Tuesday, 13 February 2018

Islam og Kristendommens Rake Motsetninger

Kristendom og Islam er rake motsetninger. Den som mener noe annet er uvitende. En god bok som sammenligner forskjellene: Her.

To eksempler som beskriver dette klart:

1. 1 Cor 5:12 For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge?

1. Surah 48:29: Muhammad is the Messenger of Allah ; and those with him are forceful against the disbelievers, merciful among themselves.

Dette er ikke isolerte vers i Bibelen og Koranen. Budskapet i Bibelen er at Jesus kritiserer de mest religiøse hardest mens syndere og tollere får mest nåde. Årsaken er at Jesus forventet mer av de skriftlærde og holdt dem dermed til en høyere standard. I Koranen er ting annerledes. Der settes det mindre krav til Muslimer og større krav til ikke Muslimer. Dette budskapet går gjennom hele Koranen og spesielt i Surah 9 som er en krigs tekst mot ikke troende.

Et annet eksempel på forskjellene

2. Romerbrevet 5:8: But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.

2. Surah 3:32: Pickthall: Say: Obey Allah and the messenger. But if they turn away, lo! Allah loveth not the disbelievers (in His guidance).


Dette var et sentralt vers og poeng i Bibelen og Koranen som gjorde at den tidligere Muslimen Nabeel Quershi ble Kristen. Allah elsker kun Muslimer og ikke den ikke-troende. Bibelens Gud elsker derimot den troende og den ikke troende. Han hater synden og ikke synderen.

Det som er interessant med Islam er den er en på mange områder en motpol til alt Bibelen står for. Disse to eksemplene er få av mange.


No comments:

Post a comment