-amok-were-on-the-precipice-of-completely-losing-our-culture/

Friday, 5 June 2020

Anbefalt podcast om George Floyd episoden

Politikk polariserer mens evangeliet forener. For de som vil høre en utrolig historie fra en svart amerikaner om hva det betyr å vokse opp som svart i Amerika så anbefales denne:

https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-8-joe-joyce-jackson/id1506032919?i=1000476637678

Thursday, 4 June 2020

Planet of the Humans

Jeg er sjelden enig med film skaperen Michael Moore. Men i denne nye politisk ukorrekte dokumentaren synes jeg han påpeker flere viktige ting. Han avslører korrupsjon i den grønne bevegelsen og viser hvordan ting henger sammen. Jeg er uenig i noe, men uansett tankevekkende. Veldig interessant dokumentar.




Hva er god apologetikk? Anbefalt bok

En kort, interessant og god bok om apologetikk. Jeg er ikke enig i alt, og synes kontrasten mellom tro og fornuft ble litt for stor. Men flere gode poeng i en bok som påpeker at Bibelen bør ha en større rolle i apologetikken.



Thursday, 5 March 2020

Viktige bøker jeg leste i fjor

Med barn så blir det mindre tid til lesing. Dette er selvsagt ikke negativt. Jeg fikk lest 64 bøker i fjor. Jeg vil legge ut de bøkene som jeg mener var viktigst. Bøkene jeg legger ut er ikke nødvendigvis de beste (til tross for de ofte er det). Bøkene jeg legger ut er bøker jeg mener har et viktig budskap som gir informasjon og perspektiver som bryter med det vi vanligvis hører.























Monday, 10 February 2020

Bokanmeldelse av Tellef E. Granås

Bibelsk Visdom I Dårskapens Tid (Bokomtale skrevet av (Tellef E. Granås)

Bok skrevet av: Jonas Stava

Reform Forlag

212 sider

Jonas Stava er fersk som forfatter og han debuterer med en innholdsrik bok. Han har tjent som misjonær, studert teologi og bodd flere steder verden rundt. Han har også sin egen blogg (kristenapologetikk.blogspot.com) der han deler kristne tro og tanke. Jonas Stava (JS) er også aktuell i Norge i forbindelse med menighetsplanting First Presbyterian Church of Norway, der han er ordinert eldste. (PCA- Presbyterian Church of America).

Tittelen er en munfull og han nok virke både provoserende og frastøtende. Men Stava forklarer godt hvorfor han skriver og mener det han gjør. Dersom du er en av dem som ikke øyner boktitler med det første så er det stor sannsynlighet for at bokens forside fanger oppmerksomheten. Boken kommer med en særdeles karikert illustrasjon på fremsiden. Her står en mann med motorsag og sager over greinene som er Vesten fra treet som er Bibelen og visdom. På sagbladet står det «sekularisering». Jag liker karikeringen som spisser teamet og illustrerer dermed også mye av innholdet i boken.

Boken er delt i 3 deler, der den første delen stiller det spørsmålet jeg også lurer litt på, står sivilisasjonen for fall? Jeg tenkte flere ganger mens jeg leste boken om det virkelig er så ille som det beskrives. Faller Vesten? Har Vesten falt? Går det nedover sig hjem med oss her i Vesten? Men JS begrunner og forklarer godt, og nøyer seg sjelden med kun ett enkelt eksempel for å underbygge sine poeng. Han låner også argumentasjon fra andre forfattere, både troende og sekulære, fra teologisk og historisk akademia. Man får inntrykk av at det er en belest mann som skriver. Det gir tyngde i argumentasjonen.

Hva er egentlig Bibelsk visdom, spør Stava, og forklarer at dette ikke er det samme som kunnskap og intelligens, men at det handler om kjennskap, til Gud og Hans ord, og til å gjøre det gode. JS tar leserne med inn i den galskapen som preger mye av kjønnsforvirringen som preger samfunnet og tapet av det bibelske menneskeverdet. Allerede i innledningen møtes leseren av reflekterte argumenter og illustrerende eksempler. Det gis et solid grunnlag for videre studier, men for mange av det grundig nok det Stava presenterer.

Et av eksemplene JS benytter er forfallet vi ser innenfor kunst. Det som idag er kunst kan skapes av barn. dagens nihilistiske, postmoderne kunst er ikke dårlig, sier Stava, men den er helt forferdelig! Forfallet innen kunst er et av kjennetegnene på dårskapen i vår tid, for kunsten er viktig fordi den viser hvilket livssyn som dominerer i kulturen, og meningsløs kunst viser perfekt hvor amputert vår sjel er. Vi har ingen mening, moral, menneskeverd eller håp, fordi vi har avvist God, og fordi derfor mister vi visdommen som kommer med å frykte Gud.

Den andre delen av boken maler et særdeles positivt bilde av hvordan det kristne livet har preget og formet verden. Dette er i stor kontrast til mye av det vi hører ellers om kristendommens historie, og gjør denne boken til en viktig formilder av et mer nyansert syn på kristen innflytelse enn vi er vant til i dag. Her vil nok mange h mye å si imot forfatteren, men også her har Stava støttet seg på mange andre skarpsindige samfunnsvitere og historikere.

Bibelen og det kristne livssynet har gitt oss grunnlaget for å bruke fornuften, gitt oss menneskeverdet, grunnlaget for etikk og moral. Veldedighet- og omsorgsarbeid hevdes også å komme fra det kristne livssynet. Stava stopper ikke med dette, men går videre i drøfting ved å hevde at økonomi, høyere utdannelse og vitenskap også er frukter av kristendommen. Dersom dette er mer enn man liker å høre så stopper ikke forfatteren med det, men han kaster også inn retten til privat eiendom og arbeidsetikk i samme sekken. Jeg koser meg når jeg leser dette og tenker at her får nok mange vann på mølla si. Men det er langt mellom de mer løse påstandene i boken, forfatterne tar seg tid til å begrunne sine utspill og bidrar i stor grad også med sine egne refleksjoner.

I tredje og avsluttende del av boken presenterer JS hvordan Bibelsk visdom er veiledningen. Han drøfter verdier, hva som er gode norske verdier og hvordan de kristne verdiene historisk springer ut fra de jødiske. Det er treffende når man blir presentert for hvordan typiske kristne land har bedre systemer for velferd, utdannelse og helse. Og dette settes i stor kontrast til land som har gudløse (ateistiske, f.eks kommunistiske), muslimske og andre som styrer. Etisk monoteisme er et begrep som ligger til grunn for mye av dette.

Jonas Stava er gift og har også mye godt å si til de som er gift, her benytter han bibelsk visdom for å gi råd til ektefolk. Et bidrag jeg setter pris å lese om. Videre leser vi at kjærlighet uten sannhet er naiv og destruktiv, mens sannhet uten kjærlighet er kald og avstøtende. Vi trenger altså folk som sier sannheten i kjærlighet (1 Kor 13). Og dette er noe vi savner idag, for mange «tier sannhet i kjærlighet».

Stava konkluderer i boken sin ved å oppsummere alt det Bibelen har gitt oss av visdom, visdom til å leve rett og godt. Hvordan vi skal gjøre dette belyses med reformasjonens fem sola. (Skriften alene, nåden alene, troen alene, Kristus alene, til Guds ære alene.) Og vi oppfordres til å være modige som Daniel, for hans Babylon var om mulig mer hedensk enn det Norge er idag.

Jeg satt stor pris på denne boken, og jeg mener at den er et viktig bidrag til vår tid. Vi som tror på bibelens budskap trenger å bli vekket av dens visdom og dele dette videre. Jonas Stava bidrar nettopp til det.

Wednesday, 15 January 2020

Boken Normløshet av Kjell Skartveit

Boken «Normløst» av Kjell Skartveit er en av de viktigste bøkene som er skrevet i nyere tid. Boken er forståelig, meget reflektert og uhyre viktig. Alle som er bekymret for utviklingen med kjønn og våre nye kjønns lover som tillater å ta barna fra foreldre med tradisjonelle syn bør kjøpe denne boken. For mange så handlet ikke kommunismen om å hjelpe arbeiderklassen, men om makt. Dagens marxisme som manifesterer seg i identitets-politikken handler også om makt. En påstår at en hjelper utsatte kjønns minoriteter, mens det i realiteten handler om å frarøve et folk for sin frihet.

Les denne boken mens vi fortsatt har friheten i behold. Kjell Skartveit advarer mot utviklingen. Og denne boken bør leses av alle som elsker friheten. Det som skjer med dagens kjønnsforståelse er like radikalt og ekstremt som det som begynte med den kommunistiske revolusjonen i 1917. Kommunistene drepte 100 millioner mennesker, satt folk i Gulag konsentrasjons leirer, og ødela 1/3 deler av land i verden. Dagens marxistiske kjønns revolusjon vil kanskje ikke ta like mange liv, men den være ufattelig ødeleggende for både Norge og verden.




Thursday, 28 November 2019

Thanksgiving i Amerika

Thanksgiving er en av de viktigste feiringene i Amerika. Denne videoen forklarer historien til Thanksgiving. Anbefales:

https://www.youtube.com/watch?v=a33Fuz8wKDA

Friday, 15 November 2019

Litt mer info om min nye bok: Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid


Jeg har skrevet en ny bok som har samme navnet som tittelen ovenfor. Det vil ikke være veldig norsk (med tanke på janteloven) å anbefale sin bok. Så jeg vil derfor heller introdusere min bok og fortelle litt om hva den handler om. Boken er ikke en samling av strø tanker (slik som min blogg) men en ordentlig redigert og korrektur lest bok.
Min bakgrunn for å skrive denne boken er at jeg underviste ti timer i en amerikansk kirke om bibelens påvirkning på verden og hvordan kristendommen mistet vesten. Forberedelsen til disse leksjonene innebærte veldig mye research.
Jeg er selv utdannet i teologi, har blant annet bodd i Taiwan, England, Amerika. Jeg har også bodd i en universitetsby i Amerika i flere år og dermed fått sett den destruktive effekten av sekulariseringen på nært hold. Jeg er spesielt interessert i og har lest mye teologi, filosofi, apologetikk og historie. 
Boken har tre deler: 
 1. Står den vestlige sivilisasjonen for fall?
Her prøver jeg å vise at både Bibelen, og anerkjente sekulære historikere forteller oss at den vestlige sivilisasjonen er i ferd med å ødelegges. Å frykte Gud er begynnelsen til visdom, og fordi vi ikke lenger frykter Gud så har vi heller lenger ikke visdom. Og uten denne visdommen så har vi heller ikke lenger det bibelske livssynet som kreves for å bygge en bærekraftig sivilisasjon. Avvisning av det jødisk-kristne livssynet har pågått så lenge at vi nå er i ferd med å se hva som skjer når vi avviser Gud over lengre tid. 
2. Hvordan bibelens livssyn og visdom har påvirket verden gjennom historien
 • Bibelen gav oss troen på fornuften og sannhet. 
 • Menneskeverd, menneskerettigheter, liv død, moral og etikk. 
 • Veldedighet og omsorg
 • Utdannelse 
 • Seksualitet 
 • Toleranse, skam og selvkritikk 
 • Vitenskap og økonomi
3. Bibelsk visdom til veiledning i dagens kultur
 • Når Gud gjøres liten blir staten mektig. 
 • Jødisk kristne verdier og opplysnings verdier. 
 • Gudsfrykt gjør oss mer moralske 
 • Menneskenaturen er ikke god på bunnen. 
 • Seks råd for et godt ekteskap. 
 • Hat, ondskap og likhet. 
 • Sosial rettferdighet og rettferdighet er to helt forskjellige ting. 
 • Rettigheter og plikter. 
 • Fire identiteter som bygger gode samfunn. 
 • Kjærlighet uten sannhet er ødeleggende. 
 • #MeToo: Falske beskyldninger bør straffes.
Andre ting som kan nevnes er at denne boken er et angrep på politisk korrekthet, et forsvar av ytringsfriheten, menneskeverdet og og den bibelske forståelsen av kjønn. Boken har litt mer enn 200 sider og har over 450 fotnoter. 
Mitt håp og ønske er at denne boken vil vise deg alvoret i tiden vi lever i, men også at det finnes håp om gjenopprettelse. Reform for både individ, nasjon og sivilisasjon er mulig om vi bare er villige til å gå tilbake til bibelens Gud som grunnlag for alt. 
Boken kjøpes direkte av meg. Kontakt meg på Jonasstava@gmail.com eller legg meg til Jonas Stava på Facebook (den med bryllupsbilde). Jeg sender boken til deg så snart du bestiller den. Boken koster 200 kr plus porto.

Thursday, 31 October 2019

Ateist og homofil intellektuell Douglas Murray om Kristendommen

Douglas Murray er en meget reflektert tenker som også er ærlig. Dette er en meget god kombinasjon.
I denne korte videoen sier han flere viktige ting om Kristendommen:

https://www.youtube.com/watch?v=L0m177Dl0Ng&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jjkc0Pi4Ts1Hqdgg424LzTQSwo20IH2KfhR9N48z9s_NPDv5jYZjw314

Monday, 14 October 2019

Meget god artikkel fra en ateist om viktigheten av kristendommen

Ateisten Professor John Gray er en stor tenker innenfor europeisk idehistorie. Det han skriver i denne artikkelen er virkelig verdt å lese:

https://www.newstatesman.com/dominion-making-western-mind-tom-holland-review?fbclid=IwAR1ticV263YtiSukZV_rEMe6Iq4P0FHnZGniMAUCgN4VF_5CPIRQzxzPXAA

Homofiles frihet blir vårt slaveri

Det er nå blitt en mainstream posisjon blant den progressive venstresiden i Amerika at religiøs frihet, samvittighetsfrihet skal ødelegges og angripes med politiske midler. Omtrent alle president kandidatene vil ikke tillate religiøse å praktisere sin tro.

Anbefaler sterkt å høre på denne briefingen av Al Mohler:

https://albertmohler.com/2019/10/14/briefing-10-14-19

For den som vil se hvordan dette påvirker Norge så anbefales Kjell Skartveit sine bøker.

Sunday, 6 October 2019

Min nye bok: Bibelsk Visdom i Dårskapens Tid

Boken jeg har jobbet med er endelig klar. I motsetning til denne bloggen så er denne boken redigert, ryddig og korrekturlest. Om du er interessert i å kjøpe den så ta kontakt med meg på:

E-mail: Jonasstava@gmail.com.

Pris: 200 kr (pluss porto).

Boken blir sendt til deg så snart du bestiller den. 

Boken har tre deler:

1. Står den vestlige sivilisasjonen for fall? 

2. Biblens påvirkning på vår sivilisasjon. Alt fra vitenskap, teknologi, økonomi, toleranse, menneskeverd og mer. 

3. Hvordan den bibelske visdommen og livssynet kan gi oss svar på kulturelle spørsmål. 

Og til slutt hva vi kan gjøre or å skape en ny bibelsk reformasjon.

Om du vil vite mer om boken så kan du høre mitt intervju på Reformerte Lekmenn:






Wednesday, 2 October 2019

Anbefalt artikkel om hvor mye feil klima profetene har tatt

Det forkynnes ivrig om dagen at verden er ferdig om 12 år. Og noen ganger kan et tilbakeblikk på historien hjelpe oss å se ting klarere. Folk har bommet så grovt på klima spørsmål tidligere at en bør i det minste ta det i betraktning og granske klima profetiene før en tar de som sannhet.

Denne artikkelen oppsummerer feilaktige klima profetier et stykke tilbake. Anbefales sterkt:

https://cei.org/blog/wrong-again-50-years-failed-eco-pocalyptic-predictions

Norges fattigdom

Denne artikkelen om Norges fattigdom anbefales sterkt:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/1nxqWK/norges-fattigdom-er-mangelen-paa-relasjoner?fbclid=IwAR0LqrR2WBHwJJ0q7heHfsOtQM9PkX6HGUyHNRX98N9UDBQDvu9sb4_LPiw

Monday, 30 September 2019

Ofring av barn til været og klimaet

Det er idag mye snakk om klima, og mange unge vil slutte å ha barn fordi dette visstnok skal være bra for klimaet. Slike holdninger vil nok over tid føre til at mindre vil ha barn og mer praksis av abort. En kan gjerne si at barna ofres for klimaet og været.

Det som er interessant med dette er at det ikke er en ny ide. Barneofring (fysisk) er ingen ny ide, men en urgammel en. Å ofre barn til naturen har vært praktisert av omtrent alle store sivilisasjoner lenger tilbake gjennom historien.


Gamle Israel ofret barn til Baal blant annet fordi de ville ha regn. Barna ble altså fysisk ofret for bedre klima og vær.

 600 f.kr: Barn ble ofret for å forandre været og klimaet.

2019: Barn blir ofret for å forandre været og klimaet.


Det er fascinere for min del å se hvor påvirket kristne er blitt av denne klima religionen. Det er interessant med tanke på at dette er så i total strid med det Bibelen forteller oss. Det er aksept av en ny hedensk natur dyrkelse.


1 Mos 1:28: Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»



















Kilder

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/give-up-having-children-couples-save-planet-climate-crisis

Sunday, 29 September 2019

Leksjon om sosial rettferdighet og evangeliet

Denne leksjonen anbefales til alle som vil høre en balansert leksjon om evangeliet, og hvordan kristne bør forholde seg til sosial rettferdighet. Meget bra:

https://www.youtube.com/watch?v=T545_Kq1PCc&fbclid=IwAR3b9VtheaqHoiRWWGNk8aqCztxKxBHuOKLVQTYgam59ozrHLwXX_SxdDe4&app=desktop#fauxfullscreen

Saturday, 28 September 2019

Er vi i ferd med å reversere den industrielle revolusjonen?

Lynn Townsend White Jr. var en anerkjent historiker med teknologi, vitenskap og middel alderen som spesialitet. White var etter min beste kunnskap heller ikke kristen. Likevel påpekte denne verdenskjente autoriteten i teknologi historie noe veldig interessant. White påpekte at det jødisk kristne livssynet var ansvarlig for den økologiske katastrofen og klima forandringer. Ifølge White så er kristendommen ansvarlig for dagens teknologiske utvikling der fordi mennesket ble satt over naturen. 

White skriver i et essay, 


“The victory of Christianity over paganism was the greatest psychic revolution in the history of our culture. … By destroying pagan animism, Christianity made it possible to exploit nature in a mood of indifference to the feelings of natural objects.”

 Det er ingen overdrivelse å si at det jødisk kristne livssynet har gitt oss iPad, internet og Facebook. Men ifølge White så har gitt også dette gitt oss økologiske problemer. 

Min egen oppfatning er at kristendommen har gitt oss den moderne verden, men at det opplysningstiden og modernismen løsrevet fra jødisk-kristne verdier som har tilrettelagt for ødeleggelsen av miljøet. 

Likevel ser vi idag konsekvensene av å avvise det jødisk kristne livssynet. En hel generasjon av ungdommer med Greta Thunberg i spissen vil ikke bare bevare miljøet (noe vi alle bør gjøre), men de vil reversere hele den industrielle revolusjonen idet oljenæringen og annen energi skal byttes ut med fornybar energi. 

Resultatet kan bli at vi alle ender opp i steinalder samfunn ettersom dette ikke lar seg gjøre over natten. Fremtiden vil bli drevet av fornybar energi. Men dette må skje når teknologien er klar. Vi ble ikke kvitt hesten før vi fikk bilen. Vi ble kvitt hesten etter vi hadde fått bil. Og når tiden var klar så ble hesten totalt erstattet av bil. 

Det som skjer idag med klima hysteriet er at vi står ovenfor en ny hedensk religion som er totalt i strid med det jødisk kristne livssynet (som White sier). Dette livssynet er anti-menneske, umoralsk og  totalitært. Det er reversering av den industrielle revolusjonen. 

Som kristne så bør vi finne en mellomvei. Vi må være ansvarlige forvaltere av naturen, jobbe imot forurensning, og behandle dyr med respekt. Men vi må også avvise det hedenske livssynet som driver klima religionen. 

Det faktisk mulig å være moderat og finne en løsning som unngår ekstremene. Mennesket er i sentrum av universet og vi er kalt til å være forvaltere av naturen (1 Mos 1). Dette forvalter ansvaret må vi ta på alvor uten at vi ender opp i klima, dyr og natur tilbedelse. 

For de som mener jeg overdriver så anbefales denne:

https://www.washingtonexaminer.com/news/absolute-theological-bankruptcy-union-theological-seminary-students-pray-to-plants?fbclid=IwAR18YCGGFjz9PMq-c5gsjdEsUT3rOsHDG1jDoSPWGXVTSc0ah1620z2uGYI




Relevante poster 

https://www.omvendt.org/2019/08/31/forurensning-av-miljo-og-moral/

https://www.omvendt.org/2019/06/19/klima-religionen-er-en-undergravelse-av-det-jodisk-kristne-livssynet/




Kilder

http://humanities.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/collegeofhumanities/theology/beyondstewardship/files/HistoricalRoots_of_EcologicalCrisis_(1).pdf