Wednesday, 10 January 2018

Islam og Kvinnesyn

Innenfor Islamsk kultur så er det ikke uvanlig at kvinnene får deler av skylden om hun blir voldtatt eller seksuelt trakassert. Her har du to eksempler:
Mange sier ofte at dette har ingenting med Islam å gjøre, men at det er en ukultur som har påvirket Islamsk kultur utenfra. Sannheten er den motsatte. Islam har Muhammad med 13 koner og konkubiner som moralsk eksempel i 2018, men de finner også inspirasjon i Koranen for nettopp å skylde det på jenta om hun ikke kler seg sømmelig. 

(Quran 33:59) O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be abused.

Jeg mener også at folk generelt burde kle seg sømmelig, men om det skulle være slik at kvinner velger å kle seg usømmelig så hører ikke slike handlinger hjemme i en sivilisert verden. Ingen har rett  til å seksuelt trakassere noen uavhengig av hvordan de kler seg. At du finner slike vers i Koranen forteller oss at det som ofte observeres i Islamsk kultur er direkte konsekvent med Koranens Islamske lære.


Om du ikke er overbevist så anbefales denne videoen: Her

I Islam er det ikke mannen som må l
ære selvkontroll om en kvinne kler seg usømmelig, men det er altså kvinnens egen feil om hun blir misbrukt. Islam trenger ingen Reformasjon, men progresjon. En Islam som er konsekvent med Koranen og Muhammad er nettopp en del av problemet.

Vi skal være glade for at Jesus behandlet kvinner helt motsatt av det Muhammed gjorde og det Koranen anbefaler. Det Bibelske livssynet vektlegger en moral der det ikke er utvendige og andre mennesker som må forandre seg, men hvert individ må selv internt forandre og kontrollere seg.


No comments:

Post a Comment