Thursday, 28 December 2017

Hitler ønsket at han tilhørte Islam

Vi får ofte høre at Hitler var kristen. Ettersom Hitler brukte mye propaganda for å vinne stemmer og popularitet så er det ikke alltid lett å skille mellom hva Hitler egentlig mente og hva som var propaganda. Hitler var nok verken kristen eller ateist. Han var nok nærmest en slags før kristent tysk hedenskap som var blandet med moderne naturalistiske ideer. I Table Talks finner du Hitler's syn på Kristendommen hentet fra personlige samtaler som i mye større grad reflekterer hva Hitler faktisk mente og trodde. 

Hitler var ikke kristen: Her

Hitler hadde derimot sans for Islam. Dette bør ikke overraske noen som har studert politisk Islam ettersom mye av Muhammed sitt liv og lære er like brutalt som mye av det Hitler gjorde. 

Hitler sa, "you see, it's been our misfortune to have the wrong religion.... The Mohammedan religion... would have been more compatible to us than Christianity." (Albert Speer, Inside the Third Reich: Memoirs (New York: Simon and Schuster, 1970). p. 96)

The Furher complained, "Had Charles Martel not been victorious at Poitiers... then we should in all probability have been converted to Mohammedanism, that cult which glorifies the heroism and which opens up the seven Heavens to the bold warriors alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so." (Adolf Hitler, Hitler's Table Talk, 1941-1944: His Private Conversations, trans Norman Cameron, 1953, p. 667)

Islam er i likhet med Nazismen en ideologi som dyrker styrke i tillegg til å være totalitær. Lederne får all makt i begge ideologiene og kan detalj styre livene til folk. Kanskje vi ikke bør være sjokkert at nettopp Mein Kampf selger godt nettopp i Muslimske land. De har også til felles at Jødehatet står nesten like sterkt hos Islam som hos tidligere Nazister. 


No comments:

Post a comment