Friday, 1 June 2018

Hvordan Mediene maler bildet

Vi lever i en tid der sannhet er for lengst forsvunnet og mediene er blitt demagoger som virker til å ha et ønske om å sende Europa in inn et nytt slaveåk. Løgnene vi får servert er mange. Og her er et klassisk eksempel på hvordan mediene manipulerer.

La meg først si at jeg selv ikke regner meg for å verken være høyre eller venstre. Den Norske høyresiden er like sekularisert som venstresiden og jeg vil klargjøre at jeg egentlig ikke er begeistret for noen av de. En høyreside uten Kristne verdier er noe jeg fryktet like mye som en sekularisert venstreside. Men ettersom nesten hele medie landskapet har vært styrt av venstre så blir kritikken rettet mot de. Vi har godt av et mer balansert medie landskap uavhengig av hvor en selv står.

I denne artikkelen skriver VG, "derfor ble den tidligere høyreekstreme lederen Tommy Robinson arrestert." (her).

Dette er typisk eksempel på hvordan mediene beskriver de som bryter med mainstream ideer. Du kan være uenig med Robinson. Det er ikke poenget. Men hvorfor hører vi nesten aldri om at noen er på ytre venstre?

Bernard Goldberg skrev en kjent bok, 'Bias.' Han sier,

"In his nearly thirty years at CBS News, Emmy Award–winner Bernard Goldberg earned a reputation as one of the preeminent reporters in the television news business. When he looked at his own industry, however, he saw that the media far too often ignored their primary mission: objective, disinterested reporting. Again and again he saw that they slanted the news to the left."

 I en video sier Goldberg: "In a study a journalist found that ABC, NBC, CBS (mediekanaler) identified conservatives 20 times more often than they identifies liberals" Dette betyr altså i praksis at konservative blir nevnt i sammenheng med noe negativt, mens det at liberale ikke blir nevnt. Dette betyr ifølge Goldberg at mediene advarer mot konservative på samme måte som du finner advarsler på røyke pakker at røyk dreper. (Her)

Med andre ord så må kjettere og avvikere (alle som er uenige med venstre) identifiserer. Dette er noe mediene gjør for å påpeke at deres syn er det normale. Det blir som å identifisere en hund med tre føtter. Alle hunder har fire føtter. En trenger ikke påpeke det. Men en hund med tre føtter må identifiseres og påpekes fordi det er unormalt. På samme måte må alle som har avvikende meninger beskrives som ytre høyre. 

Dette er en måte for mediene å manipulere ting til deres fordel på. De er objektive og nøytrale, mens alle som ikke deler deres syn har bias.

Johannes 8:32: 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri

Avvisning av Bibelen som sannhet har kostet vår sivilisasjon dyrt. Ting var ikke perfekt før, men når Bibelen ble tatt på alvor så var det en mye større respekt for sannhet. Postmodernismen har ødelagt hele vår kultur og vi produserer ikke lenger journalister som søker sannhet, men demagoger
Bill O'Reily bekrefter at mediene lyver

- Mediene er ubalanserte 

- Mediene lyver

No comments:

Post a Comment