Thursday, 29 March 2018

Sør Afrika og Marxismen

Marxismen er en av historiens mest destruktive ideologier og selve motpolen til de ti bud som er kjernen i det gamle og det nye testamentet. Marxismen ødelegger alt den kommer i kontakt med. Dette er noe jeg har dokumentert grundig på denne bloggen under oversikt.

Nå har vi nok et eksempel på hva som skjer når Marxistene får makt. Sør Afrika er nå blitt et av verdens farligste steder å bo for hvite bønder. Nylig ble det stemt at eiendommen kunne tas fra hvite bønder uten noen som helst for for erstatning. Drap av hvite bønder er også vanlig. Og dette kommer fra Marxister i politikken.

Det er viktig å ha i minne at hvite har bodd i Sør Afrika i omtrent 500 år. Stammer har gjennom hele historien stjålet land fra andre. Om eiendommen skal returneres til de som først hadde den så hadde ingen kunne få beholdt sin eiendom ettersom omtrent all eiendom ble på ett eller annet vis stjålet fra andre. Hvordan hvite opprinnelig skaffet dette landet er det også uenighet om. Noe ble sannsynligvis kjøpt, mens annet ble tatt.

Poenget her er ikke rase. Det betyr ingenting hvilken rase folk har. Alle raser er likeverdige. Verdier og ideologi er derimot ikke likeverdige. Marxismen er en ideologi som ødelegger alt den kommer i kontakt med uavhengig av hvilken hudfarge som tror og setter Marxismen ut i praksis. Marxismen er en ideologi som rettferdiggjør plyndring. Den forer opp under hat, sinne, utakknemlighet, begjær og styrer denne aggresjonen mot opprør og plyndring. Denne gangen er det Sør Afrika som viser oss hva Marxismen produserer når den får nok innpass i et samfunn. Hvite bønder kan i praksis ikke lenger ikke bo i Sør Afrika. Dette er trist ettersom hvite og svarte burde heller jobbe sammen om å bygge en verden med felles mål. Men med Marxismen er dette umulig.

Billy Graham var den første som prekte uten segregerte seter i Sør Afrika under apartheid. Det så lysende ut når Jesus' nest kjærlighet blir satt i praksis. Men Marxismen reverserer alt dette. Løsningen bør bli å gå tilbake til Bibelens budskap der det ikke er forskjell på Jøde, Greker, slave, fri, mann og kvinne. Kun om dette blir satt ut i praksis kan rase forholdene repareres. Rasisme som er rettet mot hvit og svart hører ikke hjemme i det 21 århundret.Kilder

http://www.hannenabintuherland.com/europe/massive-racism-against-whites-in-anc-south-africa-law-passed-to-confiscate-all-white-property/

https://providencefoundation.com/noah-webster-and-the-reformation-of-americ a/

https://www.youtube.com/watch?v=a--TNP34fK4