Tuesday, 4 December 2018

Hvor er de Konservative Kristne?

Redaktøren for Aftenposten Frank Rossavik spurte for noen år siden hvor konservative kristne er blitt av. De har ifølge Rossavik gått i hi rundt 1990 tallet. Rossavik etterlyser kristenkonservativ deltakelse i samfunnsdebatten. 

Alf Gjøsund skriver også en interessant artikkel der han sier at organisasjons ledere av kristne organisasjoner og lav kirkelige heten er vanskelig å få på banen i den offentlige debatten. 

Statsviteren og formidler av kristen litteratur Per Håkonsen påpeker også at kristne har vært sløve i etterkrigstiden ettersom de ikke påvirket samfunnet i like stor grad som før.

Og det er ofte bedehusene og lav kirkeligheten som tar Bibelen mest på alvor og er oftere mer sosialt konservative på mange ulike spørsmål. En kan gjerne si at de som tar Bibelen mest på alvor er de som påvirket samfunnet minst. Mens de som tar Bibelen minst på alvor er de som påvirket samfunnet mest. Vi bør kanskje ikke bli så overrasket over Norges utvikling ettersom de som tror på Bibelens autoritet er de som gjør minst for å forandre ting i samfunnet. Salt kan aldri være salt i saltbøssen. 


En kan spekulere hva som egentlig er årsaken til dette. Og sannheten er at årsakene er mange. Men her er noen av mine teorier. 

1. Bibel tro kristne har et for stort fokus på Antikrist og mener denne verden er ferdig. En preker derfor bare evangeliet for å frelse sjeler, mens en glemmer å bygge nasjoner. Jesus sier jo selv at ingen vet når han kommer igjen. Det er godt mulig at vi er i endetiden, men likevel må vi leve som om verden vil fortsette mange år til. Antikrist kommer når han kommer så får vi jobbe for å bygge Guds rike i mellomtiden. 

2. Teologien idag har ofte et stort fokus på den neste verden. Min mening er at teologien som skal være grunnlagt på Bibelen bør balansere fokus både på denne og den neste verdenen. Målet til Gud er å fornye denne verden med ett nytt Jerusalem, ny himmel og ny jord. Før Jesus kommer så må vi jobbe med å fornye livet her på jorden nå der vi preker frelse til individer og bygger nasjoner.

3. Det ultimate svaret ligger i teologien. Dette krever et mer omfattende svar og jeg skal skrive mer om dette senere en gang. I mellomtiden så kan det være greit å lese min oppsummering over hva kirke historikeren Mark Noll har skrevet (her).

Kilder

https://www.dagen.no/Israel_Midt_sten/«De_konservative_som_forsvant»-26175

http://www.verdidebatt.no/alfgjosund?page=3

https://kristenapologetikk.blogspot.com/2018/11/var-fremtid-hva-skjer-om-ikke-bibelen.html

No comments:

Post a comment