Monday, 28 May 2018

Ateisme leder alltid til en stor stat

Ateisme og en allmektig og stor stat som kontrollerer samfunnet der folk blir robbet for sin frihet går hånd i hånd. Ateister vil i større grad enn Kristne ha en større stat. Dokumentasjonen på dette finner du i disse artiklene:

- Big government kills religion

- People are less religious when people government is bigger 

- Atheists would rather have bigger government and more services


Når Gud blir liten blir staten stor. Og når Gud er stor så blir staten liten. Og når staten er liten så får folk bedre levestandard og frihet. Bare tenk på Usa. Intet land gjennom hele verdens historien har tatt Bibelen mer på alvor enn Usa. Mange av de som kom til Usa var Puritans og Presbyterianere som har en teologi som spesielt vektlegger Guds storhet. Ikke overraskende så endte Usa opp med en liten stat. Resultatet var at de ble verdens største økonomi med verdens beste levestandard. Dagens Usa har forlatt sin Jødisk-Kristne arv og er i ferd med å ødlegge seg selv. Å avvise Gud har gjort at staten i Usa har blitt mye større enn fedrene som grunnla staten noen gang kunne drømt om.

Historikeren Alec Ryrie som har skrevet et mesterverk av en bok om Protestantismen skriver i boken Protestants,

 "Protestants have helped to give the modern world the strange counterintuitive notion of limited government: the principle that the first duty even of the most righteous ruler is to respect his subjects freedom and allow them to live their lives as they see fit."

En liten stat er avgjørende fordi dette gjør at du får mindre korrupsjon og mer belønning av de som produserer. Politikere produserer ingenting og øker ikke GDP'en i et land. Dette er det derimot vanlige folk og spesielt bedrifts eiere som gjør. En liten stat gjør det mulig å øke velstanden i et land ettersom mer blir produsert ettersom korrupte politikere ikke vil stjele alt.

Ettersom nesten alle land gjennom historien har vært styrt av politikere og religiøse ledere så er det ingen selvfølge med en liten stat. I mange land idag er politikk og religion den mest effektive måte å berike seg på. En stor allmektig stat gjør at mennesker må bestikke ledere isteden for å skape produkter folk trenger. Dette gjør at du ikke får produsert mye og fattigdom er resultatet.

Harvard historikeren David Landes argumenterer for at Kina spesielt mistet ut på utvikling nettopp fordi staten var så sentralisert og samfunnet så kontrollert med en keiser på toppen (Wealth and Poverty of Nations). Kommunismens ødeleggelse og Midtøstens underutvikling og korrupsjon der Islam dominerer peker på akkurat det samme. En stor stat undergraver frihet som igjen stopper innovasjon som igjen gjør land fattige ettersom få folk produserer noe. Hvorfor produsere noe når du blir ranet?

I 1 Samuel 8 så advarer Samuel folket mot å ha en konge fordi friheten deres ville bli tapt. Israel hadde avvist Gud og ville ha en menneskelig konge isteden. De ville ha en stor mektig stat til å ta vare på dem. Resultatet var katastrofalt. Nesten alle 40 kongene i Israel og Judah var korrupte og gjorde det som var ondt i Herrens øyne.

Protestantisme spesielt har gått hånd i hånd med liten stat i det aller fleste tilfellene fordi Bibelen ble tatt på alvor. En liten stat trenger en sterk Bibelsk moral som gjør at staten ikke i like stor grad vil være nødvendig. Borgere trenger en Bibelsk moral som gjør at en liten stat kan fungere.

 Ettersom Vesten har avvist Gud så har staten vokst enormt og mye tyder på at vi er i ferd med å miste vår frihet om ting ikke snur. En ny Bibelsk Reformasjon er det vi trenger. Protestantismen gav oss en liten begrenset stat. Og kun Protestantisme som er basert på Bibelen kan oppretteholde dette over tid.

Ateisme gjør staten om til Gud. Når Gud blir liten så blir staten stor. Når Gud blir stor så blir staten liten. Statistikkene, Bibelen og historien bekrefter dette. Dette gjør at ateismen over tid ikke kan gi oss bærekraftige frie samfunn. Forhåpentligvis innser flere dette før det er for sent.

No comments:

Post a Comment