Tuesday, 22 May 2018

Tiden på Westminster Theological Seminary er over

Jeg er ferdig med den 3-årige mastergraden på Westminster Theological Seminary. Og for en utrolig tid det har vært. De siste tre årene har vært veldig lærerike og givende. Og jeg vil selvsagt sterkt anbefale alle som vil studere teologi å velge Westminster Theological Seminary. Dette er utrolig unikt sted som kombinerer Bibeltroskap med tung intellektuell aktivitet. En kan gjerne si at evangelisk Kristne er ofte Bibeltro, men er ikke intellektuelle, mens liberale er intellektuelle men ikke Bibeltro. Westminster har klart å koble disse to sammen på en helt unik måte. Det beste fra den evangeliske tradisjonen og det beste fra den klassiske protestantismen. Tiden her har vært enormt lærerik der jeg har vokst åndelig og lært veldig mye. Takk og all ære til Herren.

Min teologi var ikke reformert før jeg kom til Westminster. Jeg bestemte meg for å ha et åpent sinn og jeg er idag fullt reformert. Årsaken til dette er at den reformerte teologien er den mest Bibelske teologien jeg har kommet ovenfor. Sola Scriptura er virkelig autoriteten for alt annet.

Andre ting som var sentrale gjennom disse tre årene:

1. Guds suverenitet. Alt handler om Gud og Hans storhet. Bibelen er en bok der Gud er helten.

2. Presuppositional apologetics/pakts apologetikk. Den reformerte apologetikken tar utgangspunkt at apologetikk skal sees fra et Bibelsk og Guds perspektiv (Her).


3. Pakts teologi generelt.

4. Kirkehistorie. Viktigheten av kirkehistorien er sentralt på Westminster.

5. Gresk og hebraisk er også noe som blir vektlagt spesielt. En bruker mye tid på grunnspråkene på Westminster.

6. Viktigheten av å forandre mennesket slik at mennesket kan transformere kulturen. Det Kristne livssynet skal påvirke hele samfunnet. Og vi er alle kalt til å delta i kulturell transformasjon. Gud vil frelse individer, men vi skal også bygge nasjoner til Guds ære.

7. En uhyre Bibelsk og gjennomtenkt teologi.

8. Systematisk teologi er noe Westminster vektlegger spesielt. Dette er et viktig emne.

9. Westminster mener at teologiske seminarer ikke skal løsrives fra pastor tjeneste. Målet er å lære opp det de kaller en, "Scholar pastor."

10. Målet deres er: We exist to train specialist in the Bible in order to proclaim the whole counsel of God for Christ and His global church.


Mye mer kunne nevnes. Westminster Theological Seminary er et fantastisk sted som jeg anbefaler for alle som tenker på teologi studie.

No comments:

Post a Comment