Saturday, 3 February 2018

Jonathan Haidt om Gud og juksing

Jonathan David Haidt er en Amerikansk psykolog og professor i etisk lederskap på New York Universit's Stern School of Business. Han er agnostiker/ateist. Men til tross for dette innrømmer viktigheten av Gud relatert til hvordan en forstår ærlighet.

Jonathan Haidt sier, "They cheat less when there is a cartoonlike image of an eye nearby or when the concept of God is activated in memory merely by asking people to unscramble sentences that include words related to God Creating gods who can see everything, and who hate cheaters and oat breakers, turns out to be a good way to reduce cheating and oat breaking." (The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion, page 256) 


Sannhetene er at troen på Gud faktisk har en positiv funksjon på om folk er ærlige eller ei.

No comments:

Post a comment