Saturday, 30 December 2017

Viktigheten av å ha mot

Mot er en egenskap som er utrolig viktig, men som få mennesker besitter. Viktigheten av denne egenskapen kan ikke undervurderes. Mange mennesker er gode, moralske, men mangler mot. Det hjelper svært lite å ha et samfunn med gode mennesker som er nøytrale når ondskapen kommer. Nazismen, Kommunismen og Fascismen fikk inntog fordi mange gode mennesker var nøytrale. De nektet å tale saken for de undertrykte fordi prisen for å stå ut å bryte konsensusen var for stor. Jøder og arbeiderklassen ble slaktet av Nazistene og Kommunistene fordi gode mennesker manglet mot og gjorde ingenting. I dagens samfunn ser vi veldig mye av det samme. Vi har heldigvis ikke Kommunisme og Nazisme som dominerer i Vesten, men vi har veldig mange mennesker uten mot.

Mennesker som forandrer verden er mennesker som er moralske og som har mot. En trenger begge egenskapene sammen for å kneble totalitære ideologier. I dagens samfunn har vi Islamismen og Kultur Marxismen i tillegg til en sekulær høyreside som har potensiale til å utvikle seg i en farlig retning om feil mennesker får styring.

I dagens Norge er de som kanskje har sviktet aller mest er biskoper og statskirkens prester. De fungerer som et ekkokammer for politiske eliter. Sannheten er at Bibelens autoritet er forlatt og de preker et helt annet evangelium enn du finner i Bibelen. De mangler moralsk kompass og mot. Uten noen av disse kan ikke kirken fungere som moralsk veileder. Ateister skriver ofte mer reflektert om Kristendommen enn prester og biskoper. Det finnes åpenbart unntak, men de er få av dem som er ute i det offentlige.


1 Peter 3:17 Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. 

Det er bedre å lide for Gud enn å støtte politisk korrekthet og annen ondskap. Om en ikke har mot så kan en be Herren om å få det. Herren kalte profeter i GT og brukte vanlige fiskere som disipler. Jesus gav dem mot gjennom den Hellige Ånd til å preke og si ting som var i strid med romerriket sin konsensus. Det samme kan skje idag om vi bare er villige til å imitere Jesus sine ord og handlinger der vi er villige til å lide for sannhetens skyld. Vi må også be om mot. Dette er noe Herren kan gi oss om vi ber om det. Bibelsk moral og mot er sprengstoff som er nødvendig for et bedre samfunn.
No comments:

Post a comment