Wednesday, 7 November 2018

Åtte ting alle bør støtte politisk

Jeg er som nevnt ingen tilhenger av verken høyre eller venstre i Norge. Men likevel vil jeg vektlegge noen grunnprinsipper som alle frihets glade mennesker bør støtte uavhengig av politisk ståsted:

1. Grensene er suverene. Innvandring er en god ting, men det må skje på lovlig vis der folk søker og Norge velger hvem de slipper inn. Ulovlig innvandring er dårlig, mens lovlig innvandring er bra. 

2. Grunnloven bør leses og forstås slik den er skrevet. Og ingen internasjonale strukturer skal overgå den. 

3. Menn og kvinner er ulike, men likeverdige. Begge kjønnene er ulike biologisk og mentalt og dette er en del av naturloven. 

4. Abort er å drepe et menneske. Ingen som støtter menneskeverd burde støtte abort. 

5. Ekteskapet er mellom en mann og en kvinne og bør vare livet ut. 

6. Religiøs og livssyns frihet er sentral. Staten skal ikke blande seg oppi hva folk tror så lenge det ikke er en fare for samfunnet. 

7. Ytringsfriheten skal tåle nesten hva som helst. Blasfemilover og krenkelse er ting som er totalt ubetydelig. Vi må kjempe for å bevare ytringsfriheten slik at alle kan kritiseres. 

8. Akademiet og kulturen generelt bør støtte objektiv sannhet, moral og mening og en fri granske holdning som støtter kritikk av alle syn. 


Det som er tragisk at nesten alle disse åtte punktene er på ulike vis blitt undergravd eller avvist. Vi må gjenopprette alle disse for å skape en bærekraftig kultur som gagner alle i fremtiden.

No comments:

Post a comment