Wednesday, 14 March 2018

Ny Grooming Skandale i England

Nok en grooming skandale i England. 1000 barn og unge jenter er blitt seksuelt utnyttet i over 40 år uten at politiet gjorde noe. Dette skjedde i byen Telford i England. Vg sier om saken,

"Videre hevdes det at lokale myndigheter anså barna som var utsatt for overgrep og menneskehandel for å være prostituerte. Politiet anklages for å ha vegret seg mot å samle informasjon om antatte gjerningspersoner fra asiatiske miljøer i frykt for å oppfattes som rasistiske.

Stort sett Muslimske gjenger fikk holde på i nesten 40 år uten at dette lekket ut. At dette har pågått i så lang tid uten at journalister har fanget det opp kan ikke beskrives som noe annet en utrolig. Her har vi et klassisk eksempel hvor destruktiv kultur marxismen er. Kultur Marxistene som er overrepresent i medier har nektet å påpeke at Islam faktisk har noe med denne saken å gjøre. Isteden mistet folk jobber for å påpeke disse tingene. Å angripe de som sier sannheten om at jenter blir voldtatt av pedofile gjorde at folk mistet jobben: Her.

Men spørsmålet er her om dette har noe med Islam å gjøre. Og sannheten er at dette har alt med Islam å gjøre. Islam skiller mellom troende og ikke troende. Ikke Muslimer er stort sett fritt vilt og aller verst er det at dette støttes av livet til Muhammed og Koranen. (Surah 4:3, 4:24, 23:1-6, 33:50, 70:30)

Dette er faktisk en total konsekvens av hva Islam faktisk lærer. Muhammed hadde jo selv en 6 år gammel kone som han hadde sex med når hun var 9 år gammel. Og han er ifølge Muslimer det beste moralske eksemplet for det 21ende århundret. Jeg har studert Islam over flere år og er 100% overbevist om at nettopp det som skjedde i Telford faktisk kan rettferdiggjøres utifra Koranen. Sjekk versene jeg la til.

Men problemet her er først og fremst ikke Islam, men radikale sekulære politikere og eliter som lar dette skje. Minoriteter blir idag frarøvet personlig ansvar idet økonomi og fattigdom beskrives som de egentlige grunnene til at folk begår slike handlinger. Hvorfor folk må voldta små jenter fordi på grunn av økonomi er vanskelig å forstå. Kultur Marxistene har radikalisert den politiske venstresiden og blindet den totalt. De tenker ikke lenger klart. Å forsvare voldtekt og pedofili er nå blitt viktigere enn å innse sannheten om Islam.

Det er bare å se land der Islam dominerer om du vil vite hva Islam produserer: Her

Anbefaler disse postene som forklarer hvor ødeleggende den politisk korrekte forståelsen av rettferdighet er:

- Rettferdighet eller Sosial Rettferdighet 

- Rotherham Voldtekt 


Det finnes ingen unnskyldning for denne djevelskapen. Problemet er ikke innvandring. Alle raser er likeverdige. Problemet er Islam som konsekvent lærer dette gjennom sin profet Muhammed og gjennom Koranen. Men det verste problemet er kultur marxistene som har ranet oss for en reell forståelse av rettferdighet der alle behandles likt uavhengig av rase, klasse og kjønn. Marxistene drepte 100 millioner mennesker gjennom Kommunismen. Dagens kultur marxister er godt i gang med å rive ned vår sivilisasjon. Politisk korrekthet, forsvar av pedofili og støtten politisk Islam gjør at de er godt i gang med arbeidet.

Løsningen er at vi bruker internettet til å spre denne informasjonen. Historien lærer oss at enkelt mennesker kan forandre historien. I tillegg trenger vi en nye Bibelsk reformasjon der vi går tilbake til Guds ord.

Kilder

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/m6yjr0/daily-mirror-ny-overgrepskandale-avdekket-i-storbritannia

https://www.jihadwatch.org/2018/03/uk-1000-more-children-as-young-as-11-abused-by-muslim-rape-gangs-police-again-did-nothing

https://www.document.no/2018/03/11/ny-sex-skandale-i-england-1000-jenter-rammet-av-overgrep/

https://www.jihadwatch.org/2018/03/uk-lord-asks-government-to-ask-muslim-leaders-to-issue-fatwa-against-rape-gangs-gets-lies-in-response

https://www.document.no/2018/03/13/svt-politiet-og-kommunen-unge-gruppevoldtektsmenn-er-ofre/

https://www.jihadwatch.org/2018/03/uk-whistleblowers-on-muslim-rape-gangs-in-telford-were-punished-silenced-and-fired-from-their-jobs

https://gellerreport.com/2018/03/southern-uk-islam.html/

https://gellerreport.com/2018/03/uk-rape-system.html/

https://www.dailywire.com/news/28217/how-political-correctness-enabled-child-sex-ring-amanda-prestigiacomo

No comments:

Post a Comment