Saturday, 4 November 2017

Nok et eksempel på rettferdighet og sosial rettferdighetSolomons Ordspråk:   22 Ran ikke en fattig fordi han er fattig,
          knus ikke den hjelpeløse i retten.


2 Mosebok 22: 2 Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten.  3 Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rettssak. 

Budskapet her er veldig enkelt. Ikke favoriser eller fordrei rettferdighet mot eller i favør for den fattige. Loven er lik for alle uavhengig av rase, klasse og kjønn. Behandle alle likt og bruk en standard for alle. Dette burde være sunn fornuft, men slik er det altså ikke idag.

Mediene driver terror. De terroriserer sannhet og nekter å anvende en konsekvent lik standard til alt og alle. Et eksempler på dette. 

Etter terrorangrep i New York så rapporterte CNN at den Islamske terroristen sa, "God is great in Arabic" (her). I tillegg får vi vite at dette er en ensom ulv (her). Dette er nok en påminnelse på at dette har ingenting med Islam å gjøre til tross for alle jevnlige angrepene som kommer på løpende bånd både i Usa og Europa. 

Etter opprøret i Charlottesville der en ble drept så var det mye diskusjon om hvit identitet og hvilken rolle dette spilte i opprøret (her). Ideen om hvit overlegenhet er ren ondskap og bør kritiseres (her). Jeg tar 100% avstand fra slike onde teorier. Poenget her er at spørsmålet om Islamsk overlegenhet, identitet og tilhørighet aldri blir diskutert når terrorister dreper på løpende bånd. Men når noen angriper på grunn av rase ideer så tas det opp med en gang. Vi ser en av historiens største propaganda kampanje i Vesten der politisk Islam utbrer seg som et ideologisk jernteppe i rekordfart. Likevel gjøres nesten ingenting uten å unnskylde handlingene.

Terrorisme blir avvist som dette var ensomme ulver. Selv forteller terroristene oss presist hvorfor de dreper. De følger Koranen og livet til Muhammed til punkt og prikke. Hva med å faktisk diskutere tekstene som motiverer dem? Er det ikke medienes oppgave å se på hva som driver folk? Det finnes svært få hvite nasjonalister (takk og pris for det). Det finnes 1.7 milliard Muslimer. La oss si at feks bare 10-20% slik mange tall viser er radikale. Dette er kan ligge opp mot 200 millioner mennesker. Bare se på skaden 1 terrorist kan gjøre. Hva med 1000 terrorister som er like villige? De kan ødlegge enormt. 

Alt en kan be om er at dette spørsmålet blir diskutert likt som mediene alltid diskuterer hvit nasjonalisme. Politisk Islam er et problem som er MYE MYE større enn noen få hvite nasjonalister kan gjøre. All ondskap bør kritiseres uavhengig av rase, klasse og kjønn. Rettferdigheten er farge, kjønns og klasse blind. Rettferdigheten behandler alle likt. 

Bibelen gir oss mye mer visdom og en mye bedre forståelse av rettferdighet enn hva dagens samfunn produserer. Dagens forståelse av sosial rettferdighet blant mediene er ikke, progressiv den er regressiv. 

5 Mosebok 16:20: 20Rettferdighet, rettferdighet skal du strebe efter, for at du må leve og eie det land Herren din Gud gir deg.


Mer rettferdighet og mindre sosial rettferdighet. La alle være like under loven og krev av mediene at behandler alle grupper likt. Ingen skal favoriseres. Gud bryr seg ikke om sosial rettferdighet, men kun rettferdighet. Dette er grunnlaget for et bedre samfunn for alle. Islamisme og hvit nasjonalisme er begge onder som bør kritiseres med samme iver.