Tuesday, 29 May 2018

The Rational Bible

Dennis Prager har skrevet bok som virkelig fortjener den oppmerksomheten den har fått. Det er ikke ofte vi ser at en Bibel kommentar av 2 Mosebok som blir bestselgere. Men Prager skriver svært forståelig og på 500 hundre sider gir han oss enorme mengder med Bibelsk visdom. Denne boken er utvilsomt en av mine favoritter og etter å ha lest den så vil jeg anbefale den på det sterkeste. En kanonbra bok som alle bør lese.

Boken vektlegger spesielt Bibelens betydning for sivilisasjonen. Her er noen eksempler fra boken hvordan det Bibelske livssynet forandret det gamle hedenske livssynet til et Bibelsk livssyn.

Her har du femten eksempler på hvordan Bibelen forandret en gammel hedensk verden. Alle disse punktene var revolusjonære og brøt med tiden de ble skrevet i. De er ikke selvinnlysende uten Bibelens Gud.

1. Gud er over og forbi naturen. Tilbe Gud som skapte naturen, og ikke naturen i seg selv. Naturen er utenfor oss og vi skal kontrollere naturen og forvalte den rett og kontrollere vår menneskenatur. Naturen styrer oss ikke, men den er skapt av Gud. Vi er over naturen.


2. Moral er universiell og ikke lokal og individuell. Bare om Gud er universiell kan moral være universiell.

3. Moral er objektiv om Bibelens Gud finnes. Godt og ondt er ikke folk sine meninger og er heller ikke subjektive, men sanne og objektive fordi de er forankret i den ene sanne Gud.


4. Gud dømmer synd og vil dømme alle mennesker.

5. At Gud dømmer mennesker gir oss håp. Rettferdig dom kommer til alle mennesker. At Hitler og andre onde mennesker blir dømt for sine ondskap gir oss fred og håp.

6. Gud er grunnlag for hellighet. Hellighet betyr at mennesket er over dyrene. Vi er skapt i Guds bilde og skal imitere Gud og ikke naturen og dyrene.

7. Mennesket er verdifullt fordi det er skapt i Guds bilde.

8. Vi kommer alle fra Adam og Eva og er alle brødre og søstre som en del av samme menneskeheten. Vi har alle samme skaper og far som er Gud.

9. Vi er alle skapt like av Gud som et resultat av å være skapt i Guds bilde. Denne ideen ledet til avskaffelsen av slaveriet ledet av evangeliske kristne som Thomas Clarkson og William Wilberforce.

10. Gud er ikke fysisk, men åndelig og abstrakt. Dette åpnet opp for mennesker til å tenke forbi den materielle virkeligheten. Dette ledet til abstrakt tenkning.

11. Den fysiske virkeligheten er ikke den eneste som eksisterer. Dette betyr at det også finnes sjel, liv etter døden og moral.

12. Guds eksistens betyr at livet har en objektiv mening. Uten en skaper blir virkeligheten meningsløs.

13. Gud som skaper betyr at vi har fri vilje og har ansvar for våre egne handlinger.

14. Gud som skaper betyr at makt ikke alltid har rett. Gud bestemmer hva som er rett, ikke makt og tvang.

15. Guds eksistens betyr at moral utvikling er mulig. Linær historieforståelse betyr at en kan bryte gamle mønster og utvikle ting videre uten å bli fanget i sykluser.


No comments:

Post a comment