Wednesday, 6 June 2018

Hvorfor vi alle bør kalle oss Kristne

Marcello Pera er en offentlig intellektuell, filosof og politiker i Italia. Han er også en ateist. Det interessante med Pera er han legge frem et forsvar for Kristendommen som er mye bedre enn hva du finner hos teologer og prester. Boken til høyre er et av de beste forsvarene for Kristendommen jeg har lest. Pera går så langt som å argumentere for at hele liberalismen, menneskeverdet og våre frihets idealer kan ikke overlevere uten Kristendommen. Pera argumenterer ikke for Kristen tro ettersom han selv er ateist. Men han argumenterer likevel for at Kristendommen som kultur bærer, verdi system og livssyn er totalt nødvendig om Vesten skal overleve som sivilisasjon.

Et sitat i slutten av boken sier det meste om viktigheten av Kristendommen:

"I have tried to prove here that we should be Christian if we want to save liberalism, and that Europe and the West should once again appreciate their Christian heritage and roots if they want to pursue their liberal freedoms. I have argued that liberal regimes are better than others. I conclude with a more general statement. Our moral norms, and with them our coexistence and our institutions the very same ones that have passed down and preserved for us the civilization in which we are living, at times troubled and afflicted, at times satisfied and hopeful would wither and die if they were to cut themselves off from Christianity. To conclude, we should, we must call ourselves Christian."

Veldig mange av Europas problemer kommer som et direkte resultat av å avvise Kristendommen. En ny Reformasjon er det eneste som kan gi Europa tilbake sin sjel. Uten Kristendommen vil ikke Europa beholde sin frihet.

No comments:

Post a Comment