Tuesday, 10 July 2018

Arbeids Etikk og Islam

Denne artikkelen forklarer meget godt hvordan Islamsk arbeidsetikk fungerer. Nonie Darwish var tidligere Muslim og vokste opp i Egypt. Anbefales:

https://www.gatestoneinstitute.org/12340/jihad-allowance-work-ethic

No comments:

Post a Comment