Wednesday, 28 February 2018

Ramaskrik om Våpen og Stillhet Rundt Abort

I en artikkel fra Dailywire så påpeker Matt Walsh at NRA (National Rifle Association) har ikke drept et eneste menneske.

I 2014 hadde Planned Parenthood over 323,999 aborter i året i Usa. I Norge har tallene ligget på 12-14000 i året. Drapene med våpen er mikroskopiske om en sammenligner. Dette er intet forsøk på å rettferdiggjøre dagens våpenlover. Det er heller ikke et forsøk på argumentere for våpen. Poenget mitt er at de samme menneskene som mister besinnelsen når 17 blir drept i Florida ser på det som en menneskerettighet at barn i mors liv kan avlives. Et konsekvent argument ville være å argumentere for bedre våpenlover og å være imot abort. Men slik er det altså ikke. Det samme menneskene som argumenterer for våpenlover for å berge liv argumenterer også svært ofte imot dødsstraff for drapsmenn. Dette i tillegg til å støtte abort. Så for å sette det opp ved siden av hverandre:

- Mennesker som myrder mange mennesker (feks Breivik) skal få leve.

- Vi må regulere våpen for redde liv når folk skyter på skoler.

- 332, 990 og 12-14 000 aborter i Usa og Norge blir drept hvert år. Og dette er en selvfølgelig menneskerett.


Hvordan folk klarer å leve med slike selvmotsigelser er vanskelig å forstå. Om en virkelig støtter menneskeverdet så burde en i det minste kunne argumentere for både våpen regulering og å være imot abort. Dødsstraff er en komplisert sak og her kan en ende opp på begge sider. Men om masse morderen  Breivik skal få leve så burde vel uskyldige barn i mors liv få leve?

Og en siste refleksjon er at nettopp den forskrudde forståelsen av rettferdighet og menneskeverd er kanskje nettopp det som gjør at mennesker går ut og dreper andre. Loven er vår beste lærer. Og det loven idag lærer oss at det er greit å drepe uskyldige mennesker, mens skyldige skal få leve. Nettopp dette viser oss hva vi i samfunnet verdsetter. Og i et slikt system er det veldig lett for en person som er syk å anvende logikken i systemet han vokste opp i som resulterer i en masse skyting.

Sjelen og moralen til sivilisasjonen er viktigere enn noen som helst reguleringer. Vi må lære å kontrollere oss selv innvendig. Om vi ikke klarer dette så vil vi bli kontrollert av eksterne krefter utvendig. Uansett så er det mye som tyder på at vi ville hatt mindre vold og skytinger om vi hadde tatt menneskeverdet på alvor. Om vi ikke tar menneskeverdet på alvor så bør vi ikke bli sjokkert at mennesker anvender nettopp den logikken som lovverket lærer dem.

Relevante poster

- Abort, Menneskeverd og Frihets Alter

- 17 drept i Florida Skytingen

Relevante artikler

- NRA killed none, Planned Parenthood killed many

- Planned Parenthood 


No comments:

Post a Comment