Sunday, 11 February 2018

Punkter for å avsløre falske apostler

På Jesus tid var det like mange falske lærere som det er idag. Og i Kortinterbrevene forklarer Paulus hvordan en kan avsløre en falsk apostel eller lærer.


1. De var opptatte av penger (2 Kor 2:17).

2. De var opptatt av å fremheve seg selv (2 Kor 4:5)

3. De var opptatt av veltalende tale og utseende isteden for indre åndelighet (2 Kor 5:12, 10:10)

4. De var arrogante og skrytte over at de var super apostler (2 Kor 11:5, 12:12)

5. De forandret Skriften til å tjene egne interesser (2 Kor 4:2)

6. De prekte ikke den oppstandne Jesus men en annen Jesus å et annet evangelium (2 Kor 11:4)

No comments:

Post a Comment