Wednesday, 1 November 2017

Mødre er Nødvendige for Barn

Vitenskapen bekrefter nok en gang det historien og sunn fornuft alltid har påpekt. Hvem skulle ha trodd at mødre var nødvendige for barn? Det krever en intellektuell å ikke forstå at mødre er nødvendige for barn de første årene. Og beklageligvis så krever det forskning for å påpeke det menneskeheten har visst gjennom hele historien.

Erica Komisar viser at babyer mangler evnen til å regulere deres følelser og å håndtere stress. Mødre som er med sine barn hjelper barnet å regulere deres følelser og å håndtere stresset. Dette er spesielt viktig det første tre årene. Dette betyr i praksis at mødre som er hjemme med barna de tre første årene spesielt vil hjelpe barna å bli mer mentalt stabile. Boken dokumenterer dette mer grundig. Artiklene nedenfor gir også en god oppsummering.

Boken ble avvist av omtrent hele den liberale pressen spesielt i New York. Hun ble derimot invitert til, "Good Morning America." Men her ble det gjort tydelig at hosten Lara Spencer ikke likte og var uenig i bokens premiss.

Det er flere årsaker til dette. 1. Det strider mot ideologien at det finnes forskjell med kjønnene. 2. Mange journalister og hoster som Lara Spencer er ofte mødre som er gift og har barn, men som har valgt karriere. Og da blir det åpenbart at forskning, vitenskap og gode argumenter spiller ingen rolle. Ideologien settes foran alt annet slik at folk kan lyve for å ikke få dårlig samvittighet for egne valg.

I tillegg til dette så kan vi legge til at bokens premiss stemmer veldig godt overens med det vi ser på Amerikanske universiteter. Mange på universitetene idag trenger trigger warnings og spesielle soner for å få følelsene sine beskyttet. Jeg snakket nylig med en venn i Philadelphia som er en stor studentby i Usa og etter Trump ble valgt så tilbydde skolen han gikk på terapi til elevene. Dette var mennesker over 20 år, og altså ikke en barnehage.

Dagens samfunn ser familie oppløsning som vi aldri har sett før. Disse menneskene vokser opp med sinne og med manglende evne til å regulere egne følelser. Og dette tar ut på universitetene der argumenter, logikk og rasjonalitet blir lagt bort til fordel for trigger warnings, safe spaces og sinne. Mye tyder på at Erica Komisar sitt premiss stemmer. Bevisene ser vi overalt rundt oss. Og verre vil det bli.
Anbefalt video: Her

Kilder

- Mer om Erica Komisar: Her

- Fox boken og Komisar

- Politician of motherhood

- Why promoting mother absence spawned campus crybabies

- Being There av Erica Komisar

No comments:

Post a Comment