Saturday, 24 February 2018

17 Drept i Florida Skytingen

Nok en skyting i Usa og hele 17 mennesker ble drept. Informasjonen finner du i artikkelen nedenfor. Jeg skal ikke gjenta det som allerede er sagt, men vil dele noen korte refleksjoner rundt skytingen. Usa har et problem med folk som blir skutt. Dette er alle enige i. Men spørsmålet er hvordan en løser dette problemet. Min egen oppfatning er at lover kan være med å forebygge noe men ikke alt. Om våpen lover skal strammes inn eller ei skal jeg ikke uttale meg om. Men det som er interessant med disse skytingene at nesten ingen diskuterer hvordan vi bedre kan skape mer moralske mennesker som tror på å gjør det gode.  De fleste skytinger er begått av mannfolk. Og mannfolk generelt er ansvarlige for mesteparten av volden i et samfunn. Å sivilisere mannfolk er sivilisasjonens største utfordring om den vil være sivilisert. Historisk er det tre ting som har sivilisert menneskeheten og da spesielt mannfolk.

1. Troen på Gud (Kristendom).

2. Stabile familier der spesielt far er til stede for sine barn.

3. Ekteskap.


Forunderlig nok er det presist disse tre tingene som mangler i vårt samfunn. Dette er ting som faktisk kan forandres og som vil ha en mye større påvirkning enn forandring av våpenlover. Likevel blir det knapt nevnt av mediene. Problemet vi ser handler ikke om lovverk, men om at menneskeheten må lære å kanalisere sin syndige natur mot gode ting. Vi trenger Gud for å frykte evig dom i det neste liv i tillegg til karakter bygging og moralske verdier i dette livet. Vi trenger stabile familier for å om vi vil ha stabile barn som vokser opp til å bli stabile voksne. Og menn spesielt trenger å kanalisere sinn voldelige natur inn ekteskapet der han tar ansvar og bruker sin energi på å ta vare på sin familie. Alt dette sammen vil ikke gjøre verden perfekt, men om vi faktisk hadde lært denne generasjonen disse tingene så hadde verden vært bedre. Å lære mennesker å kontrollere sin egen syndige natur har en mye større påvirkning på moralen til et samfunn enn å kontrollere våpen. Og disse tre kan bidra til at vi får et samfunn som skaper mer stabile mennesker som tror på rett og galt og ikke går berserk med våpen.

Før vi har diskusjonen om våpen kontroll må vi ha en diskusjon om hvordan vi som samfunn aller best kan lære mennesker å kontrollere seg selv. Hvordan skaper vi et samfunn der menn er mindre voldelige? Kristendom, familie og ekteskap er tre viktige svar på dette spørsmålet.


Anbefalte videoer

- What all shooters have in common

- Absent fathers are destroying America 


No comments:

Post a Comment