Tuesday, 13 February 2018

Forstår Den Katolske eller den Ortodokse Kirken Tradisjonen korrekt?

En ting som jeg synes er veldig interessant i dagens debatt klima er at den katolske og den ortodokse kirke gjør begge krav på å være sanne kristne kirker som følger den den kristnes kirkes tradisjon. Hvem forstår egentlig tradisjonen korrekt? Hvem har den korrekte overleveringen? Om tradisjonen han guddommelig autoritet så må en lure på hvordan den kan være så uklar at disse kirkene har vært splittet i 1000 år.

Svaret mitt på dette spørsmålet er at de begge to følger sin egen utvalgte del av tradisjonen. Tradisjonen er ikke tydelig og alle fedrene gjennom historien er ikke enige. Det er helt umulig å si at du følger tradisjonen. Du kan si at du følger den utvalgte biten av tradisjonen, men ikke hele. Den rette tolkningen av tradisjonen kan kun forstås og bli gitt autoritet gjennom en autoritet som er over tradisjonen. For katolikker blir dette da kirken og for ortodokse har de en lignende forståelse. Begge gjør krav på apostolisk autoritet. Så tradisjonen er hva enn kirken bestemmer. Om det finnes et eneste bevis på at tradisjonen er utydelig og selvmotsigende så er det bare å se på disse verdensvide kirkene som i nesten 1000 år begge gjør krav på å følge tradisjonen.

Som protestant så vil også jeg si at jeg følger tradisjonen. Det vil da si tradisjonen som er konsekvent med det Bibelen lærer. Katolikker og ortodokse setter kirken over tradisjonen og protestanter setter Bibelen over tradisjonen. Med tanke på at det kun er Bibelen som er skrevet av Gud så er det godt å la Guds ord rette tradisjonen isteden for å la en kirke fullt av syndige mennesker rette både Skrift og tradisjon.

No comments:

Post a Comment