Tuesday, 22 May 2018

Bryllups talen i England

Prins Harry and Meghan Markie giftet seg i England den 19 Mai 2018. Det virker til være en vill begeistring for talen prekt av biskopen Michael Curry.

 Curry er en liberal biskop som støtter blant annet homofilt ekteskap. Og ikke overraskende så var talen typisk for en som har allerede for lengst har avvist Bibelen som sin autoritet. Talen var godt presentert og Curry en god formidler. Dette var ikke problemet. Curry er sikkert også en aller tiders kar som bryr seg om andre mennesker. Problemet var at talen kun handlet om kjærlighet uten et snev av frelsesverket, synd, omvendelse eller i det minste praktiske råd til hvordan en kan få et ekteskap til å fungere. Talen til Curry handlet kun om kjærligheten og hvor sentral den er. Alt dette uten å forklare hva grensene til kjærlighet er og hva som gjør at kjærlighet faktisk er kjærlighet.

Pastoren Stephen Kneale forklarer problemet idet han skriver,


"This, frankly, shouldn’t be all that surprising. Whilst I am not of the view that every sermon needs to offer a full explanation of penal substitutionary atonement, the sermon stopped well short of that. All the sermon did was speak about love, at a wedding no less! There was no real definition of love anywhere and the message was essentially that if everybody just loved each other more the world would be a better place. That might well be true in essence but it is not the gospel. It owes more to John Lennon than anything we read in the Bible. Given that, it was no surprise that lots of people enjoyed it – there was nothing in it that anybody could possibly find objectionable. Let’s all love each other more is hardly earth-shattering stuff is it?"


Alle som er kjent med liberal teologi kjenner igjen denne typen preking. Det er et budskap om godhet, kjærlighet som løsning på alle problemer. Ikke ulikt det norske sekulære og liberale biskoper snakker om. Men problemet er at vi ikke blir forklart hvordan og hvorfor kjærligheten er sentral. Evangeliet ble ikke klart presentert i denne talen. Kjærligheten til Jesus handler om tro, omvendelse, forsoning, dom og så mye mer. Årsaken til at Jesus kjærlighet er så utrolig stor er jo nettopp fordi vi er fordervet som syndere og uten evne til å frelse oss selv. Guds kjærlighet er så stor fordi vi er så syndige. Uten at dette blir nevnt så blir det meningsløst og forvirrende å snakke om godhet og kjærlighet.

Og for all del, jeg sier ikke at Curry burde preke en svovel tale i bryllupet. Dette er ikke mitt poeng. Det finnes utvilsomt rom for ulike typer taler i ulike situasjoner. Dette benekter ingen. Selv giftet jeg nylig et par der jeg prekte om 7 Bibelske prinsipper for et godt ekteskap. Dette var mer en praktisk tale der jeg prøvde å forklare hvordan denne kjærligheten til Jesus kan bli anvendt i et ekteskap. Jeg valgte å fokusere på det praktiske, og mindre på det Guddommelige og teologiske.

Problemet med talen til Curry er at den verken oppnår verken det teologiske eller praktiske. Curry ender opp preke evangeliet uklart samtidig som en sitter igjen forvirret om hva evangeliet faktisk er. Vi får verken vite hvorfor denne kjærligheten er så stor eller hvordan denne kjærligheten kan anvendes praktisk inn i et ekteskap.

En annen ting den store begeistringen fra kristne viser er at mange ikke lenger klarer å skille mellom et Bibelsk budskap og retoriske ferdigheter. Liberale teologer er eksperter på å bruke et sekulært budskap som de kler i religiøse ord. Budskapet prekes alltid på en måte at ingen blir fornærmet. Og til slutt ender en opp med et så utydelig budskap der en verken er for eller imot noe. En ender opp akkurat det motsatte av det Curry prøvde å formidle. Kjærligheten ender opp med å bli så inkluderende at kjærlighet slutter å bli kjærlighet. En kjærlighet som tåler synd er ikke den samme kjærligheten som du finner i livet og læren til Jesus. Jesus var tross alt den som snakket mer om helvete enn noen annen i Bibelen.Kilderhttps://stephenkneale.com/2018/05/22/the-most-concerning-thing-about-the-royal-wedding-sermon-was-the-evangelical-reaction/

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Curry_(bishop)

No comments:

Post a comment