Wednesday, 13 December 2017

En Veldig God Bok av Hanne Nabintu Herland

Hanne Nabintu Herland har gitt et ny bok som også er tilgjengelig på engelsk. Jeg leste boken ferdig og synes den var veldig bra. Herland gjør det så altfor få Kristne gjør. Nemlig å kombinere Bibeltro med å involvere seg i kulturen. Herland viser i boken at hun besitter store kunnskaper innenfor kultur, historie, filosofi, religion og teologi. Boken er en integrering av mange disipliner der hun forklarer utviklingen og hva som må til for å løse problemet.

Sekulariseringen av kulturen er en av hoved årsaken til den indre svekkelsen av vår kultur, og vi må gjeninnføre Kristendommen for å løse mange av disse problemene. Herland påpeker mange av konsekvensene av Kristendommens svekkelse, men påpeker også viktigheten av filosofi, kultur, historie og annet. Boken kan beskrives som en helhetlig løsningen for helhetlige mennesker. Vi trenger å møte hele mennesket. Herland gjør en glimrende jobb i boken med nettopp dette fordi hun argumenterer utifra så mange ulike disipliner. 

Det interessante med denne boken er at den kan leses av nesten hvem som helst uavhengig av religion eller annen bakgrunn. Boken er lettlest, men holder også et godt akademisk nivå. Det er veldig imponerende å se den mengden med litteratur Herland har lest. Og også hvordan hun setter dette sammen og argumenterer for hvordan vi mistet kulturen og hvordan den kan gjenopprettet.


Min kritikk av boken er omtalen av Pave Francis. Herland kritisere også mye av politisk korrektheten. Hun kritiserer en politisert kirke med prester og biskoper som er lakeier for politiske eliter. Men pave Francis blir beskrevet i positive ordlag. John Paul II og Ratzinger var imponerende paver. Dette sier jeg til tross for min uenighet teologisk med den katolske kirke. Det er derfor overraskende å se at Francis blir utelatt kritikken som Herland kritiserer kirken for. Pave Francis er den mest politiske korrekte paven kirken har hatt på veldig lang tid. Han fremtrer som en Marxist og er selve manifestasjonen på alt Herland kritiserer i boken. Ettersom Herland  kritiserer nettopp kultur Marxismen så er det veldig overraskende å se at en pave som virker til å ha blitt innsatt av politikere blir utelatt kritikken. Han representerer tross alt 1 millard katolikker og er en viktig del av problemet. 


Til tross for dette så vil jeg likevel si at Herland's bok bør leses av alle. En viktig og god bok som jeg håper for mange lesere.
Relevante poster

Ulikhet er roten til all ondskap Pope Francis


No comments:

Post a Comment