Friday, 1 June 2018

Herman Bavinck om Islam

Herman Bavinck var en av de største systematiske teologene innenfor reformert teologi. Hans reformert dogmatikk er et mesterverk som bør leses av alle som interesserer seg for Bibelsk basert teologi. Bavinck hadde også en god forståelse av Islam. Før den Islamske reformasjonen som begynte allerede i 1928 med brorskapet så skrev Bavinck noe som beskriver dagens situasjon med Islam meget presist.


BAVINCK TO SNOUCK HURGRONJE, JANUARY 28, 1915 


"I see things quite differently; I have different presuppositions. . . . The danger of conflict [with the Muslim world] will remain as long as Islam remains Islam; no cultural influence will alter that. . . . It is precisely because I am not as sanguine as you are about the awakening of Islam, because I judge culture and civilization to be less powerful than religion and consider the strength and influence of intellectuals far below that of the masses, particularly those who are driven by a religious idea—that is why I consider the German Islamic politics to be so dangerous.” (Translated by John Bolt)1. Konflikten med den Islamske verden vil forbli så lenge Islam er Islam. Islam kan ikke reformeres til å bli noe annnet enn Islam.

2. Massene er farligere en de intellektuelle. Dette er spesielt sant i demokratier der massene i stor grad bestemmer hvem som blir valgt inn som politikere.

Konflikten med Islam vi ser idag i Vesten er her beskrevet presist av Bavinck. Islamsk sin reformasjon har end opp med å returnere til plyndreren Muhammed. Resultatet er at enormt radikale krefter har blitt vekket opp og Europa vil gå en farlig tid i møte. Den Islam du finner i Koranen og som Muhammed praktiserte er nettopp en del av problemet, og ikke en del av løsningen. Om Bavinck har rett angående massene så ser ting enda verre ut. Vi har enorme mengder av unge menn der mange støtter politisk Islam. Radikal Islam sprer seg på rekordtid og dette gjør at massene kan utføre enorme skader på kort tid.

Bavinck sine ord er nærmest profetiske. Om vi bare hadde hatt flere politiske ledere som tar trusselen på alvor.

 

No comments:

Post a Comment