Thursday, 21 December 2017

Kristne eller Islamske verdier?

Jeg har hatt gleden av å lese mange gode bøker om Islam. Flere av dem har jeg skrevet om og anbefalt på denne bloggen. Men av alle de gode bøkene så topper kanskje denne listen. Nonie Darwish bodde i Egypt i 30 år og vokste opp som Muslim. Etterhvert ble hun Kristen og flyttet til Usa. I boken sammenligner hun Islamske og Bibelske verdier og forklarer hvordan det påvirker samfunnet og sivilisasjonen. Hun kjenner Islam og Kristendommen ettersom hun tidligere var Muslim og nå er Kristen. I tillegg har hun satt seg grundig inn i både Islam og Kristendom og hvordan de ulike religionene fungerer. I denne boken deler hun alt hun har lært. Og jeg må si at jeg ble veldig imponert av denne boken. Dette er en bok som burde bli oversatt til norsk og leses av alle.

Kanonbra bok!


Her har du oppsummering av forskjellene hun beskriver mellom Kristendom og Islam. Kristendom først og deretter Islam. Disse kan virke litt brutale for de som ikke kjenner til politisk Islam. Men husk at Nonie Darwish vokste opp som Muslim i et Muslimsk land og har studert Islam over et helt liv. Hun dokumenterer også sine påstander veldig godt. I tillegg har hun en usedvanlig god forståelse av Kristendom som også er et liv som hun både har levd og studert i mange år.

1. Vi er alle syndere vs de er alle syndere

2. Livet er hellig vs døden er tilbedelse (jihad)

3. Å ære Gud vs å ære mennesker

4. Døm synden og ikke synderen vs døm synderen og ikke synden (skyld og skam)

5. Frelse fra synd vs immunitet fra synd

6. Å bli ledet av Den Hellige Ånd vs manipulert av menneskelig terror

7. Gud frelseren vs Allah han som ydmyker andre

8. Åndens helbredelse, kropp og sjel, vs ingen helbredelse trengst

9. Jesus kom for å frelse vs vi må redde Allah og Muhammed

10. Jesus døde for oss vs vi må dø for Allah

11. Bekjennelse av synd vs skjule synd

12. Krig mot djevelen vs krig mot kjøtt og blod

13.  Sannheten vil sette deg fri vs å lyve er påbudt

14. Tillit vs mistillit

15. Tro vs underordning

16. Frykt ikke vs frykt som blir tvunget

17. Guds barn vs fiender eller slaver av Allah

18.  En mann og en kvinne vs en mann og et harem av kvinner

19. Transformasjon vs konformitet

20. Forandre deg selv vs forandre andre

21. Frykt Gud vs frykte mennesker

22. Lovprisning vs forbannelse

23. Personlig/privat bønn vs bønn i det offentlige

24. Be for alle mennesker vs be kun for Muslimer

25. Hevn hører Herren til vs hevn tilhører Muslimer

26. Tilgivelse og nåde vs feiring av å ikke tilgi

27. Å holde oppe menneskerettigheter vs å ofre menneskets rettigheter

28. Arbeids etikk vs velstand gjennom erobring

29. Vi er mer enn erobrere vs erobring må forbli

30. Gud elsker alle vs Allah hater ikke Muslimer

31. Elsk dine fiender vs hate Allahs fiender

32. Fredens pakt vs krigens pakt

33. Selvkontroll vs kontrollere andre

34. Syndens lønn er døden vs død i fysisk jihad er veien til tilgivelse

35. Stolhet er en synd vs Allah er stolt

36.Ydmykhet  vs stolthet

37. Misunnelse er en synd vs de som misunner kan sette onde øyne på de det de begjærer

38. Lyst og fråsting er synder vs lyst og fråsting er Allahs måte å lure mennesker til Jihad

39. Sinne er en synd vs sinne er et redskap til makt

40. Å stole på seg selv vs å være avhengige av Caliphate og staten

41. Elsk din nabo vs drep din ikke Muslimske nabo

42. Menn og kvinner skal ikke begå utroskap vs  bare kvinnene må være trofaste

43. Å stjele er syndig vs å stjele ikke Muslimer's eiendom er en rett

44. Du ska ikke bære falsk vitnesbyrd vs å lyve og baksnakke er en selvfølge for å forsvare Islam

45. Du skal ikke begjære vs du skal begjære Allahs fienders eiendom

46. Bibelen vs opprør mot Bibelen

47. Konstitusjonell republikk vs totalitært teokrati

48. Kristendom kontrollerer synden vs Islam kontrollerer staten

49. Guds rike er ikke av denne verden vs Allah og staten er ett

50. Staten tjener folket vs folket tjener staten

51. En etisk revolusjon vs a counter etisk revolusjon

52. I harmoni med menneskets natur vs jobbe imot menneske naturen

53. Glede vs skam


Forskjellen mellom Kristendom og Islam er gigantiske. De som sier at all religioner er like kunne knapt tatt mer feil. Alle religioner er svært ulike. Kristendom og Islam er som dag og natt.
No comments:

Post a Comment