Thursday, 24 May 2018

#Metoo bevegelsen og Rettferdighet

#Metoo har blitt en stor bevegelse som har påvirket mange. Bevegelsen sitt mål er å hjelpe kvinner som blir seksuelt trakassert. Dette er noe vi alle bør støtte. Seksuell trakassering av kvinner er forferdelig og vi som samfunn må jobbe mot å forebygge det. Men al
le gode ting har også fallgruver. #Metoo bevegelsen kan utvikle seg til å bli en bevegelse som vil undergrave rettferdighet.

Flere skuespillere har advart mot dette. Liam Neeson som et eksempel. Han beskriver #MeToo som har blitt en heksejakt (Her). Årsaken til at dette blir nevnt er at folk har mistet jobbene og ryktet sitt bare ved at de har beskyldt uten at noe er blitt bevist.

Jason Barker som skriver for den kjente Amerikanske avisen New York Times. Barker sier,

"Racial and sexual oppression have been added to the dynamic of class exploitation. Social justice movements like Black Lives Matter and #MeToo, owe something of an unspoken debt to Marx through their unapologetic targeting of the "eternal truths" of our age. Such movements recognize, as did Marx that the ideas that rule every society are those of its ruling class and that overturning those ideas is fundamental to true revolutionary progress."

Om Jason Barker har rett angående #MeToo sine ideologiske røtter så ser ikke fremtiden spesielt positivt ut. Marxismen har historisk ødelagt rettferdighets forståelsen som igjen har ødelagt hele land. Så la oss håpe at #MeToo beveger seg bort fra alt som er Marxistisk.

Forfatter og journalist Hanne Nabintu Herland sier,

"En av de mange problemene med MeToo bevegelsen – som er et amerikansk politisk initiativ – er at kvinner kan fremsette nærmest hvilke som helst udokumenterte anklager i media og automatisk blir trodd. Selv om saken ikke har vært prøvet i en rettssal der den anklagede får legge frem sitt forsvar og man kan få bevisene på bordet, så dømmes mannen i media. Trond Giske saken var særlig grell, Herland Report hadde flere saker om dette." 

Denne utviklingen er sikkert ikke ment, men den er svært uheldig. Rettferdighet bør handle om å være om å finne en korrekt balanse mellom at menn som seksuelt trakasserer kvinner skal bli tatt og at kvinner ikke bør kunne beskylde menn for ting de aldri har gjort.


Bibelen gir oss svaret:


2 Mosebok:2 Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten.  3 Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rettssak. 


5 Mosebok 19: 17 skal de to mennene som saken gjelder, tre fram for Herrens ansikt, for de prestene og dommerne som gjør tjeneste på den tiden, 18 og dommerne skal granske saken nøye. Og skulle det vise seg å være et falskt vitne, som har kommet med en falsk beskyldning mot en landsmann, 19 skal dere gjøre det samme med ham som han hadde tenkt å gjøre med den andre. Slik skal du utrydde det onde hos deg. 

Du finner to enkle svar på dette problemet:

1. Verken den fattige, rike, menn eller kvinner skal favoriseres utifra deres posisjon. Den som begår lovbrudd skal dømmes etter handlingen som er gjort uavhengig av bakgrunn.

2. Det burde vært straffbart å beskylde andre for en handling det ikke har gjort. Dette vil da være om det er bevist at beskyldningen er falsk. Å beskylde mennesker for ting de aldri har gjort er å stjele folk sitt gode rykte. Og dette kan få katastrofale konsekvenser for vedkommende. Det bør få konsekvenser å slenge ut beskyldninger som er falske som kan ødlegge livene til folk slik at de aldri kan vise seg offentlig.

Om vi klarer å balansere disse to så kan vi skape et rettferdig samfunn der både den som trakasserer kvinner og den som beskylder andre for å trakassere uten grunnlag stilles for retten og blir dømt. Dette vil lede til mer rettferdighet og et bedr samfunn for alle.

Relevante poster

- Weinstein skandalen bekrefter at Hollywood er umoralske og mediene lyverKilder

https://www.dailywire.com/news/25895/toomuch-metoo-five-famous-people-whove-pushed-back-james-barrett

https://metoomvmt.org

http://www.hannenabintuherland.com/usa/danske-metoo-dronning-iben-thranholm-intervjuer-hanne-nabintu-herland-kvinnene-blir-taperne-av-metoo/

No comments:

Post a Comment