Monday, 13 August 2018

New York Professor sier at Kultur Marxismen er i Ferd med å Ødlegge Amerika

Jeg har lenge advart mot Kultur Marxismens enorme ødeleggelse av alt som er godt i vår sivilisasjon. New York University professor Micheal Rectenwald bekrefter dette i sin Facebook post:

"We’re undergoing a Maoist-like Cultural Revolution — with the power of the corporate mass media, corporate social media, the academy, most of corporate America, the deep state, the shadow government, and most of the legal apparatuses behind it. Anti-western, anti-individual, anti-Christian, anti-liberty monsters are ravaging our cultural legacies as well as our contemporary arts and letters. Our entire culture is under siege and undergoing an utter and relentless social justice dismantling. Leftist totalitarianism is running amok. We’re on the precipice of completely losing our culture, the benefits of western civilization, and the entire legacy of western civilizational history. A major resurgence and counter attack is necessary and soon."

At en slik advarsel kommer fra New York som er an av verdens mest liberale byer forteller hvor alvorlig sakene er blitt. Vi trenger en motbevegelse som er bygget opp på Jødisk-Kristne verdier og opplysnings verdier. Sivilisert atferd, god moral, rasjonelle argumenter kombinert med de Bibelske verdiene. Vi må også unngå ytre høyre og ytre venstre ettersom de begge representer krefter som ikke kan slippes løs i samfunnet. Prisen for å ha avvist Gud er at vi er i ferd med å miste vår frihet. Og når den politiske friheten forsvinner så forsvinner også den religiøse og sivile.


Kilder

https://voiceofeurope.com/2018/08/new-york-professor-leftist-totalitarianism-is-running-amok-were-on-the-precipice-of-completely-losing-our-culture/

No comments:

Post a comment