Thursday, 28 June 2018

Hva står Nazismen for?


Idag blir Nazist ordet brukt om alle en ikke liker. Dette kan virke forvirrende om en vil forstå hva de opprinnelige Nazistene mente. Her er noen enkle steg som kan hjelpe oss å forstå hva Nazistene støttet:


1.  Darwinisme.

2. Det kollektive foran det individuelle.

3. Sterk sentralisert stat.

4. Sosialisme (økonomisk, NAZI står for Nasjonal Sosialisme)

5. Avvæpning av befolkningen.

6. Fokus på en sterk leder

7. Jødehat, og hat av Jødisk-Kristne verdier.

8. Abort for alle unntatt deres egne. Tyskland ville ha tyske barn, men hadde ingen problemer med å gasse andre raser. Eugenic bevegelsen.

9. Miljøvern, dyrevern, vegetarianisme og en ideologisk ny hedensk før Kristent forhold til naturen. Dette kan minne om en slags natur tilbedelse.

10. Rasisme

11. Nasjonalisme (etnisk nasjonalisme og ikke nødvendigvis verdi basert)

12. Propaganda gjennom mediene. Ingen respekt for sannhet.

13. Irrasjonalitet. Nazismen handlet ikke om diskusjon, debatt og rasjonalitet, men var en handlingens ideologi. Viljen til makt gjaldt og ikke rasjonalitet.

14. Nihilisme, eksistentialisme og filosofisk naturalisme.


Det som er skremmende er at nesten alle disse står sterkt på mange av Vestens universiteter. Kanskje spesielt i Usa. Nazistene har heldigvis omtrent ingen innflytelse, men dagens kultur marxisme kvalifiserer til nesten alle disse punktene. Det er dette som kommer utav universitetene og ting vil bare bli verre ettersom lovverket vil bli sterkt påvirket av det som undervises på universitetene. Nazismen og Kultur Marxistene har mer til felles enn de tror. De representerer begge destruktive og totalitære ideologier som er ment å ødlegge sivilisasjonen uten å gi noe bærekraftig altarnativ. Forhåpentligvis våkner folk før det er for sent.


Video som bør sees: https://www.youtube.com/watch?v=Gc86fPirz3A&t=2s


Relevante poster

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/08/ny-nazistisk-gruppe-frihetskampen.html


No comments:

Post a Comment