Saturday, 4 November 2017

Luther's Bidrag Til Verden

Luther ble mektig brukt av Gud og bidro sterkt til verden vi har idag. Reformasjonen han startet bidro sterkt til flere ting. Her er noen eksempler:

1. Pavedømmet ble fjernet fra tronen. Pavedømmet var ekstremt korrupt i Middel Alderen. Salget av avlatsbrev var et misbruk av Guds nåde ble undergravd. Mange nasjoner ble frigjort fra Pavens jerngrep og den Bibelske forståelsen av nåde ble gjenopprettet.

2. Det Bibelske Evangeliet ble gjenopprettet og kirken og skoler kunne lære solus Christus, sola gratia, sola fide, og sola scriptura fritt. Den kjente kirkehistorikeren Philip Schaff sa at ved siden av Kristendommens introduksjon så var Reformasjonens verdens største historiske hendelse.


3. Kirken fikk to sakramenter fra syv til to.


4. Den Lutherske Reformasjonen har ofte fått ære i å gjeninnføre sang blant forsamlingen i større grad enn før. Også idag er det mer uvanlig enn hos Protestanter at Katolikker synger i forsamlingen. (Thomas Day's bok, 'Why Catholics Can't Sing (1990). En relevant artikkel: Her5. Synod of Carthage (390) gjorde påbudt for diakoner å ikke gifte seg. I 511 (Council of Orleans) så fikk munker sparken om de giftet seg. I 1215 (Fourth Lateran Council) så ble ekteskap forbudt for alle geistlige. Luther's kanskje aller viktigste bidrag til Reformasjonen er at han gjeninnførte Bibelens forståelse av ekteskap. Han giftet seg og lærte at andre kunne gjøre det samme. (1 Cor 9:5, og Mark 1: 30-31) viser at Peter var gift og at apostlene hadde lov å ta med seg en troende kone. 1 Tim 3:2 bekrefter også at eldster skal være en kvinnes mann.


6. Presteskap for troende. 1 Peter 2:9 beskriver alle Kristne som et hellig presteskap og en hellig nasjon. Dette betyr at alle troende hadde dirkete tilgang til Gud uten å være avhengig av kirken. Denne læren bidro til åndelig demokrati og for religiøs og sivil frihet. Dette brøt ned elite mentaliteten blant elitene og bidro sterkt til at alle deler av livet var viktige og at hvem som helst i vanlig arbeid kunne utføre Guds fulle vilje.


No comments:

Post a Comment