Friday, 1 June 2018

Kontroller oss selv eller andre?

En av Bibelens mest sentrale lærer er at vi som mennesker må kontrollere oss selv og synden i oss. Selvkontroll og personlig ansvar er sentralt. Å skylde på andre og å peke på samfunns strukturer og annet som årsak til dårlig atferd går tilbake til syndefallet (1 Mosebok 3) der Adam skylder på Eva, og Eva på slangen. Et sitat fra Rousas Rushdoony oppsummerer dette bra, 

"Godly man in Genesis 1:26-28 is called to exercise dominion (not domination over the Earth, not make this Earth into God's realm and domain. Fallen man does not seek dominion, which begins with his salvation and his ability to rule himself, but, rather, the goal of fallen man is domination, to control other people." (sitert fra Resisting the Green Dragon by James Wanliss) 

Jeg synes dette sitatet oppsummerer veldig bra hva som skjer når Bibelen blir avvist. Kommunismen drepte hele 100 millioner mennesker de siste hundre årene. Og Kommunisme, Fascisme og Nazisme handlet i stor grad om å detaljstyre livene til folk. Omtrent alle land Islam dominerer idag har også en detaljert detaljstyring av livene til folk. Dagens Kultur Marxister tenker likt ettersom de også er besatt av å kontrollere hvordan andre mennesker tenker og snakker. Å feks kreve å bli referert til som det motsatte kjønn enn det en er vil være ett av eksemplene. 

Om vi som samfunn hadde fokusert på å lære opp unge til å kontrollere seg selv gjennom å lære dem de ti bud, disiplin, rett og galt så hadde vi i mindre grad hatt behov for å kontrollere livene til andre. Vi hadde hatt bedre og mer moralske mennesker. Desto mindre behov for å kontrollere atferden til folk. 

Den beste måten å fikse verden på er å kontrollere oss selv. Kampen mot vår egen syndige natur må vinnes før vi kan vinne kampen mot ondskapen i verden.


Romerbrevet 7: 21 Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. 22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, 23 men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene. 24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.
No comments:

Post a comment