Friday, 25 May 2018

Zakir Naik og Islam

Zakir Naik er en verdenskjent Muslimsk skriftlærd som følger den salafistiske (wahhabismen) versjonen av Islam. Zakir sies å ha hele 16 millioner på Facebook, 150, 000 på twitter og 4,000 leksjoner om Islam rundt verden. Til tross for at denne mannen er svært radikal så har han enorm innflytelse og mange følgere.

Her er hans tolkning av Koranen:

1. Musikk er en synd ifølge Koranen.

2. Den som stjeler bør få sin hånd kappet av.

3. Det er greit å slå sin kone mildt. En mann har rett til å ha en kvinnelig sex slave (krigsfange).

4. Dødsstraff for homofile.

5. Dødsstraff for de som forlater Islam.


Dette er en mann som påvirker enorme mengder av mennesker over hele verden. Noe tilsvarende i Den kristne verden med hensyn til innflytelse ville være John Piper, Andy Stanley og Rick Warren. Forskjellen er derimot at du finner ingenting som ligner de radikale synene til Naik. Det finnes ikke en eneste Kristen predikant som preker noe i nærheten like radikalt og som har like mange følgere som Zakir Naik. Kan Zakir Naik som en lærd Muslim som har viet sitt liv til studie av Koranen og livet til Muhammed ha misforstått så mye? Eller er Kristendommen og Islam like forskjellige som dag og natt?

Svaret er at Zakir Naik tolker Koranen og livet til Muhammed mer korrekt enn de fleste Muslimer. Og alle de 17 millioner følgerene som selv har tilgang på mer info enn noen andre gjennom den Islamske historien forstår dette så meget godt. Og nettopp derfor blir slike forkynnere populære. De følger og preker Koranen og livet til Muhammad mer konsekvent enn moderate Muslimer. Uansett så er det disse verdiene som sprer seg mest i dagens Islam. Og det lyder ikke godt for tiden fremover.Relevante poster

- Den Ubehagelige Sannheten om Islam

- Islam har allerede hatt sin Reformasjon

- Terrorens Rike
Kilder

https://www.huffingtonpost.in/2016/07/07/zakir-naik_n_10851550.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Zakir_Naik#cite_note-hp10-31

No comments:

Post a Comment