Thursday, 28 December 2017

Ateismen dreper

I julferien har jeg fått litt tid til å lese ulike bøker ettersom jeg forbereder meg på undervisning til våren. En bok jeg akkurat har lest ferdig heter, 'Atheism Kills' av Barak Lurie. Lurie var selv ateist, men kom selv til tro etter å granske argumentene for Gud og Bibelen. Han er idag advokat og har tatt seg tiden til å skrive denne meget reflekterte boken om ateismen. Denne boken er er ikke en typisk apologetikk bok. Den berører apologetiske spørsmål om Gud, men fokuserer mer på ateismens konsekvenser for sivilisasjonen. Budskapet i denne boken er at ateismen suger livskraften ut sivilisasjonen og kan best beskrives som en parasitt eller en kreft som suger næringen og kraften utav sivilisasjonen. Ateismen har kun kritikk, men ingenting konstruktivt å erstatte tro på den Bibelske Guden med. Vi har aldri sett en bærekraftig sivilisasjon i historien. De tidligere ateist landene der Kommunismen dominerte har lært av sine feil og går mot Kristendommen. Mens vi i Europa og Amerika virker til å ikke ha noe som helst av de 100 millioner livene og ødeleggelsene som kommunisme og ateismen produserte. Her har du noen poeng fra boken:
1. Når Gud blir liten så blir staten stor. En stor, mektig og totalitær stat er nettopp det ateismen har produsert alle steder der den har dominert over tid. Menneskenaturen trenger system, regler og struktur. Om en ikke får dette fra Gud så må en få dette fra et annet sted. Staten tar denne rollen når Bibelens Gud blir undergravd. Resultatet blir katastrofalt for alle. Historien taler klart at dette stemmer.

2. Når ondskap blir begått i Kristendommens navn så er dette i strid med Jesus lære fordi vi har en standard. Ikke bedøm ting utifra hvordan det blir misbrukt var en advarsel fra Augustine. Når ondskap blir begått i ateismens navn så er dette verken for eller imot ateismens standard. Nettopp fordi de ikke har standard. Alt er relativt. Det finnes ingen standard der ateismens handlinger kan dømmes ved. Det ironiske er at ateister ofte bruker Kristendommens standard og moral imot Kristendommen, mens de omtrent aldri anvender den til seg selv. Uten Gud så har vi ingen standard og moral er relativt. 

3. Når troen på Gud forsvinner så forsvinner hatet mot ondskapen. Den tidligere Amerikanske presidenten Ronald Reagan ble skjelt ut av sekulære når han kalte kommunist Russland et ondt rike. Reagan som Kristen hatet ondskap, mens de sekulære hatet Reagan fordi han hatet ondskap og pekte den ut. Kommunismen drepte 100 millioner mennesker. Om dette ikke kvalifiserer å kalles ondt så er det ingenting som kvalifiserer. Et eksempel på dette er et gudløst og motløst Europa omtrent aldri bruker ord som, 'godt og ondt' men heller syk og frisk. Europa klarer ikke engang å forsvare seg mot Islamsk terrorisme. Europeiske ledere er en del av en gudløs og døende sivilisasjon som har mistet sin livskraft. De har sluttet å få barn, tror ikke på fremtiden og har mistet sitt moralske kompass. De hater ikke ondskap. 

4. Ateismen nekter å innse at vi lever i en virkelighet som er skapt. Med andre ord så nekter den å innordne seg etter virkeligheten som den faktisk er. At menn og kvinner er likestilte, men biologisk og mentalt ulike er et eksempel. Et annet eksempel hvordan ateisme alltid leder til utopier der mennesker dreper for å skape det perfekte samfunn på jord. Ateismen nekter å innse at forandring kan kun skje over tid og i tråd med å konservere det positive i vår fortid. Ateismen nekter også innse at menneskenaturen ikke er god innerst inne. Vi er en blanding av godt og ondt. Makt gjør mennesker korrupt og absolutt makt gjør mennesker absolutt korrupt. Mektige ledere vil derfor alltid misbruke sin makt. Syndige uperfekte ledere kan aldri frelse syndige mennesker. Ateismen nekter å ta innover seg denne historisk observerbare sannheten. Isteden konstruerer den en egen virkelighet som ofte er i strid med hvordan virkeligheten er for deretter å presse sin virkelighet på den egentlige virkeligheten. Ateismens virkelighet er basert på hvordan de mener verden bør være og ikke hvordan verden faktisk er. Denne virkelighets fornektelsen er ikke bare feil, men også destruktiv og historisk har den drept hundrevis av millioner av mennesker. Forskjellen på en skapt og konstruert virkelighet er som dag og natt og er forskjellen mellom et stabilt og et ustabilt samfunn. 


Ateismen dreper. Men den dreper ikke bare individer når den får innpass over tid. Den dreper også sivilisasjonens sjel. Når sivilisasjonens sjel blir drept så er det bare et tidsspørsmål før sivilisasjonen faller. Forhåpentligvis så vil Vesten innse dette før det er for sent. 


No comments:

Post a Comment