Om Bloggen/meg

Målet med denne bloggen

Jeg har ingen skjult agenda og vil derfor si det så klart og tydelig som jeg kan. Målet med denne bloggen er å formidle sannheten om Jesus Kristus. At Jesus Kristus døde for våre synder på korset, at han ble  begravet og at han oppstod fra de døde den tredje dagen slik Skriften påpeker (1 Korinter 15). Slik at alle kan lære han å kjenne.

Det andre målet er å inspirere, gi svar på vanskelige og lette spørsmål og bidra til å reparere verden med Bibelen som grunnvoll. Dette gjøres med å gi Bibelske svar på ulike spørsmål å finne løsninger på hvordan vi kan skape et bedre samfunn for alle.

For å bruke Jesus sine ord så er målet å elske Gud med hele hjertet, sjelen og sinnet såvel som å elske nesten som oss selv (Matteus 22:36-40).


Bakgrunn

Jeg er 29 år gammel og interessert i Bibelen, apologetikk, historie, filosofi, vitenskap og livssyn. Har tidligere bodd i England, Taiwan og bor nå i Usa. Jeg jobbet også i misjon blant annet i Taiwan.  Jeg er ellers svært glad i å lese.  Gift.


Utdannelse

Jeg mener på ingen måte at akademisk utdannelse nødvendigvis gir spesielle rettigheter til å skrive eller gi grunnlag for stolthet. Selv har jeg lært svært mye av min Bibelkunnskap og annet av mennesker uten høyere utdannelse. Jeg har også i senere tid vært svært kritisk til mye av det som blir lært bort på dagens universiteter. Selv har jeg hatt veldig positive opplevelser med mine studier fra University of the Nations (Ungdom i Oppdrag), Gimlekollen, Oxford University, Ravi Zacharias Ministries (OCCA), og Westminster Theological Seminary. Jeg vil anbefale å studere på disse stedene ettersom jeg har positive erfaringer. Grunnen til at jeg lister min utdannelse er at jeg vil at leserne av denne bloggen skal vite at jeg er kjent med de teoriene jeg kritiserer og at jeg har fått informasjonen fra gode og troverdige kilder. Dette tror jeg er viktig i dag med tanke på at du finner svært mye interessant, men ofte usant på internettet. Forhåpentligvis er det argumentene og kildene som overbeviser deg, og ikke min utdannelse.

Jeg har en Associates Degree in Biblical Studies fra University of the Nations. Bachelor i Kommunikasjon, Livssyn og Apologetikk fra Gimlekollen. Studerte ett år teologi på Wycliffe Hall på Oxford University og apologetikk på Oxford Christian Centre of Apologetics. Jeg har en 3 årig master i teologi fra Westminster Theological Seminary i Usa. Studiet på Westminster inneholdt kirkehistorie, teologi, gresk og hebraisk.

Vitnesbyrd

Mitt liv ble radikalt for omtrent åtte år siden da jeg ble kristen. Uten Gud finnes det ingen objektiv mening. Jeg ble fanget i meningsløshet og så ikke meningen med noe som helst. Jeg har alltid trodd på Gud til tross for at jeg ikke var kristen. Dette gjorde at jeg ba til Gud om at han måtte åpenbare seg i mitt liv. Livet mitt ble transformert av den oppstandne Jesus Kristus. Bønnesvarene kom på løpende bånd. Gud sendte de mest utrolige mennesker inn i mitt liv. Jeg fikk en veldig hunger etter å søke Gud gjennom Bibelen, bønn, felleskap og naturen. Jeg har vært lidenskapelig opptatt av å følge Jesus de siste 8 årene siden jeg ble frelst.


Sentrale ting i Bloggen

Jeg er veldig opptatt av at Bibelen skal nå både hode og hjerte. Min oppfatning er at det finnes gode Bibelske svar på alle vanskelige spørsmål. Jeg bestemte meg derfor for å starte denne apologetikk bloggen. Apologetikk handler om å rasjonelt begrunne hvorfor en har valgt å sette sin tillit til Jesus. Det finnes både gode rasjonelle og emosjonelle grunner.

La meg også klargjøre at jeg ikke på noen som helst måte mener at apologetikken er en intellektuell disiplin som krever utdannelse i filosofi. Alle kristne er apologeter. Apologetikken er en Bibelsk disiplin som ble praktisert av apostlene og kirkefedrene. Min oppfatning er at apologetikken ikke skal løsrives fra Bibelen, men heller at Bibelen skal drive apologetikken. Alle kristne bør begrunne hvorfor de har satt sin tillit til Jesus. Det kan være personlige, intellektuelle, emosjonelle eller sosiale grunner. Bibelen er i senteret av apologetikken. Målet er å peke på den oppstandne Jesus og hvordan han gjenoppretter forholdet til Gud gjennom forsoningen på korset.
Vers som har betydd mye for meg


1 Mosebok 1:1: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

1 Mosebok 1:26: La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.

Johannes 17:3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.

Efeserbrevet 2:10: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.Anbefaling av Bøker


Denne bloggen anbefaler mange bøker. La meg først og fremst klargjøre at BIBELEN er boken jeg anbefaler alle å lese. Selv har jeg brukt mer tid på den enn noen annen bok. Du finner mer visdom i denne boken enn noen annen. Andre bøker er nyttige, men la alltid Bibelen være boken du bruker mest tid på.


Skrevet på eget ansvar

Alt er skrevet på eget ansvar. Jeg er for øyeblikket ikke i en organisasjon men studerer teologi i Usa. Jeg representerer ingen organisasjon eller skole. Mitt mål er å være så Bibelsk som mulig. Det skal sies at det finnes ingen ufeilbarlige tolkere. Kontakt meg gjerne på mail nedenfor om du mener jeg har mistolket noe.


Vold, Diplomati og Uenighet


Jeg tar avstand fra alle typer vold. Ideer skal bekjempes med diskusjon, debatt og åpne samtaler ikke vold, hersketeknikker og raseri. Her er Jesus pasifisme et forbilde som vi alle bør imitere. En kan være lidenskapelig, uenig og direkte, men en skal vise respekt for menings motstander.


Politikk


Jeg er ikke knyttet til et politisk parti verken i Norge eller andre land. Jeg er verken med høyre, venstre eller i midten Denne bloggen tar ikke noe ståsted politisk, men vil vektlegge Bibelske prinsipper. Feks ekteskap og abort (menneskeverd) er to emner som er svært sentrale i Bibelen samtidig som de er politiske. Jeg tar opp slike emner fordi Bibelen har viktige ting å si. Det er først og fremst de teologiske som er av interessere og vil bli fremmet i bloggen. Bloggen kritisere politiske ideologier som blant annet Marxisme, Kommunisme, Nazisme og Fascismen. Årsaken til dette er at disse og andre politiske ideologier har en religiøs funksjon for mange. Emner som ytringsfrihet vil også bli tatt opp fordi dette er noe vi alle må kjempe for å bevare.

Et annet tips er å skille mellom en persons politiske og teologiske meninger. Hva mener jeg med dette? Dennis Prager er en Amerikansk filosof/teolog/talkshow host som også er republikaner. Jeg er mest interessert i hans teologiske/filosofiske meninger og ikke nødvendigvis hans politiske. At jeg siterer han betyr ikke nødvendigvis ikke at jeg støtter hans politiske syn. Det er viktig at folk ikke tror jeg støtter de politiske synene til de jeg siterer. Heller ikke tro at jeg støtter alle teologiske synene til de jeg siterer. Noen ganger er dette tilfelle andre ganger ikke.


Kritikk

Siden jeg ble kristen har jeg alltid vært overbevist om at det finnes gode grunner til å være overbevist om Bibelens sannhet. Det er viktig å bruke hode, våge å tvile og stille kritiske spørsmål. Min oppfatning er at den kristne overbevisningen bør tåle å bli kritisert om den er sann. Kritikk av eget ståsted har for min del alltid vært trosstyrkende ettersom det har hjulpet meg å undersøke ting jeg ikke vet for å finne svar.


Kilder

Jeg påstår på ingen måte at jeg er en ekspert eller at jeg vet alt. Derimot vil jeg alltid bruke autoriteter som er gode fagfolk innenfor sine felt samtidig som jeg vil dokumentere mine påstander. Jeg kommer som regel ikke til å legge til en lang litteraturliste fordi jeg ønsker å gjøre ting enkelt, men vil prøve så godt jeg kan å vise hvor jeg henter min informasjon. Dette blir gjort med henvisning til bok eller bilde av boken ved siden av teksten.


Lettlest, enkelt og korte poster


Målet med denne bloggen er ikke å skrive lange avhandlinger, men heller lettleste og korte poster der dette er mulig. Dette betyr at det er begrenset for hva jeg kan forklare. Jeg har derfor ofte lagt til linker for noen av argumentene som henviser til mer detaljert info. Mitt mål er heller å skrive flere korte poster enn få lengre poster. Det skal også sies at dette er ment å være en enkel blogg. Altså enkle svar på vanskelige spørsmål. Om du ønsker dype avhandlinger skrevet på et tungt akademisk språk så er dette ikke bloggen for deg.


Tilgang på norsk

Mye bra er tilgjengelig på engelsk. Med bare 5 millioner mennesker i Norge så er det begrenset for hva som kan oversettes. Denne bloggen har som mål å gjøre informasjon lettere tilgjengelig på norsk.  De beste ideene på denne bloggen er ikke mine egne. Kilde, sitat og bøker er inkludert.


Historie

Jeg er spesielt interessert i historie. Denne bloggen vil derfor ha mye innhold om ulike kirkehistoriske emner. Jeg er opptatt av korrekt historieforståelse og god dokumentasjon.


Mine meninger og andre

Ikke alt jeg skriver er nødvendigvis en refleksjon av egne meninger (ofte, men ikke alltid). Skill mellom det som faktisk er mine meninger og det jeg siterer fra andre. Misforståelser kan lett oppstå. Et godt tips er å lese posten flere ganger.


Skill mellom sak og person

Skill sak og person. Jeg kritiserer ofte livssyn/religion. Dette betyr ikke at jeg kritiserer enkelte individer som praktiserer disse livssynene/religionene. De siste året hadde jeg over 100 ulike mennesker boende hos meg. Buddhister, Muslimer, Hinduer og sekulære mennesker. Jeg var uenig med alle med vi hadde likevel et flott felleskap sammen. Jeg har også mange venner som jeg er uenig med. Uenighet har aldri hindret meg i å utvikle gode vennskap med mennesker med et annet ståsted enn meg selv.

Det finnes gode mennesker innenfor alle livssyn/religioner. Dette betyr derimot ikke at livssynene/religionene er sanne. Respektfull kritikk av eget ståsted er til oppbyggelse for alle.  Kritikk av Islam er ikke kritikk av Muslimer. Skill person og sak. Det er heller ikke kritikk av innvandring. Jeg har huset mange Muslimer og synes de er hyggelige mennesker. Jeg kritiserer Islam slik den ble praktisert av Muhammed og basert på original kildene.


Ubehagelige emner og politisk korrekthet


Denne bloggen er også ment å ta opp ubehagelige emner som de fleste helst verken vil skrive eller snakke om. Politisk korrekthet og feighet har vi nok av. Om du ikke ønske å lese politisk ukorrekte meninger da er ikke dette bloggen for deg. Det skal likevel sies at jeg håper at alle typer mennesker uavhengig av ståsted vil vurdere argumentene mot deres ståsted og bidra til en god konstruktiv diskusjon.


Kontakt meg


Kontakt meg gjerne på e-mail nedenfor. Er åpen for både ris og ros. Konstruktiv kritikk setter jeg alltid pris på. Vær diplomatisk og saklig i kritikken.


Kontakt meg: Jonasstava@gmail.comNo comments:

Post a comment