Saturday, 17 February 2018

Hva vi kan lære av den Iranske Revolusjonen

I denne artikkelen så fortelles historien fra den Iranske revolusjonen der mange undervurderte hva Islamistene var villige til å gjøre for å få makt. Det ble en dyr pris å betale for alle frihets elskere i Iran og viser hvor farlig det kan bli å være naiv og godtroende.

- History Lessons from Years Under Islamism

No comments:

Post a Comment