Tuesday, 22 May 2018

Martin Luther King vs Black Lives Matter

Jeg er en stor tilhenger av Martin Luther King Jr. som kjempet for sivile rettigheter for svarte i Usa rundt 60 tallet. King er et forbilde for oss alle og er en av Amerikas viktigste profetiske røster der kan kalte Amerika til omvendelse. King var baptist pastor og hadde doktorgrad i teologi. Bevegelsen hans  var enormt strekt preget av Bibelen. Du finner mer info om dette i linkene nedenfor.

- Martin Luther King Jr. hentet sin inspirasjon fra Bibelen

- Martin Luther King Jr. er et av våre store forbilder


King sin bevegelse var en freds bevegelse bygget på pasifisme. Svarte kledde seg i dress og var mye mer siviliserte enn den hvite mann. De kledde seg i dress og presenterte seg veldig profesjonelt. De bruke aldri vold, men prekte kun fred og krevde like rettigheter som alle andre. King var ingen fiende av Amerika og fedrenes grunnleggende dokumenter. Han kalte derimot Amerika til å utvide disse rettighetene til svarte. Bevegelsen til King ble en nøkkel bevegelse som ledet til at svarte fikk flere rettigheter. Dette var begynnelsen på et Usa som gjorde at svarte og hvite er likestilt ved loven. Alle oppgående mennesker bør feire King og bevegelsen han startet. Rasisme er ondskap og bør bekjempes uansett hvor det finnes.

Jeg skulle ønske at jeg kunne si at Black Lives Matter bærer preg av det samme Bibel fokuserte budskapet om fred, forsoning og like rettigheter som King støttet. Black Lives Matter har helt andre ideologiske røtter nettopp fordi denne bevegelsen henter sin inspirasjon fra helt andre steder.

Dette blir bekreftet av Jason Barker som skriver for den kjente Amerikanske avisen New York Times. Barker sier,

"Racial and sexual oppression have been added to the dynamic of class exploitation. Social justice movements like Black Lives Matter and #MeToo, owe something of an unspoken debt to Marx through their unapologetic targeting of the "eternal truths" of our age. Such movements recognize, as did Marx that the ideas that rule every society are those of its ruling class and that overturning those ideas is fundamental to true revolutionary progress."


Dette er et usedvanlig skremmende sitat. Karl Marx som var en terrorist og ren revolusjonær produserte ideologien som drepte hele 100 millioner mennesker. I tillegg til dette så var et usedvanlig umoralsk og ondt menneske om en ser på hvordan han levde sitt liv. Likevel skal det visstnok være en god ting å bli inspirert av Marx.

- Liberale Intellektuelle og deres liv

- Kommunismens drap


Black Lives Matter chant om politiet, "Pigs in a Blanket, Fry 'Em Like Bacon"
Dette er en helt annen språkbruk enn du fant hos King og hans etterfølgere. King var en freds aktivist, bruke ikke vold og var mer sivilisert enn hans kritikere. Black Lives Matter har vært involvert i vold.

Carol Swain er etnisk Afrikansk og professor i politisk vitenskap på Vanderbuild University i Usa. Hun sier om Black Lives Matter, "so much of what's being taught it total Marxism"

Denne korte videoen viser litt hva bevegelsen handler om: Her

To av de som grunnla Black Lives Matter Alicia Garza og Patrisse Cullors er lesbiske. Dette i seg selv trenger ikke bety at mennesker er Marxister (til tross for at mange er det). Men det bekrefter ideen at Black Lives Matter er en ny Marxistisk Kultur Marxistisk bevegelse som har lagt kjønn og rase til klasse kampen. Målet er å egge folk mot hverandre, fore opp under misunnelse og hat for å bryte ned systemer. Akkurat som den klassiske Marxismen.

Dette er det helt motsatte budskapet av det du funner hos King og de som støttet hans bevegelse om like rettigheter for etnisk Afrikanske Amerikanere. Forskjellen er at King var Bibel, Jesus og evangeliet sentrert idet han tok Bibelske prinsipper og anvende dem på en måte som fostret en effektiv, fredfull og kjærlighetsfull frihets bevegelse. Black Lives Matter derimot er en sekulær Marxistisk bevegelse som har en helt annet ånd. Black Lives Matter presenterer på mange måter det motsatte av det King vektla.

Det som er ironisk er at King levde i en tid der folk var veldig undertrykket av urettferdige lover som var rigget mot den svarte Amerikaner. Mens dagens medlemmer av Black Lives Matter har vokst opp i et Usa som er ti ganger mer likere og bedre enn det King vokste opp i når det kommer til like rettigheter. Ting kan bli bedre, men sammenlignet med det King opplevde så er det lite å klage over. Likevel var King og hans etterfølgere mer siviliserte og freds orienterte. Hvordan kan det ha seg at King som opplevde mer undertrykkelse likevel prekte og praktiserte mer fred?

Svaret på dette er enkelt. King følgte Bibelen og Jesus mens Black Lives Matter følger Karl Marx og Kultur Marxismen. Forskjellen er som dag og natt. Den ene bevegelsen skapte fred og like rettigheter mens den andre bevegelsen vil skape vold, sinne og uro.

Dette er en viktig påminnelse til oss alle om hvor utrolig viktig det er å anvende Bibelske prinsipper i det offentlige. Om folk avviser Jesus så vil de finne sin inspirasjon andre steder. For Black Lives Matter så var dette Karl Max. Og der Marx's ideer har dominert historisk har det alltid endt katastrofalt over tid.
Relevant post

- Jesse Lee Peterson: Motgiften til hat, skyld og offermentalitet
Kilder

https://www.nytimes.com/2018/04/30/opinion/karl-marx-at-200-influence.html

http://dailycaller.com/2015/08/29/black-lives-matter-protesters-chant-pigs-in-a-blanket-fry-em-like-bacon-video/

https://lesbianswhotech.org/speakers/alicia-garza/

https://stream.org/civil-rights-movement-teach-black-lives-matter/No comments:

Post a Comment