Thursday, 12 July 2018

16 Spørsmål du kan spørre Ateister

Vi får ofte høre at Kristendommen er irrasjonell. Ting er presist motsatt. Ateismen er irrasjonell. Her er 16 enkle spørsmål du kan spørre en ateist om du blir utfordret. Jeg har brukt flere av disse selv og de fungerer bra:


1. Hvordan kan en få rasjonalitet fra irrasjonelle krefter?

2. Hvordan får en personlighet fra upersonlig opphav?

3. Hvordan kan en holde folk ansvarlige for deres lovbrudd når de i realiteten ikke har fri vilje?

4. Hvordan kan livet en leve et objektivt meningsfullt liv når livet er menigsløst?

5. Hvordan kan vi stole på en intelligents ape's hjerne som har utviklet seg til å overleve og ikke å søke sannhet?

6. Hvordan kan livets kompleksitet komme fra ingenting eller en eksplosjon?

7. Hvordan kan tid oppstå uten en tidløs årsak?

8. Hvordan kan rom oppstå uten en romløs årsak?

9. Hvordan kan materie oppstå uten en ikke materiell årsak?

10. Hvordan kan en kalle noe umoralsk når objektiv moralsk ikke eksisterer?

11. Hvorfor skal vi tro at mennesket er verdifullt når evolusjon har blitt drevet fremover ved å undergrave menneskeverdet?

12. Hvor kommer fysikkens lover fra?

13. Hvor kommer matematikkens lover fra?

14. Hvordan kan kaos og eksplosjon gi oss et univers som er finjustert for liv?


15. Hvor kommer logikkens lover fra?

16. Hvordan kan vitenskapen forklare alt når vitenskapen ikke engang kan forklare og empirisk bevise sine egne vitenskapelige forutsetninger?


Selv har jeg ikke nok tro til å være ateist. Jeg er skeptiker fordi jeg er skeptisk til ateismen som er irrasjonell og gir ikke svar på noen av disse rasjonelle spørsmålene. Bibelen gir oss derimot gode og rasjonelle svar på disse og mange andre vanskelige spørsmål.


No comments:

Post a Comment