Thursday, 9 November 2017

Ligger det i vår natur å gjøre det gode?

Ønsket om gjøre det gode ligger i vår natur er en myte som oftest kommer fra sekulære eller de som tenker sekulært. Å tro at mennesket vil være godt over tid uten Gud er å tro presist det motsatte av hva virkeligheten forteller oss. Men dagens universiteter er sentrer for indoktrinering. Flere eksempler: Her.

I artikkelen på Vårt Land så sier biolog Det er klart at normer, påbud og forbud av alle varianter vil ha mye å si for hvordan vi oppfører oss, men vi er fra naturens side mer empatiske enn vi ofte tror. Vi er en sosial art og kan ikke eksistere alene. Nettopp dette har gjort at vi har utviklet en lang rekke gode sider, som moral, samvittighet og følelser for hverandre, mener biolog ved Universitetet i Oslo, Dag Olav Hessen."

I Amerika mener også flere unge at du kan være god uten Gud: Her


La meg forklare hvorfor dette er feil:

1. Historien forteller oss presist det motsatte. Mennesket trenger Gud for å være god.

- Agnostikeren og den nå døde verdenskjente historikeren William Durant bekrefter at sivilisasjonen ødeleggelsen begynner med å avvise Gud og religionen: Her

- William Durant innrømmer også at ingen sivilisasjon har opprettholdt moral uten religion (her)

Geniet og ateisten Friedrich Nietzsche: Han mente at ateistene i det tyvende århundret ville se konsekvensene av en verden uten Gud. Uten Gud var det heller ingen moralske absolutte verdier. Mennesket er fritt til å skape egen moral. På grunn av dette profeterte Nietzsche så ville det tyvende århundre bli det blodigste i historien. Nietzsche døde i år 1900. Profetien kunne knapt truffet bedre. Kommunismen, Nazismen og Fascismen (to verdenskriger) sørget for en av historiens største nedslaktinger av mennesker. (Frederick Copleston, A History of Philosophy, vol VII (New York: Doubleday, 1963), 405-406).

- Fedrene som grunnla Usa uavhengig om de var deister eller Kristne var alle i stor grad enige om at Kristendommen var nødvendig for et moralsk land (her).

- Et annet studie som bekrefter det samme er fra den Britiske historikeren J.D Unwin og Russiske sosiolog Pitrim Sorokin som har studert sivilisasjonens kollaps. I boken, "Our Dance Has Turned to Death" så beskriver Carl Wilson mønsteret som ødela familie livet i Gamle Hellas og Romerriket. Først sluttet mennene å lede familiene sine i tilbedelse. Åndelig og moralsk utvikling ble sekundær. Synet på Gud ble mer naturalistisk, matematisk og mekanisk. De ble dermed mer egoistiske og sluttet å ta vare på familie og søkte velstand, politisk og militær makt, i tillegg til personlig kulturell utvikling. Materialismen overtok. Menn i forretning og krig ble mer utro og var også mer involver i homoseksualitet. Alt dette påvirket kvinnene. 


Kvinnene fikk mindre status og gjorde opprør for å få materiell velstand og seksuell frihet. Kvinner sluttet i større grad å ha sex for å få barn, men for nytelse. Ekteskap og skilsmisse ble enklere. Alt dette påvirket hjemmet og menn og kvinner konkurrerte mot hverandre i hjemmet og om å få barnas oppmerksomhet. Mange ekteskap endte opp i skilsmisse. Foreldre ville ofte ikke ha barna, abort ble mer vanlig, de ble forlatt, voldtatt og udisiplinerte. Hjemmets ødeleggelse skapte anarki. Egoistisk individualisme vokste og kom inn i samfunnet der nasjonen ble svekket av intern konflikt. Mindre barn betydde mer eldre folk som ikke alltid var mannsterke nok til å forsvare seg mot fiender. Mindre tro på Gud/guder ble mer fullbrakt, foreldre mistet respekten og etikk og moral forsvant. Dette gjennomsyret stat og økonomi. Og til slutt raknet samfunnet innvending. Barbarene kunne lett erobre et ødelagt folk. Dette er noe også Martin Lloyd Jones bekreftet ettersom han var en som studerte mye historie: Her.

Alt dette som et resultat av å avvise Gud. Ting skjer ikke over natten, men blir videreført fra generasjon til generasjon. Disse trekkene er skremmende like hva vi har opplevd i Vesten. 


2. Mennesket trenger ikke lære ondskap. Vi trenger å bli lært å bli gode. Ingen trenger å fortelle et barn at de skal være onde. Vi må derimot fortelle dem å si takk og behandle andre bra. Flere svar og eksempler på dette: Her


3.  Ifølge R.J Rummel’s Lethal Politics and Death by Government så er 170 millioner mennesker blitt brent, knivstukket, knust, druknet, sultet, bombet og drept på andre måter. Staten har påført dette på ubevæpnede og hjelpesløse borgere. Det blir spekulert om det kan være rundt 360 millioner drepte til tross for at det er umulig å si sikkert.

Liv tatt av ikke-religiøse diktatorer de siste hundre årene:

Joseph Stalin: 42,672,000

Mao Zedong: 37, 828,000

Adolf Hitler: 20, 946,000

Chiang Kai-Shek: 10,214,000

Vladimir Lenin: 4,017,000

Hideki Tojo: 3,990,000

Pol Pot: 2,397,000


Kommunismen, Nazismen og Fascismen var alle Gudløse ideologier. Her, Her.
De siste århundret har vært historiens blodigste. Sekulære ideologier dreper mye mer enn kirken noengang har gjort eller kommer til å gjøre. Og alt ble gjort av mennesker som mente de gjorde det gode, lovlig og sanksjonert av staten. 

Kanskje vi også legge til at Tyskland var verdens best udannede land før Nazismen. Det hadde også enormt med kultur og var ekstremt gode på musikk og kunst. Viktor Frankl som overlevde Holocaust sa, 

"The gas chambers of Auswitz were the ultimate consequence of the theory that man is nothing but the product of heredity and environment, or as the Nazis liked to say, 'Of blood and Soil'. I'm absolutely convinced that the gas chambers of Auswitz Treblinka, and Maidanek were ultimately prepared not in some ministry or other of Berlin, but rather at the desk and in the lecture halls of nihilistic scientists and philosophers."

Den som tror utdannelse er grunnlag for moral ignorerer historien. Utdannelse er totalt nøytralt. Uten god religion så gjør ikke utdannelse oss bedre. Den gjør mer kunnskapsrike, men ikke mer moralske.


4. Amerikanske universiteter er blitt veldig sekulariserte. Dennis Prager som debatterer mye og underviser rundt i Usa har i mange år spurt studenter om hvem de ville reddet mellom en fremmed og sin egen hund om de druknet. 1/3 sier hunden, 1/3 sier mennesket, 1/3 sier de ikke vet. Video: Her. Dette et direkte resultat av sekulariseringen. Uten Gud verdsetter folk i mindre grad mennesker som blir likestilt med dyr.


5. Uten Gud så finnes det ikke objektiv moral. For å sitere ateisten David Silverman. Han sier, "There is no objective moral standard. We are responsible for our own actions..." "The hard answer is it (moral decisions) is a matter of opinion." (Debate with Frank Turek: Which offers a better explanation for reality-Theism or Atheism?)


6. Abort er lovlig og vi dreper i Norge opptil 12-14 tusen barn i året. De aller fleste er sunne og friske barn som kunne blitt produktive borgere. Vi har både råd og mulighet til å ha disse barna. De som er imot abort er i nesten 100% av tilfellene religiøse. Det finnes unntak, men de er få.

7. Naturalistisk evolusjon gir oss ikke grunnlag for moral. Evolusjons biologen Richard Dawkins fra Oxford sier,  ‘The universe we observe has … no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. … DNA neither knows nor cares. DNA just is. And we dance to its music [emphasis added] (Atkins, P., The Creation, W.H. Freeman & Co Ltd, Oxford, 1981) Evolusjonsteorien får fremgang når rasene utrydder hverandre. Utvikling kom ved ødeleggelse og drap der den sterke spiste den svake. Og visstnok skal dette lære oss hvor gode vi er innerst inne. Det var nettopp evolusjons teorien som ble brukt av både Fascistene , Nazistene og Kommunistene. Og hvem kan si uten objektiv moral at dette ikke var en konsekvent bruk av evolusjonsteorien? 

Jeg kunne brukt enda flere eksempler, men jeg får gi meg nå. Det burde være åpenbart at uten Gud så kan en sivilisasjon ikke opprettholde moral over flere generasjoner. Vi i Norge lever fortsatt på det våre foreldre og besteforeldre overleverte til oss. De to neste generasjonene vil derimot få merke konsekvensene av sekulariseringen. Uten Gud så er moral umulig å opprettholde over tid. Sivilisasjonens ødeleggelse kommer i kort tid etter Gud er død. Om Gud døde i det nittende århundret så kan vi med god samvittighet at mennesket døde i det tjuende. Forhåpentligvis kan vi lære av dette og sørge for at det 21 århundret blir bedre.


Hosea 4:6 sier at folket blir ødelagt på grunn av manglende kunnskap. Kunnskapen om Bibelens Gud skaper god moral og gode nasjoner. Det er fortsatt ikke for sent å snu der vi gjør Gud til grunnlag for vår moral.
No comments:

Post a Comment