Friday, 10 November 2017

Sekularismen svekker oss og åpner opp for politisk Islam

I et interessant intervju på Resett.no så advarer Lily Bandehy mot politisk Islam. Hun skal ha skryt for å være modig i et følsomt norsk ytrings klima der slike intervjuer kan bidra til at hun ikke kan bevege seg trygt på gaten. Bidraget til ytringsfriheten og motet står det respekt av. Mye av analysen hennes er også meget god. Politisk Islam er et problem som vil bli verre for hvert år som kommer. Dette har jeg også advart mot i flere år. Jeg er altså enig i analysen, men synes at løsningene ofte blir svake.

Lily Bandehy virker til å greie all religion under samme kam. Løsningen hennes er mer Humanisme og mer av de sekulære. Jeg er ikke uenig i alt her. Vi trenger åpenbart en sekulær stat bygget på de beste av opplysnings verdiene. Jeg mener også at vi aldri skulle ha hatt en statskirke, men heller la nordmenn velge selv og organisere seg i kirker frivillig uten hjelp av staten. Dette sier jeg som en konservativ Bibeltro Kristen som tar Bibelens Guddommelige budskap på alvor.

Uenigheten min kommer med at jeg mener at Protestantisme som er løsrevet fra staten faktisk er en viktig bidragsyter til et bærekraftig samfunn. Protestantisme og Opplysnings verdier har historisk gått hånd i hånd. De har vært best ivaretatt nettopp der Protestantismen har blit
t tatt mest på alvor. Så her finnes det ingen motsetning. Vi trenger både Jødisk Kristne verdier og Opplysnings verdier. Begge deler må forsvares. Lily Bandehy henter argumenterer i tråd med den Franske Revolusjonen som endte opp i tyranni med Napoleon som diktator. Frankrike bygget sin revolusjon på fornuften alene. Den Amerikanske revolusjonen var bygget på Jødisk Kristne verdier og Opplysnings verdier. Ja takk begge deler. Den ledet til historiens beste og mest langvarige konstitusjon som gav mer frihet enn noe annet land har produsert gjennom menneskets historie.

Historisk så har Protestantiske land vært mest frie, hatt minst korrupsjon og bevart denne friheten over lengst tid. Og det var nettopp under Protestantismen at Opplysnings verdiene blomstret aller mest. England og Usa sine politiske institusjoner har vært kopiert av hele verden inkluder Norge i 1814.

I tillegg til dette så vil jeg si at Norge overlevde som Kristent i over 1000 år, mens det er etter vi er blitt sekulære vi er mottakelige for politisk Islam. Det er nettopp politikere og eliter som er sekulære som inviterer den totalitære politiske Islam til vårt samfunn. De mest materialistiske og sekulære spesielt på venstresiden er de som har åpnet døren opp for Islam. Et Kristent Norge overlevde og har vært veldig sterkt som Kristent, men som sekulært så tar vi imot politisk Islam. Kan det være en koblingen her?

Også Iran som prøvde å bygge opp et sekulært samfunn før revolusjonen i 1979 gjorde seg mottakelige for politisk Islam. Idag er Iran et Islamsk teokrati. Ellers i Midtøsten så ble den Arabiske våren om til en vinter. Demokrati og Islam har til nå vist seg å være totalt uforenlige. Kan dette ha noe med å gjøre at det sekulære samfunn ikke er sterkt nok i seg selv til å erstatte Islam?

Til nå har det sekulære prosjektet uten Kristendommen vist seg å bidra til svekkelser av land som gjør de mottakelige for Islam. Kanskje nettopp avvisningen av Kristendommen er det som gjør at Islam vokser? Det sekulære prosjektet har til nå hatt katastrofale konsekvenser både i Midtøsten og i Europa. Kanskje det er på tide å innrømme at vi faktisk trenger både opplysnings verdier og Kristendommen? Forhåpentligvis før det er for sent.Intervjuet: Her


Relevant post: Sekulariseringen er et større problem enn Islam

No comments:

Post a comment