Wednesday, 23 May 2018

Marxistene kaller aldri ondskap for ondskap

Det er svært beklaglig at vi lever i en tid der ideologien som styrer mye av det offentlige liv feil diagnoser nesten alt. Kultur Marxismen som ser alt som økonomisk og skiller folk i klasse, rase og kjønn har mistet sitt moralske kompass. En ender opp med eliter som ikke lenger kan kalle ondskap for ondskap. Bibelen har et viktig budskap om ondskap. Bibelen forteller oss at vi skal hate ondskap.

Salme 97:10: Hat det onde deres som elsker Herren

- Fra Marxisme til Kultur Marxisme

- Kultur Marxisme


Ondskapen befinner seg noen ganger hos fattige, rike, hvite, svarte, menn, kvinner, homofile, heterofile og andre. Ondskapen skal hates uansett hvor den finnes uavhengig av klasse, rase og kjønn. Dette er beklageligvis helt motsatt av hvordan kultur marxistene tenker. Her har du noen eksempler:


1. Israel drepte 60 Palestinere som angrep grensen til Israel. Hamas visste veldig godt at om de ofret sine egne så ville Vestens pressekorps spre deres budskap over hele verden. Det som er ironisk i denne saken er at Hamas er mer ærlige enn Vestens medier. Hamas er dønn ærlige om at de vil utrydde Jødene både i og utenfor Israel.

Spørsmålet her var aldri hvem som angrep, men hvor mange som ble drept. Det er forferdelig at Palestinere ble drept. Men det som er enda verre er at Hamas har et så inhumant menneskesyn at villig var villig til å ofre 60 av sine egne for spre sitt budskap. Om du angriper ethvert land i verden med våpen så vil du bli drept om grensevakten gjør jobben sin. Om noen bryter seg inn i ditt hus med våpen så ville alle normale mennesker forsvare sin familie og om nødvendig stoppe og drepe tyven om familien ble truet på livet. Likevel får Israel skylden for at en terror organisasjon organiserer massemord av sitt eget folk ved å sende dem inn i døden. Mediene hater ulikhet og ikke ondskap. Den svake part skal støttes uansett enkelt og greit fordi de er den svake part. Hvem som utfører ondskap har ingenting å bety for kultur marxistene.

2. Nylig så kalte Trump de livsfarlige dødelige MS 13 gjengene som kommer over grensen i Amerika for dyr. MS 13 gjengene dreper og selger dop. En verre gruppe mennesker skal du lete lenge etter. Disse folkene er verre en dyr ettersom dyr stort sett dreper for å overleve. MS 13 gjengen kapper av lemmer på sine motstandere og sender bilde til kjæresten. MS 13 er en uhyre brutal gjeng.

I en artikkel skrev Washington Post E.J Dionne,

"“It’s never right to call other human beings ‘animals.’ It’s not something we should even have to debate. No matter how debased the behavior of a given individual or group, no matter how much legitimate anger that genuinely evil actions might inspire, dehumanizing others always leads us down a dangerous path.”

Utifra dette så vil E.J Dionne si at Nazistene ikke kan kalles dyr til tross for at de gledet seg over å torturere andre mennesker i konsentrasjons leirer. En må spørre seg selv hva er det som gjør at såpass mange av medie eliter spesielt ikke kan kalle ondskap for ondskap?

Årsaken er at de har avvist Gud og ser alt som materielt. Også mange Kristne tenker som Marxister idet de analyserer alt som økonomi. Et menneske utfører ondskap og ulikhet og undertrykkelse er årsaken, ikke ondskap. Å elske Herren er begynnelsen til å hate ondskap. MS 13 er undertrykte, misforståtte mennesker som selger dop, kapper av lemmer og torturerer andre mennesker. Likevel kan de ikke kalles dyr. Kultur Marxistene hater ikke ondskap, men ulikhet.


3. Under Kommunismen rundt 1980-1988 så var politiske eliter i Amerika rasende på Ronald Regan som kalte Sovjet Unionen for et ondt rike. Kommunismen drepte tross alt 100 millioner mennesker, men dette kvalifiserte visstnok ikke for mange i mediene til å kalle ideologien for ondskap.

4.  Menneskenaturen er ikke god innerst inne er en utbredt løgn i vår kultur. Alle som har oppdratt barn vet at dette ikke stemmer, men fornekter det ofte likevel. Barn trenger ikke læres opp å utføre ondskap. Dette vet det uten å blir fortalt det. Hvor mange ganger må vi si til nei til barn. Vi lærer barna hvordan å være gode, altså ikke hvordan å være onde.

 Å bryte regler gjør det uten at noen har fortalt dem det. Menneskenaturen er en blanding av godt og ondt. Likevel lever vi i en verden der mange tror at mennesket innerst inne er gode. Vi har en verdenshistorie med et blodbad bak oss der mennesker mer ofte enn ikke har behandlet hverandre ondt. De siste århundret drepte Kommunismen lovlig i statens navn 100 millioner mennesker. Alt i rettferdighetens, likhetens, og godhetens navn. Likevel kan vi ikke kalle menneskenaturen ond. Eller i det minste delvis ond og delvis god. Kultur Marxistene kan ikke engang kalle halve menneskenaturen ond. Ifølge dem så er det miljøet og økonomien som gjør at folk utfører onde handlinger.

5. Fidel Castro ble hyllet av mange av Marxistene når han døde. Dette til tross for at han myrdet, torturerte og gjorde hele Cuba om til en konsentrasjons leir. Det burde være enkelt å kalle Castro ond. Men likevel ser vi en offentlig hylling av ondt menneske.


6. Morderen og Kommunisten Che Guevara fikk eget frimerke og er ofte et frihets symbol til tross for at han er en terrorist.


7. England tar inn Islamske terrorister og kaster ut demokratiske og frihetselskende kritikere av Islam. Mediene har lenge hyllet Islam og kalt Islam for fredens religion. Dette til tross for at land der Islam dominerer er korrupte, ufrie og alt annet enn fredelige. Elitene hater ulikhet og ikke ondskap. Å tenke at Islamister ikke er motivert av fattigdom, men av ideer og verdier er en utenkelig tanke for elitene. Resultatet blir at de ikke hater ondskap.


8.  Det siste eksemplet er abort. Abort er en menneskerett og kalles ikke ondskap av kultur marxistene. Det mener det er feil å støtte frie demokratiske Israel, MS 13 gjengen kan ikke kalles dyr, tidligere Kommunist Russland kunne ikke kalles onde, menneskenaturen er ikke ond, Fidel Castro var en bra kar, og Che Guevara er selvsagt en frihetskjemper, Islamisme kan ikke kalles ondskap, og å drepe et ufødt barn er ikke ondt.


Alt dette påpeker det jeg skrevet flere ganger før. Kultur Marxistene hater ulikhet og ikke ondskap. Å elske Herren er begynnelsen til å hate ondskap. Avvisningen av Gud har ødelagt Vestens moralske kompass og mange hater ikke lenger ondskap. Og om en feil diagnoseres problemet så vil en heller aldri løse problemet. Vi må begynne å hate ondskap uansett hvor vi finner den.  Dette betyr også at vi må hate ondskapen i våre egne hjerter og streve etter å gjøre det gode.


1 Peter 3:17: Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. 

Kilder og relevante poster


https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/yvrg6e/Israel-far-massiv-kritikk-for-drap-pa-sivile-palestinere

http://kristenapologetikk.blogspot.no/2016/12/den-som-elsker-herren-skal-hate-ondskap.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/03/et-eksempel-pa-hvor-skadelig-politisk.html

http://www.dennisprager.com/why-the-left-wont-call-anyone-animals/

https://www.tv2.no/nyheter/9858242/

https://www.usatoday.com/story/opinion/2018/05/17/ms-13-donald-trump-gang-violence-animals-immigrants-media-column/621537002/

http://kristenapologetikk.blogspot.co.uk/2017/06/cubas-massemorder-fidel-castro-er-en.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/10/morderen-che-guvera-blir-belnnet-med.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/2017/05/lo-hater-ikke-ondskap-men-ulikhet.html

http://kristenapologetikk.blogspot.com/search/label/Telford

No comments:

Post a comment