Saturday, 10 February 2018

Identitet som Skaper Enhet

I dagens samfunn og spesielt på Vestens universiteter utbrer Kultur Marxistiske dogmer seg i rekordfart. Et glimrende eksempel på hvor sykt ting er blitt: Her. Mennesker har behov for tilhørighet og identitet og dagens ungdom er sykelig opptatt av rase og kjønns identiteter. Også blant kjønn kan det være opptil 50 ulike identiteter som beskriver hvilken gruppe en tilhører. På dagens universiteter bidrar dette til gruppetenkning, sensur av de som ytrer seg annerledes og klan samfunn. Dagens universiteter er blitt de mest intolerante stedene i Vesten. Det handler ikke lenger om bygge enhet og dialog, men folk bidrar til å sette opp mot hverandre, hat, frustrasjon og polarisering. Alt dette har røtter i identitet.

I Vesten har vi avvist både nasjonal identitet og den kristne identiteten. En skal ikke gå lang tilbake i Norge før de aller fleste ville identifisere seg som kristen og norsk. Begge disse identitetene har historisk gitt oss enhet i tillegg til politisk og religiøs samlingspunkt som gjør at dialog og kommunikasjon blir enklere. Folk tenker likt nok til at det går an å kommunisere og bli forstått uten at folk blir krenket og misforstått. Ettersom vi har avvist begge disse identitetene så har Vesten utviklet seg til et post nasjonalt og post kristent samfunn. Isteden ser vi usiviliserte klan samfunn vokse frem blant de som skal være best utdannet på universitetene. At dette skjer blant de som har mest utdannelse forklarer hvor alvorlig problemet er. Det er disse menneskene som vil lage lovverk og sitte i sentrale politiske posisjoner i fremtiden. Disse ideene vil gjennomsyre samfunnet.

Resultatet av dette vil være et samfunn som er delt inn i klaner av ulike raser, kjønn og andre identiteter der tillit er borte og mektige ledere må tre frem for å beholde roen i samfunnet. Enhet vil ikke komme frivillig, men må skje gjennom tvang. Uro og sosial splid venter om ting ikke snur.

Det vi kan lære av dette er at når en avviser noen ideer så vil en alltid erstatte dem med andre. I dette tilfellet så er ideene som erstattet de gamle dysfunksjonelle. Løsningen vil være å gå tilbake til vår gamle identitet.

1. Vi trenger en norsk nasjonal identitet. Ikke en hvit identitet, men norsk. Rasisme er noe vi alle bør fordømme. Men vi må derimot kunne forvente at folk deler noen av de samme verdiene. Hvilken hudfarge folk har betyr ingenting. Det handler om å adoptere norske verdier. Dette kan hvem som helst gjøre uavhengig av bakgrunn. En liste over norske verdier:  Her.

2. En frivillig Kristen identitet er sentralt. Dette har bundet nordmenn sammen i over 1000 år og skapt et samfunn med stor tillit. Dette må derimot ikke skje gjennom en statskirke, men gjennom frivillighet. Noen mener kanskje at Kristendommen splitter folk og skiller mellom troende og ikke troende. Dette skiller du i Bibelen, men Bibelen sier også at å elske naboen som deg selv (og da spesielt den ikke troende) er nøkkelen i det Bibelske budskapet. Dette gjør at kristne som handler konsekvent vil ikke egge opp til strid mellom troende og ikke troende.


Gal 3:28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus. Om vi avviser Kultur Marxismen og går tilbake til vår norske og kristne identitet så fremtidens rot og splittelse unngås. Klan tenkningen som vokser frem på Vestens universiteter minner i stor grad om voldelige usiviliserte land i tredje verden. Dette bør både advares mot i tillegg til at vi kan presentere løsningen. Nasjonal identitet (som er verdi basert, og ikke rase basert) i tillegg til en kristen identitet. Dette har gjort Norge til et av verdens beste land. Det har fungert i 1000 år. Og vil fungere i fremtiden også om vi er villige til å lære av historien og adoptere ideer som faktisk funker.

No comments:

Post a Comment