Tuesday, 14 November 2017

Islam og drapene på Hinduer


William Durant var en av de største historikerene som har levd. Hans verk om sivilisasjonen er et mesterverk som er flittig sitert. Et helt liv viet til historie studie gjorde at han fikk en enorm innsikt i historien. 

To sitater fra Durant, 

"The Islamic conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precious good, whose delicate complex of order and freedom, culture and peace, can at any moment be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within." (page 451) “The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. The Islamic historians and scholars have recorded with great glee and pride the slaughters of Hindus, forced conversions, abduction of Hindu women and children to slave markets and the destruction of temples carried out by the warriors of Islam during 800 AD to 1700 AD. Millions of Hindus were converted to Islam by sword during this period.” (p. 459)

Francois Gautier in his book ‘Rewriting Indian History’ (1996) wrote:

“The massacres perpetuated by Muslims in India are unparalleled in history, bigger than the Holocaust of the Jews by the Nazis; or the massacre of the Armenians by the Turks; more extensive even than the slaughter of the South American native populations by the invading Spanish and Portuguese.”

Det vanlige tallet som en regner er at Muslimer i de 1000 årene de styrte India så drepte de hele 80 millioner Indere. Vi ser selvsagt ingen unnskyldning fra fra Islamske land på samme måten som Europa og Usa som stadig må unnskylde seg for sine synder. Årsaken til dette er at Islamske land nesten aldri har drevet selvkritikk. Islam er alltid løsningen og aldri problemet. Erdogan har benektet at det Armeniske folkemordet noen gang skjedde. 


Svært få vet om dette til tross for at det er godt dokumentert. Det blir aldri nevnt til tross for at det er mye verre enn Holocaust. Det som også er skremmende er hvor enormt godt dette stemmer overens med livet til Muhammed (Surah kap 9 som er siste kommando og kapitlet i Koranen). I tillegg bekrefter Ibn Khaldun som levde rundt samme tid presist hvor de hentet sin inspirasjon fra.

Ibn Khaldun 1332-1406 er en av Islams aller største historikere gjennom historien. Han har en legendarisk status hos Muslimene. Han sier, "In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the (obligation to) to convert everybody to Islam either by persuasion or force".  (Ibn Khaldun, The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Bollingen Series, (Princeton, NJ: Princeton University Press 1967, p. 183).

I lys at dette bør vi ikke være sjokkert. Det er totalt konsekvent med læren til Islam. No comments:

Post a comment