Monday, 16 July 2018

John Zimrak, Den Katolske Kirke og Innvandring

Forfatteren John Zimrak ble intervjuet av talkshowhosten Dennis Prager. I denne posten vil jeg dele noen viktige ting fra intervjuet. John Zimrak har skrevet en bok om innvandring. Han er selv praktiserende katolikk som har skrevet mange bøker i forsvar for den katolske troen.

Her er en oppsummering

Årsaken til at innvandring er blitt et slikt betent emne er at Demokratene i Amerika vil ha folk på velferd og mer stemmer, mens Republikanerne vil ha gratis eller billig arbeidskraft. Politikerene i Washington er karriere politikere som jobber sammen med andre eliter for å fremme sine mål. De er ofte satt der for å tjene elitene og ikke folket. Åpne grenser og fri flyt av innvandring tjener ikke folket, men elitene.

Zimrak sier også at katolske biskoper i Amerika støtter innvandring fordi 40% av Amerikanske katolikker (Pew Research) forlater den katolske kirke. Likevel har den katolske kirke beholdt sine medlemmens tall på samme nivå. Årsaken til dette er innvandring. Innvandring er en måte for biskopene å fylle opp kirkene av katolske innvandrere fra Sør Amerika. Dette er slik at de katolske biskopene vil gjemme unna at så mange forlater kirken. Jo fle
re innvandre fra Sør Amerika jo mer medlemmer i kirkene og desto mer utbredelse av katolisismen i Usa.

Zimrak sier,

"Other churches like the Episcopalian, PCUSA are leaving in droves because of their liberal leadership, and there are no immigrants to replace them with, so those denominations are collapsing. The Catholic bishops are able to hide their failure to preach the gospel, catezisce, do pro-life work, keeping seminaries from becoming lavender koregrafi camps. They have to cover that up because of a constant flow of catholics from countries where the bishops are bettter, so they are catholic for a while, but then they leave the church after a while."



Ifølge Zimrak så er innvandring det eneste som kan løse dette problemet. Katolske biskoper går ut etter Trump go politikere som vil stramme innvandring isteden for å kjempe mot Planned Parenthood og annet. Biskopene blir betalt mye penger for å ta vare på innvandrer. De har økonomiske interesser i innvandring.

Zimrak sier også,

"The more social disfunction there is, the more broken families, the more poor people, the more jobs there are for welfare workers who are members of the unions."


Alt i alt så mener Zimrak som selv er praktiserende katolikk at dette forklarer hvorfor biskopene og paven i den katolske kirke forsvarer innvandringen.





Kilder


Prager 2018/07/11 Immigration Crisis  (Dennisprager.com)

The Politically Incorrect Guide to Immigration by John Zimrak



No comments:

Post a Comment