Saturday, 4 November 2017

Martin Luther King hentet sin inspirasjon fra Bibelen

I Amerikanske skoler er det mange som ikke vet at Martin Luther King var drevet av Bibelen i sin kampanje for å kjempe for sivile rettigheter for etnisk Afrikanske Amerikanere. King hadde en doktorgrad i teologi og var pastor. I denne talen bruker han så tydelig Bibelsk språk at det er umulig å ikke erkjenne at King ikke bare trodde på Bibelen, men også at han brukte Bibelsk frigjørings
språk som han brukte i sin aktivisme.


Martin Luther King's siste tale: I've been to the mountaintop

No comments:

Post a comment