Tuesday, 26 June 2018

Artikkel om Islam og Sosialisme

Jeg har skrevet mye om Islam og Marxismen. Årsaken til dette er at de er to dagens mest dynamiske religiøse politiske ideologier. I denne artikkelen forklares det veldig klart og enkelt hva Islam og sosialisme har til felles.

Anbefales: Her

No comments:

Post a Comment