Sunday, 18 March 2018

Artikkel om Saint Patrick som forandret Ireland

Denne artikkelen forteller historien om Saint Patrick som forandret Ireland. En person kan utgjøre en enorm forskjell. Dette forteller historien oss over og over igjen. Og Gud er villig også idag til å bruke de som er villige til å transformere og reformere nasjoner.

- Saint Patrick Transforms a Nation


No comments:

Post a Comment