Saturday, 26 May 2018

Meget god artikkel om viktigheten av den tradisjonelle familien

I denne artikkelen forteller Rob Henderson om sin tøffe oppvekst der han ikke fikk oppfølging av foreldre. Han kom fra en ødelagt familie og forteller sin historie som fosterbarn og vanskelighetene han opplevde. Men til tross for sin vanskelige oppvekst så tok han gode valg om kom inn på Yale University. Artikkelen er vel verdt å lese for å forstå viktigheten av tradisjonelle familie verdier.Anbefales

https://www.nytimes.com/2018/05/21/opinion/foster-child-conservative.html

https://albertmohler.com/2018/05/25/briefing-5-25-18/ (kommentar av artikkelen)

No comments:

Post a Comment