Friday, 1 June 2018

Bekjemp den Grønne Miljø Dragen

Resisting the Green Dragon av James Wanliss er en meget god bok som jeg kan anbefale på det aller varmeste. Denne boken tar for seg den religiøse hedenske internasjonale miljø bevegelsen som i realiteten ikke er noe annet enn gammel natur tilbedelse i nye klær.

La meg først klargjøre at jeg støtter naturvern 100%. Jeg er glad i dyr og mener at vi må være ansvarlige forvaltere av natur og dyr. Misbruk av dyr og natur er noe du ikke finner støtte for i Bibelen.

Faktisk så får dyrene sabbaten (2 Mosebok 20) slik som menneskene. 1 Mosebok 1:26-27 indikerer ansvarlig forvalterskap av naturen, og ikke misbruk. Problemet kommer derimot når mange av disse miljø bevegelsene som også har infiltrert mange kirker avviser det Bibelske livssynet og godkjenner et livssyn som likestiller mennesker med dyr og naturen. Bibelen har flere skiller som er nødvendige å opprettholde:

1. Skillet mellom Gud og mennesket.

Vi er ikke guder slik som panteister sier. Gud er Gud, og vi er mennesker som er skapt i Hans bilde. Vi skal forsøke å imitere Gud, men vi kan aldri bli som Gud.

2. Skillet mellom mann og kvinne. (likeverdige, men ulike)

3. Skillet mellom mennesket, dyr og natur.

Naturen er desakralisert og ikke hellig. 1 Mosebok 1 viser oss at Gud skapte solen, månen, naturen og alt annet. Tilbe skaperen og ikke skapelsen (Romerbrevet 1)

4. Skillet mellom hellig og uhellig.

Naturen er ikke hellig. Gud er hellig og vi som mennesker kan bli hellige om vi er satt til side for Gud for å utføre hans tjeneste idet vi reflekterer faktumet at vi er skapt i Hans bilde.

Du finner disse skillene i 1 Mosebok 1-2.


Den internasjonale miljø bevegelsen med kjente navn som Al Gore i spissen høres mer ut som et hedensk presteskap enn folk som vil ansvarlig forvalte naturen. Når Gore vant sin nobel pris sa han, "Armed with such a faith we might find it possible to re-sanctify the earth." (Resisting the Green Dragon, page 76)

Det er ingen tvil om at dette er en språkbruk du finner hos religiøse mennesker. Et annet eksempel er, 'The Ark of Hope' som inneholdt en, 'Earth Charter' som har prinsipper og fungerer som en guide hvordan en skal behandle naturen. Det ble foreslått at denne skulle reise jorden rundt og motivere folk til å behandle jorden bedre. Mer om dette: Her.

Dette handler ikke om naturvern som er noe vi alle burde støtte. Det handler om hedenskap og natur tilbedelse i nye klær. Dette er en konkret avvisning av det Jødisk-Kristne livssynet du finner i Bibelen. Dette er nettopp den den hedenskapen og natur tilbedelsen som Bibelen angriper fra begynnelse til slutt. Idag ser vi denne typen hedenskap kommunisert ofte med vitenskapelig og religiøst språk.

La meg gi tre grunner til at vi må avvise denne hedenskapen og holde oss til det Bibelske livssynet:

1. Den moderne verden kom som et resultat av at mennesket følgte Bibelen og la naturen under seg (1 Mosebok 1:26-27). Professor Lynn White Jr. som er historiker i teknologisk utvikling beskriver nettopp Bibelen som årsaken til at vi har den moderne verden med teknologi og vitenskap. Om du liker internet, iPad, Facebook, kjøleskap, data og annet så bør du også minnes at dette hadde sannsynligvis ikke eksistert om det ikke hadde vært for det Jødisk-Kristne livssynet som påpeker viktigheten av å legge naturen under seg i tillegg til desakralisere naturen.

2. Livet før den Industrielle Revolusjonen var helt forferdelig sammenlignet med idag. Et liv uten bedøvelse, vaksiner, hagene og moderne medisin var smertefullt og mye kortere. Vi er alle glade for disse tingene som er et direkte resultat av at mennesket er over naturen.

3. Den hedenske natur förståelsen undergraver menneskeverdet. Mer om dette i ´postene nedenfor. Grunnleggeren av PETA sa, "A rat is a pig is a dog is a boy." (Resisting the Green Dragon, page 42) Vi skal svært glade for at vi høster fruktene av nettopp et Jødisk Kristen livssyn der folk har trodd at mennesket var verdifullt fordi det er skapt i Guds bilde. Hele menneskerettighetene hviler på dette. Og vi som samfunn er i ferd med å reversere dette. Hitler var veganer og hadde lover som beskyttet forskning på dyr. Å torturere folk i konsentrasjons leirer hadde han derimot ingen problemer med. Dyrevern er ingen garanti for menneskeverd. Det virker til å være motsatt. Ofte de som likestiller dyr og mennesker ender opp med å ofre mennesker istedet for dyr. Uten Bibelen, intet menneskeverd og dermed en sivilisasjon der folk ikke behandler hverandre bra.

Så før de rent praktiske konsekvensene er enorme. Det nye hedenske grønne livssynet må avvises. Boken bør leses av alle som vil forstå disse tingene bedre. En svært viktig bok i en ny hedensk tid.Andre relevante poster:

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/11/det-kristne-livssynet-og-milj-bevegelsen.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2015/08/beskytterene-av-dyr-og-natur.html
No comments:

Post a Comment