Tuesday, 29 May 2018

Closing of the Muslim Mind

Hvorfor ser vi en Islamsk vinter isteden for den Islamske våren som de politiske elitene lovte oss? Svaret finner du i denne boken. En av de aller beste bøkene jeg har lest på lang tid. Dette er en veldig reflektert bok som er utrolig tankevekkende. Om du vil forstå Islam's problemer så bør du lese denne boken.

Roger Scruton i introduksjonen sier,

"Western civilization has continually experimented with new institutions, new laws, new forms of political order, new scientific beliefs, and new practices in the arts. And this tradition of experiment led, in time, to the Enlightenment, to democracy, and to forms of social order in which free opinion and freedom of religion are guaranteed by the state."

Svaret på hvorfor Islam ikke utviklet seg likt, men istedet produserte barbari og underutvikling finnes i kampen mellom Ash'arite sekten i det 10ende århundre som vant over Mu'tazalites sekten rundt det 9-10 århundret A.D. Imam al-Ghazali 1111 er en av Islamsk viktigste tenkere gjennom historien. Og han i stor grad avviklet fornuften og fremmet en anti-rasjonell forståelse basert på Koranen og livet til Muhammad som har følgt Islam til den dag idag.


1. Islam avviste filosofi. Koranen hadde alle svarene. I motsetning til Kristendommen som i hele sin historie har integrert filosofi sammen med teologi så avviste Islam filosofien. Dette gjorde at Islam ble anti intellektuell. Kristendommen gav plass til både Bibelsk åpenbaring (teologi) og og fornuft (filosofi). Begge har vært viktige.


2. Islam avviste naturlover og sekundære årsaker. Allah var årsak til alt som holder alt oppe konstant. Kristendommen skiller mellom primær og sekundær årsak. Sekundær årsak kan studeres ved hjelp av fornuften, mens primær årsak er Gud. Gud åpenbarer seg både gjennom Bibelen og naturen. Og vi må lese begge Guds bøker for å forstå Han og verdenen Han har skapt. Islam avviste den sekundære årsaken.

3. Islam's teologi er hoved årsaken til dette problemet. Jo mer Islam du får jo mer underutvikling og anti-intellektuelle holdninger. Det er ingen tilfeldighet at nettopp den mer rasjonelle Mu'tazalites tapte kampen mot Ash'arite sekten. Og at Islam har vært preget av dette siden. Ash'arite sekten og Imam al-Ghazali hadde argumenter fra Koranen og livet til Muhammed for å støtte sin posisjon. Resultatet ser du idag der Islam er midt i sin reformasjon idet radikal sprer seg i rekordfart over hele verden. Sannheten er at Islam er kilden til problemet.


Noen sitater fra boken som viser hvor problematisk ting er:


"Pakistani physicist Pervez Hoodbhoy is particularly trenchant on the subject. In the August 2007 issue of Physics Today, he notes that after the major scientific contributions of Islam's Golden Age in the ninth to thirteenth centuries, "science in the Islamic world essentially collapsed. No major invention or discovery has emerged from the Muslim world for well over seven centuries now. That arrested scientific development is one important element although by no means the only one, that contributes to the present marginalization of Muslims and a growing sense of injustice and victimhood." (page 161)

"According to a study conducted by the International Islamic University Malaysia, Islamic countries have only 8.5 scientists, engineers, and technicians per 1,000 population, barely per6cent of the world average (40.7 per 1,000) and just 6% of the average for countries in the Organization for Economic Cooperation and Development (139.3(. Meanwhile,m India and Spain each produce a larger percentage of the world's science literature than forty six Muslim countries combined. Hoodbhoy also cites official statistic showing that "Pakistan has produced only eight patents in the past 43 years."  (161)

"UN Arab Human Development reporters relate the grim result. For instance the 2002 report notes that "GDP in all Arab countries combined stood at $531.2 billion in 1999 less than that of a single European country, Spain ($595.5 billion). If oil exports are stripped out, the Middle East exports less than Finland. The reports also states that the Arab world, for all its oil riches has experienced "a situation of quasi-stagnation" since 1975, with real per-capita income growing by only
about 0.5 percent annually when the global average increase was more than 1.3 percent a year." (page 163

Denne boken bør leses av alle som vil forstå hvorfor Islam aldri utviklet seg slik som Vesten gjorde. Svaret ligger i Islam. Islam produserer aldri noe annet enn underutvikling. Og personlig tror jeg at det ikke finnes noe håp om at dette vil forandre seg. Boken forklarer og dokumenterer hvorfor Islam er blitt som det er blitt.


Anbefales sterkt.

Relevante poster

Livssyn og Kultur, Jødedom, Protestantisme, og andre religioner


No comments:

Post a Comment